Jak hlasuji

Jak hlasuji

Ctibor Vajda

3. zasedání zastupitelstva kraje - dne 16. 3. 2017
čas hlasování číslo a název materiálu usnesení hlas
9:04:3812/1 - Ověření zápisu z předchozího zasedání3/102nepřítomen
9:05:3222/2 - Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání3/103nepřítomen
9:06:5032/3 - Volba návrhové komise3/104nepřítomen
9:25:0742/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenínepřítomen
9:25:4052/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje3/105nepřítomen
9:30:5862/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenínepřítomen
9:31:3672/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje3/105nepřítomen
9:32:3783/1 - Informace o volbě přísedících v roce 2017, návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedících Krajského soudu v Ostravě3/106nepřítomen
9:33:2798/4 - Návrh personální změny v představenstvu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s.3/107nepřítomen
9:34:13104/1 - Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 2. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 22.12.20163/108nepřítomen
9:34:50114/2 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje3/109nepřítomen
9:35:22124/3 - Návrh na nabytí akcií společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.3/110nepřítomen
9:35:56134/4 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2017 v odvětví krizového řízení3/111nepřítomen
9:36:36144/5 - Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací k dofinancování výdajů na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje v roce 20173/112nepřítomen
9:37:13154/6 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje obcím na pořízení nového dopravního automobilu a na rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů3/113nepřítomen
9:37:49164/7 - Návrh na darování techniky a materiálu v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje a Krajskému vojenskému velitelství Ostrava3/114nepřítomen
9:38:26174/8 - Návrh na poskytnutí dotace na podporu rozvoje sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji3/115nepřítomen
9:39:03184/9 - Návrh Dohody o spolupráci s Opolským vojvodstvím a návrh Memoranda o porozumění s Sharjah Investment and Development Authority (Shurooq)3/116nepřítomen
9:41:56194/10 - Informace o peticích adresovaných orgánům kraje3/117nepřítomen
9:42:34204/11 - Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na akci "Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 20173/118nepřítomen
9:43:39214/12 - Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravě a návrh na zmocnění rady kraje k uzavření dodatku č. 2 se společností Asental Land, s.r.o.bez usnesenínepřítomen
9:50:19224/12 - Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravě a návrh na zmocnění rady kraje k uzavření dodatku č. 2 se společností Asental Land, s.r.o.3/119nepřítomen
9:51:06235/1 - Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v Moravskoslezském kraji v roce 20173/120nepřítomen
9:51:37245/2 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2017"bez usnesenínepřítomen
9:51:53255/2 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2017"3/120nepřítomen
10:00:31265/3 - Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 na kulturní akce krajského a nadregionálního významubez usnesenínepřítomen
10:01:10275/3 - Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu3/122nepřítomen
10:01:48285/4 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 20173/123nepřítomen
10:02:25295/5 - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně3/124nepřítomen
10:03:02305/6 - Informace o pokynech pro úpravu návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje MSK a schválení výběru nejvhodnější varianty řešení silnice I/11 v úseku Opava Komárov - Opava3/125nepřítomen
10:03:31315/7 - Návrh na poskytnutí dotací v odvětví kultury3/126nepřítomen
10:23:40326/1 - Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském krajibez usnesenínepřítomen
10:25:01336/1 - Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském krajibez usnesenínepřítomen
10:25:36346/1 - Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji3/127nepřítomen
10:26:22356/2 - Informace o financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2017 a návrh na převzetí ručitelského závazku za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci3/128nepřítomen
10:27:00366/3 - Návrh uspořádání sítě pozemních komunikací po zprovoznění vybraných staveb3/129nepřítomen
10:27:34376/4 - Informace o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji3/130nepřítomen
10:28:30386/5 - Návrh na uzavření Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a Olomouckým krajem3/131nepřítomen
10:29:05396/6 - Návrh na schválení finančního závazku pro připravovaná výběrová řízení na autobusové dopravce v předmětných oblastech Moravskoslezského kraje3/132nepřítomen
10:29:39406/7 - Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství3/133nepřítomen
10:30:16416/8 - Bílá kniha 2017 - seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje - aktualizace prosinec 20163/134nepřítomen
10:31:13426/9 - Návrh na volbu člena představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s.3/135nepřítomen
10:31:50437/1 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy převodů3/136nepřítomen
10:32:17447/2 - Návrh přímého prodeje okálu ve Vítkově3/137nepřítomen
10:32:44457/3 - Návrh nákupu bytů v Krnově pro klienty příspěvkové organizace Harmonie3/138nepřítomen
10:33:09467/4 - Návrh na nabytí darem pozemku od města Krnov pro výstavbu lékárny v areálu nemocnice3/139nepřítomen
10:33:51477/5 - Informace o aktuálním stavu přípravy souhrnného projektu "Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem - IV. Etapa", návrh na vyčlenění, kofinancování a profinancování a zahájení realizace samostatných projektů3/140nepřítomen
10:34:26487/6 - Návrh na schválení zahájení přípravy, realizace, financování a zajištění udržitelnosti projektu "NKP Zámek Bruntál - Revitalizace zámeckého parku"3/141nepřítomen
10:35:10497/7 - Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 20173/142nepřítomen
10:36:23507/8 - Předběžná informace o hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 20163/143nepřítomen
10:37:02517/9 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy převodů3/144nepřítomen
10:37:50527/10 - Návrh na dofinancování a navýšení profinancování a kofinancování projektů z oblasti silniční infrastruktury3/145nepřítomen
10:46:42537/11 - Návrh na změnu profinancování a kofinancování akce Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně3/146nepřítomen
10:47:15547/12 - Nakládání s majetkem kraje v odvětví školství3/147nepřítomen
11:11:34558/1 - Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizací v odvětví zdravotnictví3/148nepřítomen
11:12:10568/2 - Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci pro zajištění předfinancování 1. etapy projektu "Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Frýdek-Místek, p. o."3/149nepřítomen
11:12:42578/3 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2017"3/150nepřítomen
11:13:14588/5 - Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o změnu účelu - projekt "Rekonstrukce kotelny a oprava komunikací v areálu Bílovecké nemocnice a.s."bez usnesenínepřítomen
11:13:29598/5 - Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o změnu účelu - projekt "Rekonstrukce kotelny a oprava komunikací v areálu Bílovecké nemocnice a.s."3/151nepřítomen
11:14:02608/6 - Pověření Nemocnice Nový Jičín, a.s., poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu3/152nepřítomen
11:14:39618/7 - Návrh na rozhodnutí o závazku kraje na období 2018-2019 k zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území statutárního města Ostravy3/153nepřítomen
11:15:22629/1 - Návrh na prominutí pohledávky organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace3/154nepřítomen
11:15:59639/2 - Návrh na změnu termínu realizace, profinancování a kofinancování projektu "Podpora rozvoje rodičovských kompetencí" a změnu termínu realizace projektu "Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín"3/155nepřítomen
11:16:32649/3 - Návrh na změnu profinancování a kofinancování, zajištění udržitelnosti a uzavření Dohody o spolupráci na projektu "i-AIR REGION"3/156nepřítomen
11:17:03659/4 - Schválení zahájení přípravy projektu "Podpora služeb sociální prevence 4"3/157nepřítomen
11:17:34669/5 - Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu Smart akcelerátor RIS3 startegie3/158nepřítomen
11:17:56679/6 - Návrh na poskytnutí individuálních "kotlíkových" dotacíbez usnesenínepřítomen
11:18:12689/6 - Návrh na poskytnutí individuálních "kotlíkových" dotací3/159nepřítomen
11:18:49699/7 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu3/160 - 3/161nepřítomen
11:19:21709/8 - Návrh na změnu delegovaných osob v Řídícím výboru Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje3/162nepřítomen
11:19:50719/9 - Návrh na zahájení přípravy projektů z oblasti elektronizace veřejné správy3/163nepřítomen
11:20:21729/10 - RESOLVE_Dohoda o spolupráci, Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace3/164nepřítomen
11:20:56739/11 - Změna usnesení - navýšení profinancování v období udržitelnosti projektu Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví se současným zvýšením bezpečí a kvality poskytované péče3/165nepřítomen
11:21:29749/12 - Návrh na ukončení přípravy a zahájení přípravy projektů z oblasti školství, na změnu názvů projektů, na profinancování a kofinancování a zajištění udržitelnosti3/166nepřítomen
11:21:56759/13 - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s městem Bruntál3/167nepřítomen
11:22:25769/14 - Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.3/168nepřítomen
11:23:03779/15 - Návrh na uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 a Dohody o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 20163/169nepřítomen
11:23:42789/16 - Návrh na uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačních programů Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 a 20163/170nepřítomen
11:24:19799/17 - Návrh na uzavření Dohod o narovnání ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačních programů Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 20153/171nepřítomen
11:24:53809/18 - Návrh na uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci individuálních dotací na přípravu projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání3/172nepřítomen
11:25:39819/19 - Informace o stavu projektu "Cooperation in vocational education for European labour market", návrh na rozhodnutí o profinancování a kofinancování projektu a návrh na rozhodnutí o zmocnění koordinátora projektu, Region Grand Est, k podání žádosti o poskytnutí grantu v programu Erasmus+ a k zastupování v rámci realizace projektu3/173nepřítomen
11:26:10829/20 - Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace s Fakultní nemocnicí Ostrava3/174nepřítomen
11:27:44839/21 - Návrh na neposkytnutí individuálních dotací obci Dolní Lomná a obci Bocanovicebez usnesenínepřítomen
11:28:13849/21 - Návrh na neposkytnutí individuálních dotací obci Dolní Lomná a obci Bocanovice3/175nepřítomen
11:28:50859/22 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí" pro období 2017 - 20183/176nepřítomen
11:29:23869/23 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci "Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017"3/177nepřítomen
11:29:59879/24 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 20173/178nepřítomen
11:30:328810/1 - Dotace na provoz záchranné stanice v Bartošovicích3/179nepřítomen
11:31:048910/2 - Dotace Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě na podporu monitoringu kvality ovzduší v roce 20173/180nepřítomen
11:31:339010/3 - Dotace Českému hydrometeorologickému ústavu na podporu monitoringu kvality ovzduší v roce 20173/181nepřítomen
11:32:039110/4 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce" pro roky 2017/20183/182nepřítomen
11:32:379210/5 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje" pro rok 20173/183nepřítomen
11:33:069310/6 - Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 20153/184nepřítomen
11:33:379410/7 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Příspěvky na ozdravné pobyty" pro roky 2016/20183/185nepřítomen
11:34:139511/1 - Stanovisko zřizovatele k udělení čestného názvu organizaci Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace3/186nepřítomen
11:35:139611/2 - Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 20173/187nepřítomen
11:35:409711/3 - Dotace na zabezpečení soutěží a přehlídek v roce 20173/188nepřítomen
11:36:109811/4 - Žádost o poskytnutí finančních prostředků na rok 2017 v oblasti podpory odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji3/189nepřítomen
11:36:379911/5 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti podpory sportu3/190nepřítomen
11:37:0910011/6 - Uzavření dodatků č. 2 s Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS3/191nepřítomen
11:37:5710111/7 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje z oblasti školství předložené v souvislosti se změnou názvu a sídla organizace, vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti, doplňkové činnosti a majetku3/192 - 3/205nepřítomen
11:38:2610211/8 - Vyřízení připomínek občanů3/206nepřítomen
11:38:5710311/9 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků veřejným vysokým školám v Moravskoslezském kraji3/207nepřítomen
11:39:2510411/10 - Žádost o poskytnutí finančních prostředků v oblasti podpory sportu3/208nepřítomen
11:40:0610512/1 - Návrh na změnu rozhodnutí zastupitelstva kraje týkající se poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Vzájemné soužití o.p.s. na rok 20173/209nepřítomen
11:42:0410612/2 - Aktualizace parametrů Nového znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 20163/210nepřítomen
11:42:4210712/3 - Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociální3/211 - 3/212nepřítomen
11:43:1610812/4 - Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje subjektu NOVÉ ČESKO, nadační fond3/213nepřítomen
11:43:5210912/5 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v programu "Podpora služeb sociální prevence" na roky 2017 - 20193/214nepřítomen
11:44:4311012/6 - Návrh na poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací, zvýšení závazných ukazatelů a stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu3/215nepřítomen
11:45:2311112/7 - Připomínka Ing. Oldřicha Pospíšila k návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 20173/216nepřítomen
11:45:5711213/1 - Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje3/217nepřítomen
12:08:47113bod bez materiálubez usnesenínepřítomen
12:29:45114bod bez materiálubez usnesenínepřítomen
12:38:2111514/1 - Představení koaličního programu pro Moravskoslezský kraj3/218nepřítomen
frame-scrollup