Semináře

Pozvánka na odborné semináře k prevenci kriminality

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje připravil za podpory Ministerstva vnitra ČR sérii odborných seminářů k problematice prevence kriminality. Semináře objasní účastníkům základní teoretické informace včetně aktuálně platných novelizací zákonů a trendů vztahující se k danému tématu.

Semináře se uskuteční v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, ul. 28. října 117, v místnosti F502 (5. patro) nebo v budově (1. patro) na ul. Mlýnská 317/10 v Ostravě (blízko zastávky Stodolní).

Žádáme o přihlášení na semináře prostřednictvím elektronické přihlášky nejpozději 7 dní před datem konání příslušného semináře.

Případné dotazy směřujte na Petru Havlákovou (tel.: 595 622 162/605 224 210 nebo e-mail: petra.havlakova@msk.cz).

frame-scrollup