Adresář kontaktů na organizace pracující s dětmi a mládeží v oblasti prevence rizikového chování

Adresář kontaktů v Moravskoslezském kraji - prevence sociálně patologických jevů

typ: Krajský koordinátor prevence rizikového chování
Krajský protidrogový koordinátor
Pedagogicko psychologické poradny
Metodik prevence v PPP
Manažer prevence kriminality
Protidrogoví koordinátoři
Sociálně právní ochrana dětí
Kurátoři pro děti a mládež
Probační a mediační služba
Dětské domovy
Výchové ústavy - Diagnostické ústavy - Střediska výchovné péče
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - volný čas
Centra primární prevence - kontaktní centra
Krajský manažer prevence kriminality
okresy: Bruntál       Frýdek-Místek       Nový Jičín
Karviná       Opava       Ostrava
frame-scrollup