Archiv Mládež a sport
ilustrační obrázek
Inspirace - chcete se zapojit do zajímavých projektů? GloV nabídce „Inspirace – chcete se zapojit do zajímavých projektů?“ jsou a budou prezentovány projekty, do nichž se…
ilustrační obrázek
Seznam krajských střešních sportovních organizací Všesportovní kolegium Moravskoslezského kraje Koordinačním orgánem krajských tělovýchovných sportovních občanských sdružení je…
ilustrační obrázek
Konference EVVO Frýdecko-místecká škola hostila konferenci o biotechnologii v lesnictví Ve Střední odborné škole Frýdek-Místek se uskutečnila…
ilustrační obrázek
Akce pro děti a mládež v oblasti volného času Zde můžete najít informace o činnostech v organizacích, které se aktivně věnují oblasti volného času dětí a mládeže v…
ilustrační obrázek
Vyhlášení soutěže Ekologická škola v Moravskoslezském kraji Vyhlášení 11. ročníku soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2016/2017“   Dne 30.…
ilustrační obrázek
Tábory Jak si vybrat kvalitní tábor? České tábory Borovice - informační centrum Pionýr Dětská agentura Jak si vybrat správný tábor,…
ilustrační obrázek
Kraj ocenil nejlepší sportovce loňského roku Nejlepší sportovkyní Moravskoslezského kraje za rok 2016 se stala ve čtvrtek 2. března 2017 tenistka Petra Kvitová, vítězka Fed Cupu a…
ilustrační obrázek
Příklady dobré praxe škol s oceněním Ekologická škola Příklady dobré praxe Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ ve školním roce 2015/2016 Ekologická škola…
ilustrační obrázek
Hry olympiády dětí a mládeže Veškeré informace týkající se tohoto projektu na stránkách Olympiády dětí a mládeže. Projekt Olympiády dětí je zaměřen zejména na…
ilustrační obrázek
Strategické dokumenty, legislativa a další informace vztahující se k mládeži Strategické a koncepční materiály MŠMT vztahující se k politice mládeže Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 Strategie…
ilustrační obrázek
Metodické příručky a publikace EVVO Metodické příručky „Environmentálna výchova ako priestor pre rozvoj intelektovo nadaných…
ilustrační obrázek
Užitečné odkazy v oblasti sportu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Český olympijský výbor Paralympijský výbor Česká unie…
ilustrační obrázek
Oceňování nejúspěšnějších žáků středních škol v Moravskoslezském kraji Ročník 2014/2015 Tisková zpráva – Nejlepší žáci středních škol MSK
ilustrační obrázek
Organizace uznané MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byly uznány a oceněny titulem „Nestátní nezisková organizace uznaná MŠMT pro práci s…
ilustrační obrázek
Sportovec roku Moravskoslezského kraje Veškeré informace k této anketě naleznete na stránkách Sportovec roku Moravskoslezského kraje
ilustrační obrázek
Dokumenty k soutěžím a přehlídkám Vyhláška k soutěžím a přehlídkám Vyhlášení soutěží a přehlídek ve Věstníku MŠMT…
ilustrační obrázek
Přehled soutěží zabezpečovaných krajským úřadem a pověřenými organizacemi Přehled soutěží zabezpečovaných krajským úřadem a pověřenými organizacemi I. Sportovní soutěže (typu B ve Věstníku MŠMT)…
ilustrační obrázek
Okresní metodici soutěží a přehlídek typu A a B z Věstníku MŠMT Okres Bruntál Středisko volného času Krnov Krnov, Dobrovského 281/16, 794 01 Mgr. Lucie Wegrzynová 554 614 690, 774 055…
ilustrační obrázek
Odkazy na soutěže a přehlídky typu A a B z Věstníku MŠMT Biologická olympiáda Celostátní přehlídka dětských recitátorů Dějepisná olympiáda Eurorebus Evropa ve škole Fyzikální…
ilustrační obrázek
Memorandum dalo zelenou vzniku fotbalové akademie na Bazalech Fotbalový areál na Bazalech bude po rekonstrukci sloužit mladým hráčům. Díky společnému projektu města, kraje, fotbalové asociace…
ilustrační obrázek
Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2015/2016 Moravskoslezský kraj oceňuje školy bez rozdílu zřizovatele za jejich mimořádné aktivity v oblasti EVVO a VUR. Do celokrajské soutěže…
Setkání koordinátorů environmentální výchovy
Setkání koordinátorů environmentální výchovy Ve čtvrtek 21. ledna 2016 se uskutečnilo tradiční setkání koordinátorů environmentální výchovy.
Tento sedmý ročník byl zajímavý nejen svým tématem „Evaluace environmentální výchovy…
ilustrační obrázek
Mistrovství Evropy v krasobruslení 2017 se uskuteční v Ostravě Nejlepší krasobruslaři starého kontinentu se po 18 letech vrátí do České republiky.
Po 18 letech se vrací do České republiky vrcholná krasobruslařská akce. Mistrovství Evropy v…
ilustrační obrázek
Soutěž "Ekologická škola v Moravskoslezském kraji" ve školním roce 2014/2015 Moravskoslezský kraj oceňuje školy bez rozdílu zřizovatele za jejich mimořádné aktivity v oblasti EVVO a VUR. Do celokrajské soutěže…
ilustrační obrázek
4. krajská konference prevence rizikového chování Moderní informační hrozby - Ing. Bc. David Nespěšný, MBA (formát PDF, velikost 158 kB) Práce s uživateli sociálních sítí…
ilustrační obrázek
5. krajská konference prevence rizikového chování Mgr. Andrea Matějková - Situace v MSK 2012 Mgr. Renáta Ježková - Mapování vztahů v třídním klimatu Mgr. Helena Adamusová - Práce se…
ilustrační obrázek
6. krajská konference prevence rizikového chování Mgr. Radka Heřmánková - Prevence rizikového chování a MŠMT (formát MS PowerPoint, velikost 594 kB) Mgr. Andrea…
ilustrační obrázek
7. krajská konference k prevenci rizikového chování Dvoudenní konference prevence proběhla opět ve frýdlantských Malenovicích, tentokrát jsme se zabývali především tématem ADHD a…
ilustrační obrázek
Krajská konference k prevenci rizikového chování Moravskoslezský kraj pravidelně realizuje odborné konference k prevenci rizikového chování, které jsou určené zejména pro poradenské…
ilustrační obrázek
Metodici prevence v pedagogicko psychologických poradnách Moravskoslezského kraje Okres Bruntál Pedagogicko psychologická poradna Bruntál Krnovská 9, 792 01, Bruntál Kontaktní osoba: Mgr. Stanislav Toman -…
ilustrační obrázek
"Ekologická škola v Moravskoslezském kraji" ve školním roce 2013/2014 Certifikáty Mateřská škola Vratimov, Na Vyhlídce 25 Certifikát se uděluje za celoroční ekologické aktivity školy, které jsou…
ilustrační obrázek
Oceňování nejúspěšnějších žáků středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2013/2014 Dne 27. 5. 2014 byly Radou moravskoslezského kraje schváleny Podmínky pro podání návrhů na ocenění nejúspěšnějších žáků…
ilustrační obrázek
Podmínky soutěže "Ekologická škola v Moravskoslezském kraji" ve školním roce 2013/2014 1. Cíl soutěže a vyhlašovatel Tato soutěž je vyhlašována na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)…
ilustrační obrázek
Novela vyhlášky o hygienických požadavcích na zotavovací akce Od nového roku nabyla účinnost novela vyhlášky o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, nově pod…
ilustrační obrázek
Archiv volného času dětí a mládeže Ročník 2013/2014 Dne 27. 5. 2014 byly Radou moravskoslezského kraje schváleny Podmínky pro podání návrhů na ocenění nejúspěšnějších…
ilustrační obrázek
Účast žáků škol v Moravskoslezském kraji v mezinárodních kolech soutěží (šk. rok 2013/14) Mezinárodní astronomická olympiáda IAO (International Astronomy Olympiad) Termín: 6. – 14. 9. 2013 Místo: Vilnius…
ilustrační obrázek
"Ekologická škola v Moravskoslezském kraji" ve školním roce 2012/2013 Certifikáty Mateřská škola Ostrava – Stará Bělá, příspěvková organizace Certifikát se uděluje za celoroční ekologické…
ilustrační obrázek
Proběhla další krajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Krajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty se konala 19. a 20. června 2013 v Obchodní akademii a Vyšší odborné škole sociální v Ostravě. Akce se konala pod záštitou náměstků hejtmana Moravskoslezského kraje Věry Palkové a Daniela Havlíka.
Odborné konference se zúčastnilo 120 koordinátorů ekologické výchovy, ředitelů,…
ilustrační obrázek
Oceňování nejúspěšnějších žáků středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2012/2013 Dne 14. 5. 2013 usnesením č. 15/1084 byly Radou Moravskoslezského kraje schváleny Podmínky pro podání návrhů na ocenění…
ilustrační obrázek
Žáci prezentovali badatelské práce o přírodě Ve dnech 2. – 3. dubna 2013 se uskutečnila na krajském úřadě a na Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského a Gymnáziu v Ostravě konference na které žáci prezentovali své badatelské práce zaměřené na životní prostředí.
ilustrační obrázek
Koordinátoři ekologické výchovy si předali zkušenosti Čtvrté setkání koordinátorů Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje proběhlo v prostorách krajského úřadu za účasti zhruba pěti desítek koordinátorů ekologické výchovy, ředitelů i učitelů škol a školských zařízení z celého kraje.
ilustrační obrázek
Odborné publikace a webové stránky s preventivními materiály Závislostní chování - rizikové chování Prevence info filmová sekce    Klinika…
ilustrační obrázek
Účast žáků škol v Moravskoslezském kraji v mezinárodních kolech soutěží (šk. rok 2012/13) Středoškolská odborná činnost EUCYS (European Union Contest for Young Scientists) Termín: 21. – 26. 9. 2012 Místo: Bratislava…
ilustrační obrázek
"Ekologická škola v Moravskoslezském kraji" ve školním roce 2011/2012 Certifikáty: Mateřská škola Čtyřlístek, Ostrava-Poruba, Skautská 1082, příspěvková organizace Certifikát Ekologická škola MSK…
ilustrační obrázek
Účast žáků škol v Moravskoslezském kraji v mezinárodních kolech soutěží (šk. rok 2011/12) Olympiáda v informatice CEOI (Central European Olympiad in Informatics) Termín: 7.–13. 7. 2012 Místo: Tata…
ilustrační obrázek
Účast žáků škol v Moravskoslezském kraji v mezinárodních kolech soutěží (šk. rok 2010/11) Středoškolská odborná činnost EUCYS (European Union Contest for Young Scientists) Termín: 24.–28. 9. 2010 Místo: Lisabon…
ilustrační obrázek
Účast žáků škol v Moravskoslezském kraji v mezinárodních kolech soutěží (šk. rok 2009/10) Matematická olympiáda MEMO (Middle European Mathematical Olympiad) Termín: 24.–29. 9. 2009 Místo: Poznaň (Polsko) Kategorie:…
ilustrační obrázek
Účast žáků škol v Moravskoslezském kraji v mezinárodních kolech soutěží (šk. rok 2008/09) Chemická olympiáda IChO (International Chemistry Olympiad) Termín: 18.–27. 7. 2009 Místo: Cambridge…
ilustrační obrázek
Účast žáků škol v Moravskoslezském kraji v mezinárodních kolech soutěží (šk. rok 2007/08) Matematická olympiáda IMO (International Mathematical Olympiad) Termín: 10.–22. 7. 2008 Místo: Madrid (Španělsko) Kategorie:…
ilustrační obrázek
Proběhl další ročník celokrajské konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školy a školská zařízení v Moravskoslezském kraji V Českém Těšíně se konal ve dnech 19. – 20. června 2012 další ročník celokrajské konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školy a školská zařízení v Moravskoslezském kraji. Záštitu nad konferencí převzala náměstkyně hejtmana kraje Věra Palková.
Hlavním tématem letošního ročníku byly aktuální otázky vzdělávání pro udržitelný…
ilustrační obrázek
Oceňování nejúspěšnějších žáků středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2011/2012 Dne 15. 5. 2012 usnesením č. 110/7172 byly Radou Moravskoslezského kraje schváleny Podmínky pro ocenění nejúspěšnějších…
ilustrační obrázek
Podmínky soutěže "Ekologická škola v Moravskoslezském kraji" ve školním roce 2011/2012 Úvod, účel a cíl soutěže Tato soutěž je vyhlašována na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve…
ilustrační obrázek
Prezentace žákovských projektů EVVO Prezentace žákovských projektů EVVO se uskutečnila ve středu 11. dubna 2012 v prostorách krajského úřadu. Žáci základních a středních škol tak měli možnost již po čtvrté prezentovat své badatelské projekty. Záštitu nad 4. ročníkem konference opět převzala náměstkyně hejtmana kraje Věra Palková.
ilustrační obrázek
Na krajském úřadu proběhlo již třetí setkání koordinátorů EVVO Další již třetí setkání koordinátorů Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Moravskoslezského kraje se uskutečnilo ve středu 18. ledna 2012 na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje.
ilustrační obrázek
"Ekologická škola v Moravskoslezském kraji" ve školním roce 2010/2011 Certifikáty: Mateřská škola Vratimov, Na Vyhlídce 25 Certifikát Ekologická škola MSK za školní rok 2010/2011 se uděluje…
ilustrační obrázek
Slavnostní vyhlášení výsledků 1. ročníku soutěže "Ekologicky zodpovědný kraj" V úterý 8. listopadu 2011 byly v prostorách Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě slavnostně vyhlášeny výsledky 1. ročníku environmentální soutěže “Ekologicky zodpovědný kraj“, kterou uspořádal Moravskoslezský kraj.
ilustrační obrázek
Celokrajská konference EVVO pro školy a školská zařízení Ve dnech 6. - 7. října 2011 se uskutečnila v Českém Těšíně celokrajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školy a školská zařízení. Záštitu nad konferencí převzala náměstkyně hejtmana kraje Věra Palková.
ilustrační obrázek
3. ročník konference "Prezentace žákovských projektů EVVO" Ve středu 27. dubna 2011 žáci základních a středních škol prezentovali na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje své badatelské práce zaměřené na ochranu životního prostředí.
Největší úspěch sklidila žákyně ze Základní a Mateřské školy Bohumín, tř. Dr. E.…
ilustrační obrázek
Archiv EVVO Školní rok 2015/2016 Dotazníkové šetření  Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, žádáme Vás o vyplnění…
ilustrační obrázek
"Ekologická škola v Moravskoslezském kraji" ve školním roce 2009/2010 Mateřská škola, Ostrava - Poruba, Oty synka 1834, příspqěvková organizace Certifikát Ekologická škola MSK ve školním roce 2009/2010 se…
ilustrační obrázek
"Ekologická škola v Moravskoslezském kraji" ve školním roce 2008/2009 Moravskoslezský kraj Rada kraje uděluje pěti školám Certifikát "Ekologická škola Moravskoslezského kraje" za mimořádnou aktivitu…
ilustrační obrázek
"Ekologická škola v Moravskoslezském kraji" ve školním roce 2007/2008 Moravskoslezský kraj Rada kraje uděluje Certifikát "Ekologická škola Moravskoslezského kraje" za mimořádnou aktivitu…
ilustrační obrázek
"Ekologická škola v Moravskoslezském kraji" ve školním roce 2006/2007 Referenční listy za mimořádné ekologické aktivity Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková…
ilustrační obrázek
Seznam škol v Moravskoslezském kraji s titulem Ekoškola Základní škola Vítkov, Komenského 754V listopadu proběhly v naší škole volby mezi žáky jednotlivých ročníků.Ve…
ilustrační obrázek
Programy environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) je dobrovolné seskupení pedagogických asociací, programů a občanských sdružení…
ilustrační obrázek
Pravidla pro zabezpečení organizace a financování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT v Moravskoslezském kraji Krajský úřad Moravskoslezského krajeČ. j.: ŠMS/4103/05 Dne 9. 2. 2005 Čl. 1Předmět úpravy Pravidla pro zabezpečení…
ilustrační obrázek
Umístění škol z Moravskoslezského kraje v ústředních kolech soutěží odborných škol ve školním roce 2007/2008 Vzdělání a řemeslo - Obkladačská naděje Termín: 18. - 20. 8. 2007 Místo: České Budějovice 1. Střední…
ilustrační obrázek
Umístění škol z Moravskoslezského kraje v ústředních kolech ostatních soutěží ve školním roce 2007/2008 Soutěž dětí a mládeže v programování Termín: 20. - 22. 6. 2008 Místo: Jánské Lázně Kategorie ZŠ 6. - 7.…
ilustrační obrázek
Umístění žáků škol z Moravskoslezského kraje v ústředních kolech uměleckých soutěží ve školním roce 2007/2008 Soutěže žáků základních uměleckých škol Obor: AKORDEON SÓLO Termín: 2. - 3. 5. 2008 Místo: Hradec nad…
ilustrační obrázek
Umístění žáků škol z Moravskoslezského kraje v ústředních kolech sportovních soutěží ve školním roce 2007/2008 Atletický čtyřboj ZŠ Místo: Bílina Termín: 21. 6. 2008 Kategorie: ZŠ 9. Základní škola a mateřská škola,…
ilustrační obrázek
Umístění žáků škol z Moravskoslezského kraje v ústředních kolech předmětových soutěží ve školním roce 2007/2008 Biologická olympiáda Termín: 1. 5. 2008 Místo: Svitavy Kategorie: SŠ (A) 17. Matiční gymnázium,…
ilustrační obrázek
Obecné propozice Atletického čtyřboje žáků základních škol praktických a základních škol speciálních Vyhlašovatel: MŠMT ČR Kategorie: Starší žáci a starší žákyně. Bližší určení věkových kategorií provádí každoročně…
ilustrační obrázek
Intenzifikace činnosti sportovních tříd - seznam základních škol s třídami s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy Seznam základních škol s třídami s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy zařazených do projektu "Intenzifikace…
ilustrační obrázek
Sportovní centra mládeže v Moravskoslezském kraji Sportovní svaz Klub Český atletický svaz SSK Vítkovice TŽ Třinec Český badmintonový svaz ASK Tatra…
ilustrační obrázek
Oceňování nejúspěšnějších žáků středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2008/2009 Kraj letos po osmé odměňoval nejlepší žáky středních škol v Moravskoslezském kraji. Slavnostního setkání se zúčastnil…
ilustrační obrázek
Volnočasové aktivity pro děti a mládež Organizace pro volnočasové aktivity dětí a mládeže Akce v oblasti volného času dětí a…
ilustrační obrázek
Postup při vyplňování formuláře 1. Instalace Form Filleru 1 2. Postupy pracovníků při zadávání dat do formuláře 1 2.1 Přihlášení na FormServer - Postup pracovníka…
ilustrační obrázek
Nejúspěšnější středoškoláci byli oceněni Devátý ročník „Ocenění nejúspěšnějších žáků středních škol v Moravskoslezském kraji“ za školní rok 2009/2010 proběhl v pátek 9. října 2010 na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě. Slavnostního předání ocenění se zúčastnila náměstkyně hejtmana kraje Věra Palková.
Ocenění nejúspěšnějších žáků středních škol v Moravskoslezském…
ilustrační obrázek
Proběhla česko-slovenská konference zaměřená na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu na školách obou zemí Ve dnech 24. a 25. června 2010 se na Pustevnách uskutečnila česko-slovenská konference zaměřená na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu na školách obou zemí. Na přípravě a realizaci této konference participovalo několik subjektů: Státní fond životního prostředí ČR, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici a Moravskoslezský kraj. Konference byla určena zejména ředitelům škol a koordinátorům ekologické výchovy.
ilustrační obrázek
Na našem úřadě proběhla konference "Prezentace žákovských projektů EVVO" Ve čtvrtek 3. června 2010 se na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje uskutečnil 2. ročník konference škol Moravskoslezského kraje - Prezentace žákovských projektů EVVO (environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty). Záštitu nad konferencí převzala náměstkyně hejtmana kraje Věra Palková.
Konference byla především příležitostí pro žáky základních a středních škol, kteří…
ilustrační obrázek
Celokrajská konference EVVO Ve dnech 22. - 23. dubna 2010 proběhla v Masarykově střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole v Opavě…
ilustrační obrázek
Speciální škola z Příbora opět získala mezinárodní titul Ekoškola Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (Příbor, Dukelská 1346) a Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium obhájily prestižní mezinárodní titul Ekoškola v projektu vyhlášeném ekologickým sdružením Tereza Praha.
Škola z Příboru tento titul získala poprvé již v roce 2006. Tehdy jako jedna…
ilustrační obrázek
1. konference škol v Moravskoslezském kraji V pátek 19. června 2009 od 8:30 hodin se prostorách zastupitelstva kraje uskutečnila prezentace žákovských projektů, které jsou zaměřeny na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO). Byla to první konference, která se stala příležitostí pro žáky základních a středních škol v našem kraji.
Účastníci prezentovali své samostatné práce, které byly věnované otázkám ochrany…
frame-scrollup