Jak hlasuji

Jak hlasuji

Tomáš Miczka

15. zasedání zastupitelstva kraje - dne 5. 3. 2020
čas hlasování číslo a název materiálu usnesení hlas
9:04:5312/1 - Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje15/1776pro
9:05:4222/2 - Volba ověřovatelů zápisu15/1777pro
9:06:4132/3 - Volba návrhové komise15/1778pro
9:11:5942/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje15/1779pro
9:13:1352/5 - Informace o činnosti rady kraje15/1780pro
9:14:22612/1 - Návrh na poskytnutí účelových dotací a zvýšení závazných ukazatelů v rámci Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019 - 202015/1781pro
9:14:51712/2 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality15/1782pro
9:15:24812/3 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení15/1783pro
9:16:20912/4 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 202015/1784pro
9:16:541012/5 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 202015/1785pro
9:17:241112/6 - Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v odvětví sociálních věcí15/1786pro
9:17:541212/7 - Návrh na poskytnutí dotací v programu Podpora služeb sociální prevence na roky 2020 - 202115/1787pro
9:19:271312/8 - Návrh na poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací, zvýšení závazných ukazatelů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 202015/1788pro
9:19:561412/9 - Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace církevní organizaci Slezská diakonie15/1789pro
9:20:321512/10 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením15/1790pro
9:21:041612/11 - Návrh dotatku ke zřizovací listině organizace Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace15/1791pro
9:21:48173/1 - Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedících Krajského soudu v Ostravě15/1792pro
9:22:21184/1 - Návrh personální změny v orgánu právnické osoby s účastí kraje15/1793pro
9:25:40194/2 - Informace o vyřízení dotazu vzneseného členem zastupitelstva kraje na 14. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 12.12.201915/1794pro
9:31:52204/3 - Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace na zajištění akce "Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2020"15/1795pro
9:32:28214/4 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2020 v odvětví krizového řízení15/1796pro
9:32:56224/5 - Návrh na poskytnutí dotací České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje15/1797pro
9:41:21234/6 - Informace o peticích adresovaných orgánům kraje15/1798proti
9:42:16244/6 - Informace o peticích adresovaných orgánům kraje15/1798pro
9:42:43254/7 - Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje15/1799pro
9:44:11264/8 - Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravě15/1800pro
9:44:43274/9 - Návrh na poskytnutí peněžitého daru České republice - Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 202015/1801pro
9:45:30285/1 - Návrh na schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury15/1802 - 15/1803pro
9:45:56295/2 - Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v roce 202015/1804pro
9:46:33305/3 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 202015/1805pro
9:47:03315/4 - Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 202015/1806pro
9:47:33325/5 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2020"15/1807pro
9:48:08335/6 - Individuální dotace v odvětví kultury15/1807pro
9:48:43345/6 - Individuální dotace v odvětví kultury15/1808pro
9:49:11355/7 - Návrh na změnu smluv o individuálních dotacích z památkové péče15/1809pro
9:50:13366/1 - Návrh na neposkytnutí dotace obci Štítina na rekonstrukci mostu přes Sedlinku na ul. Havlíčkova15/1810pro
9:50:50376/2 - Informace o stavu a rozvoji integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji za rok 201915/1811pro
9:51:23386/3 - Návrh na změnu "Rámcové smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb"15/1812pro
9:52:15396/4 - Informace o stavu stavby "Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hranice okresu Opava v km 14,486 - 14,90"15/1813nehlasoval
9:52:43406/5 - Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji15/1814pro
9:53:17416/6 - Návrh dodatku č. 12 zřizovací listiny organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace15/1815pro
9:53:48426/7 - Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství15/1816pro
9:54:26437/1 - Návrh na schválení navýšení profinancování a kofinancování u projektu Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále15/1817pro
9:54:57447/2 - Informace o projektu "Chráněné bydlení Fontána" a návrh na ukončení přípravy projektu v režimu programu IROP15/1818pro
9:55:30457/3 - Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 202015/1819pro
9:55:59467/4 - Koupě pozemku v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava15/1820pro
10:00:27477/5 - Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektů z oblasti silniční infrastruktury15/1821pro
10:00:52487/6 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství15/1822pro
10:01:20497/7 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví zdravotnictví15/1823pro
10:01:48507/8 - Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví dopravy - návrhy převodů15/1824pro
10:02:16517/9 - Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí15/1825pro
10:02:46527/10 - Návrh vzájemných darů pozemků a staveb mezi krajem a statutárním městem Ostrava15/1826pro
10:06:00537/11 - Návrh prodeje nemovitých věcí v k.ú. Vítkovice15/1827pro
10:08:55547/12 - Návrh nákupu pozemku v k. ú. Mošnov15/1828pro
10:09:32558/1 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2020"15/1829pro
10:10:02568/2 - Žádost Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje15/1830pro
10:10:34578/3 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2020"15/1831pro
10:11:14588/4 - Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví15/1832 - 15/1833pro
10:11:48598/5 - Návrh na kofinancování a poskytnutí návratné finanční výpomoci Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o., v rámci projektu IROP "Beskydské centrum duševního zdraví"15/1834pro
10:12:27608/6 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2020"15/1835pro
10:13:01618/7 - Žádost společnosti FORSEE BioSolutions s.r.o. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje15/1836pro
10:13:49629/1 - Návrh na změnu přílohy dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu se společností Moravskoslezské inovační centrum, a.s. a aktualizaci stanov společnosti15/1837pro
10:14:20639/2 - Návrh na přijetí finanční podpory, změna termínu pro profinancování a kofinancování, upřesnění názvu projektu15/1838pro
10:14:49649/3 - Návrh na profinancování a kofinancování projektu předkládaného do výzvy ERASMUS +15/1839pro
10:15:18659/4 - Návrh na ukončení přípravy projektů z oblasti zdravotnictví15/1840pro
10:15:49669/5 - Návrh na profinancování, kofinancování a přijetí zmocnění pro mezinárodní projekt v rámci programu ERASMUS+15/1841pro
10:16:21679/6 - Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu "Obědy do škol IV"15/1842zdržel se
10:16:55689/7 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21"15/1843pro
10:18:46699/8 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" a přijetí změn k předchozím usnesením zastupitelstva kraje z důvodu změny financování tohoto dotačního programu15/1844pro
10:19:20709/9 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 202015/1845pro
10:19:51719/10 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 202015/1846pro
10:20:19729/11 - Návrh na poskytnutí účelové dotace spolku IdeaHUB z.s.15/1847pro
10:21:04739/12 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 202015/1848pro
10:21:34749/13 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 201815/1849pro
10:22:00759/14 - Finanční nástroj JESSICA15/1850pro
10:22:33769/15 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci kontinuálního dotačního programu "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+" - 4. skupina15/1851pro
10:23:26779/16 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu15/1852pro
10:23:57789/17 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 202015/1853pro
10:24:26799/18 - Návrh na poskytnutí individuální dotace České hutnické společnosti, z.s. a Národnímu strojírenskému klastru, z.s.15/1854pro
10:24:58809/19 - Návrh na ukončení přípravy projektu "Komplexní lokální výstražný a varovný systém před přívalovými povodněmi v Moravskoslezském kraji"15/1855pro
10:25:28819/20 - Změna názvu projektu z oblasti životního prostředí15/1856pro
10:27:11829/21 - Informace o projektu "Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj", informace o stáhnutí žádosti o finanční podporu a související usnesení15/1857pro
10:34:45839/22 - Informace o realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise15/1858pro
10:36:05849/23 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 202015/1859nepřítomen
10:36:398510/1 - Dotace Zoologické zahradě a botanickému parku Ostrava15/1860nepřítomen
10:37:088610/2 - Dotace Českému svazu ochránců přírody na provoz záchranné stanice15/1861nepřítomen
10:37:398710/3 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí"15/1862nepřítomen
10:38:158810/4 - Schválení výjimky z plnění podmínek dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol" a změna smlouvy o poskytnutí dotace obci Střítež15/1863nepřítomen
10:40:528910/5 - Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 201815/1864pro
10:45:009010/6 - Návrh na neposkytnutí dotace na revitalizaci tří rybníků v obci Kozmice15/1865pro
10:45:419110/7 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce"15/1866pro
10:47:069210/8 - Dotace Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě na podporu monitoringu kvality ovzduší v roce 202015/1867pro
10:47:359310/9 - Dotace subjektu Eufour PR na podporu intenzifikace třídění komunálního odpadu v kraji15/1868pro
10:48:039410/10 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce"15/1869pro
10:48:459511/1 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství15/1870 - 15/1875pro
10:49:149611/2 - Žádosti příjemců veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně15/1876pro
10:49:589711/3 - Poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením v roce 2020"15/1877pro
10:50:339811/4 - Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2020"15/1878pro
10:56:189911/5 - Memorandum o vzájemné spolupráci a finanční podpoře ve věci vybudování sportovní haly v Ostravě15/1879nepřítomen
10:56:4610011/6 - Návratné finanční výpomoci v odvětví školství15/1880nepřítomen
10:57:1510111/7 - Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 202015/1881nepřítomen
10:57:4410211/8 - Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2020"15/1882nepřítomen
10:58:1310311/9 - Poskytnutí účelových prostředků v odvětví školství na soutěže v roce 202015/1883nepřítomen
10:58:3510411/9 - Poskytnutí účelových prostředků v odvětví školství na soutěže v roce 202015/1883nepřítomen
10:59:0410511/10 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu a uzavření dodatku č. 115/1884nepřítomen
10:59:3410611/11 - Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci15/1885nepřítomen
11:00:1110713/1 - Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje15/1886nepřítomen
frame-scrollup