Jak hlasuji

Jak hlasuji

Tomáš Miczka

7. zasedání zastupitelstva kraje - dne 14. 3. 2018
čas hlasování číslo a název materiálu usnesení hlas
9:04:1912/1 - Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje7/649pro
9:05:0522/2 - Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje7/650pro
9:06:1532/3 - Volba návrhové komise7/651pro
9:08:2842/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenípro
9:08:5852/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje7/652pro
9:21:1062/5 - Informace o činnosti rady krajebez usnesenípro
9:21:4372/5 - Informace o činnosti rady kraje7/653pro
9:23:0083/1 - Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě7/654pro
9:23:3894/1 - Informace o petici adresované orgánům kraje7/655pro
9:24:18104/2 - Podpora zákonodárné iniciativě Zastupitelstva Pardubického kraje7/656pro
9:31:09114/3 - Návrh občana kraje na uplatnění zákonodárné iniciativy zastupitelstvem kraje7/657zdržel se
9:32:04124/4 - Návrh na schválení dohody o narovnání7/658pro
9:36:57134/5 - Návrh Vietnamského spolku MSK a Ostravy na volbu člena výboru zastupitelstva kraje7/659pro
9:37:37144/6 - Kontrola plnění usnesení zastupitelstva7/660pro
9:38:17154/7 - Návrh na poskytnutí peněžitého daru České republice - Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 20187/661pro
9:38:56164/8 - Návrh na darování techniky a materiálu v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje a Krajskému vojenskému velitelství Ostrava7/662pro
9:39:27174/9 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2018 v odvětví krizového řízení7/663pro
9:40:04184/10 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje7/664pro
9:40:40194/11 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Československá filmová pohádka Když draka bolí hlava7/665pro
9:41:14204/12 - Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na akci "Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 20187/666pro
9:42:54214/13 - Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravě7/667pro
9:43:32224/14 - Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MSK Stavba Moravskoslezského kraje 20177/668pro
9:49:38234/15 - Záměr přistoupení Moravskoslezského kraje k Platformě pro uhelné regiony v transformaci7/669pro
10:05:32245/1 - Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny7/670zdržel se
10:07:21255/2 - Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 20187/671pro
10:08:30265/3 - Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací v odvětví kultury na kulturní akce krajského a nadregionálního významu7/672pro
10:09:23275/4 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 20187/673pro
10:09:58285/5 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2018"7/674pro
10:10:41295/6 - Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury7/675 - 7/677pro
10:11:12305/7 - Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v Moravskoslezském kraji v roce 20187/678pro
10:11:51315/8 - Návrh na poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací v odvětví kultury7/679pro
10:12:37326/1 - Návrh na uzavření Rámcové smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a obcí Dobrá o spolupráci při přípravě a realizaci stavby okružní křižovatky silnic č. II/648 a III/4733h7/680pro
10:13:22336/3 - Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji7/681pro
10:13:56346/4 - Návrh na změnu "Rámcové smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb"7/682pro
10:16:02356/5 - Informace o stavu stavby "Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hranice okresu Opava v km 14,486 - 14,90"7/683pro
10:16:34366/6 - Návrh na poskytnutí investiční dotace obci Karlova Studánka na úpravu autobusového terminálu Hvězda, Karlova Studánka7/684pro
10:17:50376/7 - Informace o financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2018 a návrh na převzetí ručitelského závazku za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci7/685pro
10:18:21386/8 - Návrh na poskytnutí investiční dotace městu Bílovec na rekonstrukci povrchu části komunikace na ulici Čs. armády v Bílovci7/686pro
10:27:28396/9 - Návrh na zřízení příspěvkové organizace Moravskoslezské datové centrum7/687pro
10:28:05406/10 - Návrh na poskytnutí dotace na realizaci projektu Chytrá myšlenka Moravskoslezského kraje7/688pro
10:28:40416/11 - Návrh souhlasného prohlášení o uznání neplatnosti darovací smlouvy mezi Moravskoslezským krajem, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, p. o. a obcí Malá Morávka7/689pro
10:29:16426/12 - Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství7/690pro
10:29:48436/13 - Návrh na určení kupní ceny v případech, kdy Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, vykupuje pozemky od fyzických nebo právnických osob do vlastnictví kraje7/691pro
10:31:12446/14 - Informace o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji7/692pro
10:31:53456/15 - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti pro oblast Krnovsko s obcí Hošťálkovy a návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti pro oblast Krnovsko s obcí Holčovice7/693pro
10:32:57466/15 - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti pro oblast Krnovsko s obcí Hošťálkovy a návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti pro oblast Krnovsko s obcí Holčovice7/693pro
10:35:13476/16 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. na Vybrané rozvojové záměry v integrované dopravě II.7/694pro
10:35:48486/17 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. na Vybrané rozvojové záměry v integrované dopravě7/695pro
10:36:24497/1 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrh na nabytí pozemků darem od Lesů ČR, s.p.7/696pro
10:37:11507/2 - Návrh na předání budovy v Ostravě - Mariánských Horách z hospodaření MSVK, p. o. do hospodaření organizace Fontána, p. o. a návrh na změnu zřizovací listiny organizace Domov Na zámku, p. o.7/697 - 7/700pro
10:37:41517/3 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy převodů7/701pro
10:39:19527/4 - Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 20187/702pro
10:42:40537/5 - Předběžná informace o hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2017 a návrh na přidělení prostředků do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje7/703pro
10:43:14547/6 - Návrh přímého prodeje pozemků v k. ú. Mošnov společnosti THT Ostrava CZ, a.s.7/704pro
10:43:43557/7 - Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví kultury - návrh majetkoprávního vypořádání se statutárním městem Ostrava7/705pro
10:44:14567/8 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - souhlas s prodejem nemovitých věcí v k. ú. Hrabůvka7/706pro
10:44:45577/9 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví sociálních věcí - návrh nákupu nemovitostí v k. ú. Budišov nad Budišovkou7/707pro
10:45:13587/10 - Návrh na dofinancování projektů z oblasti silniční infrastruktury7/708pro
10:46:42597/11 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrh na nabytí budov zdravotnické školy v Ostravě-Vítkovicích od statutárního města Ostrava7/709pro
10:48:06607/12 - Návrh na vyčlenění ze zásobníku projektů, schválení přípravy, profinancování a kofinancování a zahájení realizace u projektů z oblasti silniční infrastruktury7/710pro
10:49:27617/13 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrh prodat část pozemku v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek7/711pro
10:50:02628/1 - Zvýšení základního kapitálu u obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s.7/712pro
10:50:33638/2 - Zvýšení základního kapitálu u obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s.7/713pro
10:51:13648/3 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2018"7/714pro
10:51:49658/4 - Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví7/715 - 7/716pro
10:58:07668/5 - Průběžná analýza poskytované lůžkové zdravotní péče a výchozí návrh optimalizace struktury lůžkové péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem7/717pro
11:15:3067bod bez materiálubez usnesenínepřítomen
11:32:53688/6 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2018"7/718pro
11:33:25698/7 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2018"7/719pro
11:33:53708/8 - Návratná finanční výpomoc organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace7/720pro
11:34:27719/1 - Změna stanov společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s.7/721pro
11:34:58729/2 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 20167/722pro
11:35:26739/3 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva"7/723pro
11:35:58749/4 - Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II"7/724pro
11:36:29759/5 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21"7/725pro
11:36:59769/6 - Zahájení přípravy projektu z oblasti životního prostředí s názvem "Revitalizace přírodní památky Stará řeka"7/726pro
11:37:28779/7 - Návrh na zahájení přípravy projektu "Chráněné bydlení organizace Sagapo II" financovatelného z evropských finančních zdrojů7/727pro
11:37:55789/8 - Návrh na neposkytnutí individuální dotace Janovi Pyšnovi7/728pro
11:38:21799/9 - Návrh na poskytnutí individuální dotace České hutnické společnosti, z.s.7/729zdržel se
11:38:52809/10 - Návrh na ukončení přípravy projektu "Transformace organizace Fontána"7/730pro
11:39:19819/11 - Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.7/731pro
11:39:49829/12 - Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava7/732pro
11:40:17839/13 - Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě s městem Odry7/733pro
11:40:47849/14 - Návrh na uzavření dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se statutárním městem Opava7/734pro
11:41:13859/15 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 20187/735pro
11:41:38869/16 - Návrh na změnu delegovaných osob v Řídicím výboru Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje7/736pro
11:42:06879/17 - Návrh na schválení profinancování a kofinancování projektu "Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK"7/737pro
11:42:34889/18 - Návrh na poskytnutí dotace obci Šenov u Nového Jičína7/738pro
11:43:03899/19 - Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku v rámci projektu "Regionální poradenské centrum SK-CZ"7/739pro
11:43:32909/20 - Návrh na schválení účasti, profinancování, kofinancování a zajištění udržitelnosti projektu "Implementace programu zlepšování kvality ovzduší v České republice"7/740pro
11:44:07919/21 - Návrh na poskytnutí, neposkytnutí a úpravy podmínek individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu7/741 - 7/748pro
11:44:43929/22 - Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu "DORA - Demand responsive transport for the development and valorization of internal areas of Central Europe" - "DORA - Požadovaná plynulá přeprava pro rozvoj a zhodnocení oblastí Střední Evropy"7/749pro
11:45:09939/23 - Finanční nástroj JESSICA - změna vlastnické struktury Fondu rozvoje měst CONTERA, Urban Development Fund MS s.r.o.7/750pro
11:46:18949/24 - Návrh na schválení zahájení přípravy a uzavření dohod o spolupráci k projektům přeshraniční spolupráce SR - ČR7/751pro
11:46:58959/25 - Návrh na zahájení přípravy projektu "Dopravní dispečink"7/752pro
11:47:37969/26 - Návrh na přistoupení k projektu "CLAIRO", zahájení přípravy a jeho profinancování a kofinancování7/753pro
11:48:57979/27 - Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s.7/754pro
11:49:309810/1 - Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 20167/755pro
11:49:529910/2 - Dotace na provoz záchranné stanice v Bartošovicích7/756pro
11:50:1810010/3 - Dotace obci Nošovice na realizaci projektu "Mobilní laboratoř kvality ovzduší v Nošovicích" v roce 20187/757pro
11:50:4810110/4 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol" pro roky 2017-20197/758pro
11:51:4110210/5 - Úhrada nákladů statutárnímu městu Opava vynaložených na odstranění následků závadného stavu podle vodního zákona7/759pro
11:52:2410310/6 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí"7/760pro
11:52:5010410/7 - Dotace obci Staré Hamry na rekonstrukci vodovodního řadu7/761pro
11:53:1910510/8 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce" pro roky 2018/2019bez usnesenípro
11:53:4910610/9 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce" pro roky 2018/20197/762pro
11:54:2110711/1 - Žádost o poskytnutí finančních prostředků v oblasti volnočasových aktivit7/763pro
11:54:4610811/2 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu7/764pro
11:55:2410911/3 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství předložené v souvislosti s úpravou adresy sídla organizací, majetku organizací a okruhu doplňkové činnosti organizace7/765 - 7/771pro
11:55:5511011/4 - Poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2018"7/772pro
11:56:2511111/5 - Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím v odvětví školství na zabezpečení profinancování evropských projektů7/773pro
11:56:5011211/6 - Poskytnutí účelových prostředků v odvětví školství na rok 20187/774pro
11:57:1211311/7 - Žádost o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu7/775pro
11:57:4511411/8 - Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2018"7/776pro
11:58:1111511/9 - Žádost Města Třinec o neinvestiční dotaci na výměnu oken v budově na ul. Třanovského 5967/777pro
11:58:4211611/10 - Žádosti příjemců veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a povolení zaplacení odvodu ve splátkách7/778pro
11:59:0911711/11 - Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2018"7/779pro
12:00:2611811/12 - Žádost o poskytnutí finančních prostředků7/780pro
12:00:5411912/1 - Návrh dodatku ke zřizovací listině organizace Domov Duha, příspěvková organizace7/781pro
12:01:2612012/2 - Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev. č. 03183/2015/SOC7/782pro
12:01:5712112/3 - Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03480/2017/SOC7/783pro
12:02:4312212/4 - Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Poruba7/784pro
12:03:4912312/6 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 20187/785pro
12:04:2712412/6 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 20187/786pro
12:05:0212512/7 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 20187/787pro
12:05:3312612/8 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v odvětví sociálních věcí7/788pro
12:09:1612712/9 - Návrh na poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací, zvýšení závazných ukazatelů a stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu7/789pro
12:10:1712812/10 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 20187/790pro
12:10:5712912/11 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 20187/791pro
12:11:3213012/12 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v programu "Podpora služeb sociální prevence" na roky 2018 - 20207/792pro
12:13:0813113/1 - Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje7/793pro
12:22:05132bod bez materiálubez usnesenípro
12:22:33133bod bez materiálu7/794zdržel se
frame-scrollup