Jak hlasuji

Jak hlasuji

Tomáš Miczka

10. zasedání zastupitelstva kraje - dne 13. 12. 2018
čas hlasování číslo a název materiálu usnesení hlas
9:05:5912/1 - Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje10/1034pro
9:06:4722/2 - Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje10/1035pro
9:07:4832/3 - Volba návrhové komise10/1036pro
9:09:5242/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenípro
9:10:1952/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje10/1037zdržel se
9:13:5962/5 - Informace o činnosti rady kraje10/1038pro
9:14:5673/1 - Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedícího Krajského soudu v Ostravě10/1039pro
9:15:2984/1 - Návrh změn v odměňování neuvolněných členů zastupitelstva10/1040pro
9:16:0294/2 - Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje10/1041pro
9:16:32104/3 - Informace o peticích adresovaných orgánům kraje10/1042pro
9:17:06114/4 - Návrh na prodloužení termínu realizace projektů realizovaných z dotací poskytnutých České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje10/1043pro
9:17:40124/5 - Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 9. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 13. 9. 201810/1044pro
9:18:34134/6 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury10/1045pro
9:19:04144/7 - Návrh na darování majetku kraje vybraným obcím, Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje a Ministerstvu obrany10/1046pro
9:19:34154/8 - Návrh darování hlásičů požáru a detektorů oxidu uhelnatého10/1047pro
9:21:23164/9 - Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravě10/1048pro
9:21:47174/9 - Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravě10/1049pro
9:22:27185/1 - Poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 na obnovu kulturních památek, dodatek smlouvy10/1050pro
9:23:00195/2 - Poskytnutí dotací na kulturní akce krajského a nadregionálního významu 201910/1051pro
9:28:08205/3 - Návrh na pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje na žádost oprávněného investora SŽDC,s.o.10/1051pro
9:28:39215/4 - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje10/1052pro
9:29:14225/5 - Návrh na pořízení Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje MSK včetně návrhu jejího obsahu10/1053pro
9:29:50235/6 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji v roce 201910/1054pro
9:30:30245/7 - Návrh na neposkytnutí dotace subjektům: PIERRO FORTE, z.s., Evolution Brothers s.r.o., Akcičky smích. radost. odpočinek., z.s. Návrh na uzavření dohody o narovnání se subjektem: Cirkus trochu jinak, z.s.10/1055pro
9:31:02255/8 - Prodloužení doby profinancování a kofinancování projektu "Muzeum Šipka - expozice archeologie a geologie Štramberku" organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace10/1056pro
9:31:41265/9 - Návrh na schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury10/1057 - 10/1061pro
9:32:18275/10 - Prodloužení doby a změna částky na profinancování a kofinancování projektu "Toulky údolím Olše", změna splatnosti poskytnuté návratné finanční výpomoci10/1062pro
9:32:45285/11 - Návrh na poskytnutí dotací v odvětví kultury10/1063pro
9:33:25296/1 - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a Olomouckým krajem10/1064pro
9:34:05306/2 - Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě ev. č. 03283/2018/DSH o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se společností Koordinátor ODIS s.r.o.10/1065pro
9:34:39316/3 - Návrh na změnu obsahu Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast Frýdecko-Místecko10/1066pro
9:35:11326/4 - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a Zlínským krajem10/1067pro
9:35:43336/5 - Zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou na trati 313 Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem v Moravskoslezském kraji od prosince 201910/1068pro
9:37:25346/6 - Informace o stavu stavby "Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hranice okresu Opava v km 14,486 - 14,90"10/1069nehlasoval
9:37:54356/7 - Návrh na neposkytnutí dotace obci Ropice na studii proveditelnosti možného úsekového měření v obci10/1070zdržel se
9:38:25366/8 - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s městem Bílovec10/1071pro
9:38:54376/9 - Dodatek ke zřizovací listině organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace10/1072pro
9:39:24386/9 - Dodatek ke zřizovací listině organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace10/1072pro
9:39:51396/10 - Poskytnutí dotace na realizaci projektu Šíření dopravních informací prostřednictvím RDS-TMC10/1073pro
9:40:39406/11 - Návrh na snížení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. za účelem úhrady ztráty minulých let a návrh na zvýšení základního kapitálu této společnosti peněžitým vkladem a zároveň nepeněžitým vkladem nemovitého majetku10/1074 - 10/1075zdržel se
9:41:20416/12 - Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na rok 2019 na zajištění hasičské záchranné služby letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště10/1076pro
9:42:00426/13 - Návrh na poskytnutí dotace státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 pro organizaci a realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích "BESIP" v Moravskoslezském kraji10/1077pro
9:42:29436/14 - Návrh darovat speciální požární vozidlo společnosti Letiště Ostrava, a.s.10/1078pro
9:42:58446/15 - Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území Moravskoslezského kraje na období 2018 a další období10/1079pro
9:43:30456/16 - Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství10/1080pro
9:44:06466/17 - Bílá kniha 2019 - seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje - aktualizace prosinec 201810/1080nehlasoval
9:44:36476/18 - Záměr rozšíření hasičského záchranného sboru společnosti Letiště Ostrava, a.s.10/1081pro
10:05:10487/1 - Návrh Rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2020 - 202210/1083zdržel se
10:09:03497/2 - Návrh na uzavření smlouvy o úvěru s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.10/1084pro
10:09:38507/3 - Rozpočet Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na rok 2019 a rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 201910/1085pro
10:10:09517/4 - Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko10/1086pro
10:10:40527/5 - Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 10. 201810/1087pro
10:11:11537/6 - Návrh na zahájení přípravy projektů v oblasti školství10/1088pro
10:11:40547/7 - Návrh na nákup pozemku v k. ú. Odry od Státního pozemkového úřadu10/1089nehlasoval
10:12:30557/8 - Návrh uzavření memoranda o vzájemné spolupráci při obnově a využití kapucínského kláštera s kostelem sv. Josefa ve Fulneku10/1090pro
10:13:00567/9 - Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu NKP Zámek Bruntál - revitalizace objektu "saly terreny"10/1091pro
10:13:26577/10 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy převodů10/1092pro
10:13:54587/11 - Návrh na schválení přípravy, profinancování a kofinancování u projektů z oblasti silniční infastruktury10/1093pro
10:14:29597/12 - Projekty energetických úspor spolufinacovaných z OPŽP, návrh na schválení přípravy, schválení kofinancování a profinancování, ukončení přípravy, návrh rozpočtového opatření10/1094pro
10:15:04607/13 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy převodů, dodatek č. 1 k darovací smlouvě, k. ú. Fulnek (Knurrův dům)10/1095pro
10:16:47617/14 - Návrh na úpravu hospodaření s majetkem kraje v Bruntále a úprava zřizovacích listin příspěvkových organizací10/1096 - 10/1098pro
11:30:56628/1 - Informace o činnosti Pracovní skupiny pro doplnění analýzy optimalizace struktury poskytované lůžkové zdravotní péče v Moravskoslezském kraji, a informace o průběhu optimalizace poskytované zdravotní péčebez usnesenípro
12:01:00638/1 - Informace o činnosti Pracovní skupiny pro doplnění analýzy optimalizace struktury poskytované lůžkové zdravotní péče v Moravskoslezském kraji, a informace o průběhu optimalizace poskytované zdravotní péče10/1099pro
12:06:58648/2 - Návrh na kofinancování a poskytnutí návratné finanční výpomoci Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o., v rámci projektu IROP "Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o."10/1100pro
12:07:32658/3 - Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví10/1101 - 10/1103pro
12:08:02668/4 - Návrh na neposkytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví10/1104pro
12:08:36679/1 - Návrh na odsouhlasení realizace projektu "Nákup bytů pro chráněné bydlení" z vlastních zdrojů kraje10/1105pro
12:09:18689/2 - Návrh na uzavření dodatků ke Smlouvě o partnerství a zpracování osobních údajů a o poskytnutí dotace v rámci výzvy č. 30_18_008 v rámci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II"10/1106zdržel se
12:09:51699/3 - Informace o stavu přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských zdrojů a předkládaných do výzev operačních programů v programovém období 2014 - 202010/1107pro
12:10:15709/4 - Ukončení přípravy projektu Výměna pozitivních zkušeností10/1108pro
12:10:45719/5 - Návrh na schválení zahájení přípravy, profinancování a kofinancování, předčasné zahájení realizace a ukončení přípravy projektů v odvětví cestovního ruchu10/1109pro
12:11:15729/6 - Návrh na navýšení dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje při realizaci projektu "Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK10/1110nepřítomen
12:11:40739/7 - Návrh na zahájení přípravy projektů v oblasti sociálních věcí.10/1111nepřítomen
12:12:09749/8 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2018"10/1112nepřítomen
12:12:34759/9 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací v odvětví cestovního ruchu10/1113nepřítomen
12:13:00769/10 - Návrh na poskytnutí individuální dotace subjektu Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s10/1114nepřítomen
12:13:29779/11 - Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu "Eliminace nadměrného šíření jmelí bílého na vybraných úsecích v Moravskoslezském kraji".10/1115nepřítomen
12:16:18789/12 - Návrh na vstup Moravskoslezského kraje do nově vznikajícího spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.bez usnesenínepřítomen
12:16:38799/12 - Návrh na vstup Moravskoslezského kraje do nově vznikajícího spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.10/1116nepřítomen
12:17:05809/13 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 201810/1117nepřítomen
12:19:05819/14 - Informace o změně implementační struktury programu RE:START10/1118nepřítomen
12:19:32829/15 - Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektů a ukončení přípravy projektu spolufinancovaných z Evropské unie10/1119nepřítomen
12:19:58839/16 - Finanční nástroj JESSICA10/1120nepřítomen
12:20:26849/17 - Návrh na změnu výše profinancování a kofinancování projektu "Zvyšování efektivity a podpora využívání nástrojů systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji"10/1121nepřítomen
12:21:07859/18 - Informace o stavu projektů "Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí" předloženého do programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a "NKP Zámek Bruntál - Revitalizace zámeckého parku" předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu a rozhodnutí je jejich realizaci10/1122nepřítomen
12:21:34869/19 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 201810/1123nepřítomen
12:21:59879/20 - Návrh na úpravu podmínek dotace poskytnuté společnosti TATRA TRUCKS a.s.10/1124nepřítomen
12:22:27889/21 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního "Programu na podporu financování akcí s podporou EU" - 3. skupina10/1125nepřítomen
12:22:53899/22 - Návrh na zahájení přípravy projektu "Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86"10/1126nepřítomen
12:23:20909/23 - Návrh na změnu výše profinancování a kofinancování projektu "Chráněné bydlení organizace Sagapo II"10/1127nepřítomen
12:23:47919/24 - Návrh na zahájení realizace projektu "CLAIRO"10/1128nepřítomen
12:24:55929/25 - Návrh na zahájení přípravy, profinancování, kofinancování a uzavření dohody o spolupráci partnerů projektu "Vzdelaní ľudia ako základ pre moderné a kvalitné sociálne služby"10/1129nepřítomen
12:26:04939/26 - Návrh na změnu profinancování a kofinancování projektu "Podpora technických a řemeslných oborů v MSK"10/1130pro
12:27:07949/27 - Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o spolupráci s obcí Petrovice u Karviné v rámci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva"10/1131pro
12:28:08959/28 - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s VŠB-TU Ostrava10/1132pro
12:28:419610/1 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol" pro roky 2018-202010/1133pro
12:29:089710/2 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku" pro roky 2018-202010/1134pro
12:29:359810/3 - Zapojení finančních prostředků ve formě přídělu a návrh rozpočtu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje10/1135pro
12:32:309910/4 - Návrh na neposkytnutí dotace na provozovnu Krematoria zvířat Ostrava10/1136pro
12:32:5510010/5 - Dotace na publikaci Poznej Novojičínsko10/1137pro
12:33:2110110/6 - 14. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje10/1138pro
12:34:0410211/1 - Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 201810/1139pro
12:34:3810311/2 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství10/1140 - 10/1148pro
12:35:0810411/3 - Žádost o poskytnutí finančních prostředků v rámci programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 2019 - TJ/SK10/1149pro
12:35:4110511/4 - Žádost o poskytnutí finančních prostředků církevní organizaci Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České, Odry a poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci kraje10/1150pro
12:36:0810611/5 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu a volného času10/1151pro
12:36:3510711/6 - Plán rozvoje sportu v Moravskoslezském kraji 2019-202510/1152pro
12:37:0010811/7 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu10/1153pro
12:37:2810911/8 - Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně10/1154pro
12:38:3811011/9 - Žádosti o finanční podporu v oblasti sportu a volného času10/1155pro
12:39:2011112/1 - Změna termínu realizace projektu "Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU"10/1156pro
12:39:4911212/2 - Návrh na změny vybraných ukazatelů u sociálních služeb v rámci projektu "Podpora služeb sociální prevence"10/1157pro
12:40:2111312/3 - Návrh na úpravu výše účelových dotací a na změny vybraných ukazatelů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 201810/1158pro
12:41:1911412/4 - Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje10/1159pro
12:42:0911512/5 - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na projekt Rodinné pasy Moravskoslezského kraje na rok 201910/1160nehlasoval
12:44:4111612/5 - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na projekt Rodinné pasy Moravskoslezského kraje na rok 201910/1161 - 10/1163pro
12:53:4411712/6 - Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociální10/1161 - 10/1163pro
12:54:1111812/7 - Dodatek č. 9 ke Krajské síti sociálních služeb10/1164pro
12:54:4511912/8 - Žádosti příjemců dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále10/1165pro
13:08:0312012/9 - Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na provoz Senior Pointů v MSK na rok 201910/1166pro
13:08:2912112/10 - Návrh změny Statutu Fondu sociálních služeb a návrh rozpočtu Fondu sociálních služeb na rok 201910/1167pro
13:08:5812212/11 - Návrh na poskytnutí účelových investičních dotací v odvětví sociálních věcí včetně poskytnutí návratné finanční výpomoci10/1168pro
13:09:2912312/12 - Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 201910/1169pro
13:09:5812413/1 - Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost10/1170pro
13:10:2212513/2 - Zpráva o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport 201810/1171pro
13:10:5012613/3 - Zpráva o činnosti výboru pro kulturu a památky zastupitelstva kraje za období leden 2018 - listopad 201810/1172pro
13:11:1612713/4 - Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje za období leden až listopad 201810/1173pro
13:11:4212813/5 - Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje10/1174pro
13:12:1112913/6 - Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí a zemědělství zastupitelstva kraje za období listopad 2017 - říjen 201810/1175pro
13:12:3613013/7 - Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování a strategický rozvoj za období prosinec 2017 až listopad 201810/1176pro
13:13:0313113/8 - Zpráva o činnosti Výboru sociálního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období prosinec 2017 až listopad 201810/1177pro
13:13:3113213/9 - Zpráva o činnosti výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci zastupitelstva kraje za období listopad 2017 až listopad 201810/1178pro
13:14:2113313/10 - Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje10/1179pro
13:14:4813413/11 - Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu a chytrý region Zastupitelstva Moravskoslezského kraje v roce 201810/1180pro
13:15:1613513/12 - Zpráva o činnosti výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje za období únor 2018 - listopad 201810/1181pro
13:15:4813613/13 - Zpráva o činnosti Výboru finančního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období prosinec 2017 - listopad 201810/1182pro
frame-scrollup