Půjčka LIBERTY
Menu

Činnosti odboru územního plánování

Odbor územního plánování

  • pořizuje územně plánovací dokumentaci kraje (zásady územního rozvoje, regulační plán pro plochy a koridory nadmístního významu),
  • pořizuje územně plánovací podklady (územně analytické podklady kraje, územní studie),
  • vyjadřuje se k jednotlivým etapám pořizování územních plánů,
  • přezkoumává zákonnost opatření obecné povahy (např. územní plány obcí),
  • vydává závazná stanoviska orgánu územního plánování v působnosti kraje pro záměry nacházející se ve správních obvodech několika obcí s rozšířenou působností,
  • přezkoumává zákonnost závazných stanovisek úřadů územního plánování,
  • vykonává státní dozor ve věcech územního plánování,
  • vykonává úkoly stanovené krajskému úřadu zákonem o pohřebnictví.

Toto je jen základní výčet úkolů odboru, podrobnější informace obsahuje náš Organizační řád (formát pdf, velikost 911 kB).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.