Adresář kontaktů na organizace pracující s dětmi a mládeží v oblasti prevence rizikového chování

Adresář kontaktů v Moravskoslezském kraji - prevence sociálně patologických jevů

typ:
Krajský koordinátor prevence rizikového chování
Krajský protidrogový koordinátor
Pedagogicko psychologické poradny
Metodik prevence v PPP
Manažer prevence kriminality
Protidrogoví koordinátoři
Sociálně právní ochrana dětí
Kurátoři pro děti a mládež
Probační a mediační služba
Dětské domovy
Výchové ústavy - Diagnostické ústavy - Střediska výchovné péče
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - volný čas
Centra primární prevence - kontaktní centra
Krajský manažer prevence kriminality
okresy:
BruntálFrýdek-MístekNový Jičín
KarvináOpavaOstrava
frame-scrollup