Odbor právní a organizační

Odbor právní a organizační

Petr Pospíšil vedoucí odboru: Petr Pospíšil, JUDr., Ph.D.,LL.M.
kancelář: A319
tel.: 595 622 231
e-mail: petr.pospisil@msk.cz

Seznam zaměstnanců

jménofunkcetelefonní čísločíslo kanceláře
Pospíšil Petr, JUDr., Ph.D.,LL.M.zástupce ředitele krajského úřadu a vedoucí odboru595 622 231A319
Tvrzová Iveta, Bc.asistentka595 622 232A321

oddělení právní

jménofunkcetelefonní čísločíslo kanceláře
Vymětal Martin, Mgr., LL.M.vedoucí oddělení, 1. zástupce vedoucího odboru595 622 716A315
Fabiánová Zuzana595 622 257A314
Hořínek Michal, Mgr.595 622 575A336
Kokeš Filip, Mgr.595 622 154B306
Lepková Karla595 622 902A314
Matějásko Veronika, Ing.595 622 128A314
Mořkovský Vojtěch, Mgr.595 622 395B318
Orszulíková Jana, Mgr.595 622 253B307
Rybová Marcela, Mgr., LL.M.595 622 549B306
Sklenáková Pavlína595 622 270A314
Štosková Sylva, Ing.595 622 634B318
Večerek Tomáš, Mgr.595 622 244B307
Zoň Dalibor, Mgr.595 622 774B306

oddělení legislativní a organizační

jménofunkcetelefonní čísločíslo kanceláře
Těžký Václav, Mgr.vedoucí oddělení595 622 354B320
Bartmanová Radka595 622 235A338
Bártová Daniela, Bc.595 622 237B317
Bayerová Petra, Mgr.595 622 490B319
Dračková Renáta595 622 209A338
Hasil Edelmannová Radka, Mgr.595 622 268B305
Janečková Silvie, Mgr.595 622 255A338
Karbulová Žaneta595 622 254B317
Królová Irena, JUDr.595 622 285B319
Poppelková Lucie, Ing.595 622 591B305
Pustelníková Jana, Ing.595 622 256B317
Swider Michal, Mgr.595 622 646B305
frame-scrollup