Odbor územního plánování a stavebního řádu

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Beata Vinklárková vedoucí odboru: Beata Vinklárková, Ing. arch., Ph.D.
kancelář: A401
tel.: 595 622 267
e-mail: beata.vinklarkova@msk.cz

Seznam zaměstnanců

jménofunkcetelefonní čísločíslo kanceláře
Vinklárková Beata, Ing. arch., Ph.D.vedoucí odboru595 622 267A401
Gryžboň Ondřej, Mgr.595 622 304E416
Jarošová Miluška, JUDr.595 622 273A446
Ulčák Dušan Jiří, Mgr.595 622 382A446
Valigurová Aneta, Mgr.595 622 570A446

oddělení územního plánování

jménofunkcetelefonní čísločíslo kanceláře
Severa Ervín, Ing.vedoucí oddělení595 622 269E407
Balnerová Barbora, Mgr. et Mgr.595 622 414E410
Dohnalová Anna, Ing.595 622 494E408
Kanclířová Ivana, Ing.595 622 676E408
Klimková Monika, Ing. arch.595 622 275E410
Krupníková Hana, Ing. arch.595 622 959E409
Michlíková Pavla, Ing.595 622 942E410
Ondračková Andrea, Ing. arch.595 622 493E417
Saktorová Dagmar, Ing. arch.595 622 679E409
Vok Lukáš, Ing.595 622 940E408
Vrkoč Jakub, Mgr.595 622 617E409

oddělení stavebního řádu

jménofunkcetelefonní čísločíslo kanceláře
Chrástková Renata, Ing.vedoucí oddělení595 622 551A448
Bačáková Ivana, Ing.595 622 958E415
Berečková Markéta595 622 964E417
Bučková Jana, Ing.595 622 673E415
Jarošová Kateřina, Ing.595 622 552E411
Koláčková Renáta, Ing.595 622 434E416
Lacková Zdeňka, Bc.595 622 764E415
Lyková Miluše, Ing.595 622 974E417
Nahodil Liboslav, JUDr.595 622 529A446
Rojíčková Olga, Ing.595 622 483E411
Staňková Pavlína, Ing.595 622 731E416
Šimíčková Helena, Ing.595 622 224E411
frame-scrollup