Databáze oprávněných investorů

Databáze oprávněných investorů

Krajský úřad Moravskoslezského kraje spravuje a zveřejňuje databázi oprávněných investorů dle § 23a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Oprávnění investoři uvedení v databázi pro Moravskoslezský kraj mají právo být obesláni jednotlivě správními orgány při projednávání návrhů zásad územního rozvoje, územních plánů či regulačních plánů.

Vyhledávání
frame-scrollup