Jak hlasuji

Jak hlasuji

Tomáš Miczka

16. zasedání zastupitelstva kraje - dne 4. 6. 2020
čas hlasování číslo a název materiálu usnesení hlas
9:02:191bod bez materiálubez usnesenínepřítomen
9:03:4822/1 - Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje16/1887nepřítomen
9:04:3532/2 - Volba ověřovatelů zápisu16/1888nepřítomen
9:05:5042/3 - Volba návrhové komise16/1889nepřítomen
9:06:4552/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje16/1890nepřítomen
9:08:2062/5 - Informace o činnosti rady kraje16/1891nepřítomen
9:09:1973/1 - Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě16/1892nepřítomen
9:09:5884/1 - Informace o vyřízení dotazu vzneseného členem zastupitelstva kraje na 15. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 5. 3. 202016/1893nepřítomen
9:10:3594/2 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2020 v odvětví krizového řízení16/1894nepřítomen
9:12:01104/3 - Žádost o snížení finančních prostředků a změnu uznatelných nákladů dotace Jagello 2000 z.s.16/1895nepřítomen
9:12:34114/4 - Návrh na darování majetku kraje vybraným obcím Moravskoslezského kraje16/1896nepřítomen
9:13:08124/5 - Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje16/1897nepřítomen
9:13:42134/6 - Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2020“16/1898nepřítomen
9:14:19144/7 - Návrh na prodloužení termínu realizace projektu „Kurzy bezpečné jízdy pro strojníky jednotek SDH obcí Moravskoslezského kraje“16/1899nepřítomen
9:14:59154/8 - Návrh na prodloužení doby realizace projektu pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce Bohuslavice16/1900nepřítomen
9:15:37164/9 - Návrh na darování majetku kraje ČR-HZS MSK a vybraným obcím MSK16/1901nepřítomen
9:17:10174/10 - Průmyslová zóna Nad Barborou – informace o pokračující přípravě16/1902nepřítomen
9:18:53184/11 - Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci a úhradě nákladů na realizaci památníku obětem střelby ve FNO16/1903nepřítomen
9:19:30195/1 - Neposkytnutí individuálních dotací v oblasti kultury na rok 202016/1904nepřítomen
9:20:04205/2 - Žádosti příjemců veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně16/1905nepřítomen
9:20:38215/3 - Veřejná podpora a žádosti o změny v DP Program podpory aktivit v Moravskoslezském kraji na rok 202016/1906nepřítomen
9:21:03225/4 - Změny u schválených dotací v oblasti kultury16/1907nepřítomen
9:21:38235/5 - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě v rámci dotačního programu Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 202016/1908nepřítomen
9:22:05245/6 - Návrh na uzavření dohody o narovnání16/1909nepřítomen
9:22:44256/1 - Návrh uspořádání sítě pozemních komunikací po zprovoznění vybraných staveb16/1910nepřítomen
9:23:24266/2 - Dotace městům na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-1916/1911nepřítomen
9:23:58276/3 - Návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti Letiště Ostrava, a. s., peněžitým vkladem16/1912nepřítomen
9:24:31286/4 - Návrh na uzavření dodatku smlouvy se statutárním městem Ostrava na zajištění dopravní obslužnosti linkami MHD16/1913nepřítomen
9:35:25296/5 - Mzdová problematika v rámci uzavřených smluv na zajištění dopravní obslužnosti16/1914nepřítomen
9:36:11306/6 - Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství16/1915nepřítomen
9:36:58316/7 - Schválení dlouhodobých závazků v odvětví dopravy a chytrého regionu16/1916nepřítomen
9:37:38326/8 - Návrh dodatku č. 13 a aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace16/1917nepřítomen
9:38:46336/9 - Návrh na uzavření dohody o narovnání s obcí Karlova Studánka16/1918nepřítomen
9:42:35347/1 - Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 201916/1919nepřítomen
9:43:51357/2 - Účetní závěrka Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 201916/1920nepřítomen
9:44:40367/3 - Informace o výsledku přehodnocení mezinárodního ratingu Moravskoslezského kraje16/1921nepřítomen
9:45:17377/4 - Návrh na schválení změny Statutu Zajišťovacího fondu16/1922nepřítomen
10:12:48387/5 - Zpráva o stavu rozpočtu kraje na rok 2020 a jeho úpravách v návaznosti na řešení dopadů COVID-19bez usnesenínepřítomen
10:13:18397/5 - Zpráva o stavu rozpočtu kraje na rok 2020 a jeho úpravách v návaznosti na řešení dopadů COVID-1916/1923nepřítomen
10:14:20407/6 - Návrhy převodů nemovitého majetku v odvětví zdravotnictví16/1924nepřítomen
10:15:02417/7 - Návrh převodu pozemků pro výstavbu železničního carga v Mošnově16/1925nepřítomen
10:15:37427/8 - Návrh na schválení závazku k zajištění centrální pojistné ochrany kraje a jeho organizací na období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 202616/1926nepřítomen
10:16:05437/9 - Úprava financování projektů podpořených z EU16/1927nepřítomen
10:16:34447/10 - Návrh na poskytnutí daru pozemku parc. č. 71/96 k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava16/1928nepřítomen
10:17:01457/11 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství16/1929nepřítomen
10:17:35467/12 - Návrhy vzájemných převodů se statutárním městem Havířov16/1930nepřítomen
10:18:06477/13 - Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví dopravy-návrhy převodů16/1931nepřítomen
10:18:46487/14 - Nakládání s nemovitým majetkem v oblasti sociálních služeb - návrh výkupu pozemku v k. ú. a obci Kopřivnice16/1932nepřítomen
10:21:21497/15 - Návrh směny Integrovaného výjezdové centra Český Těšín za majetek České republiky16/1933nepřítomen
10:23:15507/16 - Návrh převodu nemovitého majetku za účelem vybudování leteckého carga16/1934nepřítomen
10:24:04518/1 - Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví16/1935 - 16/1937nepřítomen
10:30:43528/2 - Návrh na neposkytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictvíbez usnesenínepřítomen
10:31:14538/2 - Návrh na neposkytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictvíbez usnesenínepřítomen
10:39:12548/2 - Návrh na neposkytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví16/1938nepřítomen
10:39:53558/3 - Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a. s., o prodloužení doby realizace projektu Dodávka/realizace havarijních investic a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace Bílovecké nemocnici, a. s.16/1940nepřítomen
10:40:26568/4 - Žádost o změnu časové použitelnosti dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví16/1941nepřítomen
10:40:59578/5 - Žádost Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje16/1942nepřítomen
10:43:21588/6 - Návrh na rozhodnutí o závazku kraje na období 2021-2023 k zajištění prohlídek těl zemřelých na území Moravskoslezského kraje16/1943nepřítomen
10:44:51598/2 - Návrh na neposkytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví16/1939nepřítomen
10:45:34609/1 - Návrh na ukončení přípravy projektů financovatelných z EU16/1944nepřítomen
10:48:17619/2 - OKAP II - návrh na zahájení přípravy projektu16/1945nepřítomen
10:48:49629/3 - Návrh na uzavření dodatku k Partnerské smlouvě projektu CIVEEL (ERASMUS+)16/1946nepřítomen
10:49:26639/4 - Změna termínu realizace projektu v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 202016/1947nepřítomen
10:49:58649/5 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 202016/1948nepřítomen
10:50:28659/6 - Návrh na uzavření dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Janovice16/1949nepřítomen
10:51:02669/7 - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě v dotačním programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 201916/1950nepřítomen
10:51:34679/8 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2020“16/1951nepřítomen
10:52:05689/9 - Změna stanov spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti16/1952nepřítomen
10:52:42699/10 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“16/1953nepřítomen
10:53:22709/11 - Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě s městem Nový Jičín16/1954nepřítomen
11:06:02719/12 - Informace o realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise16/1955nepřítomen
11:16:38729/13 - Návrh na neposkytnutí individuálních dotací městu Frenštát pod Radhoštěm a obci Strahovice16/1956nepřítomen
11:17:22739/14 - Návrh na schválení závazků spojených s činností odboru regionálního rozvoje a na zrušení usnesení o poskytnutí dotace České hutnické společnosti, z. s.16/1957nepřítomen
11:17:54749/15 - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě v rámci dotačního programu Podpora podnikání v MSK 201916/1958nepřítomen
11:18:20759/16 - Návrh na uzavření dodatku se Slezskou univerzitou v Opavě16/1959nepřítomen
11:19:04769/17 - Návrh na uzavření Dodatků ke smlouvám v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace16/1960nepřítomen
11:19:35779/18 - Návrh na prominutí odvodu a penále Jezdeckému klubu U Juráška, z. s.16/1961nepřítomen
11:20:05789/19 - Návrh na poskytnutí dotace a uzavření dotačních smluv k projektu „CLear AIR and Climate Adaptation in Ostrava and other cities“16/1962nepřítomen
11:20:34799/20 - Návrh na zahájení přípravy projektu „Zkvalitnění lokálního monitorovacího a varovného protipovodňového systému na území MSK“16/1963nepřítomen
11:21:08809/21 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019“16/1964nepřítomen
11:21:42819/22 - Návrh na změny v dotačních programech v odvětví cestovního ruchu16/1965nepřítomen
11:22:55829/23 - Návrh na ukončení přípravy projektu „Vzdelaní ľudia ako základ pre moderné a kvalitné sociálne služby16/1966nepřítomen
11:24:25839/24 - Finanční nástroj JESSICA16/1967nepřítomen
11:25:048410/1 - Schválení výjimek z plnění podmínek dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ a dohod o narovnání ke smlouvám o poskytnutí dotací16/1968nepřítomen
11:25:428510/2 - Schválení výjimek z plnění podmínek dotačního programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ a dohod o narovnání ke smlouvám o poskytnutí dotací16/1969nepřítomen
11:26:168610/3 - Návrh na neposkytnutí dotace obci Horní Lhota na výstavbu vodovodu v části Zátiší16/1970nepřítomen
11:26:508710/4 - Změny projektů podpořených z dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“16/1971nepřítomen
11:27:318811/1 - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2018/201916/1972nepřítomen
11:28:008911/2 - Informace o ukončení činnosti a zrušení organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná16/1973nepřítomen
11:28:329011/3 - Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 202016/1974nepřítomen
11:29:069111/4 - Žádosti o změnu časové použitelnosti a zrušení usnesení o poskytnutí dotací v oblasti volného času a sportu16/1975nepřítomen
11:29:429211/5 - Žádosti příjemců veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně16/1976nepřítomen
11:30:219311/6 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na projekty „Podpora nadaných žáků středních škol v Moravskoslezském kraji“ a „Etická výchova zlepšuje sociální klima škol v MSK III.“16/1977nepřítomen
11:30:539411/7 - Výpověď Smlouvy o spolupráci při uspořádání Olympijského festivalu a o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje16/1978nepřítomen
11:31:349511/8 - Návrh na změnu doby realizace u projektů schválených v rámci dotačního programu „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2020“ z důvodu pandemie16/1979nepřítomen
11:32:079611/9 - Návrh změn týkajících se zřízení organizace Technologická a podnikatelská akademie, Ostrava, příspěvková organizace a Střední školy – Technologické a podnikatelské akademie16/1980nepřítomen
11:32:389711/10 - Poskytnutí dotací v dotačním titulu Prázdninová činnost pro děti a mládež v rámci dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež, Ostrava, příspěvkové organizace16/1981nepřítomen
11:33:259811/11 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství16/1982 - 16/1983nepřítomen
11:34:069912/1 - Návrh na změnu indikátoru u sociální služby v rámci dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2018 - 202016/1984nepřítomen
11:34:4310012/2 - Návrh na změnu účinnosti dvou příspěvkových organizací16/1985 - 16/1986nepřítomen
11:35:1610112/3 - Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje16/1987nepřítomen
11:35:5210212/4 - Návrh dodatků ke zřizovacím listinám16/1988 - 16/1992nepřítomen
11:36:2410312/5 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb16/1993nepřítomen
11:36:5510412/6 - Dodatek č. 13 ke Krajské síti sociálních služeb16/1994nepřítomen
11:37:2810512/7 - Hospodaření Fondu sociálních služeb a změna Statutu fondu16/1995nepřítomen
11:38:1210612/8 - Návrh na poskytnutí účelových dotací a zvýšení závazných ukazatelů v rámci Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019 - 202016/1996nepřítomen
11:38:4410712/9 - Návrh na poskytnutí a neposkytnutí dotací v odvětví sociálních věcí16/1997nepřítomen
11:39:2310812/10 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2020.16/1998nepřítomen
frame-scrollup