Jak hlasuji

Jak hlasuji

Tomáš Miczka

2. zasedání zastupitelstva kraje - dne 22. 12. 2016
čas hlasování číslo a název materiálu usnesení hlas
9:08:5512/1 - Ověření zápisu z předchozího zasedání2/23pro
9:10:0222/2 - Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání2/24pro
9:11:1632/3 - Volba návrhové komise2/25pro
9:18:3442/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenípro
9:24:50514/1 - Odsouzení teroristického útoku v Berlíněbez usnesenípro
9:26:25614/1 - Odsouzení teroristického útoku v Berlíněbez usnesenípro
9:27:08714/1 - Odsouzení teroristického útoku v Berlíně2/26pro
9:28:2583/1 - Návrh na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě2/27pro
9:57:2997/1 - Návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017, návrh rozpočtu Zajišťovacího fondubez usnesenípro
9:58:00107/1 - Návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017, návrh rozpočtu Zajišťovacího fondubez usnesenízdržel se
9:58:30117/1 - Návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017, návrh rozpočtu Zajišťovacího fondu2/28zdržel se
9:59:59124/1 - Návrh na prodloužení termínu realizace projektu - zabezpečení úkolů JPO IV - Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. v roce 20162/29pro
10:00:36134/2 - Návrh na darování techniky Hasičskému záchrannému sboru MSK a obcím Moravskoslezského kraje2/30pro
10:01:26144/3 - Návrh na stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého neuvolněným členům zastupitelstva kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem jejich funkce na rok 20172/31pro
10:06:50154/4 - Návrh na vydání Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva krajebez usnesenípro
10:07:51164/4 - Návrh na vydání Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva krajebez usnesenípro
10:09:20174/4 - Návrh na vydání Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje2/32pro
10:10:05184/5 - Neexistence neslučitelnosti funkcí členky zastupitelstva kraje Ing. Zuzany Ožanové2/33pro
10:11:00194/6 - Informace o peticích adresovaných orgánům kraje2/34pro
10:12:25204/7 - Návrh na stanovení výše měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva kraje a dne, od kterého bude poskytována2/35pro
10:23:12214/8 - Návrh personálních změn v orgánech krajských obchodních společností a dalších právnických osob s účastí krajebez usnesenízdržel se
10:23:44224/8 - Návrh personálních změn v orgánech krajských obchodních společností a dalších právnických osob s účastí kraje2/36zdržel se
10:24:41235/1 - Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na rok 2016 na podporu profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru2/37pro
10:25:27245/2 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji v roce 20172/38pro
10:26:16255/3 - Návrh na schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury2/39 - 2/40pro
10:27:15266/1 - Návrh na poskytnutí dotace státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 pro organizaci a realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích - "BESIP" v Moravskoslezském kraji2/41pro
10:27:57276/2 - Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství2/42pro
10:28:47286/3 - Návrh na poskytnutí účelové dotace obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na rok 2017 na zajištění hasičské záchranné služby letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště2/43pro
10:31:18296/4 - Návrh na financování provozu leteckého spojení Ostrava - Dubaj a následné uzavření smlouvy s obchodní společností Travel Service, a.s. o financování tohoto leteckého spojení2/44pro
10:32:05307/2 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy převodů2/45pro
10:32:44317/3 - Návrh koupit Cargo halu umístěnou na letišti v Mošnově2/46pro
10:33:24327/4 - Návrh na nabytí pozemku v k. ú. a obec Český Těšín v souvislosti s přípravou výstavby Integrovaného výjezdového centra Český Těšín2/47pro
10:34:03337/5 - Průmyslová zóna Nošovice - návrh přímého prodeje nemovitých věcí do vlastnictví společnosti Logistics Park Nošovice a.s.2/48zdržel se
10:35:27347/6 - Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko2/49pro
10:36:02357/7 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy převodů2/50pro
10:36:45367/8 - Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 22. 11. 20162/51pro
10:37:32377/9 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje - návrh na úpravu hospodaření s areálem v Suchdole nad Odrou2/52 - 2/54pro
10:39:37387/10 - Návrh nákupu bytu v Kopřivnici pro klienty příspěvkové organizace Domov NaNovo2/55zdržel se
frame-scrollup