Jak hlasuji

Jak hlasuji

Tomáš Miczka

12. zasedání zastupitelstva kraje - dne 13. 6. 2019
čas hlasování číslo a název materiálu usnesení hlas
9:05:4612/1 - Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje12/1366pro
9:06:2922/2 - Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje12/1367pro
9:07:3532/3 - Volba návrhové komise12/1368pro
9:08:4042/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje12/1369pro
9:12:0952/5 - Informace o činnosti rady kraje12/1370pro
9:22:0563/1 - Informace o výsledku přehodnocení ratingu Moravskoslezského kraje12/1371pro
9:22:5073/2 - Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě12/1372pro
9:59:1183/3 - Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 201812/1373pro
10:03:5894/1 - Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 11. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 13. 3. 201912/1374pro
10:04:29104/2 - Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MSK Stavba Moravskoslezského kraje 201812/1375pro
10:04:59114/3 - Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace na projekt Hodinový vnuk12/1376pro
10:05:35124/4 - Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací k dofinancování výdajů na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje v roce 201912/1377pro
10:06:27134/5 - Informace o peticích adresovaných orgánům kraje12/1378pro
10:12:26144/6 - Zákonodárná iniciativa - podnět občana kraje ke změně právní úpravy směřující k narovnání výše starobních důchodů horníků12/1379pro
10:12:58154/7 - Návrh na darování hlásičů požáru a detektorů oxidu uhelnatého obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s.12/1380pro
10:13:28164/8 - Návrh na darování majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje12/1381pro
10:13:59174/9 - Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu "Program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2019"12/1382pro
10:14:27184/10 - Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje12/1383pro
10:14:58194/11 - Návrh na uzavření smluv o vypořádání závazků12/1384pro
10:17:57204/12 - Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravě12/1385pro
10:19:14214/13 - Návrh na změnu obsahu darovací smlouvy s Českou republikou - Ministerstvem obrany12/1386pro
10:19:50225/1 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí a uzavření dodatku ke smlouvě12/1387pro
10:21:10235/2 - Poskytnutí a neposkytnutí dotací v oblasti kultury, dohody o narovnání a dodatky ke smlouvě12/1388zdržel se
10:21:37245/3 - Dofinancování projektu "Jednotný systém evidence sbírek muzeí a galerie MSK"12/1389pro
10:23:02255/4 - Změna režimu pořizování Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje na žádost oprávněného investora SŽDC, s. o.12/1390pro
10:23:47265/5 - Poskytnutí dotace NPÚ - Hradec nad Moravicí12/1391pro
10:24:24276/1 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. na projekt Integrovaná doprava III12/1392pro
10:24:55286/2 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. na projekt Integrovaná doprava IV12/1393pro
10:27:19296/3 - Informace o stavu stavby "Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hranice okresu Opava v km 14,486 - 14,90"12/1394pro
10:35:20306/4 - Závazek veřejné služby v pravidelné letecké dopravě12/1395pro
10:35:48316/5 - Nabídka bezúplatného převodu místní komunikace do majetku Moravskoslezského kraje12/1396pro
10:36:20326/6 - Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství12/1397pro
10:37:11336/7 - Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou na trati 323 v úseku hr. VÚSC 0720/0800 01 - Valašské Meziříčí na území Zlínského kraje od prosince 2019 do prosince 2025 - 5. Provozní soubor12/1398pro
10:37:46346/8 - Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou na trati 312 Bruntál - Malá Morávka "Prázdninový provoz" na území Moravskoslezského kraje od července 2019 do prosince 2025 - 6. Provozní soubor12/1399pro
10:41:32356/9 - Návrh na financování provozu leteckého spojení Ostrava - Varšava12/1400pro
10:42:03366/10 - Návrh aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace12/1401pro
10:42:32376/11 - Návrh na neposkytnutí dotace obci Dívčí Hrad na projekt "Autobusová točna v Dívčím Hradě"12/1402pro
10:43:02386/12 - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s.12/1403pro
10:43:39396/13 - Návrh na úpravu časové použitelnosti poskytnuté dotace z rozpočtu kraje městu Krnov a změnu obsahu smlouvy o poskytnutí dotace12/1404pro
10:44:09406/14 - Návrh na schválení finančního závazku pro připravovaná výběrová řízení na autobusové dopravce v oblastech Moravskoslezského kraje - Havířovsko12/1405nepřítomen
10:44:45416/15 - Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě ev. č. 03283/2018/DSH o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se společností Koordinátor ODIS s.r.o.12/1406nepřítomen
10:45:36426/16 - Návrh na poskytnutí dotace VŠB - TUO na realizaci projektu Studie proveditelnosti výstavby Centra energetických a environmentálních technologií12/1407nepřítomen
10:49:03436/17 - Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v relaci Ostrava - Šumperk12/1408nepřítomen
11:01:06447/1 - Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 201812/1409nepřítomen
11:07:25457/2 - Účetní závěrka Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 201812/1410nepřítomen
11:08:00467/3 - Návrh na uzavření Smlouvy o úvěru s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za účelem refinancování vybraných tranší úvěrového rámce od EIB.12/1411nepřítomen
11:08:30477/4 - Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 30. 4. 201912/1412nepřítomen
11:08:58487/5 - Návrh na zahájení přípravy projektu "Novostavba 5. budovy MSIC"12/1413nepřítomen
11:09:28497/6 - Návrh na uzavření Memoranda o výstavbě Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice12/1414nepřítomen
11:09:55507/7 - Návrh přímého prodeje spoluvlastnického podílu na pozemku v k. ú. Metylovice12/1415nepřítomen
11:10:21517/8 - Návrh koupit řadový rodinný dům v Hlučíně12/1416nepřítomen
11:10:50527/9 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy bezúplatných převodů s Lesy České republiky, s.p.12/1417nepřítomen
11:11:21537/10 - Návrh zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2274 ze dne 22.9.2016, bod 1.12/1418nepřítomen
11:11:46547/11 - Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví kultury12/1419nehlasoval
11:12:16557/12 - Návrh na zahájení přípravy energeticky úsporných projektů v oblasti dopravy12/1420pro
11:12:46567/13 - Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu "Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa, památkové objekty"12/1421pro
11:13:13577/14 - Návrh na schválení přípravy, profinancování a kofinancování projektů z oblasti silniční infrastruktury12/1422pro
11:13:47587/15 - Navýšení profinancování a kofinancování projektu "Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum" spolufinancovaného z integrovaného regionálního operačního programu.12/1423pro
11:14:19597/16 - Návrh na uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci při realizaci stavby podzemního parkoviště v k. ú. Poruba12/1424pro
11:14:46607/17 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy převodů12/1425pro
11:15:14617/18 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy převodů12/1426pro
11:15:50628/1 - Návrh na snížení základního kapitálu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., a návrh na poskytnutí investiční dotace obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s.12/1427pro
11:16:17638/2 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví12/1428pro
11:17:49648/3 - Návrh na rozhodnutí o závazku kraje na období 2020 - 2022 k zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území statutárního města Ostravy12/1429pro
11:18:25659/1 - Ukončení přípravy projektu DORA - Demand responsive transport for the development and valorization of internal areas of central Europe12/1430pro
11:18:57669/2 - Návrh na profinancování, kofinancování a zajištění udržitelnosti projektu "Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86"12/1431pro
11:19:27679/3 - Návrh na zahájení přípravy projektu "Podpora transformace zařízení pro děti do tří let v Moravskoslezském kraji"12/1432pro
11:19:57689/4 - Zahájení přípravy a rozhodnutí o profinancování a kofinancování projektu "Vstřícný a kompetentní KÚ MSK "12/1433pro
11:20:29699/5 - Návrh na ukončení přípravy projektu "Na jedné vlně", schválení profinancování a kofinancování projektu "Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji"12/1434pro
11:21:03709/6 - Návrh na zahájení přípravy a rozhodnutí o profinancování a kofinancování projektu "IP LIFE pro adaptaci pohornické krajiny"12/1435pro
11:21:36719/7 - Návrh na zahájení přípravy projektu Výuka pro Průmysl 4.0 II12/1436pro
11:22:07729/8 - Informace o financování projektu "Podporujeme hrdinství, které není vidět"12/1437pro
11:22:37739/9 - Návrh na zahájení přípravy projektu "Eliminace nadměrného šíření jmelí bílého na vybraných úsecích v Moravskoslezském kraji II."12/1438pro
11:23:07749/10 - Návrh na ukončení přípravy projektu "Rozvoj dovedností žáků v přírodovědných a technických oborech12/1439pro
11:23:37759/11 - Návrh na uzavření dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace MSID, a.s.12/1440pro
11:24:11769/12 - Návrh na změnu přílohy dodatku ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s.12/1441pro
11:24:40779/13 - Návrh na uzavření dohody o narovnání se společností REIT Jízdárna pod Lipovým s.r.o.12/1442pro
11:25:07789/14 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci "Programu na podporu financování akcí s podporou EU" - 5. skupina12/1443pro
11:25:34799/15 - Návrh na neposkytnutí individuální dotace obci Těškovice12/1444pro
11:26:02809/16 - Návrh na úpravy smluv o spolupráci s obcemi v rámci 3. výzvy "kotlíkových dotací"12/1445pro
11:26:45819/17 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci "Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019"12/1446pro
11:27:14829/18 - Návrh na poskytnutí peněžitého daru v soutěži "Vesnice roku 2019"12/1447pro
11:27:41839/19 - Návrh na uzavření dodatku s městem Fulnek12/1448pro
11:28:18849/20 - Návrh na uzavření Smluv o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_19_009 v rámci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III"12/1449zdržel se
11:28:55859/21 - Změna obsahu projektu "Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí" schválení jeho předložení, profinanování a kofinancování, uzavření Dohody o spolupráci12/1450pro
11:29:23869/22 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v Programech na podporu přípravy projektové dokumentace12/1451nehlasoval
11:29:59879/23 - Návrh na poskytnutí invidivuálních dotací v oblasti cestovního ruchu12/1452pro
11:30:59889/24 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci kontinuálního dotačního programu "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+" - 1. skupina12/1453pro
11:32:28899/25 - Finanční nástroj JESSICA12/1454pro
11:32:52909/25 - Finanční nástroj JESSICA12/1455pro
11:33:14919/25 - Finanční nástroj JESSICA12/1456pro
11:33:43929/26 - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s městem Nový Jičín12/1457pro
11:34:11939/27 - Návrh na poskytnutí dotace společnosti PP FILM s.r.o. a Wallachia z.s.12/1458zdržel se
11:34:439410/1 - Návrh na neposkytnutí dotace obci Starý Jičín na projekt Terénní úpravy bývalé skládky Starý Jičín12/1459pro
11:35:149510/2 - Rozhodnutí o dotaci v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku" pro roky 2018-202012/1460pro
11:35:469610/3 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol" pro roky 2018-202012/1461pro
11:36:209710/4 - Dotace subjektu Eufour PR na projekt Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky12/1462pro
11:37:059810/5 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Studie pro optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady" pro rok 201912/1463pro
11:38:569910/6 - Zákonodárná iniciativa - návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů12/1464pro
11:39:2410010/7 - Návrh na neposkytnutí dotace obci Rudná pod Pradědem na pořízení traktoru12/1465pro
11:41:0510110/8 - Změna smlouvy o poskytnutí dotace obci Dolní Lomná12/1466pro
11:41:3410211/1 - Žádost o poskytnutí finančních prostředků v oblasti volného času12/1467pro
11:42:0410311/2 - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2017/201812/1468pro
11:42:3410411/3 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace na projekt Podpora nadaných žáků středních škol v Moravskoslezském kraji12/1469pro
11:43:0410511/4 - Poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež na krajské úrovni v roce 2019"12/1470pro
11:43:3610611/5 - Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2019/202012/1471pro
11:44:0510711/6 - Žádosti příjemců veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně12/1472pro
11:44:3210811/7 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu a uzavření dodatku č. 112/1473pro
11:45:0510911/8 - Žádost o změnu u projektu podpořeného z dotačního programu "Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2019"12/1474pro
11:45:4311011/9 - Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím v odvětví školství na zabezpečení profinancování evropských projektů a na poskytnutí daru České republice - Úřadu práce České republiky k zajištění akce "Moravskoslezský veletrh středních škol"12/1475pro
11:46:1411111/10 - Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu vzdělávání pracovníků škol v MSK v oblasti etické výchovy pro školní rok 2019/202012/1476pro
11:46:4511211/11 - Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 201912/1477pro
11:47:1911311/12 - Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím kraje k zajištění financování nákupu výukových pomůcek v rámci dotačního programu Centrum odborné přípravy od Ministerstva zemědělství12/1478pro
11:47:5911411/13 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství12/1479 - 12/1502pro
11:51:0811511/14 - Převod činností organizace kraje Krajské středisko volného času JUVENTUS Karviná, příspěvková organizace, IČO 00847925, na příspěvkovou organizaci města Karviná12/1503pro
11:51:4511612/1 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07025/2018/SOC12/1504pro
11:52:1711712/2 - Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 06093/2018/SOC12/1505pro
11:52:4611812/3 - Zpráva o hospodaření Fondu sociálních služeb za rok 201812/1506pro
11:53:2011912/4 - Dodatek č. 4 Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu12/1507pro
11:53:5812012/5 - Žádost organizace Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Stonožka Ostrava o povolení úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně ve splátkách12/1508pro
11:54:4312112/6 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 201912/1509pro
11:55:1212212/7 - Dodatek č. 10 Krajské sítě sociálních služeb12/1510pro
11:55:4312312/8 - Návrh na poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v odvětví sociálních věcí12/1511pro
11:56:2212412/9 - Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociální12/1512 - 12/1516pro
11:57:2712513/1 - Informace o kontrolách provedených Výborem kontrolním Zastupitelstva Moravskoslezského kraje12/1517pro
11:58:1912613/2 - Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje12/1518pro
frame-scrollup