Menu

Žádost o vydání zápisového lístku

(není potřeba pro nástavbové studium, zkrácené studium, večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání)
Při vyplňování používejte diakritiku (čárky, háčky)
* Takto označené položky jsou povinné.

Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy. podrobné informace o nakládání s osobními údaji
Školní rok
Uchazeč Současné působiště uchazeče *:
Datum narození uchazeče *

Pobyt Trvalý pobyt uchazeče *:
Adresa trvalého pobytu uchazeče

Zákonný zástupce Vyplňte v případě, že např. uchazeč je mladší 18 let a nenabyl plné svéprávnosti, nebo je ve svéprávnosti omezen.

Doručovací adresa Vyplňte pouze v případě, že chcete zápisový lístek zaslat na adresu odlišnou od adresy trvalého pobytu.
(Doporučujeme kontrolu správného označení poštovní schránky jménem a příjmením uchazeče, případně zákonného zástupce u nezletilého, aby nedocházelo k vrácení zásilky zpět z důvodu "na uvedené adrese neznámý".)

Kontakty

Poznámka

Před odesláním si prosím pozorně zkontrolujte vyplněné údaje.

Po odeslání bude žádost předána na elektronickou podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Zápisový lístek vám bude neprodleně zaslán poštou na vámi uvedenou adresu doporučeně do vlastních rukou v obálce s modrým pruhem.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.