Odbor územního plánování a stavebního řádu

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Beata Vinklárková vedoucí odboru: Beata Vinklárková, Ing. arch.
kancelář: A401
tel.: 595 622 267
e-mail: beata.vinklarkova@msk.cz

Seznam zaměstnanců

jménofunkcetelefonní čísločíslo kanceláře
Vinklárková Beata, Ing. arch.vedoucí odboru595 622 267A401
Kotrlová Alexandraasistentka595 622 266A402

oddělení územního plánování

jménofunkcetelefonní čísločíslo kanceláře
Severa Ervín, Ing.vedoucí oddělení595 622 269E407
Dohnalová Anna, Ing.595 622 494E408
Gibasová Hana, Ing. arch.595 622 959E409
Kanclířová Ivana, Ing.595 622 676E408
Michlíková Pavla, Ing.595 622 942E410
Ondračková Andrea, Ing. arch.595 622 493E417
Saktorová Dagmar, Ing. arch.595 622 679E409
Ulčák Dušan Jiří, Mgr.595 622 382E410
Vok Lukáš, Ing.595 622 940E408
Vrkoč Jakub, Mgr.595 622 617E409

oddělení stavebního řádu

jménofunkcetelefonní čísločíslo kanceláře
Sniegoňová Pavlína, Ing.vedoucí oddělení, 1. zástupce vedoucího odboru595 622 483E307
Bačáková Ivana, Ing.595 622 958E415
Berečková Markéta595 622 964E417
Brožová Iva, JUDr.595 622 304E415
Bučková Jana, Ing.595 622 673E308
Chrástková Renata, Ing.595 622 551E411
Jarošová Miluška, JUDr.595 622 273E308
Jarošová Kateřina, Ing.595 622 552E411
Koláčková Renáta, Ing.595 622 434E416
Lyková Miluše, Ing.595 622 974E417
Mlčůchová Lucie, Mgr.595 622 290E415
Nahodil Liboslav, JUDr.595 622 529E308
Niklová Barbora, Mgr.595 622 795E416
Šimíčková Helena, Ing.595 622 224E411
frame-scrollup