Průzkum zájmu o aktivity projektu

Aktivita 1b

Vzdělávání pro aktivní školní metodiky prevence a metodiky prevence. Cílem je rozšíření a upevnění kompetencí v oblasti práce s klimatem třídy, následně pak školy.

Vzdělávací program, 8 hodin – Děti v psychiatrii, psychiatrie v dětech

Lektorka: MUDr. Kateřina Černeková

Termín vzdělávání je 5. listopadu 2020 v Ostravě.

Projektem je hrazeno lektorné, seminář je zdarma.

Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Osoba
Jméno *
Příjmení *

Funkce *

Organizace Název *

Okres *

Kontakty
E-mail *

Na tento e-mail bude zasláno potvrzení účasti.
Poznámka

Před odesláním si prosím pozorně zkontrolujte vyplněné údaje.

frame-scrollup