koronaweb
Menu

Žádost o vydání zápisového lístku

(není potřeba pro nástavbové studium, zkrácené studium, večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání)
Při vyplňování používejte diakritiku (čárky, háčky)
* Takto označené položky jsou povinné.

Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy. podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Školní rok Vyberte školní rok, ve kterém bude zahájeno vzdělávání

Uchazeč Současné působiště uchazeče *:
základní škola
střední škola
víceleté gymnázium
jiné
uchazeč ze zahraničí

* Potvrzuji, že zápisový lístek na požadovaný školní rok mi nebyl již vydán na základní škole a nejsem v současné době žákem žádné základní školy na území České republiky.
Titul před
Jméno uchazeče *
Příjmení uchazeče *
Titul za
Datum narození uchazeče *
. .
Místo narození uchazeče *

Pobyt Trvalý pobyt uchazeče *:
Moravskoslezský kraj
jiný kraj
zahraničí
Adresa trvalého pobytu uchazeče
Ulice
Číslo popisné *
Číslo orientační
Místo *
PSČ *
Stát *

Zákonný zástupce Vyplňte v případě, že např. uchazeč je mladší 18 let a nenabyl plné svéprávnosti, nebo je ve svéprávnosti omezen.
Titul před
Jméno zákonného zástupce
Příjmení zákonného zástupce
Titul za

Doručovací adresa Vyplňte pouze v případě, že chcete zápisový lístek zaslat na adresu odlišnou od adresy trvalého pobytu.
(Doporučujeme kontrolu správného označení poštovní schránky jménem a příjmením uchazeče, případně zákonného zástupce u nezletilého, aby nedocházelo k vrácení zásilky zpět z důvodu "na uvedené adrese neznámý".)
Ulice
Číslo popisné
Číslo orientační
Místo
PSČ
Stát

Kontakty
Telefon
E-mail

(na tento e-mail bude odesláno potvrzení o doručení žádosti na e-podatelnu krajského úřadu)

Poznámka

Před odesláním si prosím pozorně zkontrolujte vyplněné údaje.

Po odeslání bude žádost předána na elektronickou podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Zápisový lístek vám bude neprodleně zaslán poštou na vámi uvedenou adresu doporučeně do vlastních rukou v obálce s modrým pruhem.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.