Jak hlasuji

Jak hlasuji

Tomáš Miczka

5. zasedání zastupitelstva kraje - dne 14. 9. 2017
čas hlasování číslo a název materiálu usnesení hlas
9:08:1212/1 - Ověření zápisu z předchozího zasedání5/382pro
9:08:5522/2 - Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání5/383pro
9:10:0932/3 - Volba návrhové komise5/384pro
9:16:4442/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenípro
9:18:2452/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje5/385pro
9:34:1162/5 - Informace o činnosti rady kraje5/386pro
9:35:0173/1 - Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě5/387pro
9:35:3684/1 - Návrh na prodloužení termínu realizace projektů v odvětví krizového řízení5/388pro
9:36:3694/2 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Jagello 2000 na výdaje spojené se zajištěním bezpečnosti při akci "Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR 2017"5/389pro
9:37:11104/3 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví krizového řízení5/390pro
9:43:36114/4 - Návrh na změnu Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje5/391pro
9:44:14124/5 - Návrh na darování techniky a materiálu v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje5/392pro
9:45:20134/6 - Návrh na darování hlásičů požáru a detektorů oxidu uhelnatého obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s.5/393pro
9:45:55144/7 - Návrh na rozšíření účelu použití daru poskytnutého České republice - Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje5/394pro
9:46:32154/8 - Návrh Memoranda o navázání přátelského vztahu mezi Moravskoslezským krajem v České republice a městem Čičihar v Čínské lidové republice5/395pro
9:47:09164/9 - Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na vědeckou konferenci VŠB-TU Ostrava5/396pro
9:47:39174/10 - Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje5/397pro
9:48:13184/11 - Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 4. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 15. 6. 20175/398pro
9:48:51194/12 - Návrh na změnu Zásad pro poskytování náhrad a peněžitých plnění členům zastupitelstva kraje a členům výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje5/399pro
9:49:23204/13 - Informace o peticích adresovaných orgánům kraje5/400pro
9:49:57214/14 - Změna Dohody o spolupráci mezi Opolským vojvodstvím a Moravskoslezským krajem5/401pro
9:51:27224/15 - Návrh na poskytnutí peněžitého daru České republice - Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 20175/402pro
9:54:15234/16 - Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravěbez usnesenípro
9:56:17244/16 - Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravě5/403pro
9:56:55255/1 - Projednání územně analytických podkladů Moravskoslezského kraje - aktualizace 20175/404pro
9:57:29265/2 - Žádost společnosti MERANO, a.s. o změnu územně plánovací dokumentace kraje5/405pro
9:58:05275/3 - Porušení rozpočtové kázně u dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví kultury5/406pro
9:58:36285/4 - Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci5/407pro
9:59:15295/5 - Návrh na poskytnutí, neposkytnutí, navýšení a změnu účelu poskytnutých dotací v odvětví kultury5/408 - 5/409pro
9:59:46305/6 - Návrh na poskytnutí dotace v odvětví kultury5/410pro
10:00:19315/7 - Návrh na navýšení dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Ostravské centrum nové hudby, z.s.5/411pro
10:01:15326/1 - Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství5/412pro
10:01:53336/2 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na spolufinancování pořízení technických prostředků pro provádění bezpečnostních kontrol cestujících, zavazadel a nákladů5/413pro
10:02:29346/3 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji" pro rok 20175/414pro
10:03:01356/4 - Návrh na uzavření Dohody o zániku předkupního práva se společností HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o.5/415pro
10:03:32366/5 - Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje na přípravu a zajištění konference TRANSPORT5/416pro
10:04:14376/6 - Návrh na poskytnutí investiční dotace obci Nýdek na pokrytí přípravných prací Lanové dráhy Nýdek - Čantoryje5/417pro
10:04:42386/7 - Zrušení Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o.p.s.5/418pro
10:05:20396/8 - Informace o postupu přípravy výběrových řízení na autobusové dopravce a návrh na uzavření "Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou"5/419pro
10:05:54406/9 - Návrh na schválení finančního závazku pro připravovaná výběrová řízení na autobusové dopravce v oblastech Moravskoslezského kraje - Rýmařovsko, Krnovsko, Bruntálsko5/420pro
10:06:28416/10 - Návrh na uzavření Rámcové smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb5/421pro
10:07:03426/11 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt "Chytrý region - Regionální Datové a Analytické Centrum (DaAC) - podpora v KODIS"5/422pro
10:09:30436/12 - Informace o postupu zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji drážní dopravou a návrh dalšího postupu5/423pro
10:10:11447/1 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy převodů5/424pro
10:10:46457/2 - Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 7. 20175/425pro
10:11:17467/3 - Návrh na zajištění financování veřejné zakázky na operativní leasing automobilů Moravskoslezského kraje5/426pro
10:11:50477/4 - Návrh souhlasu s převodem nemovitých věcí z majetku Střední odborné školy Třineckých železáren do majetku Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s.5/427pro
10:12:22487/5 - Návrh vzájemných darů pozemků mezi krajem a obcí Kyjovice5/428pro
10:12:57497/6 - Návrh nabýt darem pozemky od města Nový Jičín pro příspěvkové organizace ZZSMSK a Domov Duha5/429pro
10:13:36507/7 - Návrh na změnu v právu hospodaření s nemovitým majetkem kraje v odvětví zdravotnictví, návrhy dodatků zřizovacích listin5/430 - 5/432pro
10:14:02517/8 - Návrh na nákup bytu v Krnově pro klienty příspěvkové organizace Harmonie5/433pro
10:14:58527/9 - Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví kultury - návrh na nabytí pozemků v Českém Těšíně5/434pro
10:15:28537/10 - Návrh na uzavření "Memoranda o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci areálu muzea automobilů v Kopřivnici"5/435pro
10:15:58547/11 - Návrh zahájení přípravy projektu "Modernizace technicko-výcvikové základny Hranečník"5/436pro
10:16:33557/12 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy vzájemných převodů s městem Vítkov5/437pro
10:17:05567/13 - Návrh změn profinancování a kofinancování projektu "Energetické úspory ve Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Krnově"5/438pro
10:17:38577/14 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy převodů5/439pro
10:18:08587/15 - Návrh koupě nemovité věci v souvislosti s projektem "Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově "Muzeum Trojmezí""5/440pro
10:18:37597/16 - Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu z oblasti silniční infrastruktury5/441pro
10:19:13608/1 - Žádost organizace Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje5/442pro
10:23:03618/2 - Návrh na poskytnutí dotací na zvýšení odměňování nelékařských zdravotnických pracovníků ve směnném provozu na území Moravskoslezského kraje5/443pro
10:23:41629/1 - Návrh na poskytnutní dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pobočnému spolku KČT, odbor Beskydy5/444pro
10:24:16639/2 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2017/2018"5/445pro
10:24:50649/3 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektům TATRA TRUCKS a.s. a SKI Vítkovice - Bílá z.s.5/446 - 5/447pro
10:25:30659/4 - Návrh na změnu názvu projektu z "Na kole k sousedům" na "Na bicykli k susedom" a potvrzení zabezpečení spolufinancování dle podmínek programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika5/448pro
10:26:04669/5 - Návrh na ukončení přípravy projektů "MS Kariéra" a "Využití terapií ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením"5/449pro
10:26:38679/6 - Návrh na profinancování a kofinancování projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání5/450pro
10:27:18689/7 - Návrh na poskytnutí účelové dotace a uzavření dotační smlouvy s HZS MSK v rámci projektů "Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích a záchranných modulů USAR a WASAR"5/451pro
10:39:52699/8 - Návrh na poskytnutí dotací finančním partnerům projektu "Genderově korektní Moravskoslezský kraj".bez usnesenípro
10:40:20709/8 - Návrh na poskytnutí dotací finančním partnerům projektu "Genderově korektní Moravskoslezský kraj".5/452proti
10:40:51719/9 - Místní Agenda 21 - vyhodnocení výsledků Fóra udržitelného rozvoje5/453pro
10:41:25729/10 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017 a v Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 20155/454pro
10:41:57739/11 - Návrh na profinancování a kofinancování a na zajištění udržitelnosti projektu "Geoportál MSK - část dopravní infrastruktura, založení digitální technické mapy MSK"5/455pro
10:42:24749/12 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 20175/456pro
10:42:53759/13 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací a uzavření dohody o narovnání5/457pro
10:43:30769/14 - Návrh na poskytnutí dotace městu Krnov5/458pro
10:44:01779/15 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 20175/459pro
10:44:30789/16 - Návrh na zmírnění podmínek smluv uzavřených s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava a Slezskou univerzitou v Opavě5/460pro
10:45:04799/17 - Návrh na změnu názvu projektu, na zahájení realizace projektu "Cooperation in vocational education for European labour market" a informace o stavu projektu5/461pro
10:45:39809/18 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního "Programu na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje - 2. výzva"5/462pro
10:46:12819/19 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního "Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách"5/463pro
10:46:44829/20 - Návrh na změnu profinancování a kofinancování projektu "Jednotný evidenční systém sbírek a publikační portál"5/464pro
10:47:13839/21 - Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava5/465pro
10:47:44849/22 - Návrh na úpravu usnesení k profinancování a kofinancování a zajištění provozních nákladů projektů z oblasti elektronizace veřejné správy5/466pro
10:48:17859/23 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního "Programu podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel" - 2. skupina5/467pro
10:48:46869/24 - Návrh na prominutí pohledávky Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace5/468pro
10:49:20879/25 - Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj a návrh na navýšení provozních výdajů5/469pro
10:49:51889/27 - Zpráva o uplatňování Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2014-20165/470pro
10:50:18899/28 - Návrh na uzavření memoranda se Zlínským krajem5/471pro
10:50:49909/29 - Návrh na neposkytnutí individuálních dotací5/472pro
10:51:21919/30 - Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.5/473pro
10:51:51929/31 - Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.5/474pro
10:52:19939/32 - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s obcí Hrčava5/475pro
10:53:009410/1 - Dotace Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě na projekt "Identifikace podílů původců znečišťování na kvalitě ovzduší za špatných rozptylových podmínek a za dobrých rozptylových podmínek"5/476nehlasoval
10:53:409510/2 - Změna usnesení zastupitelstva kraje ve věci poskytnutí účelově určené dotace právnické osobě Místní akční skupina Opavsko z.s. a městu Krnov v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje5/477pro
10:54:099610/3 - Dotace spolku SK K2 z.s. na projekt "Adopce turistických tras"5/478pro
11:05:559710/4 - Návrh na neposkytnutí navýšení dotace pobočnému spolku Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Bruntál na obnovu včelích úlů v roce 2017 v okrese Bruntál5/479pro
11:06:369810/5 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018"5/480pro
11:07:059910/6 - Dotace subjektu Povodí Odry, státní podnik, na opatření na ochranu před povodněmi na vodním toku Mohelnice5/481pro
11:07:3310010/7 - Dobrovolné dohody v oblasti ochrany ovzduší5/482pro
11:11:5710110/8 - Žádost o prošetření opakovaných obtěžujících způsobů vytápění souseda5/483pro
11:12:3210211/1 - Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace5/484pro
11:13:0110311/2 - Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a Žilinským samosprávným krajem5/485pro
11:13:3110411/3 - Změna názvu projektu podpořeného z dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 20175/486pro
11:14:1510511/4 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství předložené v souvislosti se změnou sídla organizace, doplňkové činnosti a majetku5/487 - 5/490pro
11:14:5210611/5 - Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2017"5/491pro
11:15:2410711/6 - Žádost o poskytnutí finančních prostředků na mezinárodní konferenci SEKEL 2017 a seminář Elektrotechnika v dopravě5/492pro
11:15:5310811/7 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu5/493pro
11:16:2810911/8 - Sloučení organizací Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace, a Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace5/494pro
11:16:5711011/9 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v oblasti podpory sportu, smlouva o spolupráci s Českým olympijským výborem5/495pro
11:17:2211111/10 - Memorandum o spolupráci5/496pro
11:17:5511212/1 - Návrh na zajištění udržitelnosti projektu Zdravé stárnutí v Moravskoslezském kraji5/497pro
11:18:3411312/2 - Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociální5/498 - 5/502pro
11:19:0411412/3 - Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektu "Vznik pobytové sociální služby pro seniory"5/503pro
11:20:1611512/4 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 20175/504pro
11:20:4911612/5 - Žádost organizace Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále5/505pro
11:21:3511712/6 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 20175/506pro
11:22:0911812/7 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 01248/2017/SOC5/507pro
11:22:5311912/8 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 20175/508pro
11:26:1412012/9 - Návrh na poskytnutí a navýšení účelových dotací a na zvýšení závazného ukazatele v rámci dotačního "Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017" financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu5/509pro
11:26:5112113/1 - Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje5/510pro
11:27:2412214/1 - Návrh postupu při prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně5/511pro
11:45:05123bod bez materiálu5/512pro
frame-scrollup