Jak hlasuji

Jak hlasuji

Tomáš Miczka

8. zasedání zastupitelstva kraje - dne 14. 6. 2018
čas hlasování číslo a název materiálu usnesení hlas
9:22:5712/1 - Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje8/797pro
9:23:3722/2 - Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje8/798pro
9:24:3932/3 - Volba návrhové komise8/799pro
9:27:2842/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenípro
9:28:0152/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje8/800pro
9:28:3062/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje8/801pro
9:31:3472/5 - Informace o činnosti rady kraje8/801pro
9:32:3883/1 - Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě8/802pro
9:38:3193/2 - Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 20178/803pro
9:39:19104/1 - Návrh na prodloužení období realizace projektu v odvětví krizového řízení, poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu kraje městu Český Těšín, návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje8/804pro
9:39:38114/1 - Návrh na prodloužení období realizace projektu v odvětví krizového řízení, poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu kraje městu Český Těšín, návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje8/805pro
9:40:40124/2 - Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění filmového festivalu Febiofest Ostrava 20188/805pro
9:41:16134/3 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Sněhurka na ledě8/806pro
9:41:50144/4 - Návrh na darování majetku Moravskoslezského kraje Hasičskému záchrannému sboru MSK a vybraným obcím Moravskoslezského kraje8/807pro
9:42:31154/5 - Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací k dofinancování výdajů na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje v roce 20188/808pro
9:43:07164/6 - Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 7. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 14. 3. 20188/809pro
9:43:35174/7 - Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje8/810pro
9:44:11184/8 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje8/811pro
9:45:05194/9 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje obcím na pořízení nového dopravního automobilu, cisternové automobilové stříkačky a na rekonstrukci nebo výstavbu požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů8/812pro
9:45:38204/10 - Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu "Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018"8/813pro
9:46:08214/11 - Informace o peticích adresovaných orgánům kraje8/814pro
9:46:39224/12 - Žádost o poskytnutí individuální dotace Jagello 2000, z.s.8/815pro
9:47:13234/13 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Winter Classic Ostrava 20198/816pro
9:49:19244/14 - Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravě8/817pro
9:50:03255/1 - Návrh na uzavření DODATKU č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje8/818pro
9:50:31265/2 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací na obnovu kulturních památek8/819pro
9:51:01275/3 - Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury8/820pro
9:51:27285/4 - Návrh na poskytnutí dotací v odvětví kultury8/821pro
9:52:08296/1 - Návrh optimalizace sítě pozemních komunikací v souvislosti s realizací obchvatu Opavy8/822pro
9:54:59306/2 - Návrh optimalizace sítě pozemních komunikací v souvislosti s realizací obchvatu Frýdku-Místku8/823pro
9:55:31316/3 - Návrh uspořádání sítě pozemních komunikací v Krnově v souvislosti s realizací stavby "Rekonstrukce kanalizace Krnov - Chářovská"8/824pro
9:56:05326/4 - Návrh aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace8/825pro
9:57:24336/5 - Návrh na poskytnutí investičních dotací obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na obnovu bezpečnostní a provozní techniky8/826 - 8/827pro
9:57:54346/6 - Návrh na neposkytnutí dotace organizaci Bezpečně na silnicích o.p.s. na projekt "Na kole jen s přilbou"8/828pro
10:00:19356/7 - Informace o stavu stavby "Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hranice okresu Opava v km 14,486 - 14,90"8/829pro
10:00:48366/8 - Návrh na poskytnutí individuální dotace subjektu Slezský železniční spolek8/830pro
10:01:29376/9 - Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro budoucí majetkové vypořádání stavby silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství "Suchá nádrž Jelení, opatření na Horní Opavě, SO 07 Dopravní řešení" v k. ú. Karlovice ve Slezsku8/831pro
10:02:18386/10 - Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství8/832pro
10:04:35396/11 - Návrh na uzavření "Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko8/833pro
10:06:03406/12 - Zajištění dopravní obslužnosti na vybraných traťových linkách a úsecích v Moravskoslezském kraji drážní dopravou s ohledem na dosavadní a následný procesní postup od prosince 20198/834pro
10:06:34416/13 - Poskytnutí dotace na realizaci projektu Kampaň - Týden evropské mobility v Třinci8/835zdržel se
10:14:48427/1 - Informace o výsledku přehodnocení ratingu Moravskoslezského kraje8/836pro
10:33:11437/2 - Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2017 a návrh na přidělení finančních prostředků do peněžních fondů kraje8/836pro
10:34:25447/3 - Účetní závěrka Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31.12.20178/837pro
10:34:56457/4 - Návrh přímého prodeje pozemků společnosti OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o.8/838pro
10:36:14467/5 - Návrh na profinancování a kofinancování, zajištění udržitelnosti a zahájení realizace projektu "Chráněné bydlení organizace Sagapo II", návrh koupit rodinný dům v Bruntále8/839pro
10:36:39477/6 - Návrh přímého prodeje pozemku v Novém Jičíně8/840pro
10:37:14487/7 - Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 30. 4. 20188/841pro
10:37:39497/8 - Návrh darovat sanitní vozidlo společnosti Letiště Ostrava, a.s.8/842pro
10:38:10507/9 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy převodů nemovitých věcí v k. ú. a obci Český Těšín8/843pro
10:38:39517/10 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy převodů8/844pro
10:40:44527/11 - Návrh na nákup budovy - kiosku v Orlové8/845pro
10:41:28537/12 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje - návrh na úpravu hospodaření s budovou na ulici Olomoucká v Opavě a úprava zřizovacích listin příspěvkových organizací8/846 - 8/848pro
10:42:00547/13 - Návrh na změnu příloh k darování majetku pořízeného v rámci projektu "Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje"8/849pro
10:42:37557/14 - Návrh prodeje budovy a pozemků společnosti MSID, a.s.8/850pro
10:43:07567/15 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy převodů nemovitých věcí v Opavě a zrušení usnesení8/851pro
10:43:41577/16 - Návrh na schválení přípravy, financování, zajištění udržitelnosti a navýšení profinancování a kofinancování u projektů v oblasti sociální8/852pro
10:44:12587/17 - Návrh na navýšení profinancování a kofinancování a na ukončení přípravy projektů v oblasti kultury8/853pro
10:45:35597/18 - Průmyslová zóna Nošovice - návrh přímého prodeje pozemků do vlastnictví společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s.8/854pro
10:47:12607/19 - Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí - návrh na nabytí nemovitých věcí v Kopřivnici8/855nepřítomen
10:47:49618/1 - Návrh na rozhodnutí o závazku kraje na období 2019-2020 k zajištění prohlídek těl zemřelých na území Moravskoslezského kraje8/856nepřítomen
10:48:30628/2 - Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví8/857 - 8/859nepřítomen
10:49:04638/3 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci a zvýšení základního kapitálu u obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s.8/860nepřítomen
10:49:36648/4 - Žádosti organizací v oblasti zdravotnictví o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje8/861nepřítomen
11:11:45658/5 - Návrh optimalizace struktury poskytované zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem8/862nepřítomen
11:13:58668/6 - Úprava kofinancování projektu "Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Havířov, p. o.", organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace8/863nepřítomen
11:14:34679/1 - Informace o stavu projektu "Laboratoře virtuální reality"8/864nepřítomen
11:15:03689/2 - Návrh na zahájení přípravy, změny názvu a profinancování a kofinancování projektů v oblasti sociálních věcí8/865nepřítomen
11:15:32699/3 - Uzavření Smluv o poskytnutí dotace k projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání8/866nepřítomen
11:16:09709/4 - Poskytnutí věcného daru HZS MSK v rámci projektů "Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie" a "Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích a záchranných modulů USAR a WASAR" a uzavření darovací smlouvy8/867nepřítomen
11:16:37719/5 - Ukončení přípravy projektů "MIREU" a "Foster for excellence in the Moravian-Silesian Region"8/868nepřítomen
11:17:10729/6 - Návrh na schválení zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu "Efektivní rozvoj zaměstnanců KÚ MSK"8/869pro
11:17:44739/7 - Návrh na předčasné zahájení projektu a poskytnutí dotace finančním partnerům a uzavření partnerských smluv k projektu "Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK".8/870pro
11:18:21749/8 - Návrh na uzavření Smluv o partnerství, zpracování osobních údajů a o poskytnutí dotace v rámci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II"8/871pro
11:18:49759/9 - Návrh na uzavření memoranda o spolupráci členů ESÚS TRITIA v souvislosti s Platformou pro uhelné regiony8/872pro
11:19:19769/10 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací obci Bohušov a obci Slezské Pavlovice8/873pro
11:22:08779/11 - Návrh na poskytnutí individuální dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov, z.s. a na uzavření dodatku s obcí Jindřichov8/874pro
11:22:38789/12 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního "Programu na podporu financování akcí s podporou EU" - 1. skupina8/875pro
11:28:49799/13 - Návrh na neposkytnutí individuální dotace obci Dolní Tošanovicebez usnesenípro
11:29:17809/13 - Návrh na neposkytnutí individuální dotace obci Dolní Tošanovice8/876zdržel se
11:30:45819/15 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 20188/877zdržel se
11:31:14829/15 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 20188/878pro
11:31:45839/15 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 20188/879pro
11:32:14849/16 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci "Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018"8/880pro
11:32:47859/17 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v Programech na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 a 20168/881pro
11:33:16869/18 - Návrh na uzavření dohody o narovnání se subjektem TATRA TRUCKS a.s.8/882pro
11:36:48879/19 - Návrh na poskytnutí individuální dotace obci Otice8/883pro
11:37:17889/20 - Návrh na úpravu podmínek individuální dotace obci Háj ve Slezku8/884pro
11:37:45899/21 - Návrh na poskytnutí peněžitého daru v soutěži "Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2018"8/885pro
11:38:49909/22 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací vysokým školám8/886pro
11:39:25919/23 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí" pro období 2018 - 20198/887pro
11:39:58929/24 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2018"8/888pro
11:40:27939/25 - Návrh na uzavření dohody o narovnání se subjektem KČT, odbor Beskydy8/889pro
11:40:56949/26 - Návrh na zahájení přípravy projektů z oblasti školství a na změnu názvu projektu8/890pro
11:41:27959/27 - Návrh na úpravu podmínek individuální dotace u subjektu Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s.8/891pro
11:41:59969/28 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 20188/892pro
11:42:31979/29 - Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě u obce Žabeň v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 20178/893pro
11:43:00989/30 - Realizace projektu Revitalizace přírodní památky Stará řeka a ukončení přípravy dvou projektů z oblasti životního prostředí8/894pro
11:44:47999/31 - Změna stanov společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s.8/895pro
11:45:191009/32 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva"8/896pro
11:46:391019/33 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci krajského dotačního "Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách"8/897pro
11:47:381029/34 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o spolupráci s obcemi v rámci 2. výzvy "kotlíkových" dotací8/898pro
11:48:0910310/1 - Dotace na konferenci ODPADY 218/899pro
11:49:2010410/2 - Dotace Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě na podporu monitoringu kvality ovzduší v roce 20188/900pro
11:49:4810510/3 - Dotace Českému hydrometeorologickému ústavu na podporu monitoringu kvality ovzduší v roce 20188/901pro
11:50:1810610/4 - Dotace subjektu Povodí Odry, státní podnik, na opatření na ochranu před povodněmi na vodním toku Mohelnice8/902pro
11:50:4510710/5 - Úhrada nákladů statutárnímu městu Ostrava vynaložených na odstranění následků závadného stavu podle vodního zákona8/903pro
11:51:2410810/6 - Dotace subjektu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava na zpracování projektu "Studie možnosti zvýšení energetické nezávislosti celoročně využívaných sportovně-rekreačních areálů - pilotní projekt"8/904pro
11:51:5510910/7 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol" pro roky 2017-20198/905pro
11:52:2411010/8 - Návrh na neposkytnutí dotace na pořízení malé zemědělské mechanizace8/906pro
11:52:5211110/9 - Podpora environmentální výchovy v Zoologické zahradě Ostrava v roce 20188/907pro
11:53:1911210/10 - Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji obnovou včelích úlů v roce 20188/908pro
11:53:5211311/1 - Poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji" v roce 20188/909pro
11:54:2011411/2 - Žádost o poskytnutí finančních prostředků v oblasti volného času dětí a mládeže v roce 20188/910pro
11:54:4911511/3 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu, žádost o změnu uznatelných nákladů8/911pro
12:04:3811611/4 - Memorandum o spolupráci s Českou unií sportu8/912pro
12:05:2311711/5 - Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2018/20198/913pro
12:05:5411811/6 - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2016/20178/914pro
12:06:3411911/7 - Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace k zajištění financování nákupu výukové pomůcky v rámci dotačního programu Centra odborné přípravy Ministerstva zemědělství8/915pro
12:07:0612011/8 - Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu vzdělávání pedagogických pracovníků škol v Moravskoslezském kraji v oblasti etické výchovy8/916pro
12:07:3912111/9 - Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně8/917pro
12:08:0912211/10 - Žádost o poskytnutí finančních prostředků v oblasti podpory talentů8/918pro
12:08:4712311/11 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství předložené v souvislosti s úpravou adresy sídla organizací a majetku organizací8/919 - 8/921pro
12:09:1612411/12 - Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 20188/922pro
12:09:4412512/1 - Zpráva o hospodaření Fondu sociálních služeb za rok 20178/923pro
12:10:1912612/2 - Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociální8/924 - 8/926pro
12:10:4412712/3 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu MSK v odvětví soc. věcí8/927pro
12:11:1312812/4 - Stanovisko k zařazení navýšení kapacity služby domov se zvláštním režimem do krajské sítě sociálních služeb8/928pro
12:11:4712912/5 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 20188/929pro
12:14:3413012/6 - Dodatek č. 3 Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtubez usnesenízdržel se
12:14:5913112/6 - Dodatek č. 3 Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu8/930pro
12:15:2613212/7 - Dodatek č. 8 ke Krajské síti sociálních služeb8/931pro
12:17:0913312/8 - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace Ostravské univerzitě8/932zdržel se
12:17:4413413/1 - Informace o kontrolách provedených Výborem kontrolním Zastupitelstva Moravskoslezského kraje8/933pro
12:18:5313513/2 - Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje8/934pro
frame-scrollup