Zpráva

Program Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2015

Rada kraje na své schůzi dne 25. 9. 2015 usnesením č. 78/6369 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2015.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Termín podání žádosti o finanční příspěvky je od 30. října do 6. listopadu 2015.

Kontakt:

Bc. Jana Bartošková, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 327, e-mail: jana.bartoskova@msk.cz

Podmínky:

Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2015

Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2015 (formát pdf, velikost 74 kB)

Přílohy:

frame-scrollup