Jak hlasuji

Jak hlasuji

Tomáš Miczka

6. zasedání zastupitelstva kraje - dne 14. 12. 2017
čas hlasování číslo a název materiálu usnesení hlas
9:03:2312/1 - Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje6/513pro
9:04:0622/2 - Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje6/514pro
9:05:0632/3 - Volba návrhové komise6/515pro
9:07:0242/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje6/516pro
9:09:5452/5 - Informace o činnosti rady kraje6/517pro
9:13:5163/1 - Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedících Krajského soudu v Ostravě6/518pro
9:24:0773/2 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů6/519pro
10:11:0587/9 - Návrh Rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2019 - 20216/520pro
10:12:0594/1 - Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje6/521pro
10:12:38104/2 - Návrh na darování hlásičů požáru a detektorů oxidu uhelnatého obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s.bez usnesenínehlasoval
10:15:20114/2 - Návrh na darování hlásičů požáru a detektorů oxidu uhelnatého obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s.6/522pro
10:15:52124/3 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje6/523pro
10:16:18134/4 - Návrh na prodloužení období realizace projektu v odvětvích Krizového řízení6/524pro
10:16:48144/5 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Statutárnímu městu Ostravě - Městskému obvodu Poruba6/525pro
10:17:22154/6 - Návrh na prominutí smluvní pokuty společnosti FEDORIK s.r.o. uplatněné na základě kupní smlouvy ev. č. 06218/2016/KŘ6/526pro
10:17:49164/7 - Souhlas s likvidací majetku pořízeného z dotace poskytnuté městu Šenov Moravskoslezským krajem6/527pro
10:18:19174/8 - Návrh Dohody mezi provincií Šan-si Čínské lidové republiky a Moravskoslezským krajem České republiky o navázání vztahu partnerských regionů6/528pro
10:18:46184/9 - Návrh změn v odměňování a poskytování příspěvků v souvislosti s výkonem veřejné funkce6/529pro
10:26:31194/10 - Informace o peticích adresovaných orgánům kraje a návrh odpovědi na podněty občana kraje6/530pro
10:28:43204/11 - Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravě6/531pro
10:29:26215/1 - Návrh na poskytnutí dotací v odvětví kultury na kulturní akce krajského a nadregionálního významu6/532pro
10:30:03225/2 - Návrh na uzavření Memoranda o finanční participaci při pořádání Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka se statutárním městem Ostrava, IČO: 00845451, obcí Hukvaldy, IČO: 00297194, společností Janáčkův máj, o.p.s., IČO: 26807882, a společností JANÁČKOVY HUKVALDY z.s., IČO: 646278886/533pro
10:30:37235/3 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji na rok 20186/534pro
10:31:04245/4 - Návrh na poskytnutí dotací v odvětví kultury a uzavření dohody o narovnání6/535pro
10:31:30255/5 - Návrh na poskytnutí dotace Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci6/536pro
10:31:55265/6 - Návrh na poskytnutí dotací v odvětví kultury a uzavření dodatku ke smlouvě6/537pro
10:32:40275/7 - Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury6/538 - 6/539pro
10:33:13285/8 - Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace6/540pro
10:33:48296/1 - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a Olomouckým krajem6/541pro
10:34:38306/2 - Informace o postupu přípravy výběrových řízení na autobusové dopravce a návrh na uzavření "Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti" pro oblast Opavsko, Hlučínsko, Krnovsko, Bruntálsko a Rýmařovsko a návrh na úpravu finančních závazků pro připravovaná výběrová řízení na autobusové dopravce6/542pro
10:36:54316/3 - Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na rok 2018 na zajištění hasičské záchranné služby letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště6/543pro
10:37:38326/4 - Návrh na poskytnutí dotace státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 pro organizaci a realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích - "BESIP" v Moravskoslezském kraji6/544pro
10:44:58336/5 - Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území Moravskoslezského kraje na období 2018 a další období6/545pro
10:45:29346/6 - Návrh optimalizace sítě pozemních komunikací v souvislosti s realizací stavby Silnice I/57 Krnov - SV obchvat6/546pro
10:45:59356/7 - Bílá kniha 2018 - seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje - aktualizace prosinec 20176/547pro
10:46:39366/8 - Dodatek ke zřizovací listině organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace6/548pro
10:52:09376/9 - Informace o stavu stavby "Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hranice okresu Opava v km 14,486 - 14,90"6/549pro
10:57:19386/10 - Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství6/550pro
10:57:57396/11 - Změna usnesení zastupitelstva kraje ve věci poskytnutí účelově určené dotace společnosti ENERGO SOLUTIONS s.r.o. v rámci dotačního programu Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji6/551pro
11:05:53406/12 - Zajištění dopravní obslužnosti na lince S6 Ostrava hl. n. - Frýdek-Místek - Frenštát pod Radhoštěm město na trati 323 Ostrava - Valašské Meziříčí6/552pro
11:14:38416/13 - Návrh na schválení finančního závazku pro připravovaná výběrová řízení na autobusové dopravce v oblastech Moravskoslezského kraje - Frýdecko-Místecko6/553pro
11:15:22427/1 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy na nabytí pozemků darem a koupí od Lesů ČR, s.p. a Povodí Odry, s.p.6/554pro
11:15:55437/2 - Návrh na předfinancování projektu z oblasti silniční infrastruktury6/555pro
11:16:24447/3 - Návrh na zrušení akcí spolufinancovatelných z Operačního programu Životní prostředí6/556pro
11:16:57457/4 - Návrh na schválení financování, zahájení realizace a zajištění udržitelnosti projektu "Modernizace technicko-výcvikové základny Hranečník"6/557pro
11:17:41467/5 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje - návrh na nevyužití předkupního práva k budově v k.ú. a obci Otice6/558pro
11:18:16477/6 - Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 10. 20176/559pro
11:18:51487/7 - Rozpočet Fondu pro finacování strategických projektů Moravskoslezského kraje na rok 2018 a rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 20186/560pro
11:19:21497/8 - Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko6/561pro
11:20:05507/10 - Návrh na změnu hospodaření s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství, návrhy dodatků zřizovacích listin6/562 - 6/564pro
11:20:42517/11 - Návrh na nabytí nemovitého majetku v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v souvislosti s přípravou stavby "Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti - příprava území pro další využití"6/565pro
11:21:13527/12 - Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví kultury - návrh na koupi pozemků v areálu Zámku Nová Horka6/566pro
11:21:43537/13 - Návrh na schválení financování a zajištění udržitelnosti u projektů v oblasti kultury6/567pro
11:22:11547/14 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy převodů6/568pro
11:22:39557/15 - Návrhy přijmout dary nemovitostí v areálu nemocnice v Krnově od města Krnov6/569pro
11:23:10567/16 - Návrh přímého prodeje pozemků pro multimodální cargo v Mošnově6/570pro
11:23:37577/17 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy převodů6/571pro
11:24:06587/18 - Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu z oblasti silniční infrastruktury6/572pro
11:24:56598/1 - Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o změnu účelu a doby realizace - projekt "Rekonstrukce kotelny a další investiční akce v Bílovecké nemocnici, a.s." a návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace Bílovecké nemocnici, a.s.6/573pro
11:25:29608/2 - Žádost o rozšíření doplňkové činnosti ve zřizovací listině organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace6/574pro
11:26:03618/3 - Žádost Armády spásy v České republice, z. s., o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 20176/575pro
11:28:17628/4 - Vstupní analýza lůžkové zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem a návrh dalšího postupu6/576pro
11:28:57638/5 - Návrh na navýšení poskytnutých dotací na zvýšení odměňování nelékařských zdravotnických pracovníků ve směnném provozu, uzavření dodatků ke smlouvám a úprava závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví6/577pro
11:29:35649/1 - Darování majetku pořízeného v rámci projektu "Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje"6/578pro
11:30:08659/2 - Návrh na profinancování a kofinancování, zajištění udržitelnosti a zahájení realizace projektu "Nákup bytů pro chráněné bydlení"6/579pro
11:30:42669/3 - Návrh na uzavření Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Smart akcelerátor RIS 3 startegie6/580pro
11:31:16679/4 - Návrh na zahájení realizace projektu "Geoportál MSK - část dopravní infrastruktura, založení digitální technické mapy MSK"6/581pro
11:31:46689/5 - Návrh na prominutí pohledávky Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace6/582pro
11:32:16699/6 - Návrh na uzavření Partnerské smlouvy a informace o stavu projektu "Cooperation in vocational training for European labour market"6/583pro
11:32:52709/7 - Návrh na zahájení přípravy projektu v oblasti životního prostředí a přistoupení k projektu v oblasti rozvoje regionu.6/584pro
11:33:20719/8 - Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektů v oblasti sociálních věcí6/585pro
11:33:49729/9 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o spolupráci s obcemi v rámci 2. výzvy "kotlíkových" dotací6/586pro
11:34:21739/10 - Dotační smlouva pro projekt Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech6/587pro
11:34:57749/11 - Návrh na uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace k projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji"6/588zdržel se
11:35:34759/12 - Informace o stavu přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských zdrojů a předkládaných do výzev operačních programů v programovém období 2014 - 2020.6/589pro
11:36:14769/13 - Návrh na poskytnutí, neposkytnutí a úpravu podmínek dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje6/590 - 6/593pro
11:36:52779/14 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. a Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava6/594pro
11:37:30789/15 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního "Programu podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel" - 3. skupina6/595pro
11:38:00799/16 - Návrh na poskytnutí individuální dotace Statutárnímu městu Opava6/596pro
11:38:25809/17 - Finanční nástroj JESSICA6/597pro
11:38:54819/18 - Návrh na schválení aktualizace stanov společnosti ESÚS TRITIA6/598pro
11:39:32829/19 - Návrh na přípravu, předložení a profinancování projektu technické pomoci "Podpora činnosti sekretariátu a zajištění chodu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje II" v rámci Operačního programu Technická pomoc 2014-20206/599pro
11:40:03839/20 - Návrh na přípravu, předložení, profinancování a kofinancování projektu technické pomoci v rámci Operačního programu Interreg V-A ČR-PL 2014-20206/600pro
11:40:38849/21 - Návrh na poskytnutí individuální dotace spolku Aeroklub Krnov, z.s.6/601pro
11:41:09859/22 - Návrh na zmírnění podmínek smluv uzavřených s Ostravskou univerzitou6/602pro
11:43:15869/23 - Návrh na neposkytnutí individuální dotace obci Smilovicebez usnesenípro
11:43:43879/23 - Návrh na neposkytnutí individuální dotace obci Smilovice6/603zdržel se
11:44:33889/24 - Návrh na uzavření dohody o narovnání ke smlouvám v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017 a Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel6/604pro
11:45:09899/25 - Návrh na úpravu usnesení k profinancování a kofinancování a zajištění provozních nákladů projektu Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje6/605pro
11:45:45909/26 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního "Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách - 2. výzva"6/606pro
11:46:17919/27 - Návrh na poskytnutí individuální dotace subjektu Mikroregion Hvozdnice6/607pro
11:47:19929/28 - Návrh na poskytnutí "kotlíkových" dotací6/608pro
11:47:599310/1 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Příspěvky na ozdravné pobyty" pro roky 2016/20186/609pro
11:48:309410/2 - Úhrada nákladů statutárnímu městu Frýdek-Místek vynaložených na odstranění následků závadného stavu podle vodního zákona6/610pro
11:49:059510/3 - 13. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje6/611pro
11:49:389610/4 - Uzavření Memoranda o spolupráci v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty se Zoologickou zahradou Ostrava6/612pro
11:50:159710/5 - Zapojení finančních prostředků ve formě přídělu, změna Statutu Fondu a návrh rozpočtu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje6/613pro
11:50:509811/1 - Změna termínu splatnosti návratné finanční výpomoci6/614pro
11:51:219911/2 - Žádost o poskytnutí finančních prostředků na 40. výročí založení Ekonomické fakulty VŠB - TUO6/615pro
11:51:4610011/3 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu6/616pro
11:52:2210111/5 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství předložené v souvislosti s úpravou adresy sídla organizace a majetku6/617 - 6/622pro
11:52:5710211/5 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství předložené v souvislosti s úpravou adresy sídla organizace a majetku6/623 - 6/628pro
11:53:3910311/6 - Návrh na uzavření DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI USPOŘÁDÁNÍ OLYMPIJSKÉHO PARKU A O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ev.č. 03694/2017/ŠMS6/629pro
11:54:0910411/7 - Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 20176/630pro
11:56:1010512/1 - Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 20186/631zdržel se
11:56:4410612/2 - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s.6/632pro
11:57:1410712/3 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v odvětví sociálních věcí6/633pro
11:57:4510812/4 - Dodatek č. 7 ke Krajské síti sociálních služeb Moravskoslezského kraje6/634pro
11:58:1510912/5 - Návrh rozpočtu Fondu sociálních služeb na rok 2018 včetně návrhu na přidělení finančních prostředků do Fondu sociálních služeb6/635pro
11:58:5611012/6 - Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociální6/636 - 6/637pro
11:59:3211112/7 - Návrh na úpravu výše účelových dotací a na změny vybraných ukazatelů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 20176/638pro
12:00:0611212/8 - Žádosti příjemců dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penálebez usnesenípro
12:00:4611312/8 - Žádosti příjemců dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále6/639pro
12:01:3111412/9 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03477/2017/SOC6/640pro
12:02:4511513/1 - Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování a strategický rozvoj za období prosinec 2016 až listopad 20176/641pro
12:03:1911613/2 - Zpráva o činnosti výboru sociálního Zastupitelstva kraje za období prosinec 2016 až listopad 20176/642pro
12:03:4811713/3 - Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za rok 20176/643pro
12:04:1511813/4 - Zpráva o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport 20176/644pro
12:04:4311913/5 - Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 20176/645pro
12:05:1412013/6 - Zpráva o činnosti výboru pro kulturu a památky zastupitelstva kraje za období prosinec 2016 - listopad 20176/646pro
12:05:3712113/7 - Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu a chytrý region Zastupitelstva Moravskoslezského kraje v roce 20176/647pro
12:06:0812213/8 - Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí a zemědělství zastupitelstva kraje za období prosinec 2016 - říjen 20176/648pro
12:06:3912313/9 - Zpráva o činnosti výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci zastupitelstva kraje za období listopad 2016 až listopad 20176/649pro
12:07:1012413/10 - Zpráva o činnosti výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje za období prosinec 2016 - listopad 20176/650pro
12:07:4312513/11 - Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje za období od prosince 2016 do listopadu 20176/651pro
12:08:1912613/12 - Zpráva o činnosti Výboru finančního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období prosinec 2016 - září 20176/652pro
12:10:4012714/1 - Rezignace člena zastupitelstva kraje Mgr. Lubomíra Volného na funkci člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko6/653pro
frame-scrollup