Jak hlasuji

Jak hlasuji

Tomáš Miczka

13. zasedání zastupitelstva kraje - dne 12. 9. 2019
čas hlasování číslo a název materiálu usnesení hlas
9:03:0112/1 - Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje13/1519pro
9:03:5822/2 - Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje13/1520pro
9:04:5032/3 - Volba návrhové komise13/1521pro
9:05:5542/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje13/1522pro
9:08:3252/5 - Informace o činnosti rady kraje13/1523pro
9:09:3063/1 - Návrh na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě13/1524pro
9:10:0474/1 - Návrh na darování majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje13/1525pro
9:10:3784/2 - Návrh na prodloužení termínu realizace projektů souvisejících s výstavbou Integrovaného výjezdového centra v Jablunkově13/1526pro
9:11:1194/3 - Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 12. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 13.6.201913/1527pro
9:11:40104/4 - Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje13/1528pro
9:12:07114/5 - Informace o peticích adresovaných orgánům kraje13/1529pro
9:19:47124/6 - Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravě13/1530pro
9:20:24134/7 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2019 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava13/1531pro
9:20:57144/8 - Navýšení dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Jakartovice na pořízení nového dopravního automobilu13/1532pro
9:21:29154/9 - Návrh na nahrazení přílohy materiálu obsahující náhradní žadatele u dotačního programu "Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2019"13/1533pro
9:22:02164/10 - Návrh na prodloužení termínu realizace projektu "Kurzy bezpečné jízdy pro strojníky jednotek SDH obcí Moravskoslezského kraje"13/1534pro
9:22:32174/11 - Návrh na prodloužení termínu realizace projektů realizovaných z dotací poskytnutých České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje.13/1535pro
9:25:15184/12 - Memorandum o porozumění na zajištění odborné praxe studentů gastronomických oborů mezi Moravskoslezským krajem v České republice a Lihua Grand Hotelem v Taiyuanu, hlavním městě partnerské provincie Šansi v Čínské lidové republice13/1536pro
9:35:11195/1 - Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektů "Záchrana a revitalizace části Národní kulturní památky - objektů vysokých pecí 4 a 6 v areálu Dolní oblasti Vítkovic a vytvoření státní příspěvkové organizace MUSEUM+"13/1537pro
9:43:42205/1 - Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektů "Záchrana a revitalizace části Národní kulturní památky - objektů vysokých pecí 4 a 6 v areálu Dolní oblasti Vítkovic a vytvoření státní příspěvkové organizace MUSEUM+"13/1537pro
9:44:13215/2 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací na obnovu kulturních památek, uzavření dodatku ke smlouvě a narovnání13/1538zdržel se
9:44:46225/3 - Schválení závazku Moravskoslezského kraje k financování Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje13/1539pro
9:45:12235/4 - Poskytnutí a neposkytnutí dotací v oblasti kultury13/1540zdržel se
9:45:54245/5 - Návrh na schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury13/1541 - 13/1544pro
9:46:34256/1 - Návrh na uzavření Rámcové smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a městem Kopřivnice o spolupráci při přípravě a realizaci vybraných dopravních staveb13/1545pro
9:48:50266/2 - Informace o stavu stavby "Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hranice okresu Opava v km 14,486 - 14,90"13/1546pro
9:49:56276/3 - Návrh na poskytnutí investičních dotací obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na pořízení bezpečnostní techniky a prvků13/1547 - 13/1548pro
9:50:27286/4 - Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství13/1549pro
9:50:55296/5 - Návrh na poskytnutí investiční dotace městu Český Těšín na opravu komunikace13/1550pro
9:51:23306/6 - Návrh na poskytnutí investiční dotace obci Karlova Studánka na úpravu autobusového terminálu13/1551pro
9:52:26316/7 - Návrh na poskytnutí investiční dotace obci Petřvald na přeložku zatrubnění příkopu podél silnice č. III/480613/1552pro
9:54:05326/8 - Informace o stavu závazku veřejné služby v pravidelné letecké dopravě13/1553pro
9:54:48337/1 - Návrh na schválení Memoranda o vzájemné spolupráci a pomoci uzavíraný mezi Moravskoslezským krajem, statutárním městem Ostravou, státní organizací Správa železniční dopravní cesty, společností CONCENS INVESTMENTS a.s. a přístavem Antwerpy.13/1554pro
9:55:24347/2 - Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 7 .201913/1555pro
9:55:52357/3 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy bezúplatných převodů s Lesy České republiky, s.p.13/1556pro
9:56:21367/4 - Návrh darovat nepotřebné movité věci Slezské diakonii13/1557pro
9:56:50377/5 - Návrh přímého prodeje pozemku v k. ú. Mošnov - multimodální cargo13/1558pro
9:57:17387/6 - Návrh vzájemných darů pozemků mezi krajem a statutárním městem Ostravou13/1559pro
9:57:54397/7 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy bezúplatných převodů z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových13/1560pro
9:58:24407/8 - Návrh na schválení přípravy, kofinancování a profinancování, zahájení realizace projektů spolufinancovaných z EU13/1561pro
9:58:52417/9 - Návrh na uzavření dodatku č. 3 k darovací smlouvě a souhlas s prodejem pozemků v k.ú. Hrabůvka13/1562pro
9:59:21427/10 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy převodů13/1563pro
9:59:46437/11 - Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví dopravy - návrhy převodů13/1564pro
10:01:25447/12 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje - návrh koupě pozemku v k. ú. Místek13/1565pro
10:02:16458/1 - Návrh na úpravy usnesení týkajících se projektů "Modernizace vybavení pro obory návazné péče" a "Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.", poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rámci projektů "Modernizace vybavení pro obory návazné péče - 2. část"13/1566pro
10:02:44468/2 - Návrh na zrušení dofinancování akce "Výstavba nadzemních koridorů"13/1567pro
10:03:21478/3 - Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví13/1568 - 13/1569pro
10:03:55488/4 - Návrh na zajištění kofinancování projektů v rámci IROP 10 a poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví13/1570nehlasoval
10:04:26498/5 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví13/1571pro
10:05:02509/1 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"13/1572pro
10:05:28519/2 - Návrh na poskytnutí individuální dotace obci Doubrava13/1573pro
10:05:58529/3 - Návrh na poskytnutí individuální dotace společnosti Slezské zemské dráhy, o.p.s.13/1574pro
10:06:27539/4 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o spolupráci v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva"13/1575pro
10:06:59549/5 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 201913/1576pro
10:07:29559/6 - Návrh na poskytnutí individuální dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, z.s.13/1577pro
10:07:54569/7 - Finanční nástroj JESSICA13/1578pro
10:08:24579/8 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci "Programu na podporu financování akcí s podporou EU" - 6. skupina13/1579pro
10:09:01589/9 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje" - 1. skupina13/1580pro
10:09:33599/10 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci kontinuálního dotačního programu "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+" - 2. skupina13/1581pro
10:10:04609/11 - Dohoda o narovnání s obcí Chlebičov v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji 2018"13/1582pro
10:10:38619/12 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí" pro období 2019 - 202113/1583pro
10:11:04629/13 - Návrh na poskytnutí individuální dotace Dolní oblasti VÍTKOVICE, z.s.13/1584pro
10:11:34639/14 - Návrh na uzavření Dodatků a Dohod o narovnání ke smlouvám v rámci Programů na podporu přípravy projektové dokumentace13/1585pro
10:12:01649/15 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v programu Podpora podnikání 201813/1586pro
10:12:31659/16 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 201913/1587pro
10:13:06669/17 - Návrh na schválení žadatelů o dotaci v rámci dotačního programu "Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimních sezónách 2019 +"13/1588pro
10:13:56679/18 - Návrh na poskytnutí individuální dotace Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava13/1589pro
10:14:30689/19 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci krajského dotačního "Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019"13/1590pro
10:14:58699/20 - Informace o konání zasedání Výkonné rady Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, z.s.13/1591pro
10:19:15709/21 - Informace o stavu, změna obsahu a názvu projektu "Dopravní dispečink"bez usnesenínepřítomen
10:19:30719/21 - Informace o stavu, změna obsahu a názvu projektu "Dopravní dispečink"13/1592pro
10:20:00729/22 - Návrh na zahájení přípravy projektu Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje13/1593pro
10:20:29739/23 - EVL Paskov_změna kofinancování a profinancování projektu a zrušení projektu v EVL Niva Olše - Věřňovice13/1594pro
10:20:55749/24 - Žádost o prominutí smluvní pokuty společnosti TEMEX, spol. s r.o.13/1595pro
10:21:36759/25 - Rozhodnutí o zrušení přípravy projektu "Systém pomoci vedoucí k návratu a setrvání v domácím prostředí", profinancování a kofinancování projektů "Podporujeme hrdinství, které není vidět III", "Naplňování protidrogové politiky Moravskoslezského kraje a "Podpora transformace zařízení pro děti do tří let v Moravskoslezském kraji"13/1596pro
10:22:26769/26 - Poskytnutí věcného daru HZS MSK v rámci projektu Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech a uzavření darovací smlouvy.13/1597pro
10:23:067710/1 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji" pro rok 201913/1598nepřítomen
10:23:497810/2 - Návrh na prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem spolku "Občanské sdružení Čisté Klimkovice"13/1599nepřítomen
10:24:237910/3 - Návrh změny usnesení zastupitelstva kraje o poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Studie pro optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady pro rok 201913/1600nepřítomen
10:24:538010/4 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku" pro roky 2018-202013/1601nepřítomen
10:25:208110/5 - Dotace obci Ostravice na studii v odpadovém hospodářství13/1602nepřítomen
10:25:528210/6 - Dotace ochráncům přírody na projekt Kozmické ptačí louky - pastva Exmoorských divokých koní13/1603nepřítomen
10:26:218310/7 - Dotace na projekt "Ochrana přírody v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava" v rámci environmentálního vzdělávání13/1604nepřítomen
10:26:578410/8 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol" pro roky 2018-202013/1605nepřítomen
10:27:278510/9 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji" pro rok 201913/1606nepřítomen
10:28:288611/1 - Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci13/1607nepřítomen
10:29:018711/2 - Žádosti o poskytnutí dotací v oblasti volného času a talentu, odstoupení od daru, změna podílu dotace v rámci DP v oblasti prevence rizikových projevů chování13/1608nepřítomen
10:29:348811/3 - Memorandum o spolupráci s Českou unií sportu13/1609nepřítomen
10:30:088911/4 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v oblasti podpory sportu, smlouva o spolupráci s Olympic Festival s.r.o.13/1610nepřítomen
10:31:579011/5 - Sloučení organizací Zařízení školního stravování Matiční dům, Opava, Rybí trh 7-8, příspěvková organizace a Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace13/1611nepřítomen
10:43:189111/6 - Zřízení organizace Technologická a podnikatelská akademie, Ostrava, příspěvková organizace13/1612nepřítomen
10:43:509211/7 - Strategie primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období 2019-202713/1613nepřítomen
10:45:499311/8 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství13/1614 - 13/1627nepřítomen
10:49:049411/9 - Sloučení organizací Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace a Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace13/1628nepřítomen
10:49:359511/10 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu a uzavření dodatku č. 113/1629nepřítomen
10:50:099611/11 - Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace13/1630nepřítomen
10:50:399711/12 - Žádosti příjemců veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně13/1631nepřítomen
10:51:189811/13 - Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019 - 2. výzva"13/1632nepřítomen
10:52:099912/1 - Návrh na změnu indikátorů u sociálních služeb v rámci dotačního programu "Podpora služeb sociální prevence" na roky 2017 - 201913/1633nepřítomen
10:52:3610012/2 - Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje13/1634nepřítomen
10:53:0610112/3 - Narovnání právního vztahu založeného smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK13/1635nepřítomen
10:54:0010212/4 - Návrh na poskytnutí a navýšení účelových dotací a na zvýšení závazného ukazatele v rámci dotačního programu "Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019" financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu.13/1636nepřítomen
10:54:2810312/5 - Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby13/1637nepřítomen
10:55:0610412/6 - Návrh na poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 201913/1638nepřítomen
10:55:3710512/7 - Žádost příjemce dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále13/1639nepřítomen
10:56:0810612/8 - Návrh na poskytnutí účelových dotací v odvětví sociálních věcí13/1640nepřítomen
10:56:5010712/9 - Zřízení příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje pro sociální oblast v Ostravě a Havířově.13/1641 - 13/1642nepřítomen
10:57:3610812/10 - Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociální13/1643 - 13/1644nepřítomen
10:58:5610913/1 - Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje13/1645nepřítomen
10:59:2711013/1 - Změny členství ve výborech zastupitelstva krajebez usnesenínepřítomen
10:59:5411113/1 - Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje13/1645nepřítomen
frame-scrollup