Zápisový lístek ke vzdělávání ve střední škole, konzervatoři

Žádost o vydání zápisového lístku

(není potřeba pro nástavbové studium, zkrácené studium, večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání)

Při vyplňování používejte diakritiku (čárky, háčky)

* Takto označené položky jsou povinné.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Školní rok Vyberte školní rok, ve kterém bude zahájeno vzdělávání
Uchazeč Současné působiště uchazeče *:
základní škola
střední škola, učiliště
zaměstnání
úřad práce
jiné
Titul před
Jméno uchazeče *
Příjmení uchazeče *
Titul za
Datum narození uchazeče *
. .
Místo narození uchazeče *
Adresa trvalého pobytu Kraj příslušný dle trvalého pobytu uchazeče *:
Moravskoslezský kraj
jiný kraj
Adresa trvalého pobytu uchazeče
Ulice
Číslo popisné *
Číslo orientační
Místo *
PSČ *
Stát
Zákonný zástupce Vyplňte zákonného zástupce v případě, že uchazeč je mladší 18 let nebo není způsobilý k právním úkonům.
Titul před
Jméno zákonného zástupce
Příjmení zákonného zástupce
Titul za
Doručovací adresa Vyplňte pouze v případě, že je odlišná od adresy trvalého pobytu.
Ulice
Číslo popisné
Číslo orientační
Místo
PSČ
Stát
Kontakty
Telefon
E-mail

(na tento e-mail bude odesláno potvrzení o doručení žádosti na e-podatelnu krajského úřadu)
Poznámka

Před odesláním si prosím pozorně zkontrolujte vyplněné údaje.

Po odeslání bude žádost předána na elektronickou podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Zápisový lístek vám bude neprodleně zaslán poštou na uvedenou adresu do vlastních rukou (obálka s modrým pruhem).

frame-scrollup