Jak hlasuji

Jak hlasuji

Tomáš Miczka

9. zasedání zastupitelstva kraje - dne 13. 9. 2018
čas hlasování číslo a název materiálu usnesení hlas
9:07:4612/1 - Ověření zápisu z 8. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14.6.20189/935pro
9:08:4122/2 - Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje9/936pro
9:09:5132/3 - Volba návrhové komise9/937pro
9:54:1242/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenípro
9:54:5052/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenípro
9:55:2462/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva krajebez usnesenípro
9:55:4572/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje9/938pro
9:59:3582/5 - Informace o činnosti rady kraje9/939pro
10:00:3593/1 - Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě9/940pro
10:01:16104/1 - Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 8. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14.6.20189/941pro
10:01:50114/2 - Návrh na schválení dohody o narovnání s obcí Březová9/942pro
10:10:01124/3 - Informace o peticích adresovaných orgánům kraje9/943pro
10:10:41134/4 - Návrh na darování techniky a materiálu v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje a Krajskému vojenskému velitelství Ostrava9/944pro
10:11:13144/5 - Žádost obce Liptaň o individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje9/945pro
10:11:45154/6 - Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje AquaKlim, s.r.o.9/946pro
10:12:14164/7 - Návrh na darování majetku kraje vybraným obcím Moravskoslezského kraje9/947pro
10:12:54174/8 - Návrh na poskytnutí peněžitého daru Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje a návrh na poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 20189/948pro
10:13:30184/9 - Návrh na poskytnutí dotace městu Kopřivnice z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví krizového řízení v roce 20189/949pro
10:14:05194/10 - Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu "Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018" II. část9/950pro
10:15:48204/11 - Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravě9/951pro
10:16:18214/12 - Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje9/952pro
10:16:47224/13 - Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Zakarpatskou oblastní radou (Ukrajina) a Moravskoslezským krajem Česká republika)bez usnesenínepřítomen
10:17:54234/13 - Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Zakarpatskou oblastní radou (Ukrajina) a Moravskoslezským krajem Česká republika)9/953pro
10:28:04244/14 - Ústní informace hejtmana kraje k dopadům usnesení vlády č. 562 na Moravskoslezský kraj a zmocněnce vlády9/954pro
10:28:40255/1 - Grant pro malé knihovny 20189/955pro
10:29:14265/2 - Návrh na prodloužení časové použitelnosti návratné finanční výpomoci Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace9/956pro
10:29:48275/3 - Vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a pokyn ke zpracování obsahu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského krajebez usnesenínehlasoval
10:41:46285/3 - Vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a pokyn ke zpracování obsahu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje9/957zdržel se
10:42:30295/4 - Poskytnutí a neposkytnutí účelových neinvestičních dotací na obnovu kulturních památek a památek místního významu, dodatky smluv o poskytnutí dotace a dohoda o narovnání9/958pro
10:43:15305/5 - Návrh na poskytnutí a neposkytnutí dotací v odvětví kultury9/959pro
10:45:34316/1 - Informace o stavu stavby "Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hranice okresu Opava v km 14,486 - 14,90"9/960pro
10:45:59326/2 - Návrh na uzavření dohody o narovnání s obcí Nýdek9/961pro
10:46:30336/3 - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se statutárním městem Opava9/962pro
10:47:08346/4 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na spolufinancování pořízení technických prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy9/963pro
10:47:41356/5 - Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje na přípravu a zajištění konference TRANSPORT9/964pro
10:48:54366/6 - Návrh na poskytnutí investiční dotace městu Krnov na opravu komunikace a přilehlých chodníků, ul. Chářovské v Krnově9/965pro
10:49:27376/7 - Zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji veřejnou dopravou linkami městské hromadné dopravy9/966pro
10:59:02386/8 - Informace o aktuálním stavu výběrových řízení na autobusové dopravce a návrh na zajištění finančních závazků9/967nepřítomen
11:06:50396/9 - Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství9/968nepřítomen
11:08:23406/10 - Návrh na uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám ev. č. 03294/2018/DSH a ev. č. 03283/2018/DSH o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se společností Koordinátor ODIS s.r.o.9/969nepřítomen
11:08:57417/1 - Návrh na nákup nemovitých věcí v Metylovicích9/970nepřítomen
11:09:27427/2 - Návrh na nákup pozemku v Mošnově od ČR-ÚZSVM9/971nepřítomen
11:09:55437/3 - Návrh přijetí daru budovy od příspěvkové organizace Nemocnice Frýdek-Místek9/972nepřítomen
11:10:26447/4 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví sociálních věcí - návrh přímého prodeje části pozemku v Opavě9/973nepřítomen
11:10:57457/5 - Schválení přípravy energeticky úsporných projektů v oblasti sociální, jejich kofinancování a profinancování9/974nepřítomen
11:11:24467/6 - Návrh přímého prodeje pozemku ve Štramberku9/975nepřítomen
11:11:59477/7 - Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 7. 20189/976nepřítomen
11:12:30487/8 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy převodů9/977nepřítomen
11:17:40497/9 - Návrh darovat nepotřebná sanitní vozidla9/978nepřítomen
11:18:26507/10 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy převodů9/979nepřítomen
11:19:00517/11 - Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu "Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum"9/980nehlasoval
11:19:36527/12 - Návrh na darování částí pozemků v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek9/981pro
11:24:07537/13 - Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu "Muzeum automobilů TATRA"9/982pro
11:25:32547/14 - Průmyslová zóna Nošovice - zřízení předkupního práva v rámci prodeje pozemků do vlastnictví společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s9/983pro
11:26:04558/1 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví9/984pro
11:26:42568/2 - Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví9/985 - 9/986pro
11:27:25578/3 - Projekty "Modernizace vybavení pro obory návazné péče" realizované v rámci IROP - návrh na změnu splatností návratných finančních výpomocí p. o. - nemocnicím zřizovaným Moravskoslezským krajem, na kofinancování a poskytnutí návratné finanční výpomoci Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.9/987pro
11:29:37588/4 - Návrh na revokaci usnesení č. 8/862 ze dne 14.6.20189/988pro
11:30:13599/1 - Návrh na profinancování a kofinancování projektů v oblasti sociálních věcí9/989pro
11:30:47609/2 - Zahájení přípravy projektu "Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji"9/990pro
11:31:17619/3 - Realizace projektu Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán9/991pro
11:31:47629/4 - Návrh na zahájení přípravy projektu "Komplexní lokální výstražný a varovný systém před přívalovými povodněmi v Moravskoslezském kraji"9/992pro
11:32:13639/5 - Návrh na řešení smluvní pokuty vůči společnosti FENBAU s.r.o.9/993pro
11:33:19649/6 - Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Městu Albrechtice, městu Vrbno pro Pradědem a městu Fulnek9/994pro
11:33:54659/7 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018 a v Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 20159/995pro
11:34:52669/8 - Návrh na uzavření dohody o spolupráci s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava a návrh na poskytnutí individuální dotace Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava9/996 - 9/997pro
11:35:28679/9 - Návrh na schválení žadatelů o dotaci v rámci dotačního programu "Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2018/2019"9/998pro
11:35:54689/10 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací a návrh na uzavření dodatků v oblasti cestovního ruchu9/999pro
11:36:27699/11 - Návrh na uzavření dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace se společností Moravskoslezské Investice a Development, a.s. k projektu CLUSTERIX 2.09/1000pro
11:36:56709/12 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního "Programu na podporu financování akcí s podporou EU" - 2. skupina9/1001pro
11:42:17719/13 - Návrh na neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Milíkovbez usnesenípro
11:42:43729/13 - Návrh na neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Milíkovbez usneseníproti
11:43:02739/13 - Návrh na neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Milíkovbez usneseníproti
11:44:14749/14 - Návrh na poskytnutí individuální dotace Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava9/1002zdržel se
11:48:28759/15 - Návrh na poskytnutí individuální dotace Moravskoslezskému inovačnímu centru Ostrava, a.s.9/1003zdržel se
11:49:08769/16 - Návrh na profinancování a kofinancování projektů z oblasti školství, na prodloužení profinancování a kofinancování projektu Modernizace výuky svařování a na vyčlenění projektu Modernizace odborných učeben ve Školním statku Opava9/1004pro
11:49:42779/17 - Návrh na navýšení dotace,uzavření Smluv o poskytnutí dotace a dodatků ke Smlouvám o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje při realizaci projektu "Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK"9/1005pro
11:50:13789/18 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o spolupráci s obcemi v rámci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji"9/1006pro
11:50:41799/19 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva"9/1007pro
11:51:55809/20 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 20189/1008pro
11:52:288110/1 - Dotace na podporu a propagaci včelařství v rámci výstavy Život na zahradě 20189/1009pro
11:53:028210/2 - Úhrada nákladů statutárnímu městu Ostrava vynaložených na odstranění následků závadného stavu podle vodního zákona9/1010pro
11:53:418311/1 - Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2018 - 2. výzva"9/1011pro
11:56:488411/2 - Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora výkonnostního sportu a reprezentace ČR v Moravskoslezském kraji pro rok 2018"9/1012pro
11:57:168511/3 - Žádost o změnu termínu realizace projektu9/1013pro
11:57:578611/4 - Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomoci příspěvkovým organizacím v odvětví školství a žádost o poskytnutí finančních prostředků na projekt "Rekonstrukce budovy MŠ č. 800 v Jablunkově"9/1014pro
12:03:548711/5 - Zřízení organizace Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace9/1015pro
12:04:378811/6 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství9/1016 - 9/1019pro
12:05:068911/7 - Žádosti v oblasti sportu9/1020pro
12:05:349011/8 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu9/1021pro
12:06:169112/1 - Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociální9/1022 - 9/1028pro
12:06:449212/2 - Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje9/1029pro
12:07:249312/3 - Poskytnutí dotací v odvětví sociálních věcí9/1030pro
12:09:449412/4 - Návrh na poskytnutí a navýšení účelových dotací a na zvýšení závazného ukazatele v rámci dotačního programu "Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018" financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu9/1031pro
12:10:259512/5 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 20189/1032pro
12:11:279613/1 - Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje9/1033pro
12:31:3697bod bez materiálubez usnesenípro
frame-scrollup