Ostatní - 2015

Ostatní

OV/99/a/2015/Po

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Stavební akce ,,Klimkovice 1314/2 Popková, přípojka NNk"
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/98/a/2015/Žd

Smlouva o užití silničního pozemku (tělesa) pro zvláštní užívání - Petřkovice, kanalizační stoka T, část B - III. etapa
Druhá smluvní strana: STASPO, spol. s r. o.; IČ: 41035704

OV/97/a/2015/Žd

Smlouva o užití silničního pozemku (tělesa) pro zvláštní užívání - Šenov, Václavovická, Faldynová, NNk, k. ú. Šenov u Ostravy
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/96/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. podzemního elektrické přípojky VN, k. ú. Hošťálkovice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/95/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. podzemního vedení nízkého napětí NN, k. ú. Svinov
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/94/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu a plynovodní přípojky, k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/92/r/2015/Po

Smlouva o právu provést stavbu - Rekonstrukce vodovodu, k. ú. Vřesina u Bílovce
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

OV/90/r/2015/Po

Smlouva o právu provést stavbu - Stavba rodinného domu, k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/89/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Rekonstrukce vodovodu, k. ú. Vřesina u Bílovce
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

OV/88/a/2015/Ha

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Zařízení sloužící k poskytování reklamy, k. ú. Svinov
Druhá smluvní strana: euroAWK, s. r. o.; IČ: 43965717

OV/86/r/2015/Žd

Smlouva o právu provést stavbu - Projektové práce pro opravy MK, k. ú. Vratimov
Druhá smluvní strana: Město Vratimov; IČ: 00297372

OV/85/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemní kabelové přípojky NN, k. ú. Polanka nad Odrou
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/81/a/2015/Žd

Smlouva o užití silničního pozemku (tělesa) pro zvláštní užívání - Rekonstrukce vodovodu, ul. Hlučínská, k. ú. Petřkovice u Ostravy
Druhá smluvní strana: Jankostav, s. r. o.; IČ: 25855581

OV/80/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování vodovodní přípojky, k. ú. Bartovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/78/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemní kabelové přípojky NN, k. ú. Horní Datyně
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/76/r/2015/Po

Smlouva o právu provést stavbu - Chodník na ul. 1. května, k. ú. Polanka nad Odrou
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava, Městský obvod Polanka nad Odrou; IČ: 00845451

OV/75/a/2015/Žd

Smlouva o užití silničního pozemku (tělesa) pro zvláštní užívání - Kanalizace Šenov Sever
Druhá smluvní strana: COMMODUM, spol. s r. o.; IČ: 46577238

OV/74/a/2015/Po

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Stavební akce ,,Ostrava, Světlovská 300, Volčík NN"
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/72/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Pokládka optických a metalických kabelů, k. ú. Moravská Ostrava
Druhá smluvní strana: OVANET, a. s.; IČ: 29399491

OV/71/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Pokládka optického kabelu, k. ú. Moravská Ostrava
Druhá smluvní strana: ČEZ ICT Services, a. s.; IČ: 26470411

OV/70/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemního kabelového vedení, k. ú. Moravská Ostrava
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/66/d/2014/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Přeložka sdělovacího kabelu, k. ú. Hrabová
Druhá smluvní strana: O2 Czech Republic, a. s.; DIAMO, s. p.; IČ: 60193336; 00002739

OV/58/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemního kabelového vedení, k. ú. Hrabová
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava - Městský obvod Hrabová; IČ: 00845451

OV/56/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba podzemního elektrického vedení VN, k. ú. Zábřeh nad Odrou
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/55/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. veřejné komunikační sítě, k. ú. Svinov
Druhá smluvní strana: O2 Czech Republic, a. s.; IČ: 60193336

OV/53/e/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynárenského zařízení, k. ú. Hrabová
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

OV/52/a/2015/Po

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Vřesina Filip, přípojka NNk, k. ú. Vřesina u Bílovce
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/51/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. kanalizace, k. ú. Šenov u Ostravy
Druhá smluvní strana: Město Šenov; IČ: 00297291

OV/47/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba nadzemního vedení VN, k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/44/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Horní Datyně
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/43/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Rekonstrukce plynovodu, k. ú. Poruba
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

OV/42/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemní kabelové přípojky NN, k. ú. Horní Datyně
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/40/a/2015/Po

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Realizace protlaku a uložení IS, k. ú. Klimkovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/39/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemní kabelové přípojky NN, k. ú. Koblov
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/38/r/2015/Žd

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Silnice II/647, k. ú. Moravská Ostrava, oprava odvodnění podjezdu ul. Mariánskohorská
Druhá smluvní strana: Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o.; IČ: 24727237

OV/377/d/2014/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Vybudování vodovodní přípojky a sjezdu, k. ú. Petřkovice u Ostravy
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/375/e/2014/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, provozování atd. plynárenského zařízení, k. ú. Muglinov
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

OV/374/e/2014/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Opravy, provozování atd. vodovodní přípojky, k. ú. Heřmanice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/371/e/2014/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. podzemního kabelového vedení pro nasvětlení přechodu pro chodce, k. ú. Hrabová
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

OV/370/e/2014/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vzdušného vedení, k. ú. Poruba
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o.; IČ: 65993390

OV/37/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba podzemního vedení NNk, k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/369/d/2014/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Rekonstrukce plynovodu, k. ú. Slezská Ostrava
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

OV/367/e/2014/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování plynovodní přípojky, k. ú. Čavisov
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/365/d/2014/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky, k. ú. Radvanice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/36/f/2015/Ha

Smlouva o výpůjčce pozemku - Výpůjčka části pozemku, k. ú. Stará Bělá
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava - městský obvod Stará Bělá; IČ: 00845451

OV/355/e/2014/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Opravy, provozování atd. optického kabelu, k. ú. Muglinov
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

OV/35/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba kanalizačního řadu, k. ú. Olbramice
Druhá smluvní strana: Obec Olbramice; IČ: 60798416

OV/340/e/2014/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení a provozování atd. kanalizace, k. ú. Vratimov
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

OV/334/e/2014/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení a provozování atd. sdělovacích kabelů, k. ú. Moravská Ostrava
Druhá smluvní strana: OKD, a. s.; IČ: 26863154

OV/332/d/2014/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba kanalizačního řadu, k. ú. Heřmanice
Druhá smluvní strana: RPG Byty, s. r. o.; IČ: 27769127

OV/330/e/2014/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, provozování a údržba vodovodního řadu, k. ú. Martinov ve Slezsku
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

OV/33/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba plynovodní přípojky, k. ú. Vratimov
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/323/e/2014/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování vodovodní přípojky, k. ú. Heřmanice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/322/e/2014/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Opravy, provozování atd. optického kabelu, k. ú. Stará Plesná
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

OV/321/e/2014/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Opravy, provozování atd. optického kabelu, k. ú. Krásné Pole
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

OV/320/e/2014/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Opravy, provozování atd. optického kabelu, k. ú. Krásné Pole
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

OV/32/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. kabelových rozvodů VO, k. ú. Slezská Ostrava
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

OV/318/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemní kabelové přípojky NN, k. ú. Hrabová
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/316/e/2014/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení a provozování vodovodního řadu, k. ú. Polanka nad Odrou
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

OV/315/d/2014/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Rekonstrukce plynovodu, k. ú. Svinov
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

OV/313/d/2014/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba cyklostezky, k. ú. Radvanice
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

OV/31/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. optického kabelu, k. ú. Moravská Ostrava
Druhá smluvní strana: OVANET, a. s.; IČ: 29399491

OV/308/e/2014/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Opravy, provozování atd. optického kabelu, k. ú. Proskovice
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

OV/308/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/307/r/2015/Po

Smlouva o právu provést stavbu - Novostavba RD, k. ú. Vřesina u Bílovce
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/307/e/2014/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Opravy, provozování atd. optického kabelu, k. ú. Nová Bělá
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

OV/306/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. chrániček pro optické kabely, k. ú. Poruba-sever
Druhá smluvní strana: OVANET, a. s.; IČ: 29399491

OV/306/e/2014/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Opravy a provozování optického kabelu, k. ú. Muglinov
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

OV/302/e/2014/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Opravy a provozování optického kabelu, k. ú. Poruba-sever
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

OV/293/e/2014/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, provozování a údržba vodovodního řadu, k. ú. Svinov
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

OV/291/e/2014/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Opravy a provozování optického kabelu, k. ú. Slezská Ostrava
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

OV/290/e/2014/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Opravy a provozování optického kabelu, k. ú. Radvanice
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

OV/29/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Oprava vodovodu, k. ú. Bartovice
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

OV/289/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemní kabelové přípojky NN, k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/288/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky, k. ú. Polanka nad Odrou
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/287/e/2014/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Opravy, provozování atd. sjezdu, k. ú. Proskovice
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

OV/284/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemní kabelové přípojky NN
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s. ; IČ: 24729035

OV/283/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Pokládka indukčních smyček, k. ú. Slezská Ostrava
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

OV/280/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemní kabelové přípojky NN, k. ú. Horní Datyně
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/277/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemní kabelové přípojky NN, k. ú. Nová Bělá
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/272/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vzdušného venkovního vedení VN, k. ú. Poruba
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/270/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Pokládka optických kabelů, k. ú. Velká Polom
Druhá smluvní strana: NET4GAS, s. r. o.; IČ: 27260364

OV/27/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemní kabelové přípojky NN, k. ú. Hrabová
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/268/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Polanka and Odrou
Druhá smluvní strana: Povodí Odry, s. p.; IČ: 70890021

OV/267/v/2015/Ha

Dohoda o odstoupení - Odstoupení od smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/266/a/2015/Ha

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Pro poskytování reklamy
Druhá smluvní strana: VANESTA reklama, s. r. o.; IČ: 24729035

OV/265/a/2015/Ha

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Pro poskytování reklamy
Druhá smluvní strana: VANESTA reklama, s. r. o.; IČ: 24729035

OV/264/a/2015/Ha

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Pro poskytování reklamy
Druhá smluvní strana: VANESTA reklama, s. r. o.; IČ: 24729035

OV/263/e/2014/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení a provozování cyklostezky, k. ú. Muglinov
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

OV/262/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. nadzemního vedení, k. ú. Slezská Ostrava
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/26/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemního kabelového vedení VN, k. ú. Moravská Ostrava
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/256/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Pokládka indukčních smyček, k. ú. Zábřeh nad Odrou
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

OV/253/e/2014/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Opravy, provozování a odstranění plynárenského zařízení, k. ú. Svinov
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

OV/25/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přeložky stávajícího kabelového vedení NN, k. ú. Svinov
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/246/r/2015/Po

Smlouva o právu provést stavbu - Horní Lhota, Dolní konec, DTS - Zajištění svahu
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/245/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní a plynovodní přípojky, k. ú. Michálkovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/243/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Polanka nad Odrou
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/241/e/2014/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, opravy atd. plynárenského zařízení, k. ú. Slezská Ostrava
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

OV/239/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Šenov u Ostravy
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/237/e/2014/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Opravy, provozování atd. přeložky podzemního vedení komunikační sítě, k. ú. Slezská Ostrava
Druhá smluvní strana: UPC ČR, a. s.; Statutární město Ostrava; IČ: 00562262; 00845451

OV/236/r/2015/Po

Smlouva o právu provést stavbu - Chodník na ul. Petřvaldské
Druhá smluvní strana: Stará Ves nad Ondřejnicí; IČ: 00296589

OV/235/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Výstavba zemní kabelové přípojky, k. ú. Vřesina u Bílovce
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/234/r/2015/Po

Smlouva o právu provést stavbu - Chodník na ul. Proskovická
Druhá smluvní strana: Stará Ves nad Ondřejnicí; IČ: 00296589

OV/233/r/2015/Po

Smlouva o právu provést stavbu - Realizace společných zařízení KoPÚ, k. ú. Olbramice
Druhá smluvní strana: Obec Olbramice; IČ: 60798416

OV/232/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba plynovodu, k. ú. Velká Polom
Druhá smluvní strana: NET4GAS, s. r. o.; IČ: 27260364

OV/231/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. optických a metalických kabelů, k. ú. Moravská Ostrava
Druhá smluvní strana: OVANET, a. s.; IČ: 29399491

OV/230/r/2015/Po

Smlouva o právu provést stavbu - Autobusová zastávka Skotnice
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava - městský obvod Polanka nad Odrou; IČ: 00845451

OV/23/d/2014/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Pokládka optického kabelu, k. ú. Zábřeh nad Odrou
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; Perfected, s. r. o.; IČ: 00845451; 27683028

OV/227/e/2014/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Opravy, provozování atd. nadzemního vedení VN a rozvaděče, k. ú. Stará Bělá
Druhá smluvní strana: Povodí Odry, s. p.; IČ: 70890021

OV/227/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemní kabelové přípojky NN, k. ú. Klimkovice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/223/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemní kabelové přípojky, k. ú. Horní Datyně
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/222/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Pokládka optického kabelu, k. ú. Moravská Ostrava
Druhá smluvní strana: UPC Česká republika, a. s.; IČ: 00562262

OV/221/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba dešťové kanalizace, k. ú. Šenov u Ostravy
Druhá smluvní strana: Město Šenov; IČ: 00297291

OV/220/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Přeložka přepadu kanalizace, k. ú. Heřmanice
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; JM Vision, a. s.; IČ: 00845451; 01494325

OV/213/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Přeložka parovodu, k. ú. Moravská Ostrava
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; Veolia Energie ČR, a. s.; IČ: 00845451; 45193410

OV/209/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Rekonstrukce vodovodního řadu, k. ú. Dolní Lhota u Ostravy
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a s.; IČ: 45193665

OV/202/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování přípojky splaškové kanalizace, k. ú. Polanka nad Odrou
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/201/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. podzemního vedení sítě elektronických komunikací, k. ú. Zábřeh nad Odrou
Druhá smluvní strana: Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.; IČ: 04084063

OV/20/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba plynovodní přípojky, k. ú. Svinov
Druhá smluvní strana: CARETTA SPA CZ, s. r. o.; IČ: 24727237

OV/193/r/2015/Po

Smlouva o právu provést stavbu - Komunikace a inženýrské sítě Polanka, Janová
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/19/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. podzemního kabelového vedení NN, k. ú. Hošťálkovice
Druhá smluvní strana: České Radiokomunikace, a. s.; IČ: 24738875

OV/185/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Kunčičky
Druhá smluvní strana: GIENGER, spol. s r. o.; IČ: 44018045

OV/184/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba plynovodní přípojky, k. ú. Šenov u Ostravy
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/182/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Umístění skříně pro připojení venkovního RVDSL na optickou síť, k. ú. Vřesina u Bílovce
Druhá smluvní strana: Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.; IČ: 04084063

OV/180/r/2015/Po

Smlouva o právu provést stavbu - Rozšíření vodovodní sítě v části obce Zátiší v Horní Lhotě u Ostravy
Druhá smluvní strana: Obec Horní Lhota; IČ: 00535125

OV/18/e/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemní kabelové přípojky NN, k. ú. Svinov
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/179/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemní kabelového vedení NN, k. ú. Slezská Ostrava
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/176/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování vodovodní přípojky, k. ú. Radvanice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/175/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemní kabelové přípojky NN, k. ú. Krásné Pole
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/174/r/2015/Po

Smlouva o právu provést stavbu - "Stará Ves nad Ondřejnicí Hruška př"
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/17/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování sjezdu, vodovodní a plynovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/167/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemní kabelové přípojky NN, k. ú. Klimkovice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/166/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky, k. ú. Koblov
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/163/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba kanalizační přípojky, k. ú. Šenov u Ostravy
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/161/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemní kabelové přípojky NN, k. ú. Proskovice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/160/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Horní Datyně
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/16/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. kanalizace, k. ú. Svinov
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

OV/158/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. kanalizační přípojky, k. ú. Polanka nad Odrou
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava - městský obvod Polanka nad Odrou; IČ: 00845451

OV/151/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemní kabelové přípojky NN, k. ú. Michálkovice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/15/d/2015/Ha

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - Výstavba dešťové kanalizace, k. ú. Mariánské Hory
Druhá smluvní strana: DIAMO, s. p.; IČ: 00002739

OV/148/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemní kabelové přípojky NN, k. ú. Šenov u Ostravy
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/147/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Rekonstrukce plynovodu, k. ú. Přívoz
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

OV/141/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování vodovodní přípojky, k. ú. Výškovice u Ostravy
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/137/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Hošťálkovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/134/v/2015/Ha

Dohoda o odstoupení - Odstoupení od smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/130/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky, k. ú. Horní Lhota u Ostravy
Druhá smluvní strana: Obec Horní Lhota; IČ: 00535125

OV/13/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Oprava vodovodu, k. ú. Proskovice
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

OV/128/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Přeložení tramvajových trakčních kabelů a trolejového vedení, k. ú. Zábřeh nad Odrou
Druhá smluvní strana: Dopravní podnik Ostrava, a. s.; IČ: 61974757

OV/125/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemní kabelové přípojky NN, k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/123/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. nadzemního vedení NN, k. ú. Kunčice nad Ostravicí
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/121/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Přeložka optického kabelu, k. ú. Zábřeh nad Odrou
Druhá smluvní strana: OVANET, a. s.; IČ: 29399491

OV/12/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky, k. ú. Krásné Pole
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/117/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemního a nadzemního kabelového vedení VN/NN, k. ú. Horní Lhota u Ostravy
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/113/a/2015/Po

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Inženýrské sítě a komunikace RD Podolí
Druhá smluvní strana: MDS Ostrava, s. r. o.; IČ: 03459209

OV/11/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vodovodu, k. ú. Koblov
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

OV/109/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba podzemní elektrické kabelové přípojky NN, k. ú. Hošťálkovice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/108/a/2015/Po

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Rekonstrukce kanalizace, k. ú. Proskovice
Druhá smluvní strana: JANKOSTAV, s. r. o.; IČ: 25855581

OV/107/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vodovodu, k. ú. Svinov
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

OV/106/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemního kabelového vedení NN, k. ú. Šenov u Ostravy
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/104/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní a plynovodní přípojky, k. ú. Vřesina u Bílovce
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/100/r/2015/Ol

Smlouva o právu provést stavbu - Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí
Druhá smluvní strana: DIAMO, s. p.; IČ: 00002739

OV/10/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vodovodu, k. ú. Muglinov
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

OV/09/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemní kabelové přípojky NNk, k. ú. Mariánské Hory
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/07/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemního kabelového vedení, k. ú. Olbramice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/06/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodního řadu, k. ú. Velká Polom
Druhá smluvní strana: TRADE HAMMER, s. r. o.; IČ: 25857495

OV/05/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy a zřízení věcného břemene - Výstavba zemní kabelové přípojky NNk, k. ú. Šenov u Ostravy
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/02/r/2015/Žd

Smlouva o právu provést stavbu - Cyklistické řešení na ul. Na Rovince
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

OP/9/d/2015/JaM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba výstražníku včetně kabelizace, k. ú. Vítkov
Druhá smluvní strana: Správa železniční dopravní cesty, s. o.; IČ: 70994234

OP/8/e/2015/PMa

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynovodu, k. ú. Nové Sedlice
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

OP/7/e/2015/JaM

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynovodu, k. ú. Stěbořice
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

OP/7/e/2014/JaM

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. sjezdu, k. ú. Zlatníky u Opavy
Druhá smluvní strana: Výrobní a obchodní družstvo Stěbořice; IČ: 47674431

OP/7/d/2015/JaM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodu, splaškové kanalizace, veřejného osvětlení, drenáže komunikace, k. ú. Hlavnice
Druhá smluvní strana: Obec Hlavnice; IČ: 24729035

OP/6/e/2015/JaM

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vodovodu, k. ú. Slavkov u Opavy
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

OP/53/d/2015/JaM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba veřejného osvětlení, k. ú. Holasovice
Druhá smluvní strana: Obec Holasovice; IČ: 00300080

OP/46/d/2015/JaM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodu, k. ú. Budišov nad Budišovkou
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

OP/44/e/2015/JaM

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemní kabelové přípojky NN, k. ú. Stěbořice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OP/43/e/2015/MJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. veřejné komunikační sítě, k. ú. Kyjovice ve Slezsku
Druhá smluvní strana: T-Mobile Czech Republic, a. s.; IČ: 64949681

OP/4/e/2015/JaM

Smlouva o zřízení věcného břemene - ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy
Druhá smluvní strana: Dobrovolný svazek obcí: ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy; IČ: 75114194

OP/36/e/2015/MJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Výstavba zemního kabelového vedení VN, k. ú. Opava
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OP/35/d/2015/MJ

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba kanalizačního a vodovodního řadu, k. ú. Kyjovice ve Slezsku
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OP/34/e/2015/MJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemní kabelové přípojky NN, k. ú. Oldřišov
Druhá smluvní strana: Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.; IČ: 04084063

OP/32/e/2014/JaM

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování sjezdu, k. ú. Slavkov u Opavy
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OP/31/e/2014/MJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování vodovodní a kanalizační přípojky, k. ú. Hrabyně
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OP/30/d/2015/MJ

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky vody a sjezdu, k. ú. Leskovec u Vítkova
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OP/30/c/2014/JaM

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. sloupů veřejného osvětlení, k. ú. Radkov u Vítkova
Druhá smluvní strana: Obec Radkov; IČ: 00635383

OP/29/e/2015/MJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. 2 ks vodovodních přípojek, k. ú. Hlučín
Druhá smluvní strana: Vodovody a kanalizace Hlučín, s. r. o.; IČ: 25914685

OP/28/e/2014/JaM

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky zemního kabelového vedení NN, k. ú. Opava-Předměstí
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OP/27/e/2015/MJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemního kabelového vedení VN, k. ú. Budišovice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OP/27/e/2014/MJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemního vedení NN, k. ú. Kobeřice ve Slezsku
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OP/26/e/2015/MJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vodovodu, k. ú. Chabičov ve Slezsku
Druhá smluvní strana: AGRONET Smolkov, s. r. o.; IČ: 47977612

OP/26/e/2014/MJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynárenského zařízení, k. ú. Píšť
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

OP/24/e/2015/MJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vzdušné přípojky NN, k. ú. Šilheřovice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OP/24/e/2014/JaM

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace, k. ú. Hlavnice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OP/23/e/2015/JaM

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. kanalizačního řadu splaškové kanalizace, k. ú. Hradec nad Moravicí
Druhá smluvní strana: ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy; IČ: 75114194

OP/21/e/2015/JaM

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vodovodní přípojky, k. ú. Otice
Druhá smluvní strana: CNC Bednář, s. r. o.; IČ: 28604041

OP/21/e/2014/MJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky vrchního vedení NN, k. ú. Lhota u Opavy
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OP/2/e/2015/MJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemního kabelového vedení VN, k. ú. Oldřišov
Druhá smluvní strana: Větrná elektrárna Oldřišov, s. r. o.; IČ: 24851761

OP/19/e/2015/MJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vzdušné přípojky NN, k. ú. Bohuslavice u Hlučína
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OP/17/e/2015/MJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení a provozování přeložky venkovního vedení NN, k. ú. Mokré Lazce
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OP/11/e/2015/JaM

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vodovodu, k. ú. Melč
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

OP/11/d/2015/JaM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba optické přípojky telekomunikačního vedení, k. ú. Svatoňovice
Druhá smluvní strana: O2 Czech Republic, a. s.; IČ: 60193336

OP/1/e/2015/JaM

Smlouva o zřízení věcného břemene - Vodovodní přípojka pro RD, k. ú. Jakartovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OP/1/e/2014/JaM

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. kanalizace, k. ú. Opava-Předměstí
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

OP/1/d/2015/JaM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemní kabelové přípojky NN, k. ú. Jezdkovice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/97/a/2015/Ko

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Odstranění havárie vodovodního řadu, k. ú. Bílovec-město
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

NJ/93/d/2015/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemní kabelové přípojky NN, k. ú. Kateřinice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/92/a/2015/Na

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Přechod pro chodce v Novém Jičíně
Druhá smluvní strana: Město Nový Jičín; IČ: 00298212

NJ/90/a/2015/Na

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Napojení vodovodní přípojky v Mošnově pro RD
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/9/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. kanalizačního řadu, k. ú. Nový Jičín
Druhá smluvní strana: Město Kopřivnice; IČ: 00298077

NJ/89/a/2015/Na

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Napojení sjezdu z komunikace, k. ú. Kopřivnice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/88/a/2015/Na

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Kopřivnice - chodník Mniší - II. etapa
Druhá smluvní strana: Město Kopřivnice; IČ: 00298077

NJ/82/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. kanalizačního řadu, k. ú. Studénka nad Odrou
Druhá smluvní strana: Město Studénka; IČ: 00298441

NJ/81/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. kanalizačního řadu, k. ú. Studénka nad Odrou
Druhá smluvní strana: Město Studénka; IČ: 00298441

NJ/8/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování sjezdu, k. ú. Heřmanice u Polomi
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/79/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. kanalizačního řadu, k. ú. Studénka nad Odrou
Druhá smluvní strana: Město Studénka; IČ: 00298441

NJ/77/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. kanalizačního řadu, k. ú. Nový Jičín
Druhá smluvní strana: Město Studénka; IČ: 00298441

NJ/76/d/2015/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace, k. ú. Bernartice nad Odrou
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/75/a/2015/Ko

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Novostavba RD - zřízení vodovodní přípojky, k. ú. Bernartice nad Odrou
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/73/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vodovodního řadu, k. ú. Ženklava
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

NJ/72/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemního kabelového vedení NN, k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/71/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. nadzemního kabelového vedení NN, k. ú. Stará Ves u Bílovce
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/70/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. sjezdu, k. ú. Mankovice
Druhá smluvní strana: ZOOSERVIS, a. s.; IČ: 27856101

NJ/62/d/2015/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, vodovodní přípojky a kanalizační přípojky k. ú. Studénka and Odrou
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/60/a/2015/Na

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Odstranění havárie telekomunikačního vedení, k. ú. Libhošť
Druhá smluvní strana: O2 Czech Republic, a. s.; IČ: 60193336

NJ/59/a/2015/Na

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Odstranění havárie vodovodního řadu, k. ú. Nový Jičín
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

NJ/58/a/2015/Na

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Odstranění havárie vodovodního řadu, k. ú. Příbor
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

NJ/56/a/2015/Na

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Rekonstrukce NTL plynovodu Nový Jičín
Druhá smluvní strana: PLYNSTAV, s. r. o.; IČ: 46581774

NJ/55/a/2015/Na

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Oprava havárie STL plynu v Hostašovicích
Druhá smluvní strana: PLYNSTAV, s. r. o.; IČ: 46581774

NJ/54/r/2015/Na

Smlouva o právu provést stavbu - Kanalizace a ČOV Bartošovice - Hukovice
Druhá smluvní strana: Obec Bartošovice; IČ: 00297721

NJ/53/d/2015/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemního kabelového vedení NN, k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/52/d/2015/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vjezdu, k. ú. Hodslavice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/507/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemní přípojky NN, k. ú. Bernartice nad Odrou
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/506/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování vodovodní přípojky
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/48/a/2015/Ko

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Oprava havárie vodovodního řadu, k. ú. Studénka
Druhá smluvní strana: Zásobování teplem Vsetín, a. s.; IČ: 45192588

NJ/472/d/2015/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky NN, k. ú. Jistebník
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/470/d/2015/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba nadzemního kabelu přípojky NN, k. ú. Slatina u Bílovce
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/47/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování vodovodní přípojky, k. ú. Slatina u Bílovce
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/467/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování vodovodní přípojky
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/465/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. nadzemní přípojky NN, k. ú. Kunín
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/460/d/2015/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky , k. ú. Kujavy
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/456/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemního vedení NN, k. ú. Hájov
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/45/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy, atd. zemního kabelu NN, k. ú. Odry
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/443/e/2014/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. 2 kabelů zemního kabelu přípojky NN, k. ú. Hladké Životice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/442/e/2014/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynárenského zařízení, k. ú. Libhošť
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

NJ/44/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy, atd. nadzemního vedení NN, k. ú. Vražné u Oder
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/437/e/2014/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. sjezdu, k. ú. Hladké Životice
Druhá smluvní strana: Obec Hladké Životice; IČ: 00848468

NJ/436/d/2015/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemního kabelu přípojky NN, k. ú. Hladké Životice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/434/d/2015/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemního kabelu přípojky NN, k. ú. Polouvsí
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/433/e/2014/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vodovodního řadu, k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

NJ/432/e/2014/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování vodovodní přípojky a sjezdu, k. ú. Mankovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/431/e/2014/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemního kabelového vedení NN, k. ú. Hodslavice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/430/e/2014/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemní přípojky NN, k. ú. Hůrka
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/43/b/2015/Ja

Smlouva o nájmu - Nájem části pozemku, k. ú. Velké Albrechtice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/429/e/2014/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Vodovodní přípojky pro RD, k. ú. Bravantice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/428/e/2014/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemní kabelové přípojky NNk, k. ú. Kateřinice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/426/e/2014/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. podzemního vedení veřejné komunikační sítě, k. ú. Rybí
Druhá smluvní strana: O2 Czech Republic, a. s.; IČ: 60193336

NJ/424/e/2014/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Vodovodní přípojky pro RD, k. ú. Hrabětice nad Odrou
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/42/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy, atd. zemní přípojky NN, k. ú. Sedlnice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/406/e/2014/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. kanalizačního řadu, k. ú. Drnholec nad Lubinou
Druhá smluvní strana: Město Kopřivnice; IČ: 00298077

NJ/405/e/2014/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. kanalizace, k. ú. Rybí
Druhá smluvní strana: Obec Rybí; IČ: 00600741

NJ/395/d/2015/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, vstupu a vodovodní přípojky , k. ú. Trnávka u Nového Jičína
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/392/d/2015/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemní kabelové přípojky NNk, Petřvald u Nového Jičína
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/390/e/2014/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. sjezdu, k. ú. Suchdol nad Odrou
Druhá smluvní strana: Českomoravský štěrk, a. s.; IČ: 25502247

NJ/385/e/2014/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. podzemního vedení NN, k. ú. Jičín
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; Ředitelství silnic a dálnic ČR; IČ: 24729035; 65993390

NJ/383/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování sjezdu
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/375/e/2015/Zr

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vodovodu a kanalizace, k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

NJ/360/d/2015/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Lubojaty
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/357/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynárenského zařízení, k. ú. Hůrka
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

NJ/356/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynárenského zařízení, k. ú. Hůrka
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

NJ/355/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování sjezdu, k. ú. Stará Ves u Bílovce
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/354/d/2015/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojek vodovodu a kanalizace, k. ú. Jestřabí u Fulneku
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/352/d/2015/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba 2 objektů sjezdu, k. ú. Odry
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/351/d/2015/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Odry
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/35/e/2014/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - REKO NTL Bílovec - ul. Dukelská
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

NJ/342/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemního vedení NN, k. ú. Kateřinice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/34/d/2015/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Rekonstrukce plynovodu, k. ú. Studénka nad Odrou
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

NJ/338/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemního vedení VN, k. ú. Suchdol nad Odrou
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/337/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. nadzemního vedení VN, k. ú. Suchdol nad Odrou
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/330/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování vodovodní přípojky
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/330/e/2014/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynárenského zařízení, k. ú. Bílovec - město
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

NJ/33/a/2015/Ko

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Oprava kanalizace, k. ú. Heřmanice u Oder
Druhá smluvní strana: Obec Heřmanice u Oder; IČ: 00600750

NJ/329/e/2014/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynárenského zařízení, k. ú. Bílovec-město
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

NJ/327/e/2014/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynárenského zařízení, k. ú. Nový Jičín
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

NJ/318/d/2015/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky, k. ú. Žilina u Nového Jičína
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/317/d/2015/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Bartošovice
Druhá smluvní strana: MASIC INVEST, s. r. o.; IČ: 27850412

NJ/311/d/2015/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemního kabelu přípojky NN, k. ú. Studénka nad Odrou
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/308/d/2015/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemního vedení optického kabelu, k. ú. Studénka
Druhá smluvní strana: M.NET Studénka, s. r. o.; IČ: 27809927

NJ/304/d/2015/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, dešťové kanalizace a přípojky splaškové kanalizace, k. ú. Tísek
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/301/d/2015/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Uložení kanalizačního potrubí a sjezdu, k. ú. Mořkov
Druhá smluvní strana: Obec Veřovice; IČ: 00298531

NJ/30/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy, atd. nadzemního kabelového vedení, k. ú. Suchdol nad Odrou
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/294/d/2015/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodu, k. ú. Heřmanice u Oder
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

NJ/290/e/2014/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. podzemního komunikačního vedení, k. ú. Jičín
Druhá smluvní strana: Ředitelství silnic a dálnic, s. p. o.; O2 Czech Republic, a. s.; IČ: 65993390; 60193336

NJ/29/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy, atd. zemní přípojky NN, k. ú. Kunín
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/286/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování STL přípojky plynu a sjezdu, k. ú. Trojanovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/285/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. nadzemní přípojky NN, k. ú. Jistebník
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/282/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynovodní přípojky, k. ú. Velké Albrechtice
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

NJ/281/d/2015/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba kanalizační přípojky, k. ú. Slezské Vlkovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/28/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy, atd. zemní přípojky NN, k. ú. Stará Ves u Bílovce
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/279/d/2015/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Hůrka
Druhá smluvní strana: Lesy České republiky, s. p.; IČ: 42196451

NJ/27/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy, atd. kanalizace, k. ú. Bílovec - město
Druhá smluvní strana: ATC industry trade moravia, s. r. o.; IČ: 28661214

NJ/263/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemního kabelového vedení NN, k. ú. Příbor
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/26/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování vodovodní přípojky, k. ú. Studénka nad Odrou
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/257/d/2015/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba 2 kusů sjezdu, k. ú. Bravantice
Druhá smluvní strana: Obec Bravantice; IČ: 68921063

NJ/254/d/2015/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Odry
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/251/d/2015/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky, k. ú. Veselí u Oder
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/25/a/2015/Ko

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Odstranění havárie vodovodního řadu, k. ú. Bernartice nad Odrou
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

NJ/249/d/2015/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba dešťové kanalizace, sjezdu a zemního kabelu kabelu NN, k. ú. Bílov
Druhá smluvní strana: Obec Bílov; IČ: 48430749

NJ/244/d/2015/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Přeložka plynovodní přípojky, k. ú. Mniší
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

NJ/235/e/2014/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. kanalizace, k. ú. Jičín
Druhá smluvní strana: Ředitelství silnic a dálnic, s. p. o.; IČ: 65993390

NJ/235/d/2015/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Napojení cyklostezky, k. ú. Závišice
Druhá smluvní strana: Obec Rybí; IČ: 00600741

NJ/234/d/2015/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu a plynové přípojky, k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/233/d/2015/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba 1 ks zemní kabelové přípojky NNk, k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/232/r/2015/Na

Smlouva o právu provést stavbu - Splašková a dešťová kanalizace, chodníky, přechod pro chodce ulice Novojičínská ve Štramberku
Druhá smluvní strana: Město Štramberk; IČ: 00298468

NJ/230/d/2015/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba 2 ks zemní kabelové přípojky kNN, k. ú. Kopřivnice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/23/d/2015/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky, k. ú. Bernartice and Odrou
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/222/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování kanalizační přípojky, k. ú. Příbor
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/221/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynovodu, k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

NJ/220/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynovodu, k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

NJ/219/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynovodu, k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

NJ/218/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynovodu, k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

NJ/217/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynovodu, k. ú. Lichnov u Nového Jičína
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

NJ/208/d/2015/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba kabelu NN pro veřejné osvětlení a dešťové kanalizace, k. ú. Trojanovice
Druhá smluvní strana: Obec Trojanovice; IČ: 00298514

NJ/207/d/2015/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodního řadu a odvodnění regulační šachty, k. ú. Trojanovice
Druhá smluvní strana: Obec Trojanovice; IČ: 00298514

NJ/206/d/2015/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba splaškové kanalizace, k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
Druhá smluvní strana: Obec Trojanovice; IČ: 00298514

NJ/205/d/2015/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Libhošť
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/204/d/2015/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - Výstavba kabelového vedení NN, k. ú. Kojetín u Starého Jičína
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/203/r/2015/Na

Smlouva o právu provést stavbu - Chodníkové těleso Loučka u Nového Jičína III. etapa
Druhá smluvní strana: Město Nový Jičín; IČ: 00298212

NJ/202/d/2015/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemního kabelu přípojky NN, k. ú. Heřmanice u Oder
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/201/d/2015/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky, k. ú. Suchdol nad Odrou
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/20/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy, atd. plynárenského zařízení, k. ú. Příbor
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

NJ/199/d/2015/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky, k. ú. Studénka nad Odrou
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/193/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vodovodní přípojky, k. ú. Kateřinice
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o. ; IČ: 27295567

NJ/190/d/2015/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemního kabelu přípojky NN, k. ú. Studénka nad Odrou
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/19/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování vodovodní a kanalizační přípojky, k. ú. Bernartice nad Odrou
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/181/d/2015/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba dešťové a splaškové kanalizace, k. ú. Štramberk
Druhá smluvní strana: Město Štramberk; IČ: 00298468

NJ/180/d/2015/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky, k. ú. Hájov
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/179/d/2015/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba dvou vodovodních přípojek, k. ú. Hájov
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/178/a/2015/Ko

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Odstranění havárie vodovodního řadu
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

NJ/177/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování sjezdu, k. ú. Stará Ves u Bílovce
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/176/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provoz kanalizační přípojky a sjezdu, k. ú. Butovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/175/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování vodovodní přípojky a sjezdu, k. ú. Hůrka
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/174/d/2015/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu a kanalizační přípojky, k. ú. Jistebník
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/172/d/2015/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemního kabelu přípojky NN, k. ú. Jistebník
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/17/d/2015/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky, k. ú. Pustějov
Druhá smluvní strana: Phan Thi Vy; IČ: 27461742

NJ/167/a/2015/Ko

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Kanalizace a ČOV v obci Pustějov
Druhá smluvní strana: Obec Pustějov; IČ: 00600822

NJ/163/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování kanalizační přípojky, k. ú. Závišice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/16/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemní přípojky NN, k. ú. Bernartice nad Odrou
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/157/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. kanalizačního řadu, k. ú. Slatina u Bílovce
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

NJ/154/a/2015/Na

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Příbor, ul. Lidická, vodovodní přípojka
Druhá smluvní strana: NOSTA, s. r. o.; IČ: 47671416

NJ/153/d/2015/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky, k. ú. Hájov
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/151/d/2015/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba 2 ks zemní kabelové přípojky VN, k. ú. Nový Jičín
Druhá smluvní strana: Halla Visteon Autopal, s. r. o.; IČ: 26914620

NJ/150/d/2015/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemní kabelové přípojky VN, k. ú. Sedlnice
Druhá smluvní strana: Mobis Automotive System Czech, s. r. o.; IČ: 03758397

NJ/148/r/2015/Na

Smlouva o právu provést stavbu - Víceúčelový dům, parkoviště, zpevněné plochy, splašková kanalizace, jímka na vyvážení atd., k. ú. Veřovice
Druhá smluvní strana: Obec Veřovice; IČ: 00298531

NJ/147/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. kabelu SSZ, k. ú. Mořkov
Druhá smluvní strana: Obec Mořkov; IČ: 00298191

NJ/144/a/2015/Ko

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Chodníky v obci Jistebník
Druhá smluvní strana: PROZNAK - dopravní značení, s. r. o.; IČ: 65142578

NJ/143/a/2015/Ko

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Výšková úprava poklopů revizních šachet kanalizace, k. ú. Suchdol nad Odrou
Druhá smluvní strana: PROZNAK - dopravní značení, s. r. o.; IČ: 65142578

NJ/142/d/2015/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky a sjezdu, k. ú. Děrné
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/14/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy, atd. vodovodního řadu, k. ú. Žilina u Nového Jičína
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

NJ/136/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynárenského zařízení, k. ú. Příbor
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

NJ/130/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování vodovodní a kanalizační přípojky, k. ú. Bernartice nad Odrou
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/129/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemní přípojky NN, k. ú. Mankovice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/126/d/2015/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba nadzemního kabelu NN, k. ú. Jílovec
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/12/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování jednotné kanalizace, k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/119/2015/No

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací - VPI Žilina u NJ rek. mostu
Druhá smluvní strana: O2 Czech Republic, a. s.; IČ: 60193336

NJ/118/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vedení veřejné komunikační sítě, k. ú. Kopřivnice
Druhá smluvní strana: Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.; IČ: 04084063

NJ/115/a/2015/Ko

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Oprava havárie vodovodního potrubí, k. ú. Odry
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

NJ/113/d/2015/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Stará Ves u Bílovce
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/112/a/2015/Ko

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Kanalizace a ČOV v obci Pustějov
Druhá smluvní strana: Obec Pustějov; IČ: 00600822

NJ/11/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. kanalizačního řadu, k. ú. Větřkovice u Lubiny
Druhá smluvní strana: Město Kopřivnice; IČ: 00298077

NJ/10/d/2015/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Stará Ves u Bílovce
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/1/d/2015/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodu, k. ú. Slatina u Bílovce
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

NJ/06/d/2015/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba plynovodní přípojky, k. ú. Žilina u Nového Jičína
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/04/d/2015/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vjezdu, k. ú. Sedlnice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/03/d/2015/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Stavba přípojky plynu a zemní přípojky NN, k. ú. Kateřinice
Druhá smluvní strana: Domov Kateřinice, o. p. s.; IČ: 01559991

NJ/02/d/2015/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Příbor, Hájov, přípojka NN
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

KI/69/e/2013/RŘ

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - Odvodnění silnice a obchvat, k. ú. Nový Bohumín
Druhá smluvní strana: BOCHEMIE, a. s.; Ředitelství silnic a dálnic ČR; IČ: 27654087; 65993390

KI/65/e/2014/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování sjezdu, k. ú. Horní Bludovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

KI/64/e/2014/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky VN, k. ú. Horní Bludovice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

KI/62/e/2014/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování sjezdu, k. ú. Mistřovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

KI/61/e/2014/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - Oprava, provozování atd. splaškové kanalizace, k. ú. Horní Suchá
Druhá smluvní strana: Obec Horní Suchá; IČ: 00575917

KI/60/e/2015/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování vodovodní přípojky, k. ú. Horní Bludovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

KI/60/e/2014/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Zřízení, úpravy atd. splaškové kanalizace, k. ú. Prostřední Suchá
Druhá smluvní strana: Statutární město Havířov; IČ: 00297488

KI/59/e/2014/RŘ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Oprava, provozování atd. vodovodního řadu, k. ú. Pudlov
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

KI/58/e/2014/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování přípojky plynu a vodovodní přípojky
Druhá smluvní strana: ; IČ:

KI/57/e/2014/RŘ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování sjezdu, k. ú. Petrovice u Karviné
Druhá smluvní strana: ; IČ:

KI/56/e/2014/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. splaškové kanalizace, k. ú. Prostřední Suchá
Druhá smluvní strana: Statutární město Havířov; IČ: 00297488

KI/55/e/2014/RŘ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. nadzemní kabelové přípojky, k. ú. Horní Lutyně
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

KI/54/e/2015/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemního kabelového vedení NN, k. ú. Ráj
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

KI/46/e/2015/Ře

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. veřejného osvětlení, k. ú. Pudlov
Druhá smluvní strana: Město Bohumín; IČ: 00297569

KI/45/e/2015/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - Právo chůze a jízdy, k. ú. Mistřovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

KI/45/e/2014/RŘ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vodovodního řadu, k. ú. Starý Bohumín
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

KI/44/e/2015/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování sjezdu, k. ú. Petřvald u Karviné
Druhá smluvní strana: ; IČ:

KI/43/e/2015/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemní kabelové přípojky NNk, k. ú. Horní Bludovice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

KI/42/e/2015/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemní kabelové přípojky NN, k. ú. Dolní Suchá
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

KI/42/d/2015/RŘ

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba dvou zemních kabelových přípojek, k. ú. Starý Bohumín
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

KI/41/e/2015/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vodovodních přípojek a kanalizační stoky, k. ú. Český Těšín
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

KI/41/e/2014/RŘ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. podzemní kabelové přípojky, k. ú. Orlová
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

KI/40/e/2015/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. splaškové kanalizace, k. ú. Horní Suchá
Druhá smluvní strana: Obec Horní Suchá; IČ: 00575917

KI/40/e/2014/RŘ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. podzemní kabelové přípojky, k. ú. Dolní Lutyně
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

KI/40/d/2015/Kop

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Uložení optického kabelu, k. ú. Český Těšín
Druhá smluvní strana: RegioNET Morava, a. s.; IČ: 29458480

KI/39/e/2015/RŘ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. kanalizačního řadu, k. ú. Starý Bohumín
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace, a. s.; IČ: 45193665

KI/38/e/2015/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování sjezdu, k. ú. Horní Bludovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

KI/38/d/2015/Kop

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Prostřední Bludovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

KI/37/e/2015/RŘ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. dešťové kanalizace, k. ú. Dolní Lutyně
Druhá smluvní strana: Obec Dolní Lutyně; IČ: 00297461

KI/37/d/2015/Tr

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba telekomunikačního vedení, k. ú. Horní Suchá
Druhá smluvní strana: Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.; IČ: 04084063

KI/35/e/2015/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemního kabelového vedení NN, k. ú. Horní Suchá
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

KI/34/e/2015/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. nadzemního vedení plynovodu, k. ú. Stonava
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

KI/34/d/2015/RŘ

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba telekomunikační stavby, k. ú. Nový Bohumín
Druhá smluvní strana: Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.; IČ: 04084063

KI/33/e/2015/RŘ

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Zřízení, úpravy atd. kabelu elektro pro světelné signalizační zařízení, k. ú. Horní Lutyně
Druhá smluvní strana: Město Orlová; IČ: 00297577

KI/33/d/2015/RŘ

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemního kabelového vedení, k. ú. Starý Bohumín
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

KI/32/e/2015/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemní kabelové přípojky NN, k. ú. Hradiště pod Babí horou
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

KI/32/d/2015/RŘ

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba podzemního elektrického vedení NNk, k. ú. Petrovice u Karviné
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

KI/31/e/2015/RŘ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynárenského zařízení, k. ú. Petrovice u Karviné
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

KI/30/e/2015/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojek splaškové kanalizace, k. ú. Dolní Datyně
Druhá smluvní strana: Statutární město Havířov; IČ: 00297488

KI/30/d/2015/Kop

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky NN, k. ú. Dolní Žukov
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

KI/28/e/2015/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemní kabelové přípojky NNk, k. ú. Koňákov
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

KI/27/e/2015/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování zemní kabelové přípojky NN, k. ú. Horní Suchá
Druhá smluvní strana: ; IČ:

KI/26/e/2015/TR

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynárenského zařízení, k. ú. Horní Suchá
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

KI/25/e/2015/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. bezpečnostních ostrůvků na přechodu pro chodce, k. ú. Český Těšín
Druhá smluvní strana: Město Český Těšín; IČ: 00297437

KI/25/e/2014/RŘ

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - Uložení a provozování odvodnění přeložky silnice III/46817, k. ú. Nový Bohumín
Druhá smluvní strana: Povodí Odry, s. p.; Ředitelství silnic a dálnic ČR; IČ: 70890021; 65993390

KI/24/e/2015/RŘ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování sjezdu, k. ú. Poruba u Orlové
Druhá smluvní strana: ; IČ:

KI/22/e/2015/RŘ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynovodu, k. ú. Poruba u Orlové
Druhá smluvní strana: Green Gas DPB, a. s.; IČ: 00494356

KI/21/e/2015/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. splaškové kanalizace, k. ú. Dolní Datyně
Druhá smluvní strana: Statutární město Havířov; IČ: 00297488

KI/19/e/2014/RŘ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Oprava, provozování atd. přípojky elektro, k. ú. Petrovice u Karviné
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

KI/18/e/2015/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemní kabelové přípojky NNk, k. ú. Dolní Těrlicko
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

KI/17/e/2015/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. podzemního vedení veřejného osvětlení a dešťové kanalizace, k. ú. Bludovice
Druhá smluvní strana: Statutární město Havířov; IČ: 00297488

KI/16/e/2015/RŘ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. podzemní kabelové přípojky, k. ú. Poruba u Orlové
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

KI/15/e/2015/RŘ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. nadzemní kabelové přípojky NN, k. ú. Ráj
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

KI/10/e/2015/Ře

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Zřízení, provoz atd. vodovodu, k. ú. Pudlov
Druhá smluvní strana: Město Bohumín; Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 00297569; 45193665

KI/08/e/2015/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemního kabelového vedení veřejného osvětlení, k. ú. Český Těšín
Druhá smluvní strana: Město Český Těšín; IČ: 00297437

KI/07/e/2015/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. podzemního vedení NN 0,4 kV, k. ú. Ráj
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

KI/06/e/2015/Tr

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vodovodu, k. ú. Horní Suchá
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; Správa silnic MSK, p. o.; IČ: 45193665; 00095711

KI/05/e/2015/Tr

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vodovodu, k. ú. Horní Suchá
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

KI/04/e/2015/Tr

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. podzemního komunikačního vedení, k. ú. Horní Suchá
Druhá smluvní strana: O2 Czech Republic, a. s.; Správa silnic MSK, p. o.; IČ: 60193336; 00095711

KI/02/e/2015/Ře

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vodovodu, k. ú. Pudlov
Druhá smluvní strana: ŽDB Drátovna, a. s.; Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 29400066; 45193665

KI/01/e/2015/Ře

Smlouva o zřízení věcného břemene - Služebnost vedení inženýrské sítě, k. ú. Pudlov
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

FM/91/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodního řadu
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/91/d/2014/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodu, k. ú. Dolní Lomná
Druhá smluvní strana: Obec Dolní Lomná; IČ: 00535966

FM/90/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky vody
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/9/r/2015/Sk

Smlouva o právu provést stavbu - Staříč, posunutí sloupu NN - NN, k. ú. Staříč
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/9/n/2015/Ro

Dohoda o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu - Neprovádění žádných investičních a jiných stavebních činností
Druhá smluvní strana: Obec Lhotka; IČ: 00296864

FM/9/e/2015/Ro

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Zřízení, úpravy atd. přípojky vody, k. ú. Frýdek
Druhá smluvní strana: Statutární město Frýdek-Místek; IČ: 00296643

FM/9/d/2015/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky elektro, k. ú. Bukovec u Jablunkova
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/9/a/2015/Koc

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Písek - odkanalizování lokality Pod Javořím, lokality U Splavu
Druhá smluvní strana: Obec Písek; IČ: 00535982

FM/86/d/2015/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky elektro, k. ú. Oldřichovice u Třince
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/85/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/82/d/2015/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky vody, k. ú. Kaňovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/81/e/2014/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Lubno
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/80/e/2014/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Konská
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/8/r/2015/Sk

Smlouva o právu provést stavbu - Kanalizace a ČOV Krmelín - dodatečné stavební povolení
Druhá smluvní strana: Obec Krmelín; IČ: 00296848

FM/8/n/2015/Ro

Dohoda o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu - Neprovádění žádných investičních a jiných stavebních činností
Druhá smluvní strana: Obec Kozlovice; IČ: 00296821

FM/8/f/2015/Sk

Smlouva o výpůjčce pozemku - Chodníky od ul. Plavební do Frýdku
Druhá smluvní strana: Obec Staré Město; IČ: 00576948

FM/8/e/2015/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování přípojky elektro, k. ú. Baška
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 47195355

FM/8/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky vody, k. ú. Staříč
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/8/a/2015/Sk

Smlouva o užívání silniční stavby - mostu pro zvláštní užívání - Zařízení uživatele sloužící k poskytování reklamy
Druhá smluvní strana: NEVI CZ, s. r. o.; IČ: 25393251

FM/79/e/2014/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Bystřice nad Olší
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/79/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky elektro
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/78/e/2014/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. podzemního vedení veřejné komunikační sítě, k. ú. Bystřice nad Olší
Druhá smluvní strana: O2 Czech Republic, a. s.; IČ: 60193336

FM/78/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky elektro, k. ú. Morávka
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/77/e/2015/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Bystřice nad Olší
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/77/e/2014/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování sjezdu, přípojky vody a elektro, k. ú. Oldřichovice u Třince
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/77/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky elektro, k. ú. Palkovice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/76/e/2014/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Metylovice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/76/d/2015/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Rozšíření sítě vysokého napětí, k. ú. Lyžbice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/75/e/2015/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Brušperk
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/75/d/2015/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba optického kabelu, k. ú. Jablunkov
Druhá smluvní strana: SilesNet, s. r. o.; IČ: 25392280

FM/74/e/2015/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Metylovice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/74/e/2014/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování vodovodu, k. ú. Staříč
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/72/e/2015/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Staříč
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/71/e/2015/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Mosty u Jablunkova
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/71/e/2014/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. dvou sjezdů, k. ú. Střítež
Druhá smluvní strana: Obec Střítež; IČ: 00576913

FM/70/e/2015/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Kozlovice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/70/d/2015/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodu, k. ú. Lískovec u Frýdku-Místku
Druhá smluvní strana: Statutární město Frýdek-Místek; IČ: 00296643

FM/7/n/2015/Ro

Dohoda o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu - Neprovádění žádných investičních a jiných stavebních činností
Druhá smluvní strana: Obec Bukovec; IČ: 00535940

FM/7/f/2015/Sk

Smlouva o výpůjčce pozemku - Výpůjčka části pozemku, k. ú. Brušperk
Druhá smluvní strana: Město Brušperk; IČ: 00296538

FM/7/e/2015/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování přípojky elektro, k. ú. Staříč
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 47195355

FM/7/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky vody, k. ú. Staříč
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/7/a/2015/Sk

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Čeladná, David Lanča - posílení NN+k
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/69/e/2015/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Myslík
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/69/d/2015/Ro

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba odvodnění komunikace, k. ú. Místek
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/68/e/2015/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynárenského zařízení, k. ú. Sklenov
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

FM/68/d/2015/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Zřízení sjezdu, k. ú. Lískovec u Frýdku-Místku
Druhá smluvní strana: LÍSKOVECKÁ, s. r. o.; IČ: 278847198

FM/67/e/2015/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. veřejného osvětlení, k. ú. Frýdek
Druhá smluvní strana: Statutární město Frýdek-Místek; IČ: 00296643

FM/67/e/2014/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, provozování atd. dešťové a splaškové kanalizace, k. ú. Třinec
Druhá smluvní strana: HC OCELÁŘI Třinec, o. s.; IČ: 69609624

FM/67/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky vody, k. ú. Nošovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/66/e/2015/Ro

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynovodu, k. ú. Frýdek
Druhá smluvní strana: Green Gas DPB, a. s.; IČ: 00494356

FM/66/d/2015/Ro

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Přeložka STL plynovodu, k. ú. Návsí
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

FM/65/e/2014/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy, atd. sjezdu, k. ú. Sviadnov
Druhá smluvní strana: Obec Sviadnov; IČ: 00846872

FM/65/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky elektro, k. ú. Kozlovice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/64/e/2015/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Dobratice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/64/e/2014/Ro

Smlouva o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky veřejného osvětlení, k. ú. Střítež
Druhá smluvní strana: Obec Střítež; IČ: 00576913

FM/64/d/2015/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Sedliště ve Slezsku
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/63/e/2015/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Bocanovice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/63/d/2015/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba optického kabelu, k. ú. Horní Tošanovice
Druhá smluvní strana: MASTER IT Technologies, a. s.; IČ: 27851931

FM/62/e/2015/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Vojkovice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/62/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky vody, k. ú. Nošovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/61/e/2015/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. optického kabelu, k. ú. Písek u Jablunkova
Druhá smluvní strana: Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.; IČ: 04084063

FM/61/d/2015/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky elektro, k. ú. Vojkovice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/60/e/2015/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Čeladná
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/60/d/2015/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdů, k. ú. Tyra
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/6/r/2015/Sk

Smlouva o právu provést stavbu - Chodníky Kozlovice Horní konec I. + II. etapa
Druhá smluvní strana: Obec Kozlovice; IČ: 00574295

FM/6/e/2015/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování sjezdu, k. ú. Řepiště
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/6/a/2015/Koc

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Dolní Líštná, Klapsiová - přípojka NNk
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/59/e/2015/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Oprechtice ve Slezsku
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/59/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba rekonstrukce kanalizace, k. ú. Paskov
Druhá smluvní strana: Advanced World Transport, a. s.; IČ: 47675977

FM/58/e/2015/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Paskov
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/58/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky elektro, k. ú. Brušperk
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/57/e/2015/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynárenského zařízení, k. ú. Oprechtice ve Slezsku
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

FM/57/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Morávka
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/56/e/2015/Ro

Smlouva o zřízení věcného břemene - Služebnost chůze a jízdy, k. ú. Místek
Druhá smluvní strana: Správa silnic MSK, p. o.; IČ: 00095711

FM/56/d/2015/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky plynu a vody, k. ú. Dobratice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/55/e/2015/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování přípojky vody, k. ú. Karpentná
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/55/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Brušperk
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/54/e/2015/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení sjezdu, k. ú. Kozlovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/54/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojek plynu, vody a kanalizace, k. ú. Hodoňovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/53/e/2015/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení sjezdu, k. ú. Jablunkov
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/53/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodu, k. ú. Metylovice
Druhá smluvní strana: Obec Metylovice; IČ: 00535991

FM/52/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Raškovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/51/e/2015/Ro

Smlouva o zřízení věcného břemene - Služebnost chůze a jízdy, k. ú. Místek
Druhá smluvní strana: Správa silnic MSK, p. o.; IČ: 00095711

FM/50/e/2015/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování sjezdu, k. ú. Lubno
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/5/n/2015/Ro

Dohoda o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu - Neprovádění žádných investičních a jiných stavebních činností
Druhá smluvní strana: Obec Řeka; IČ: 00576891

FM/5/f/2015/Koc

Smlouva o výpůjčce pozemku - Část pozemku, k. ú. Bystřice nad Olší
Druhá smluvní strana: Obec Bystřice; IČ: 00296562

FM/5/e/2015/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování přípojky elektro, k. ú. Kaňovice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 47195355

FM/5/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Brušperk
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/5/a/2015/Koc

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Dolní Líštná, Revolt - přípojka NNk
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/49/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky elektro, k. ú. Brušperk
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/48/e/2015/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování přípojky vody, k. ú. Dolní Líštná
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/47/e/2015/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Dolní Líštná
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/45/d/2015/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky plynu, k. ú. Dobratice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/44/e/2015/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Palkovice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/44/d/2015/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemního kabelového vedení, k. ú. Třinec
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/43/e/2014/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, provozování atd. kanalizace, k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku
Druhá smluvní strana: Obec Staré Město; IČ: 00576948

FM/43/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky elektro, k. ú. Brušperk
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/42/e/2015/Ro

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. podzemního komunikačního vedení, k. ú. Oldřichovice u Třince
Druhá smluvní strana: Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.; IČ: 04084063

FM/42/e/2015/Ro

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. podzemního komunikačního vedení, k. ú. Oldřichovice u Třince
Druhá smluvní strana: Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.; IČ: 04084063

FM/42/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sdělovacího vedením, k. ú. Morávka
Druhá smluvní strana: Povodí Odry, s. p.; IČ: 70890021

FM/41/e/2015/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování vodovodní přípojky, k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/41/d/2015/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky vody, k. ú. Bystřice nad Olší
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/40/e/2015/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Kozlovice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/40/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky elektro, k. ú. Žabeň
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/4/n/2015/Ro

Dohoda o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu - Neprovádění žádných investičních a jiných stavebních činností
Druhá smluvní strana: Obec Smilovice; IČ: 00576905

FM/4/f/2015/Sk

Smlouva o výpůjčce pozemku - Část pozemku, k. ú. Paskov
Druhá smluvní strana: Město Paskov; IČ: 00297062

FM/4/e/2015/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Metylovice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/4/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Sviadnov
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/4/a/2015/Koc

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Přestupní terminál Třinec a Prodejna zeleniny, Třinec, ul. Nádražní
Druhá smluvní strana: Město Třinec; IČ: 00297313

FM/39/e/2015/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynárenského zařízení, k. ú. Kaňovice
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

FM/39/e/2014/Ro

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. veřejného osvětlení, k. ú. Oldřichovice u Třince
Druhá smluvní strana: Město Třinec; IČ: 00297313

FM/39/d/2015/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba optického kabelu, k. ú. Hnojník
Druhá smluvní strana: Pavel Jochim; IČ: 68159790

FM/38/d/2015/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky elektro, k. ú. Karpentná
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/37/e/2015/Ro

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. venkovního vedení VO, k. ú. Oldřichovice u Třince
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/37/d/2015/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Mosty u Jablunkova
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/36/e/2015/Ro

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. venkovního vedení VO, k. ú. Oldřichovice u Třince
Druhá smluvní strana: Město Třinec; IČ: 00297313

FM/36/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdů, k. ú. Paskov
Druhá smluvní strana: Advanced World Transport, a. s.; IČ: 47675977

FM/35/e/2015/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Návsí
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/35/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Sviadnov
Druhá smluvní strana: Junák - Český skaut, středisko P. Bezruče, Frýdek-Místek, z. s.; IČ: 61963836

FM/34/e/2015/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Návsí
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/34/a/2015/Sk

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Vodovodní přípojka k RD, k. ú. Metylovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/33/e/2015/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/33/d/2015/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky vody, k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/33/a/2015/Koc

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Bezbariérová trasa pro pěší
Druhá smluvní strana: Obec Dolní Lomná; IČ: 00535966

FM/32/e/2015/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. kanalizace, k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku
Druhá smluvní strana: Obec Dobrá; IČ: 00296589

FM/32/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky vody, k. ú. Raškovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/31/r/2015/Ro

Smlouva o právu provést stavbu - Rekonstrukce a modernizace sil. č. II/477 Frýdek-Místek
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/31/e/2015/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Kaňovice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/30/d/2015/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky elektro, k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/3/n/2015/Ro

Dohoda o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu - Neprovádění žádných investičních a jiných stavebních činností
Druhá smluvní strana: Město Třinec; IČ: 00297313

FM/3/e/2015/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vodovodu, k. ú. Raškovice
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

FM/3/d//2015/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojek elektro, k. ú. Bocanovice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/3/a/2015/Sk

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Kanalizace a ČOV Krmelín
Druhá smluvní strana: Obec Krmelín; IČ: 00296848

FM/29/r/2015/Ro

Smlouva o právu provést stavbu - Rekonstrukce a modernizace sil. č. II/477 Frýdek-Místek
Druhá smluvní strana: Statutární město Frýdek-Místek; IČ: 00296643

FM/29/e/2015/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování vodovodní přípojky, k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/29/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky vody, k. ú. Metylovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/29/a/2015/Sk

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Metylovice - Skarka, el. přípojka NNk
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/28/r/2015/Ro

Smlouva o právu provést stavbu - Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/477 Frýdek-Místek
Druhá smluvní strana: Pražská provincie kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristé); IČ: 47067039

FM/27/e/2015/Ro

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, provoz atd. podzemního komunikačního vedení, k. ú. Oldřichovice u Třince
Druhá smluvní strana: O2 Czech Republic, a. s.; IČ: 60193336

FM/27/e/2013/Ro

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. dešťové kanalizace, k. ú. Oldřichovice u Třince
Druhá smluvní strana: Město Třinec; IČ: 00297313

FM/27/d/2015/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba veřejného osvětlení, k. ú. Bystřice nad Olší
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/27/a/2015/Sk

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Oprechtice, Tumlíř, přípojka NNk
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/26/e/2015/Ro

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. venkovního vedení VN, k. ú. Bystřice nad Olší
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/26/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky vody, k. ú. Staříč
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/26/a/2015/Sk

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Paskov, Michnová, přípojka NNk
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/25/e/2015/Ro

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. venkovního vedení NN, k. ú. Oldřichovice u Třince
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/25/a/2014/Sk

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Výrobní hala a administrativní budova fy BORCAD cz, s. r. o., Fryčovice
Druhá smluvní strana: BORCAD cz, s. r. o.; IČ: 25855042

FM/24/e/2015/Ro

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. dešťové kanalizace, k. ú. Bystřice nad Olší
Druhá smluvní strana: Ředitelství silnic a dálnic ČR; IČ: 65993390

FM/24/d/2015/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky elektro, k. ú. Návsí
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/24/a/2015/Sk

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Kanalizace a ČOV Krmelín
Druhá smluvní strana: Obec Krmelín; IČ: 00296848

FM/23/r/2015/Koc

Smlouva o právu provést stavbu - Přípojka vody k RD, k. ú. Bystřice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/23/e/2015/Ro

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, provoz atd. podzemního komunikačního vedení, k. ú. Bystřice nad Olší
Druhá smluvní strana: O2 Czech Republic, a. s.; IČ: 60193336

FM/23/d/2015/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky elektro, k. ú. Mosty u Jablunkova
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/23/a/2015/Sk

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - REKO MS Frýdek-Místek, ul. R. Vaška, k. ú. Místek
Druhá smluvní strana: SKATYL, spol. s r. o.; IČ: 64616878

FM/22/r/2015/Sk

Smlouva o právu provést stavbu - Chodník v obci Pstruží
Druhá smluvní strana: Obec Pstruží; IČ: 00576972

FM/22/e/2015/Ro

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, provoz atd. veřejného osvětlení, k. ú. Bystřice nad Olší
Druhá smluvní strana: Obec Bystřice; IČ: 00296562

FM/22/d/2015/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky elektro, k. ú. Dolní Domaslavice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/22/a/2015/Koc

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Turistická atrakce - Cestujeme po Evropě
Druhá smluvní strana: Obec Bukovec; IČ: 00535940

FM/21/e/2015/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování sjezdu, k. ú. Kozlovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/21/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Sjezd ze silnice, k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/21/a/2015/Koc

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Sedliště - zvýšení bezpečnosti dopravy na silnici III/4731, III. etapa
Druhá smluvní strana: Obec Sedliště; IČ: 00297178

FM/20/r/2015/Sk

Smlouva o právu provést stavbu - Vodovodní přípojka k RD, k. ú. Měrkovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/20/e/2015/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy, atd. kanalizace, k. ú. Milíkov u Jablunkova
Druhá smluvní strana: Obec Milíkov; IČ: 00492621

FM/20/a/2015/Koc

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Bocanovice, Kedziorová - přípojka elektro
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/2/n/2015/Ro

Dohoda o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu - Neprovádění žádných investičních a jiných stavebních činností
Druhá smluvní strana: Statutární město Frýdek-Místek; IČ: 00296643

FM/2/f/2015/Sk

Smlouva o výpůjčce pozemku - Autobusová zastávka Malenovice - Božoň
Druhá smluvní strana: Obec Malenovice; IČ: 00576964

FM/2/e/2015/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. telefonní přípojky, k. ú. Morávka
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/2/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu a přípojky vody, k. ú. Sklenov
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/2/a/2015/Koc

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Cyklostezka Jablunkov-Žihla
Druhá smluvní strana: Město Jablunkov; IČ: 00296759

FM/19/e/2015/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přeložky elektrického vedení, k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/19/e/2013/Ro

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemního kabelového vedení NN, k. ú. Třanovice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/19/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky vody, k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/19/a/2015/Koc

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Vendryně - Kramarčíková - přípojka elektro
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/18/e/2015/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynárenského zařízení, k. ú. Krmelín
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

FM/18/d/2015/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky vody, plynu a sjezdu, k. ú. Bystřice nad Olší
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/18/a/2015/Koc

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Bocanovice - Odkanalizování lokality Černého potoka
Druhá smluvní strana: Obec Bocanovice; IČ: 00535931

FM/17/e/2015/Ro

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. podzemního vedení veřejné komunikační sítě, k. ú. Frýdek
Druhá smluvní strana: Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.; IČ: 04084063

FM/17/a/2015/Sk

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Chodníky od ul. Plavební do Frýdku
Druhá smluvní strana: Obec Staré Město; IČ: 00576948

FM/16/r/2015/Sk

Smlouva o právu provést stavbu - Oprava chodníku podél komunikace III/48411 v Žabni
Druhá smluvní strana: Obec Žabeň; IČ: 00576867

FM/16/d/2015/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky elektro, k. ú. Bystřice and Olší
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/16/a/2015/Sk

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Oddílná kanalizace obce Nošovice
Druhá smluvní strana: Obec Nošovice; IČ: 00577049

FM/15/r/2015/Sk

Smlouva o právu provést stavbu - Vodovodní přípojka k RD, p. č. 1694, k. ú. Brušperk
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/15/e/2015/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynovodu, k. ú. Hnojník
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

FM/15/d/2015/Ro

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Světelné signalizační zařízení křižovatky, k. ú. Dobrá
Druhá smluvní strana: Obec Dobrá; IČ: 00296589

FM/15/a/2015/Koc

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Víceúčelový objekt v Karpentné, SO 05.2 Parkovací stání, chodník
Druhá smluvní strana: Město Třinec; IČ: 00297313

FM/14/r/2015/Sk

Smlouva o právu provést stavbu - Prodloužení vodovodu Kozlovice - lokalita Rybí
Druhá smluvní strana: Obec Kozlovice; IČ: 00574295

FM/14/e/2015/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy, atd. splaškové kanalizace, k. ú. Bystřice nad Olší
Druhá smluvní strana: Obec Bystřice; IČ: 00296562

FM/14/d/2015/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky elektro, k. ú. Bocanovice
Druhá smluvní strana: Obec Bocanovice; IČ: 00535931

FM/14/a/2015/Sk

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Nové centrum obce Kunčice pod Ondřejníkem - I. etapa (semafor)
Druhá smluvní strana: Obec Kunčice pod Ondřejníkem; IČ: 00296856

FM/132/d/2014/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky elektro, k. ú. Paskov
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/131/d/2014/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/130/d/2014/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba dvou přípojek elektro, k. ú. Dobratice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/13/e/2015/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování přípojky elektro, k. ú. Lučina
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 47195355

FM/13/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky elektro, k. ú. Brušperk
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/13/a/2015/Sk

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - REKO MS Hukvaldy
Druhá smluvní strana: SMP-Služby, s. r. o.; IČ: 25379950

FM/129/d/2014/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky elektro, k. ú. Oprechtice ve Slezsku
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/128/d/2014/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Bystřice nad Olší
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/127/d/2014/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Vojkovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/126/d/2014/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodu, k. ú. Bystřice nad Olší
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

FM/125/d/2014/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky vody, k. ú. Oldřichovice u Třince
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/124/d/2014/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky vody, k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/123/d/2014/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodu, k. ú. Bruzovice
Druhá smluvní strana: Obec Bruzovice; IČ: 00296546

FM/122/d/2014/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky elektro, k. ú. Myslík
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/120/d/2014/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky vody a sjezdu, k. ú. Lískovec u Frýdku-Místku
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/12/r/2015/Koc

Smlouva o právu provést stavbu - Odvodňovací obruba v souvislosti s následnou výstavbou chodníku na ul. Dlouhá
Druhá smluvní strana: Obec Návsí; IČ: 60781688

FM/12/n/2015/Ro

Dohoda o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu - Živičná kobercová úprava silnice IIl477
Druhá smluvní strana: Statutární město Frýdek-Místek; IČ: 00296643

FM/12/e/2015/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. kanalizačních přípojek, k. ú. Milíkov u Jablunkova
Druhá smluvní strana: Obec Milíkov; IČ: 00492621

FM/12/d/2015/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky elektro, k. ú. Mosty u Jablunkova
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/12/a/2015/Sk

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Povodí Ondřejnice - odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy
Druhá smluvní strana: Obec Hukvaldy; IČ: 00297194

FM/119/d/2014/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky vody a sjezdu, k. ú. Lískovec u Frýdku-Místku
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/118/d/2014/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Karpentná
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/117/d/2014/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Rekonstrukce vodovodu, k. ú. Frýdlant nad Ostravicí
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

FM/116/d/2014/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Rekonstrukce plynovodu, k. ú. Frýdek
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

FM/113/d/2014/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky kanalizace, k. ú. Frýdlant nad Ostravicí
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/11/r/2015/Ro

Smlouva o právu provést stavbu - Rekonstrukce silnice II/486 Krmelín - Brušperk - Fryčovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/11/e/2015/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování sjezdu, k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/11/d/2015/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky elektro, k. ú. Oldřichovice u Třince
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/11/a/2015/Sk

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Povodí Ondřejnice - odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy
Druhá smluvní strana: Obec Hukvaldy; IČ: 00297194

FM/101/d/2015/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky elektro, k. ú. Návsí
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/100/d/2015/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky plynu a sjezdu
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/10/r/2015/Ro

Smlouva o právu provést stavbu - Rekonstrukce silnice II/486 Krmelín - Brušperk - Fryčovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/10/n/2015/Ro

Dohoda o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu - Neprovádění žádných investičních a jiných stavebních činností
Druhá smluvní strana: Obec Bystřice; IČ: 00296562

FM/10/e/2015/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. kanalizace, k. ú. Palkovice
Druhá smluvní strana: Obec Palkovice; IČ: 00297054

FM/10/d/2015/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky elektro, k. ú. Vojkovice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/10/a/2015/Sk

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Kozlovice - Váňa, přípojka NNk
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/1/n/2015/Ro

Dohoda o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu - Neprovádění žádných investičních a jiných stavebních činností
Druhá smluvní strana: Obec Kaňovice; IČ: 00494267

FM/1/f/2015/Koc

Smlouva o výpůjčce pozemku - Část pozemku, k. ú. Třinec
Druhá smluvní strana: Město Třinec; IČ: 00297313

FM/1/e/2015/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování sjezdu na pozemek, k. ú. Frýdlant nad Ostravicí
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/1/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Kozlovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/1/a/2015/Sk

Smlouva o užívání silniční stavby - mostu pro zvláštní užívání - Zařízení uživatele sloužící k poskytování reklamy
Druhá smluvní strana: NEVI CZ, s. r. o.; IČ: 25393251

BR/9/r/2014/Ši

Smlouva o právu provést stavbu - Přípojka kanalizace, k. ú. Horní Benešov
Druhá smluvní strana: Město Horní Benešov; IČ: 00296007

BR/9/n/2015/Oc

Dohoda o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu - Neprovádění žádných investičních a jiných stavebních činností
Druhá smluvní strana: Obec Lichnov; IČ: 00296163

BR/9/e/2015/JJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynárenského zařízení, k. ú. Rýmařov
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

BR/9/a/2015/JJ

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Vodovodní přípojka k objektu č. p. 44 Bruntál
Druhá smluvní strana: AQUA stop, v. o. s.; IČ: 47984597

BR/80/e/2012/JJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování vodovodní přípojky, k. ú. Karlov pod Pradědem
Druhá smluvní strana: ; IČ:

BR/8/n/2015/Oc

Dohoda o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu - Neprovádění žádných investičních a jiných stavebních činností
Druhá smluvní strana: Obec Liptaň; IČ: 00296180

BR/8/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. rozšíření nadzemního vedení NN, k. ú. Razová
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/8/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky, k. ú. Brantice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

BR/8/a/2015/Fi

Smlouva o užívání silničního pozemku (tělesa) pro zvláštní užívání - Část silničního pozemku, k. ú. Lichnov u Bruntálu
Druhá smluvní strana: Lesostavby Frýdek-Místek, a. s.; IČ: 45193118

BR/7/n/2015/Oc

Dohoda o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu - Neprovádění žádných investičních a jiných stavebních činností
Druhá smluvní strana: Obec Jindřichov; IČ: 00296074

BR/7/e/2015/JJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. sjezdu, k. ú. Tvrdkov
Druhá smluvní strana: Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r. o.; IČ: 27786901

BR/7/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Dvorce u Bruntálu
Druhá smluvní strana: ; IČ:

BR/7/a/2015/JJ

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Holčovice, Hejnov, obnova vNN
Druhá smluvní strana: MSEM, a. s.; IČ: 64610080

BR/65/e/2012/JJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Stavba REKO NTL MS Bartákova, k. ú. Rýmařov
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

BR/60/d/2015/JJ

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba nadzemního vedení NN, k. ú. Horní Město
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/6/n/2015/Oc

Dohoda o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu - Neprovádění žádných investičních a jiných stavebních činností
Druhá smluvní strana: Obec Václavov u Bruntálu; IČ: 00296449

BR/6/e/2015/JJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, provozování atd. vedení kabelu VO, k. ú. Třemešná
Druhá smluvní strana: Obec Třemešná; IČ: 00296414

BR/6/a/2015/JJ - d1

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - dodatek č. 1 - Cyklostezka Skrbovická - Osram
Druhá smluvní strana: KARETA, s. r. o.; IČ: 62360213

BR/6/a/2015/JJ

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Cyklostezka Skrbovická - Osram
Druhá smluvní strana: KARETA, s. r. o.; IČ: 62360213

BR/58/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky kNN, k. ú. Burkvíz
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/54/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba kNN, k. ú. Krnov-Horní Předměstí
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/53/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Zřízení sjezdu, k. ú. Stará Voda v Jeseníkách
Druhá smluvní strana: ; IČ:

BR/53/d/2014/JJ

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemního vedení kNN, k. ú. Rýmařov
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/52/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemního vedení NN, k. ú. Stará Voda v Jeseníkách
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/52/d/2014/JJ

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba plynovodu, k. ú. Rýmařov
Druhá smluvní strana: HEDVA PRIMA, a. s.; IČ: 48171565

BR/51/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Oprava sjezdu, k. ú. Česká Ves u Města Albrechtic
Druhá smluvní strana: ; IČ:

BR/50/e/2013/HH

Smlouva o zřízení věcného břemene - Připojení chodníku, k. ú. Janušov
Druhá smluvní strana: Město Rýmařov; IČ: 00296317

BR/50/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky, k. ú. Brantice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

BR/50/d/2014/JJ

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdů, k. ú. Skála u Rýmařova
Druhá smluvní strana: Obec Horní Město; IČ: 00296015

BR/5/n/2015/Oc

Dohoda o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu - Neprovádění žádných investičních a jiných stavebních činností
Druhá smluvní strana: Obec Dolní Moravice; IČ: 00295957

BR/5/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Oprava, provozování atd. rozšíření sítě NN, k. ú. Zátor
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/5/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba el. přípojky NN v k. ú. Býkov
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/5/a/2015/JJ

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Přeložka přípojky NN v Bruntále
Druhá smluvní strana: Ing. Petr Šesták; IČ:

BR/49/d/2015/JJ

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky a sjezdu, k. ú. Slezské Rudoltice
Druhá smluvní strana: Obec Slezské Rudoltice; IČ: 00296333

BR/49/d/2014/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemního vedení kNN, k. ú. Suchá Rudná
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/48/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní a kanalizační přípojky, k. ú. Úvalno
Druhá smluvní strana: ; IČ:

BR/48/d/2014/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky, k. ú. Svobodné Heřmanice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

BR/47/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Suchá Rudná
Druhá smluvní strana: ; IČ:

BR/46/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Vrbno pod Pradědem
Druhá smluvní strana: Město Vrbno pod Pradědem; IČ: 00296457

BR/45/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Světlá ve Slezsku
Druhá smluvní strana: ; IČ:

BR/45/d/2014/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Zřízení kabelové přípojky, k. ú. Město Albrechtice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/44/d/2014/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Zřízení vodovodní přípojky, k. ú. Roudno
Druhá smluvní strana: ; IČ:

BR/43/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky, k. ú. Radim u Brantic
Druhá smluvní strana: ; IČ:

BR/43/d/2014/JJ

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba 2 ks sjezdů, k. ú. Mnichov pod Pradědem
Druhá smluvní strana: ; IČ:

BR/42/d/2015/JJ

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba podzemního vedení VO, k. ú. Město Albrechtice
Druhá smluvní strana: Město Město Albrechtice; IČ: 00296228

BR/41/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky, k. ú. Moravský Kočov
Druhá smluvní strana: ; IČ:

BR/41/d/2014/JJ

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Albrechtice u Rýmařova
Druhá smluvní strana: ; IČ:

BR/4/n/2015/Oc

Dohoda o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu - Neprovádění žádných investičních a jiných stavebních činností
Druhá smluvní strana: Obec Zátor; IČ: 00296473

BR/4/i/2014/HH

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací - Dar nemovitosti, k. ú. Krnov-Horní Předměstí
Druhá smluvní strana: Město Krnov; IČ: 00296139

BR/4/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Oprava, provozování atd. přípojky NN, k. ú. Krnov
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/4/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky plynu, k. ú. Horní Životice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

BR/4/a/2015/JJ - d9

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - dodatek č. 9 - ČOV a kanalizace obce Jindřichov - II. etapa
Druhá smluvní strana: KAZIKO, a. s.; IČ: 26693054

BR/4/a/2015/JJ - d8

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - dodatek č. 8 - ČOV a kanalizace obce Jindřichov - II. etapa
Druhá smluvní strana: KAZIKO, a. s.; IČ: 26693054

BR/4/a/2015/JJ - d7

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - dodatek č. 7 - ČOV a kanalizace obce Jindřichov - II. etapa
Druhá smluvní strana: KAZIKO, a. s.; IČ: 26693054

BR/4/a/2015/JJ - d6

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - dodatek č. 6 - ČOV a kanalizace obce Jindřichov - II. etapa
Druhá smluvní strana: KAZIKO, a. s.; IČ: 26693054

BR/4/a/2015/JJ - d5

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - dodatek č. 5 - ČOV a kanalizace obce Jindřichov - II. etapa
Druhá smluvní strana: KAZIKO, a. s.; IČ: 26693054

BR/4/a/2015/JJ - d4

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - dodatek č. 4 - ČOV a kanalizace obce Jindřichov - II. etapa
Druhá smluvní strana: KAZIKO, a. s.; IČ: 26693054

BR/4/a/2015/JJ - d3

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - dodatek č. 3 - ČOV a kanalizace obce Jindřichov - II. etapa
Druhá smluvní strana: KAZIKO, a. s.; IČ: 26693054

BR/4/a/2015/JJ - d2

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - dodatek č. 2 - ČOV a kanalizace obce Jindřichov - II. etapa
Druhá smluvní strana: KAZIKO, a. s.; IČ: 26693054

BR/4/a/2015/JJ - d1

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - dodatek č. 1 - ČOV a kanalizace obce Jindřichov - II. etapa
Druhá smluvní strana: KAZIKO, a. s.; IČ: 26693054

BR/4/a/2015/JJ

Dodatečná smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - ČOV a kanalizace obce Jindřichov - II. etapa
Druhá smluvní strana: KAZIKO, a. s.; IČ: 26693054

BR/38/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Propojení optických tras, k. ú. Bruntál-město
Druhá smluvní strana: Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.; IČ: 0408463

BR/36/e/2014/JJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. kanalizace, k. ú. Železná pod Pradědem
Druhá smluvní strana: Město Vrbno pod Pradědem; IČ: 00296457

BR/36/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky, k. ú. Horní Životice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

BR/35/e/2014/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vodovodu, k. ú. Horní Benešov
Druhá smluvní strana: VaK Bruntál, a. s.; IČ: 47675861

BR/35/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemního vedení NN, k. ú. Brantice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/34/e/2014/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vodovodu, k. ú. Horní Benešov
Druhá smluvní strana: VaK Bruntál, a. s.; IČ: 47675861

BR/34/d/2015/JJ

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodu, k. ú. Břidličná
Druhá smluvní strana: VaK Bruntál, a. s.; IČ: 47675861

BR/33/d/2015/JJ

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodu, k. ú. Rýmařov
Druhá smluvní strana: VaK Bruntál, a. s.; IČ: 47675861

BR/32/e/2014/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. podzemního vedení veřejné komunikační sítě, k. ú. Hošťálkovy
Druhá smluvní strana: O2 Czech Republic, a. s.; Správa silnic MSK, p. o.; IČ: 60193336; 00095711

BR/31/e/2014/JJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Vodovodní přípojka, k. ú. Dolní Moravice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

BR/31/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemního kabelového vedení NN, k. ú. Vraclávek
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/30/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Křížová ve Slezsku
Druhá smluvní strana: ; IČ:

BR/3/r/2015/Fi

Smlouva o právu provést stavbu - III/4525 silniční propustek v obci Dětřichovice
Druhá smluvní strana: Obec Světlá Hora; IČ: 00296392

BR/3/n/2015/Oc

Dohoda o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu - Neprovádění žádných investičních a jiných stavebních činností
Druhá smluvní strana: Obec Čaková; IČ: 00575992

BR/3/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Opravy, provozování atd. přípojky kNN, k. ú. Slezský Kočov
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/3/a/2015/JJ

Dodatečná smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Oprava havárie vodovodního řadu v Krnově, ul. Chářovská č. p. 92
Druhá smluvní strana: Krnovské Vodovody a kanalizace, s. r. o.; IČ: 47674148

BR/29/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky kNN, k. ú. Bruntál-město
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/29/e/2014/JJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vodovodu, k. ú. Hrozová
Druhá smluvní strana: Obec Rusín; IČ: 00296309

BR/29/d/2015/LG

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě - Stavba silničního propustku, k. ú. Velká Štáhle
Druhá smluvní strana: Povodí Odry, s. p.; IČ: 70890021

BR/29/d/2014/JJ

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Rekonstrukce plynovodu Jindřichov ve Slezsku
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

BR/28/e/2015/JJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemního kabelu VO, k. ú. Město Albrechtice
Druhá smluvní strana: Město Město Albrechtice; IČ: 00296228

BR/28/e/2014/JJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. překl. kabelů, k. ú. Mnichov pod Pradědem
Druhá smluvní strana: O2 Czech Republic, a. s.; IČ: 60193336

BR/27/e/2014/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Odvodňovací potrubí, k. ú. Moravský Kočov
Druhá smluvní strana: ; IČ:

BR/27/d/2015/JJ

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Horní Město
Druhá smluvní strana: Obec Horní Město; IČ: 00296015

BR/26/e/2015/JJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vodovodu, k. ú. Malá Morávka
Druhá smluvní strana: VaK Bruntál, a. s.; IČ: 47675861

BR/26/e/2013/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynárenského zařízení, k. ú. Razová
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

BR/26/d/2015/JJ

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdů, k. ú. Rešov
Druhá smluvní strana: Obec Horní Město; IČ: 00296015

BR/25/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vodovodu, k. ú. Horní Benešov
Druhá smluvní strana: VaK Bruntál, a. s.; IČ: 47675861

BR/25/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba kabelového vedení veřejného osvětlení, k. ú. Světlá ve Slezsku
Druhá smluvní strana: Obec Světlá Hora; IČ: 00296392

BR/25/d/2014/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky, k. ú. Brantice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

BR/24/d/2015/JJ

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Rekonstrukce železničního mostu, k. ú. Třemešná
Druhá smluvní strana: Správa železniční dopravní cesty, s. o.; IČ: 70994234

BR/23/d/2014/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Brantice, obnova a posílení vNN
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/22/n/2015/Oc

Dohoda o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu - Neprovádění žádných investičních a jiných stavebních činností
Druhá smluvní strana: Město Horní Benešov; IČ: 00296007

BR/22/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba nedzemní kabelové přípojky NN, k. ú. Razová
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/21/n/2015/Oc

Dohoda o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu - Neprovádění žádných investičních a jiných stavebních činností
Druhá smluvní strana: Obec Lichnov; IČ: 00296163

BR/21/e/2014/JJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Opravy, provoz atd. plynárenského zařízení, k. ú. Rýmařov
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

BR/21/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky a sjezdu, k. ú. Brantice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

BR/20/n/2015/Oc

Dohoda o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu - Neprovádění žádných investičních a jiných stavebních činností
Druhá smluvní strana: Obec Jiříkov; IČ: 00296082

BR/20/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Vraclávek
Druhá smluvní strana: ; IČ:

BR/2/r/2015/Fi

Smlouva o právu provést stavbu - Rekonstrukce mostů přes potok Mušlov v Pitárné
Druhá smluvní strana: Obec Vysoká; IČ: 00296465

BR/2/n/2015/Oc

Dohoda o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu - Neprovádění žádných investičních a jiných stavebních činností
Druhá smluvní strana: Obec Bohušov; IČ: 00295876

BR/2/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Přeložka přípojky NN pro výrobní areál W-Technology, s. r. o. v Bruntále
Druhá smluvní strana: W-Technology, s. r. o.; IČ: 26874091

BR/2/a/2015/JJ

Dodatečná smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Oprava havárie vodovodního řadu v Rýmařově ul. 8. května
Druhá smluvní strana: VaK Bruntál, a. s.; IČ: 47675861

BR/19/n/2015/Oc

Dohoda o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu - Neprovádění žádných investičních a jiných stavebních činností
Druhá smluvní strana: Obec Dívčí Hrad; IČ: 00576115

BR/19/d/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Výstavba elektrické přípojky NN, k. ú. Krnov-Horní Předměstí
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/18/n/2015/Oc

Dohoda o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu - Neprovádění žádných investičních a jiných stavebních činností
Druhá smluvní strana: Obec Vysoká; IČ: 00296465

BR/18/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. podzemního vedení veřejné komunikační sítě, k. ú. Bruntál-město
Druhá smluvní strana: Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.; IČ: 04084063

BR/18/d/2015/JJ

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba kabelové přípojky NN, k. ú. Malá Morávka
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/17/r/2015/Ši

Smlouva o právu provést stavbu - Opatření na horní Opavě, k. ú. Karlovice ve Slezsku
Druhá smluvní strana: Povodí Odry, s. p.; IČ: 70890021

BR/17/n/2015/Oc

Dohoda o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu - Neprovádění žádných investičních a jiných stavebních činností
Druhá smluvní strana: Obec Liptaň; IČ: 00296180

BR/17/d/2015/JJ

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba připojení místní komunikace, k. ú. Pitárné
Druhá smluvní strana: Obec Vysoká; IČ: 00296465

BR/16/n/2015/Oc

Dohoda o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu - Neprovádění žádných investičních a jiných stavebních činností
Druhá smluvní strana: Obec Petrovice; IČ: 00576123

BR/16/e/2015/JJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. nadzemního kabelového vedení NN, k. ú. Krnov-Horní Předměstí
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/16/d/2015/JJ

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní a kanalizační přípojky, k. ú. Leskovec nad Moravicí
Druhá smluvní strana: Ing. Karel Sklář; IČ: 47664975

BR/15/n/2015/Oc

Dohoda o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu - Neprovádění žádných investičních a jiných stavebních činností
Druhá smluvní strana: Obec Horní Město; IČ: 00296015

BR/15/e/2015/JJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynovodní přípojky, k. ú. Dolní Moravice
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

BR/15/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba kanalizační přípojky, k. ú. Leskovec nad Moravicí
Druhá smluvní strana: ; IČ:

BR/15/a/2015/JJ

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Bruntál, tř. Práce, nák. střed. FASTAV, připo
Druhá smluvní strana: Slezskomoravské telekomunikace Opava, spol. s r. o.; IČ: 43964435

BR/14/n/2015/Oc

Dohoda o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu - Neprovádění žádných investičních a jiných stavebních činností
Druhá smluvní strana: Obec Horní Město; IČ: 00296015

BR/14/e/2015/JJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. sjezdu, k. ú. Tvrdkov
Druhá smluvní strana: Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r. o.; IČ: 27786901

BR/14/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní a kanalizační přípojky, k. ú. Úvalno
Druhá smluvní strana: Obec Úvalno; IČ: 00296422

BR/13/r/2015/Fil

Smlouva o právu provést stavbu - Souvislá oprava silnice a rekonstrukce propustku, k. ú. Staré Purkartice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

BR/13/n/2015/Oc

Dohoda o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu - Neprovádění žádných investičních a jiných stavebních činností
Druhá smluvní strana: Obec Nové Heřminovy; IČ: 00846538

BR/13/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy, atd. nadzemního vedení NN, k. ú. Světlá ve Slezsku
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/13/d/2015/JJ

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Dolní Povelice
Druhá smluvní strana: Ing. Roman Skopal; IČ: 03337804

BR/13/a/2015/JJ

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Transformace zámku Dolní Živoříce - Horní Benešov, novostavba
Druhá smluvní strana: Ostravské stavby, a. s.; IČ: 64610225

BR/12/r/2015/Fil

Smlouva o právu provést stavbu - Souvislá oprava silnice a rekonstrukce propustku, k. ú. Staré Purkartice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

BR/12/n/2015/Oc

Dohoda o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu - Neprovádění žádných investičních a jiných stavebních činností
Druhá smluvní strana: Město Břidličná; IČ: 00295906

BR/12/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynárenského zařízení, k. ú. Krnov-Horní Předměstí
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

BR/12/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba elektrické přípojky, k. ú. Razová
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/12/a/2015/JJ

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - ČOV a kanalizace obce Jindřichov, II. etapa
Druhá smluvní strana: COMMODUM, spol. s r. o.; IČ: 46577238

BR/11/n/2015/Oc

Dohoda o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu - Neprovádění žádných investičních a jiných stavebních činností
Druhá smluvní strana: Obec Hošťálkovy; IČ: 00296031

BR/11/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky NN, k. ú. Zátor
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/11/d/2015/JJ

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu a kanalizační přípojky, k. ú. Karlov pod Pradědem
Druhá smluvní strana: Horská služba ČR, o. p. s.; IČ: 27467759

BR/11/a/2015/JJ

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Umístění stavebního lešení, k. ú. Horní Město
Druhá smluvní strana: S. M. - Olomouc, s. r. o.; IČ: 27802469

BR/10/n/2015/Oc

Dohoda o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu - Neprovádění žádných investičních a jiných stavebních činností
Druhá smluvní strana: Obec Moravskoslezský Kočov; IČ: 00576042

BR/10/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. podzemního vedení NN, k. ú. Brantice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/10/d/2015/JJ

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemního optického sdělovacího vedení, k. ú. Rýmařov
Druhá smluvní strana: O2 Czech Republic, a. s.; IČ: 60193336

BR/10/d/2014/JJ

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Rekonstrukce plynárenského zařízení
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

BR/1/n/2015/Oc

Dohoda o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu - Neprovádění žádných investičních a jiných stavebních činností
Druhá smluvní strana: Obec Heřmanovice; IČ: 00295981

BR/1/i/2015/HH

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací - Přechod pro chodce a chodník na křižovatce ulic Nerudova a Osvobození
Druhá smluvní strana: Město Město Albrechtice; IČ: 00296228

BR/1/f/2015/HH

Smlouva o výpůjčce pozemku - Chodník podél sil. II/450 Staré Město - Nová Véska
Druhá smluvní strana: Obec Staré Město; IČ: 00576051

BR/1/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba el. přípojky NN
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/1/a/2015/JJ

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Výstavba 400 kV vedení č. 458 Krasíkov - Horní Životice
Druhá smluvní strana: SAG Elektrovod, a. s.; IČ: 36863513

20-951-2/13/NS

Smlouva o nájmu - Nájem pozemku, k. ú. Krasov
Druhá smluvní strana: Lesy České republiky, s. p.; IČ: 42196451

03656/2015/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Město Šenov; IČ: 00297291

03655/2015/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Starý Jičín; IČ: 00298425

03654/2015/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Ropice; IČ: 70305587

03653/2015/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Chvalíkovice; IČ: 00849685

03652/2015/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Budišovice; IČ: 00635413

03651/2015/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Chlebičov; IČ: 00533947

03650/2015/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Dolní Domaslavice; IČ: 00494241

03649/2015/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Dobrá; IČ: 00296589

03648/2015/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Čermná ve Slezsku; IČ: 00849707

03647/2015/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Bernartice nad Odrou; IČ: 00600717

03646/2015/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Dětmarovice; IČ: 00297445

03645/2015/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Město Frenštát pod Radhoštěm; IČ: 00297852

03644/2015/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Horní Lomná; IČ: 00535974

03643/2015/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Melč; IČ: 00300420

03637/2015/EP

Smlouva o bezúplatném uložení dopravních automobilů
Druhá smluvní strana: WISS CZECH, s. r. o.; IČ: 29305934

03631/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany
Druhá smluvní strana: Obec Bolatice; IČ: 00299847

03627/2015/IM

Dohoda o započtení pohledávek - Dohoda o započtení pohledávky pronajímatele a pohledávky nájemce z titulu provedené opravy majetku
Druhá smluvní strana: Letiště Ostrava, a. s.; IČ: 26827719

03623/2015/EP

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Přeložka optického kabelu, k. ú. Zábřeh nad Odrou
Druhá smluvní strana: Správa železniční dopravní cesty, s. o.; IČ: 70994234

03621/2015/EP

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Umístění podzemního vedení veřejné komunikační sítě, k. ú. Zábřeh nad Odrou
Druhá smluvní strana: Správa železniční dopravní cesty, s. o.; IČ: 70994234

03620/2015/IM

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih
Druhá smluvní strana: CENTROPOL ENERGY, a. s.; IČ: 25458302

03619/2015/IM

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - Integrované výjezdové centrum Třinec
Druhá smluvní strana: CENTROPOL ENERGY, a. s.; IČ: 25458302

03616/2015/IM

Smlouva o výpůjčce - Výpůjčka nemovitých a movitých věcí v k. ú. Nová Bělá a k. ú. Dubina u Ostravy
Druhá smluvní strana: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje; IČ: 70884561

03613/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Fond ohrožených dětí; IČ: 00499277

03604/2015/IM

Smlouva o zřízení věcných břemen - služebností - Stavba přípojek a sjezdu, k. ú. Havířov-město
Druhá smluvní strana: Statutární město Havířov; IČ: 00297488

03603/2015/IM

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby - Stavba teplovodní přípojky, k. ú. Opava-Předměstí
Druhá smluvní strana: Statutární město Opava; IČ: 00300535

03602/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Město Orlová; IČ: 00297577

03601/2015/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Umístění a provoz zemní elektrické přípojky NN
Druhá smluvní strana: ; IČ:

03598/2015/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - Zařízení distribuční sítě - podzemní kabelové přípojky NN, k. ú. Zábřeh nad Odrou
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

03590/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Hope House, z. s.; IČ: 02876434

03588/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany
Druhá smluvní strana: Město Brušperk; IČ: 00296538

03587/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany
Druhá smluvní strana: Město Budišov nad Budišovkou; IČ: 00299898

03585/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: "Ekipa"; IČ: 22848614

03584/2015/KH

Smlouva o dílo - Objednávka zajištění reklamní kampaně na internetu na 2016
Druhá smluvní strana: MAFRA, a. s.; IČ: 45313351

03583/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s.; IČ: 68145209

03580/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Podané ruce - osobní asistence; IČ: 70632596

03579/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: UnikaCentrum, o. p. s.; IČ: 25902148

03578/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Slunce v dlani, o. p. s.; IČ: 26877295

03575/2015/IM

Smlouva o výpůjčce - Výpůjčka částí pozemků, k. ú. Bílá
Druhá smluvní strana: Biskupství ostravsko-opavské; IČ: 65468953

03573/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Armáda spásy v České republice, z. s.; IČ: 40613411

03572/2015/EP

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem - Smart akcelerátor RIS 3 strategie
Druhá smluvní strana: Agentura pro regionální rozvoj, a. s.; IČ: 47673168

03568/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany
Druhá smluvní strana: Město Kravaře; IČ: 00300292

03567/2015/IM

Smlouva o výpůjčce - Výpůjčka části provozní budovy Střediska hasičské a záchranné služby Města Albrechtice
Druhá smluvní strana: Město Město Albrechtice; IČ: 00296228

03566/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Agentura SLUNCE, o. p. s.; IČ: 26851598

03563/2015/IM

Smlouva o oprávnění provést odstranění oplocení - Souhlas s odstraněním oplocením na části pozemku, k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí
Druhá smluvní strana: Město Nový Jičín; IČ: 00298212

03561/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany
Druhá smluvní strana: Obec Raškovice; IČ: 00577006

03555/2015/IM

Smlouva o výpůjčce - Výpůjčka pozemků, k. ú. Město Albrechtice a movitých věcí v souvislosti se stavbou "Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice"
Druhá smluvní strana: Město Město Albrechtice; IČ: 00296228

03554/2015/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Přípojka NN v rámci stavby Letecké cargo Ostrava-Mošnov
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

03552/2015/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Umístění, zřízení a provozování plynárenského zařízení, k. ú. Sedlnice
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

03541/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany
Druhá smluvní strana: Město Hlučín; IČ: 00300063

03540/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany
Druhá smluvní strana: Obec Březová; IČ: 00299880

03539/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany
Druhá smluvní strana: Město Český Těšín; IČ: 00297437

03535/2015/IM

Smlouva o zřízení věcných břemen - služebností inženýrské sítě - Zřízení a provozování dešťové kanalizace, k. ú. Poruba
Druhá smluvní strana: Monty School, s.r.o.; IČ: 27779742

03531/2015/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Imístění vodovodní přípojky, přípojky jednotné kanalizace, plynovodní přípojky a stavby sjezdu, k. ú. Vrbno pod Pradědem
Druhá smluvní strana: Město Vrbno pod Pradědem; IČ: 00296457

03527/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany
Druhá smluvní strana: Obec Tísek; IČ: 00298484

03526/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany
Druhá smluvní strana: Město Klimkovice; IČ: 00298051

03525/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany
Druhá smluvní strana: Obec Jistebník; IČ: 00298018

03524/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany
Druhá smluvní strana: Obec Slatina; IČ: 00600661

03523/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany
Druhá smluvní strana: Město Hradec nad Moravicí; IČ: 00300144

03522/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany
Druhá smluvní strana: Obec Krmelín; IČ: 00296848

03521/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany
Druhá smluvní strana: Obec Darkovice; IČ: 00635456

03520/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany
Druhá smluvní strana: Obec Kozlovice; IČ: 00296821

03519/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany
Druhá smluvní strana: Obec Světlá Hora; IČ: 00296392

03518/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany
Druhá smluvní strana: Město Město Albrechtice; IČ: 00296228

03517/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany
Druhá smluvní strana: Město Bruntál; IČ: 00295892

03515/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany
Druhá smluvní strana: Obec Vyšní Lhoty; IČ: 00577014

03514/2015/RRC

Smlouva o výpůjčce - Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany
Druhá smluvní strana: Obec Osoblaha; IČ: 00296279

03513/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany
Druhá smluvní strana: Obec Slezské Rudoltice; IČ: 00296333

03512/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany
Druhá smluvní strana: Město Příbor; IČ: 00298328

03511/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany
Druhá smluvní strana: Obec Těrlicko; IČ: 00297666

03510/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany
Druhá smluvní strana: Město Frenštát p. Radhoštěm; IČ: 00297852

03509/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany
Druhá smluvní strana: Statutární město Frýdek-Místek; IČ: 00296643

03508/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany
Druhá smluvní strana: Obec Sedlnice; IČ: 00298352

03507/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany
Druhá smluvní strana: Obec Bohuslavice; IČ: 00299839

03506/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany
Druhá smluvní strana: Město Šenov; IČ: 00297291

03505/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

03504/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany
Druhá smluvní strana: Město Štramberk; IČ: 00298468

03503/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany
Druhá smluvní strana: Obec Baška; IČ: 00296511

03502/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany
Druhá smluvní strana: Obec Starý Jičín; IČ: 00298425

03501/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - 1 ks dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany
Druhá smluvní strana: Město Fulnek; IČ: 00297861

03498/2015/IM

Smlouva o zřízení služebnosti - Zřízení, umístění a provozování potrubí dešťové kanalizace, k. ú. Žilina u Nového Jičína
Druhá smluvní strana: Lesy České republiky, s. p.; IČ: 42196451

03491/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Pečovatelská služba OASA Opava, o. p. s.; IČ: 26839857

03481/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Město Frenštát pod Radhoštěm; IČ: 00297852

03480/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: o.s. Ergon- Chráněná dílna; IČ: 26640899

03479/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Město Kopřivnice; IČ: 00298077

03478/2015/IM

Smlouva o výpůjčce - Výpůjčka movitých a nemovitých věcí, k. ú. Třinec
Druhá smluvní strana: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje; IČ: 70884561

03477/2015/IM

Smlouva o výpůjčce - Výpůjčka pozemků, k. ú. Dubina u Ostravy
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih; IČ: 00845451

03475/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Nestátní denní záříz. DUHA, o. p. s.; IČ: 27778584

03474/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Město Nový Jičín; IČ: 00298212

03473/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky; IČ: 00537675

03472/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Město Vratimov; IČ: 00297372

03471/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: TyfloCentrum Ostrava, o. p. s.; IČ: 25863151

03470/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Město Jablunkov; IČ: 00296759

03459/2015/RRC

Smlouva o dílo - Podpora podnikání v MSK 2015 II
Druhá smluvní strana: ; IČ:

03458/2015/IM

Smlouva o pojištění majetku podnikatelů (pojištění živelní, pojištění odcizení)
Druhá smluvní strana: Česká pojišťovna a. s.; IČ: 45272956

03457/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Oblastní spolek ČČK Karviná; IČ: 00426458

03456/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Nová šance, z. s.; IČ: 65497961

03455/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

03453/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Vzájemné soužití, o. p. s.; IČ: 65497996

03451/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Poradna pro občanství, občanská a lidská práva; IČ: 70100691

03450/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Laskovská Nataša; IČ: 47831758

03426/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Obec Bystřice; IČ: 00296562

03422/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: KAFIRA, o. p. s.; IČ: 26588773

03367/2015/FIN

Smlouva o spolupráci - Motivační program
Druhá smluvní strana: Československá obchodní banka, a. s.; IČ: 00001350

03366/2015/FIN

Příloha Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách - Smlouva o účtu pro kotlíkové dotace
Druhá smluvní strana: PPF banka, a. s.; IČ: 47116129

03340/2015/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - Umístění inženýrské sítě, k. ú. Dubina u Ostravy
Druhá smluvní strana: Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.; IČ: 04084063

03338/2015/RRC

Smlouva o dílo - Podpora podnikání v MSK 2015 II
Druhá smluvní strana: ; IČ:

03337/2015/RRC

Smlouva o dílo - Podpora vědy a výzkumu v MSK 2015
Druhá smluvní strana: ; IČ:

03316/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: SALUS, o. p. s.; IČ: 25851403

03315/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Santé - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb; IČ: 00847470

03314/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Sociální služby města Havířova; IČ: 60337583

03313/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Středisko rané péče SPRP Ostrava; IČ: 75095017

03312/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Občanské sdružení Heřmánek; IČ: 67339034

03311/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: EUROTOPIA Opava, o. p. s.; IČ: 25852345

03310/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Seniorcentrum Opava, p. o.; IČ: 71196943

03309/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Futra, z. s.; IČ: 67339018

03308/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Centrum sociálních služeb Český Těšín, p. o.; IČ: 70985383

03307/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Bílý nosorožec, o. p. s.; IČ: 26863901

03306/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Krystal Help, o. s.; IČ: 26598086

03303/2015/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Umístění a provozování distribuční soustavy, k. ú. Osoblaha
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

03301/2015/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Zřízení a obnova distribuční soustavy, k. ú. Kateřinky u Opavy
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

03300/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: BESKYD DZR, o. p. s.; IČ: 28618530

03297/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o.; IČ: 71294970

03295/2015/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti - Zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení, k. ú. Moravská Ostrava
Druhá smluvní strana: OVANET, a. s.; IČ: 29399491

03291/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov, p. o.; IČ: 75041324

03290/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Centrum sociální pomoci Třinec, p. o.; IČ: 75055473

03289/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky; IČ: 00494453

03286/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: ARKA CZ, o. s.; IČ: 26673045

03284/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Obec Dolní Lutyně; IČ: 00297461

03283/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Město Bílovec; IČ: 00297755

03281/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Domov pro seniory Ludmila, p. o.; IČ: 71196978

03279/2015/ŽPZ

Smlouva o dílo - Poskytnutí příspěvku ke zlepšování přírodního prostředí - Palkovické hůrky
Druhá smluvní strana: Biskupství ostravsko-opavské; IČ: 65468953

03277/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Bílý kruh bezpečí, z. s.; IČ: 47607483

03275/2015/IM

Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene - Přijetí daru pozemků v k. ú. Sklenov, obec Hukvaldy a zřízení věcných břemen služebností k pozemkům
Druhá smluvní strana: Biskupství ostravsko-opavské; IČ: 65468953

03272/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Elim Opava, o. p. s.; IČ: 02278197

03270/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: ANIMA VIVA, o. s.; IČ: 26591014

03263/2015/DSH

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - Pozemek pod silnicí III. třídy, k. ú. Studénka nad Odrou
Druhá smluvní strana: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pobočka Ostrava; IČ: 69797111

03262/2015/RRC

Smlouva o dílo - Podpora vědy a výzkumu v MSK 2015
Druhá smluvní strana: ; IČ:

03254/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Středisko sociálních služeb města Frýdlant n. Ostravicí; IČ: 00847020

03253/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: AlFi, z. s.; IČ: 02801426

03252/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Pečovatelská služba OASA Nový Jičín, o. p. s; IČ: 26843986

03251/2015/EP

Zápis o pravidlech nakládání s produktem - Předmětem licence je produkt: Metodika doporučených postupů v oblasti ochrany týraných, zanedbávaných a zneužitých dětí
Druhá smluvní strana: Ministerstvo práce a sociálních věcí; IČ: 00551023

03250/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Statutární město Frýdek-Místek; IČ: 00296643

03249/2015/EP

Zápis o pravidlech nakládání s produktem - Předmětem licence je produkt: Analýza současného stavu náhradní rodinné péče v MSK
Druhá smluvní strana: Ministerstvo práce a sociálních věcí; IČ: 00551023

03248/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Obec Dětmarovice; IČ: 00297445

03247/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Městská nemocnice Ostrava, p. o.; IČ: 00635162

03246/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Seniorcentrum OASA, s. r. o.; IČ: 27857018

03245/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Domov seniorů Havířov, p. o.; IČ: 75139243

03243/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Domov Korýtko, p. o.; IČ: 70631867

03183/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Středisko volného času Vítkov, p. o.; IČ: 73214892

03182/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Sociální služby Karviná, p. o.; IČ: 70997136

03181/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Help - in, o. p. s.; IČ: 25900757

03180/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, p. o.; IČ: 70631859

03179/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Centrum sociálních služeb Poruba, p. o.; IČ: 71216642

03178/2015/FIN

Příloha rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách
Druhá smluvní strana: PPF banka, a. s.; IČ: 47116129

03177/2015/FIN

Příloha rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách
Druhá smluvní strana: PPF banka, a. s.; IČ: 47116129

03173/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Charita Jablunkov; IČ: 26520923

03172/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p. o.; IČ: 63699401

03171/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Romodrom, o. p. s.; IČ: 26537036

03170/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Spirála, o. p. s.; IČ: 29451736

03169/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Fakultní nemocnice Ostrava; IČ: 00843989

03168/2015/RRC

Smlouva poskytování marketingových a reklamních služeb - Podpora Moravskoslezského kraje prostřednictvím leteckého dopravce
Druhá smluvní strana: Travel Service, a. s.; IČ: 25663135

03161/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Modrý kříž v České republice; IČ: 26641178

03159/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Charita Frenštát pod Radhoštěm; IČ: 49590588

03156/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Služby Dobrého Pastýře; IČ: 66739373

03153/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p. o.; IČ: 60798891

03152/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Sociální služby města Třince, p. o.; IČ: 00600954

03151/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Pečovatelská služba Hrabyně, p. o.; IČ: 71190261

03150/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka, p. o.; IČ: 00847038

03147/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Domov pro seniory Frýdek-Místek, p. o.; IČ: 68158025

03146/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Hospic Frýdek-Místek; IČ: 72046546

03145/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Bunkr, o. p. s.; IČ: 26617013

03144/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Dům seniorů "POHODA", o. p. s.; IČ: 25852051

03093/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, p. o.; IČ: 47815868

03092/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Charita Třinec; IČ: 49591215

03091/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Asociace TRIGON, o. p. s.; IČ: 27027686

03088/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Klub Zvoneček; IČ: 65471776

03085/2015/EP

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Tramvajová trať, k. ú. Zábřeh nad Odrou
Druhá smluvní strana: Správa železniční dopravní cesty, s. o.; Dopravní podnik Ostrava, a. s.; IČ: 70994234; 61974757

03084/2015/EP

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Úprava silnice, k. ú. Zábřeh nad Odrou
Druhá smluvní strana: Správa železniční dopravní cesty, s. o.; IČ: 70994234

03083/2015/KH

Darovací smlouva - Koncert pro hrdiny
Druhá smluvní strana: ČESKÝ ROZHLAS; IČ: 45245053

03082/2015/EP

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Přeložka kabelů, k. ú. Zábřeh nad Odrou
Druhá smluvní strana: Správa železniční dopravní cesty, s. o.; OVANET, a. s.; IČ: 70994234; 29399491

03081/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Město Rychvald; IČ: 00297615

03079/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Město Šenov; IČ: 00297291

03078/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Diakonie ČCE - středisko v Ostravě; IČ: 41035526

03077/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Domov pro seniory Krnov, p. o.; IČ: 00846325

03075/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Charita Ostrava; IČ: 44940998

03074/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Domov Vesna, p. o. ; IČ: 75154391

03064/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, p. o.; IČ: 48772739

03063/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Bohumínská městská nemocnice, a. s.; IČ: 26834022

03061/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Domov pro seniory Vrbno, p. o.; IČ: 70645710

03060/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Žirafa - integrované centrum Frýdek-Místek, p. o.; IČ: 00847011

03059/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Charita Hlučín; IČ: 44941960

03058/2015/RRC

Smlouva o úvěru - Podpora projektu „Vybavení práškové lakovny závěsnou technikou"
Druhá smluvní strana: ARAPRIM, s.r.o.; IČ: 02336308

03057/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem", o. p. s.; IČ: 47812052

03056/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Pavučina, o. p. s.; IČ: 02243041

03055/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Sociální služby města Orlová, p. o.; IČ: 72076674

03053/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje, z. s.; IČ: 26640601

03044/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. p. s.; IČ: 26593548

03021/2015/KŘ

Smlouva o zprostředkování benefitů
Druhá smluvní strana: Sodexho Pass Česká Republika, a. s.; IČ: 61860476

03018/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: DOMINO cz., o. p. s.; IČ: 48472476

03017/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: SLEZSKÁ HUMANITA, o. p. s.; IČ: 42864917

03016/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Sdružení sociálních asistentů; IČ: 26642638

03015/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově; IČ: 00494330

03014/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Škola života, o. p. s.; IČ: 01791664

03013/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Krizové centrum Ostrava, o. s.; IČ: 22735283

03011/2015/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohoda o zrušení věcného břemene - služebnosti - Pozemky, k. ú. Karviná-město
Druhá smluvní strana: Statutární město Karviná; IČ: 00297534

03008/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Nemocnice Český Těšín, a. s.; IČ: 25897551

03007/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: OPEN HOUSE, o. p. s.; IČ: 70645671

03004/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Domov pod Vinnou horou, p. o. ; IČ: 71295046

02998/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově; IČ: 48806749

02996/2015/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - Parkoviště na ulici Opletalova
Druhá smluvní strana: Statutární město Havířov; IČ: 00297488

02995/2015/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Pozemek, k. ú. Frýdek
Druhá smluvní strana: Veolia Energie ČR, a. s.; IČ: 45193410

02991/2015/KH

Smlouva o využití metodiky - "Metodika pro informování veřejnosti o rizicích v rámci prevence závažných havárií"
Druhá smluvní strana: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava; IČ: 61989100

02985/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Domov pro seniory Ondráš; IČ: 66933722

02983/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p. o.; IČ: 70631841

02982/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Althaia, o. p. s.; IČ: 22892150

02981/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o. p. s.; IČ: 02407451

02980/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Domov pro seniory IRIS, Ostrava-Mariánské Hory, p. o.; IČ: 70631824

02974/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s.; IČ: 28659392

02973/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Charita sv. Alexandra; IČ: 26520788

02971/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Centrum Anabell, z. s.; IČ: 26606518

02970/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s.; IČ: 26850176

02969/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Renarkon, o. p. s.; IČ: 25380443

02968/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: MENS SANA, o. p. s.; IČ: 65469003

02967/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Spolek Tulipán; IČ: 70623589

02965/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - 6 ks automobilových plošin, 1 ks automobilový žebřík
Druhá smluvní strana: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje; IČ: 70884561

02960/2015/IM

Smlouva o zřízení služebnosti - Umístění komunikačního vedení, k. ú. Sedlnice
Druhá smluvní strana: Správa železniční dopravní cesty, s. o.; IČ: 70994234

02959/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Charita Český Těšín; IČ: 60337842

02958/2015/EP

Smlouva č. 14168673 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR - Zateplení sportovního centra Střední školy a Základní školy v Havířově-Šumbarku
Druhá smluvní strana: Státní fond životního prostředí České republiky; IČ: 00020729

02952/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Charita Opava; IČ: 43964591

02940/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Bruntálská dílna Polárka, o. p. s.; IČ: 29390168

02899/2015/KH

Darovací smlouva - Dar finančních prostředků
Druhá smluvní strana: Základní organizace Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu, Dolu Darkov; IČ: 01272616

02896/2015/DSH

Příkazní smlouva - Výkon činností, které vedou k efektivní organizaci Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS
Druhá smluvní strana: Koordinátor ODIS, s. r. o.; IČ: 64613895

02891/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Charita Odry; IČ: 62351052

02890/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Charita Studénka; IČ: 44937377

02889/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Domov pro seniory Klimkovice, p. o.; IČ: 70867844

02887/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: o. s. Filadelfie; IČ: 26548518

02886/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: LIGA, o. p. s.; IČ: 00202380

02884/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: CENTROM, o. s.; IČ: 69610371

02883/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Slezská diakonie; IČ: 65468562

02881/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: "Máš čas?", o. s.; IČ: 26584344

02880/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: PRAPOS; IČ: 27011283

02879/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Podhorská nemocnice, a. s.; IČ: 47668989

02878/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Charita Kopřivnice; IČ: 44937342

02877/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Charita Bohumín; IČ: 66182565

02876/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: DomA domácí asistence; IČ: 27031012

02873/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Centrum nové naděje, z. ú.; IČ: 70632031

02872/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Domov Čujkovova Ostrava-Zábřeh, p. o.; IČ: 70631875

02868/2015/ŽPZ

Darovací smlouva - Podpora tříděného sběru
Druhá smluvní strana: Město Český Těšín; IČ: 00297437

02866/2015/ŽPZ

Darovací smlouva - Podpora tříděného sběru
Druhá smluvní strana: Město Bohumín; IČ: 00297569

02864/2015/ŽPZ

Darovací smlouva - Podpora tříděného sběru
Druhá smluvní strana: Město Třinec; IČ: 00297313

02863/2015/ŽPZ

Darovací smlouva - Podpora tříděného sběru
Druhá smluvní strana: Městys Suchdol nad Odrou; IČ: 00298450

02862/2015/ŽPZ

Darovací smlouva - Podpora tříděného sběru
Druhá smluvní strana: Obec Kozlovice; IČ: 00296821

02861/2015/ŽPZ

Darovací smlouva - Podpora tříděného sběru
Druhá smluvní strana: Město Vrbno pod Pradědem; IČ: 00296457

02860/2015/ŽPZ

Darovací smlouva - Podpora tříděného sběru
Druhá smluvní strana: Obec Nové Heřminovy; IČ: 00846538

02859/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: JINAK, o. p. s.; IČ: 01606085

02858/2015/IM

Smlouva o připojení k distribuční soustavě - 4. etapa transformace organizace Marianum
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

02850/2015/IM

Smlouva o provedení dobrovolné dražby - Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm dražbou
Druhá smluvní strana: NAXOS, a. s.; IČ: 26445867

02849/2015/ŽPZ

Darovací smlouva - Podpora tříděného sběru
Druhá smluvní strana: Obec Karlova Studánka; IČ: 00296104

02848/2015/ŽPZ

Darovací smlouva - Podpora tříděného sběru
Druhá smluvní strana: Obec Nová Pláň; IČ: 00852759

02846/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o.; IČ: 29386063

02845/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Židovská obec v Ostravě; IČ: 00562602

02844/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Diecézní charita ostravsko-opavská; IČ: 66181127

02843/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Lexikona; IČ: 22717005

02835/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o. p. s.; IČ: 01854071

02834/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Centrum soc. služeb Bohumín, p. o.; IČ: 48806145

02833/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava; IČ: 68308892

02831/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava, z. s.; IČ: 02474964

02829/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Středisko pracovní rehabilitace - denní stacionář, o. p. s.; IČ: 01816675

02827/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Na Výminku, s. r. o.; IČ: 28602684

02825/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p. o.; IČ: 70631816

02823/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, p. o.; IČ: 70631832

02822/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Akademický ústav Karviná, z. ú.; IČ: 62331485

02820/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Charita Krnov; IČ: 48806510

02816/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Domov Slunečnice, Ostrava-Poruba, p. o.; IČ: 70631883

02804/2015/IM

Smlouva o zřízení věcných břemen - služebností inženýrské sítě - Novostavba objektu chráněného bydlení v Osoblaze
Druhá smluvní strana: Obec Osoblaha; IČ: 00296279

02792/2015/IM

Nájemní smlouva - Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava
Druhá smluvní strana: ROTOCAST, a. s.; IČ: 26792508

02791/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Domov pro seniory Osoblaha, p. o.; IČ: 45234663

02785/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p. o.; IČ: 70631808

02781/2015/IM

Smlouva o výpůjčce - Výpůjčka části pozemku, k. ú. Nová Bělá
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava, Městský obvod Nová Bělá; IČ: 00845451

02780/2015/RRC

Smlouva o podnájmu prostor a poskytování služeb - Muzeum motorek
Druhá smluvní strana: Ostravské výstavy, a. s.; IČ: 25399471

02778/2015/RRC

Memorandum o založení Asociace teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR
Druhá smluvní strana: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, z. s.; IČ: 00576310

02777/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s.; IČ: 48804517

02776/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Charita Frýdek-Místek; IČ: 45235201

02774/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Vila Vančurova, o. p. s.; IČ: 02250152

02773/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Spolkový dům Mariany Berlové; IČ: 26594731

02770/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: GALAXIE centrum pomoci o. s.; IČ: 68899327

02768/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Charita Nový Jičín; IČ: 73635677

02764/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Dětská rehabilitace; IČ: 47811820

02761/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Moravskoslezská unie neslyšících, z. s.; IČ: 22880011

02757/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: MIKASA, z. s.; IČ: 22832386

02756/2015/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Občanské sdružení AVE; IČ: 65468431

02738/2015/ŽPZ

Smlouva č. 02051542 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky - Zpracování návrhu Plánu odpadového hospodářství MSK
Druhá smluvní strana: Státní fond životního prostředí České republiky; IČ: 00020729

02722/2015/IM

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí - Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

02714/2015/INF

Smlouva o poskytování služby krajské digitální spisovny a o zpracování osobních údajů
Druhá smluvní strana: Město Odry; IČ: 00298221

02711/2015/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene k části pozemku, k. ú. Nová Bělá
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

02707/2015/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, p. o.; IČ: 00575933

02706/2015/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, p. o.; IČ: 00575933

02705/2015/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, p. o.; IČ: 00575933

02704/2015/DSH

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: Koordinátor ODIS, s. r. o.; IČ: 64613895

02699/2015/IM

Smlouva o výpůjčce - Výpůjčka části pozemků v rámci stavby Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

02681/2015/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02680/2015/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02672/2015/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: Slezská nemocnice v Opavě, p. o.; IČ: 47813750

02671/2015/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.; IČ: 00844641

02670/2015/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: Nemocnice Třinec, p. o.; IČ: 00534242

02669/2015/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, p. o.; IČ: 48804525

02668/2015/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.; IČ: 00844896

02667/2015/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o.; IČ: 00844853

02666/2015/RRC

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu MSK - Podpora tvorby a marketingu produktů cestovního ruchu na území MSK
Druhá smluvní strana: Moravian-Silesian Tourism, s. r. o.; IČ: 02995832

02665/2015/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.; IČ: 00534188

02662/2015/EP

Dohoda o spolupráci - Program Interreg V-A Česká republika - Polsko
Druhá smluvní strana: Dolnoslaska Organizacja Turystyczna; IČ: 932116764

02661/2015/IM

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - Zřízení kabelového vedení, k. ú. Moravská Ostrava
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz; IČ: 00845451

02654/2015/EP

Smlouva o převodu projektové dokumentace a postoupení práv - Destinační management Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: Agentura pro regionální rozvoj, a. s.; IČ: 47673168

02651/2015/IM

Smlouva o zřízení věcných břemen - služebností inženýrské sítě - Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení, k. ú. Sedlnice
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

02648/2015/EP

Licenční smlouva - Mentor-lektor
Druhá smluvní strana: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; IČ: 00022985

02645/2015/FIN

Smlouva o poskytnutí úvěrového rámce - Poskytnutí úvěrového rámce č. 1130/15/5627 na období 2014-2020
Druhá smluvní strana: Československá obchodní banka, a. s.; IČ: 00001350

02633/2015/EP

Licenční smlouva - Moravskoslezský pakt zaměstanosti
Druhá smluvní strana: Ministerstvo práce a sociálních věcí; IČ: 00551023

02627/2015/IM

Žádost - Smlouva o sdružených službách dodávky/podnikatel - Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká
Druhá smluvní strana: ČEZ Prodej, s. r. o.; IČ: 27232433

02620/2015/RRC

Smlouva o výpůjčce regionálního exponátu MSK pro prezentaci na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně
Druhá smluvní strana: Dolní oblast VÍTKOVICE; IČ: 75125285

02617/2015/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - Inteligentní zastávky MHD-označník zastávka Praskova II.
Druhá smluvní strana: Městský dopravní podnik Opava, a. s.; IČ: 64610250

02595/2015/FIN

Smlouva o poskytnutí služby elektronického bankovnictví - ČSOB
Druhá smluvní strana: Československá obchodní banka, a. s.; IČ: 00001350

02594/2015/FIN

Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24
Druhá smluvní strana: Československá obchodní banka, a. s.; IČ: 00001350

02593/2015/RRC

Smlouva o spolupráci a spolufinancování společné prezentace MSK a partnera na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně
Druhá smluvní strana: Statutární město Frýdek-Místek; IČ: 00296643

02592/2015/FIN

Smlouva o ČSOB municipálním kontu
Druhá smluvní strana: Československá obchodní banka, a. s.; IČ: 00001350

02587/2015/IM

Smlouva o provedení dobrovolné dražby - Prodej nemovitostí v k. ú. Kunčice formou dobrovolné veřejné dražby
Druhá smluvní strana: NAXOS, a. s.; IČ: 26445867

02586/2015/IM

Smlouva o provedení dobrovolné dražby - Prodej nemovitostí v k. ú. Vítkov formou dobrovolné veřejné dražby
Druhá smluvní strana: NAXOS, a. s.; IČ: 26445867

02580/2015/KŘ

Smlouva o vytvoření autorského díla - Autorské dílo a přednáška
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02574/2015/KŘ

Smlouva o odborné praxi - Odborná praxe studenta Právnické fakulty Panevropské vysoké školy
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02573/2015/DSH

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věc - Pozemek pod silnicí II. třídy
Druhá smluvní strana: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových pobočka Ostrava; IČ: 69797111

02572/2015/DSH

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem - Pozemky pod silnicí III. třídy
Druhá smluvní strana: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pobočka Ostrava; IČ: 69797111

02570/2015/KŘ

Smlouva na zajištění zimní údržby - Zimní údržba vozovek, parkovišť, chodníků a schodišť přilehlých k budovám KÚ MSK
Druhá smluvní strana: Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, p. o.; IČ: 00097381

02569/2015/IM

Smlouva o přeložce inženýrské sítě - Přeložka inženýrské sítě na pozemcích, k. ú. Dubina u Ostravy, k. ú. Nová Bělá, v rámci stavby IVC Ostrava-Jih
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih; IČ: 84545104

02549/2015/EP

Podlicenční smlouva - Plánování sociálních služeb II
Druhá smluvní strana: Ministerstvo práce a sociálních věcí; IČ: 00551023

02545/2015/EP

Podlicenční smlouva - Plánování sociálních služeb II
Druhá smluvní strana: Ministerstvo práce a sociálních věcí; IČ: 00551023

02544/2015/EP

Podlicenční smlouva - Plánování sociálních služeb II
Druhá smluvní strana: Ministerstvo práce a sociálních věcí; IČ: 00551023

02541/2015/IM

Smlouva na zhotovení PD, výkon IČ, výkon funkce koordinátora BOZP a AD - Rekonstrukce budovy krajského úřadu - Klimatizace budov A, B, D
Druhá smluvní strana: Climart, spol. s r. o.; IČ: 27845061

02540/2015/IM

Smlouva o úhradě nákladů - IVC Třinec
Druhá smluvní strana: KARIPER, s. r. o.; IČ: 25854135

02536/2015/ŽPZ

Smlouva o dílo - Vypracování posudku k záměru "Modernizace hal farmy Ostravská, Velké Albrechtice"
Druhá smluvní strana: JP EPROJ, s. r. o.; IČ: 29443831

02529/2015/INF

Smlouva o poskytování služby krajské digitální spisovny a o zpracování osobních údajů
Druhá smluvní strana: Město Břidličná; IČ: 00295906

02523/2015/RRC

Smlouva o výpůjčce - Výpůjčka nemovitých věcí, k. ú. Nošovice
Druhá smluvní strana: Plzeňský Prazdroj, a. s.; IČ: 45357366

02511/2015/IM

Smlouva o zřízení věcných břemen - služebností inženýrské sítě - Stavba přeložek dálkového komunikačního vedení, k. ú. Mošnov
Druhá smluvní strana: Letiště Ostrava, a. s.; IČ: 26827719

02507/2015/IM

Smlouva o zřízení věcných břemen - služebností inženýrské sítě - Stavba přeložek kabelového vedení veřejného osvětlení, k. ú. Mošnov
Druhá smluvní strana: Letiště Ostrava, a. s.; IČ: 26827719

02506/2015/IM

Smlouva o zřízení věcných břemen - služebností inženýrské sítě - Stavba přeložek kanalizační přípojky, k. ú. Mošnov
Druhá smluvní strana: Letiště Ostrava, a. s.; IČ: 26827719

02503/2015/IM

Smlouva o zřízení věcných břemen - služebností inženýrské sítě - Stavba přeložek plynovodní přípojky, k. ú. Mošnov
Druhá smluvní strana: Letiště Ostrava, a. s.; IČ: 26827719

02499/2015/IM

Smlouva o zřízení věcných břemen - služebností inženýrské sítě - Stavba přeložek kabelového vedení VN, k. ú. Mošnov
Druhá smluvní strana: Letiště Ostrava, a. s.; IČ: 26827719

02497/2015/IM

Smlouva o zřízení věcných břemen - služebností inženýrské sítě - Stavba přeložek kabelového vedení NN, k. ú. Mošnov
Druhá smluvní strana: Letiště Ostrava, a. s.; IČ: 26827719

02471/2015/INF

Smlouva o poskytování služby krajské digitální spisovny a o zpracování osobních údajů
Druhá smluvní strana: Město Město Albrechtice; IČ: 00296228

02463/2015/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - Stavba sdělovacího kabelu, k. ú. Mošnov
Druhá smluvní strana: Řízení letového provozu České republiky, s. p.; IČ: 49710371

02462/2015/IM

Smlouva o poskytnutí práva provést stavbu - Přístavba Domu umění – Galerie 21. století
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz; IČ: 00845451

02447/2015/INF

Smlouva na umístění infrastruktury a technologie krajského konektoru projektu CMS 2.0 - KIVS
Druhá smluvní strana: Ministerstvo vnitra; IČ: 00007064

02397/2015/ŽPZ

Smlouva o dílo - Podnikatelský areál ve Staříči
Druhá smluvní strana: Ing. Pavla Žídková; IČ: 61611531

02380/2015/RRC

Smlouva o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu "Mapa zážitků Moravy a Slezska"
Druhá smluvní strana: Jihomoravský kraj; IČ: 70888337

02364/2015/EP

Licenční smlouva - Podpora přírodovědného vzdělávání v Moravskoslezském kraji
Druhá smluvní strana: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; IČ: 00022985

02362/2015/INF

Smlouva o poskytování služeb krajské digitální spisovny a zpracování osobních údajů
Druhá smluvní strana: Město Vrbno pod Pradědem; IČ: 00296457

02282/2015/FIN

Smlouva o užívání platební karty - Úhrady nákladů držitele v rámci výkonu jeho funkce
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02279/2015/RRC

Smlouva o spolupráci a spolufinancování společné prezentace MSK a partnera na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně
Druhá smluvní strana: Statutární město Karviná; IČ: 00297534

02278/2015/RRC

Smlouva o spolupráci a spolufinancování společné prezentace MSK a partnera na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně
Druhá smluvní strana: Statutární město Opava; IČ: 00300535

02274/2015/RRC

Smlouva o spolupráci a spolufinancování společné prezentace MSK a partnera na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

02222/2015/RRC

Smlouva o poskytnutí synchronizační licence - Audiovizuální reklamní spot
Druhá smluvní strana: SUPRAPHON, a. s.; IČ: 48038725

02208/2015/IM

Smlouva o zřízení věcných břemen - služebností inženýrské sítě - Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení, k. ú. Nový Jičín
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02207/2015/FIN

Žádost o vydání platební karty České spořitelny, a. s.
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ:

02185/2015/INF

Smlouva o centralizovaném zadávání
Druhá smluvní strana: Ministerstvo vnitra; IČ: 00007064

02179/2015/RRC

Rámcová smlouva o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: Agentura pro regionální rozvoj, a. s.; IČ: 47673168

02163/2015/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, p. o.; IČ: 00602086

02149/2015/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02148/2015/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Zřízení věcného břemene pro stavbu teplovodu na pozemku parc. č. 650/1, k. ú. Frýdek
Druhá smluvní strana: Veolia Energie ČR, a. s.; IČ: 45193410

02058/2015/KŘ

Smlouva o provedení reklamy a propagace - OHMC 2015
Druhá smluvní strana: Veolia Energie ČR, a. s.; IČ: 45193410

02056/2015/IM

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - Pozemky, k. ú. Poruba-sever
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

01994/2015/RRC

Smlouva o dílo - Podpora destinačních managementů turistických oblastí MSK 2015 - 2016
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01974/2015/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - Umístění přípojkové skříně včetně kabelu NN, k. ú. Vítkov
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

01965/2015/SOC

Dohoda o společném postupu při řešení převodu části činností zabezpečovaných příspěvovou organizací kraje Domov Jistoty, příspěvková organizace
Druhá smluvní strana: Město Bohumín; IČ: 00297569

01929/2015/EP

Smlouva č. 14189976 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí - Parkové úpravy v areálu OLÚ Metylovice, Moravskoslezského sanatoria, p. o.
Druhá smluvní strana: Státní fond životního prostředí České republiky; IČ: 00020729

01913/2015/IM

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti - Realizace stavby Oprava střechy objektu Husova
Druhá smluvní strana: Ing. Tomáš Lysek; IČ: 8699977

01901/2015/EP

Smlouva č. 14172633 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR - Energetické úspory SOŠ Český Těšín, budova školy Tyršova
Druhá smluvní strana: Státní fond životního prostředí České republiky; IČ: 00020729

01899/2015/EP

Smlouva č. 14172813 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí - Zateplení střední odborné školy v Bruntále
Druhá smluvní strana: Státní fond životního prostředí České republiky; IČ: 00020729

01896/2015/EP

Smlouva č. 14196943 o poskytnutí podpory ze Státného fondu životního prostředí ČR - Zateplení vybraných budov Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Kopřivnici
Druhá smluvní strana: Státní fond životního prostředí České republiky; IČ: 00020729

01888/2015/RRC

Smlouva o nájmu ploch pro reklamní účely
Druhá smluvní strana: Letiště Ostrava, a. s.; IČ: 26827719

01885/2015/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - Umístění inženýrské sítě, k. ú. Třinec
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

01867/2015/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - Umístění inženýrské sítě, k. ú. Opava
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

01855/2015/RRC

Smlouva o dílo - Podpora destinačních managementů turistických oblastí MSK
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01850/2015/IM

Smlouva o právu provést stavbu - Letiště Leoše Janáčka, Bezpečnostní centrum - 1. etapa
Druhá smluvní strana: Správa železniční dopravní cesty, s. o.; IČ: 70994234

01849/2015/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - Vodovodní přípojka, k. ú. Vítkovice
Druhá smluvní strana: Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia; IČ: 45771570

01847/2015/IM

Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie - Ostrava, ul. Švabinského, přeložka NN
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

01841/2015/ŠMS

Darovací smlouva - Peněžitý dar
Druhá smluvní strana: Český olympijský výbor; IČ: 48546607

01840/2015/IM

Smlouva o nájmu - Pozemky, k. ú. Šumbark
Druhá smluvní strana: Statutární město Havířov; IČ: 00297488

01839/2015/SOC

Memorandum o spolupráci v sociální oblasti - Vytvoření prostoru pro komunikaci, konzultaci, spojování úsilí a dosahování přínosných výsledků ze společných aktivit Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity a MSK
Druhá smluvní strana: Ostravská univerzita v Ostravě; IČ: 61988987

01838/2015/IM

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - Část pozemku, k. ú. Karviná-město
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

01837/2015/INF

Smlouva o výpůjčce
Druhá smluvní strana: MUDr. Hana Heráková; IČ:

01834/2015/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o.; IČ: 00845027

01832/2015/RRC

Smlouva o dílo - Podpora destinačních managementů turistických oblastí MSK
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01826/2015/RRC

Smlouva o spolupráci - 5. ročník gastrofestivalu „Jak šmakuje Moravskoslezsko"
Druhá smluvní strana: LIN, a. s.; IČ: 25720767

01825/2015/RRC

Smlouva o dílo na realizaci rozhlasové kampaně v roce 2015
Druhá smluvní strana: LIN, a. s.; IČ: 25720767

01823/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - 1ks automobil chemický, 2 ks automobil protiplynový
Druhá smluvní strana: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje; IČ: 70884561

01819/2015/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Stavba plynárenského zařízení, k. ú. Opava-Předměstí
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

01807/2015/RRC

Smlouva o budoucí kupní smlouvě - Prodej nemovitostí, k. ú. Karviná-Doly
Druhá smluvní strana: Veolia Energie ČR, a. s.; IČ: 45193410

01806/2015/IM

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti - Rekonstrukce elektroinstalace 1. a 2. NP - 3. etapa
Druhá smluvní strana: Ing. Petr Valík; IČ: 12694126

01805/2015/RRC

Smlouva o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2015
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

01799/2015/IM

Smlouva o výpůjčce - Pozemky, k. ú. Mošnov - pro stavbu odvodnění v rámci stavby "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení"
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

01798/2015/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti stezky, průhonu a cesty - K. ú. Trojanovice
Druhá smluvní strana: Biskupství ostravsko-opavské; IČ: 65468953

01797/2015/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Zřízení a provozování podzemní NTL plynovodní přípojky, k. ú. Opava-Předměstí
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

01796/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - Vypůjčka 5 kusů prvosledových CAS
Druhá smluvní strana: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje; IČ: 70884561

01792/2015/KŘ

Smlouva o vzájemné součinnosti při pronájmu bytů zaměstnancům Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: RPG Byty, s. r. o.; IČ: 27769127

01791/2015/RRC

Smlouva na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání, nákup vysílacího času a poskytnutí licence - Cestuj a poznávej MSK - s chutí
Druhá smluvní strana: POLAR televize Ostrava, s. r. o.; IČ: 25859838

01785/2015/RRC

Smlouva o dílo - Podpora destinačních managementů turistických oblastí MSK 2015 - 2016
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01780/2015/RRC

Smlouva o smlouvě budoucí darovací - Dar nemovitostí, k. ú. Karviná-Doly
Druhá smluvní strana: Statutární město Karviná; IČ: 00297534

01761/2015/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - Podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě a soubor optických a metalických kabelů, k. ú. Moravská Ostrava
Druhá smluvní strana: OVANET, a. s.; IČ: 29399491

01753/2015/SOC

Smlouva o dílo - Resocializační program MSK 2015
Druhá smluvní strana: Slezská diakonie; IČ: 65468562

01751/2015/IM

Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících - 4. etapa transformace organizace Marianum - DOZP Karviná
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

01750/2015/ŽPZ

Smlouva o dílo - Příspěvek ke zlepšování přírodního prostředí - PP Travertinová kaskáda
Druhá smluvní strana: Obec Tichá; IČ: 00298476

01749/2015/ŽPZ

Smlouva o dílo - Vypracování posudku k záměru "Středisko odchovu drůbeže Kravaře 2B"
Druhá smluvní strana: JP EPROJ, s. r. o.; IČ: 29443831

01738/2015/SOC

Smlouva o dílo - Resocializační program MSK 2015
Druhá smluvní strana: EUROTOPIA Opava, o. p. s.; IČ: 25852345

01727/2015/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - Přípojka NNk, k. ú. Slezská Ostrava
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

01725/2015/ŠMS

Dohoda o společném postupu při řešení převodu činnosti zabezpečované příspěvkovou organizací kraje Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace
Druhá smluvní strana: Město Bílovec; IČ: 00297755

01717/2015/IM

Smlouva o zřízení věcných břemen - služebností inženýrské sítě - Stavba kabelového vedení veřejného osvětlení na pozemcích v k. ú. Mošnov
Druhá smluvní strana: Letiště Ostrava, a. s.; IČ: 26827719

01712/2015/IM

Smlouva o zřízení věcných břemen - služebností inženýrské sítě - Stavba dálkového komunikačního vedení sdělovacího kabelu na pozemcích v k. ú. Mošnov
Druhá smluvní strana: Letiště Ostrava, a. s.; IČ: 26827719

01711/2015/IM

Smlouva o zřízení věcných břemen - služebností inženýrské sítě - Stavba přeložek kanalizačních přípojek na pozemcích v k. ú. Mošnov
Druhá smluvní strana: Letiště Ostrava, a. s.; IČ: 26827719

01710/2015/IM

Smlouva o zřízení věcných břemen - služebností inženýrské sítě - Stavba přeložek kabelového vedení VN na pozemcích v k. ú. Mošnov
Druhá smluvní strana: Letiště Ostrava, a. s.; IČ: 26827719

01709/2015/IM

Smlouva o zřízení věcných břemen - služebností inženýrské sítě - Stavba přeložek plynovodních přípojek na pozemcích v k. ú. Mošnov
Druhá smluvní strana: Letiště Ostrava, a. s.; IČ: 26827719

01708/2015/IM

Smlouva o zřízení věcných břemen - služebností inženýrské sítě - Stavba přeložek kabelového vedení NN na pozemcích v k. ú. Mošnov
Druhá smluvní strana: Letiště Ostrava, a. s.; IČ: 26827719

01672/2015/INF

Smlouva na provedení analýzy outsourcingu tiskových služeb
Druhá smluvní strana: Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.; IČ: 00176150

01663/2015/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Českotěšínsko
Druhá smluvní strana: Obec Dolní Tošanovice; IČ: 00576875

01652/2015/EP

Dohoda o převodu práv a povinností stavebníka - Silnice 2015 - 7 staveb
Druhá smluvní strana: Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o.; IČ: 00095711

01649/2015/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Českotěšínsko
Druhá smluvní strana: Město Český Těšín; IČ: 00297437

01648/2015/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Českotěšínsko
Druhá smluvní strana: Obec Dobrá; IČ: 00296589

01624/2015/EP

Smlouva o dílo na zhotovení analýzy a návrhu struktury databáze sociálních služeb - Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
Druhá smluvní strana: ICT Brains, s. r. o.; IČ: 28650891

01623/2015/KH

Memorandum o výstavbě hasičské zbrojnice ve Vrbně pod Pradědem
Druhá smluvní strana: Město Vrbno pod Pradědem; IČ: 00296457

01622/2015/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01621/2015/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Pozemek, k. ú. Český Těšín
Druhá smluvní strana: Město Český Těšín; IČ: 00297437

01620/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - 4 ks prvosledových cisternových automobilových stříkaček se speciální technologií
Druhá smluvní strana: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje; IČ: 70884561

01617/2015/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Českotěšínsko
Druhá smluvní strana: Statutární město Frýdek-Místek; IČ: 00296643

01615/2015/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Českotěšínsko
Druhá smluvní strana: Statutární město Havířov; IČ: 00297488

01614/2015/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Českotěšínsko
Druhá smluvní strana: Obec Hnojník; IČ: 00296678

01613/2015/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Českotěšínsko
Druhá smluvní strana: Obec Horní Tošanovice; IČ: 00576883

01606/2015/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Pozemek, k. ú. Šumbark
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

01589/2015/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - Stavba sdělovacího kabelu, k. ú. Mošnov
Druhá smluvní strana: Řízení letového provozu České republiky, s. p.; IČ: 49710371

01585/2015/IM

Smlouva o smlouvě budoucí o úhradě nákladů na pořízení změny územního plánu - Nemovité věci na ul. Potoční ve Frýdku-Místku
Druhá smluvní strana: Statutární město Frýdek-Místek; IČ: 00296643

01574/2015/KH

Darovací smlouva - Peněžitý dar
Druhá smluvní strana: Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR; IČ: 49279319

01571/2015/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Českotěšínsko
Druhá smluvní strana: Obec Chotěbuz; IČ: 67339158

01570/2015/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Českotěšínsko
Druhá smluvní strana: Statutární město Karviná; IČ: 00297534

01569/2015/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Českotěšínsko
Druhá smluvní strana: Obec Komorní Lhotka; IČ: 00494232

01568/2015/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Českotěšínsko
Druhá smluvní strana: Obec Nošovice; IČ: 00577049

01565/2015/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Českotěšínsko
Druhá smluvní strana: Obec Ropice; IČ: 70305587

01564/2015/DSH

Smlouva o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou dopravou - oblast Českotěšínsko
Druhá smluvní strana: Obec Řeka; IČ: 00576891

01563/2015/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Českotěšínsko
Druhá smluvní strana: Obec Smilovice; IČ: 00576905

01561/2015/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Českotěšínsko
Druhá smluvní strana: Obec Střítež; IČ: 00576913

01559/2015/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Českotěšínsko
Druhá smluvní strana: Obec Těrlicko; IČ: 00297666

01558/2015/IM

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby - Stavba plynovodu pro budovu ZZS MSK v Opavě
Druhá smluvní strana: Statutární město Opava; IČ: 00300535

01557/2015/ZDR

Smlouva o zajištění akce "Moravskoslezská sestra 2015"
Druhá smluvní strana: Agentura Orange, s. r. o.; IČ: 26856425

01555/2015/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Českotěšínsko
Druhá smluvní strana: Obec Třanovice; IČ: 00576921

01554/2015/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Českotěšínsko
Druhá smluvní strana: Město Třinec; IČ: 00297313

01553/2015/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Českotěšínsko
Druhá smluvní strana: Obec Vělopolí; IČ: 00576930

01552/2015/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou osobní dopravou - oblast Českotěšínsko
Druhá smluvní strana: Obec Vojkovice; IČ: 00577081

01550/2015/FIN

Smlouva o zvýhodněném úročení zůstatku na účtu - Změna zvýhodněného úročení
Druhá smluvní strana: Raiffeisenbank, a. s.; IČ: 49240901

01547/2015/KŘ

Smlouva o zabezpečení odborné praxe žáků
Druhá smluvní strana: Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, p. o.; IČ: 00602132

01543/2015/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Pozemky, k. ú. Bruntál-město
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

01527/2015/KH

Darovací smlouva - Peněžitý dar
Druhá smluvní strana: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje; IČ: 75151502

01516/2015/RRC

Smlouva o dílo - Podpora podnikání v MSK 2015
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01499/2015/KH

Darovací smlouva - Peněžitý dar
Druhá smluvní strana: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje; IČ: 75151502

01497/2015/SOC

Smlouva o partnerství - Pořízení vozidel do sociálních zařízení
Druhá smluvní strana: Zámek Dolní Životice, p. o.; IČ: 71197052

01487/2015/SOC

Smlouva o partnerství - Pořízení vozidel do sociálních zařízení
Druhá smluvní strana: Benjamín, p. o.; IČ: 00847461

01481/2015/SOC

Smlouva o partnerství - Pořízení vozidel do sociálních zařízení
Druhá smluvní strana: SAGAPO, p. o.; IČ: 00846350

01475/2015/SOC

Smlouva o partnerství - Pořízení vozidel do sociálních zařízení
Druhá smluvní strana: Domov Jistoty, p. o.; IČ: 00847372

01467/2015/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost - Pozemky, k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

01466/2015/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost - Pozemky, k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

01450/2015/SOC

Smlouva o partnerství - Pořízení vozidel do sociálních zařízení
Druhá smluvní strana: Domov Březiny, p. o.; IČ: 00847348

01449/2015/SOC

Smlouva o partnerství - Pořízení vozidel do sociálních zařízení
Druhá smluvní strana: Náš svět, p. o.; IČ: 00847046

01448/2015/SOC

Smlouva o partnerství - Pořízení vozidel do sociálních zařízení
Druhá smluvní strana: HARMONIE, p. o.; IČ: 00846384

01447/2015/SOC

Smlouva o partnerství - Pořízení vozidel do sociálních zařízení
Druhá smluvní strana: Marianum, p. o.; IČ: 71197061

01432/2015/DSH

Smlouva č. 76S/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 - Financování oprav a údržby silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví zřizovatele
Druhá smluvní strana: Státní fond dopravní infrastruktury; Správa silnic MSK; IČ: 70856508; 00095711

01431/2015/ŽPZ

Smlouva o dílo - Poskytnutí příspěvku ke zlepšování přírodního prostředí - PP Váňův kámen
Druhá smluvní strana: Občanské sdružení Hájenka; IČ: 64629881

01430/2015/ŽPZ

Smlouva o dílo - Příspěvek ke zlepšování přírodního prostředí
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01428/2015/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - Stavba podzemního komunikačního vedení, k. ú. Třinec
Druhá smluvní strana: O2 Czech Republic, a. s.; IČ: 60193336

01403/2015/RRC

Smlouva o dílo - Podpora podnikání v MSK 2015
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01397/2015/ŽPZ

Smlouva o poskytnutí služby elektromobilita
Druhá smluvní strana: ČEZ, a. s.; IČ: 45274649

01389/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - Výpůjčka 8 kusů CAS s IT
Druhá smluvní strana: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje; IČ: 70884561

01317/2015/ŽPZ

Smlouva o dílo - Poskytnutí příspěvku ke zlepšování PP - Hukvaldy
Druhá smluvní strana: Biskupství ostravsko-opavské; IČ: 65468953

01315/2015/ŽPZ

Smlouva o dílo - Péče o pozemky, k. ú. Kojetín u Starého Jičína
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01314/2015/ŽPZ

Smlouva o dílo - Péče o pozemky, k. ú. Kozlovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01311/2015/ŽPZ

Smlouva o dílo - Péče o pozemky, k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01276/2015/EP

Příkazní smlouva - "Silnice 2015 - 7 staveb" a "Silnice 2015 - Mariánskohorská"
Druhá smluvní strana: Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o.; IČ: 00095711

01247/2015/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Právo užívání části pozemku, k. ú. Bludovice
Druhá smluvní strana: J.A.M.2012, s. r. o.; IČ: 62302841

01223/2015/RRC

Smlouva o partnerství - Beskydská magistrála
Druhá smluvní strana: Obec Morávka; IČ: 00296945

01222/2015/RRC

Smlouva o výpůjčce - Beskydská magistrála
Druhá smluvní strana: Obec Morávka; IČ: 00296945

01186/2015/IM

Smlouva o zřízení věcných břemen - služebností - Pozemky, k. ú. Velké Heraltice
Druhá smluvní strana: Obec Velké Heraltice; IČ: 00300837

01164/2015/KON

Smlouva o vytvoření komplexního řešení nákupního systému pro příspěvkové organizace a poskytování servisních a konzultačních služeb
Druhá smluvní strana: eCENTRE, a. s.; IČ: 27149862

01141/2015/ŽPZ

Smlouva o podnájmu elektromobilu v rámci projektu E-mobilita
Druhá smluvní strana: ČEZ, a. s.; IČ: 45274649

01140/2015/IM

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - REKO MS Rýmařov, Sokolovská
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

01137/2015/IM

Smlouva o právu provést zateplení objektu včetně výměny oken - Pozemek parc. č. 1213/39, ostatní plocha a parc. č. 1213/48, ostatní plocha, k. ú. Šumbark
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01135/2015/IM

Smlouva o právu provést zateplení objektu včetně výměny oken - Pozemek parc. č. 1213/40, ostatní plocha, k. ú. Šumbark
Druhá smluvní strana: HOPL games, s. r. o.; IČ: 28599195

01083/2015/IM

Smlouva o zřízení služebností - Umístění a provozování bezpečnostního prvku včetně oplocení, k. ú. Slezská Ostrava
Druhá smluvní strana: DIAMO, s. p.; IČ: 00002739

01065/2015/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - VB k pozemku, k. ú. Bludovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01064/2015/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - Pozemky, k. ú. Havířov-Město
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

01050/2015/KŘ

Smlouva o provozování, provádění údržby a oprav elektrického zařízení - Kompaktní trafostanice Eltraf CTS
Druhá smluvní strana: ČEZ Energetické služby, s. r. o.; IČ: 27804721

01048/2015/EP

Smlouva o partnerství - Nákup dopravních automobilů pro JPO
Druhá smluvní strana: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje; IČ: 70884561

01043/2015/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Stavba přeložky sdělovacích kabelů v rámci stavby Letiště Leoše Janáčka - kolejové napojení
Druhá smluvní strana: Správa železniční dopravní cesty, s. o.; IČ: 70994234

01041/2015/RRC

Smlouva o právu provést stavbu - Výstavba na pozemcích par. č. 78/7, 78/8 a 412/3 v k.ú. Nižní Lhoty
Druhá smluvní strana: Panattoni Czech Republic Development, s. r. o.; IČ: 28190882

01010/2015/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Věcné břemeno k pozemkům prac. č 783/16, 783/29, 783/31, k. ú. Zábřeh nad Odrou
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

01005/2015/EP

Smlouva č. 166/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015
Druhá smluvní strana: Státní fond dopravní infrastruktury; IČ: 70856508

01002/2015/ŽPZ

Smlouva o dílo - Příspěvek ke zlepšování přírodního prostředí
Druhá smluvní strana: Obec Šilheřovice; IČ: 00300730

00995/2015/ZDR

Darovací smlouva - Podpora dárcovství kostní dřeně v roce 2015
Druhá smluvní strana: Nadace pro transplantace kostní dřeně; IČ: 45333378

00985/2015/RRC

Smlouva o výpůjčce - 1 ks systému GPS sledování roleb v rámci projektu Beskydská magistrála
Druhá smluvní strana: Gírová turismus, s. r. o.; IČ: 28601050

00951/2015/IM

Smlouva o provedení dobrovolné dražby - Nemovitosti, k. ú. Vítkov
Druhá smluvní strana: NAXOS, a. s.; IČ: 26445867

00945/2015/IM

Smlouva o provedení dobrovolné dražby - Prodej nemovitých věcí dražbou - pozemek parc. č. 508, jehož součástí je budova bez čp/če, k. ú. Fulnek
Druhá smluvní strana: NAXOS, a. s.; IČ: 26445867

00936/2015/IM

Smlouva o provedení dobrovolné dražby - Prodej nemovitostí dražbou v k. ú. Vítkov - bývalý areál Střední školy Vítkov-Podhradí
Druhá smluvní strana: NAXOS, a. s.; IČ: 26445867

00905/2015/EP

Smlouva o výpůjčce - CHEMICKÝ MONITORING - CHEMON
Druhá smluvní strana: BorsodChem MCHZ, s. r. o.; IČ: 26019388

00901/2015/IM

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - V rámci stavby REKO MS Bruntál Rýmařovská
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

00900/2015/EP

Dohoda o postoupení práv, užitků a povinností - Rekonstrukce silnice II/486 Krmelín - Brušperk – Fryčovice
Druhá smluvní strana: Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o.; IČ: 00095711

00896/2015/KŘ

Smlouva o spolupráci - Sleva zaměstnancům MSK zařazeným do Krajského úřadu
Druhá smluvní strana: Divadlo loutek Ostrava, p. o.; IČ: 00533874

00877/2015/IM

Smlouva o zřízení služebnosti - Zřízení věcného břemene pro stavbu kanalizace na pozemcích k. ú. Mošnov
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

00871/2015/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: Ostravská univerzita v Ostravě; IČ: 61988987

00822/2015/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Část pozemku k. ú. Místek
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s. ENPRO Energo, s. r. o.; IČ: 24729035; 28628250

00802/2015/EP

Smlouva o výpůjčce - Technická zařízení systému stacionární detekce pořízených v rámci projektu CHEMICKÝ MONITORING - CHEMON
Druhá smluvní strana: Statutární město Opava; IČ: 00300535

00770/2015/EP

Smlouva o výpůjčce - Technická zařízení systému stacionární detekce pořízených v rámci projektu CHEMICKÝ MONITORING - CHEMON
Druhá smluvní strana: Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov; IČ: 00306754

00750/2015/IM

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - REKO MS Frýdek-Místek - I.P. Pavlovova +1
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

00748/2015/IM

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 142/1 ve prospěch pozemku kraje parc. č. st. 942, oba k.ú. Mariánské Hory
Druhá smluvní strana: ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových; ZUŠ Eduarda Marhuly, p. o.; IČ: 69797111; 61989185

00743/2015/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - Budoucí zřízení věcného břemene k pozemku
Druhá smluvní strana: SKI Vítkovice - Bílá, o. s.; IČ: 70632219

00732/2015/EP

Smlouva o výpůjčce - Technická zařízení systému stacionární detekce pořízených v rámci projektu CHEMICKÝ MONITORING - CHEMON
Druhá smluvní strana: Správa sportovišť Kopřivnice; IČ: 62331078

00725/2015/RRC

Smlouva o výpůjčce - Beskydská magistrála
Druhá smluvní strana: MAFLEX-CZ, s. r. o.; IČ: 26797500

00724/2015/RRC

Smlouva o partnerství - Beskydská magistrála
Druhá smluvní strana: MAFLEX-CZ, s. r. o.; IČ: 26797500

00709/2015/KŘ

Smlouva o poskytování konzultačních a poradenských služeb - Zavádění systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009
Druhá smluvní strana: A-KOMPLEX Ostrava, a. s.; IČ: 27830209

00698/2015/IM

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - Přeložka plynovodu v části pozemků, k. ú. Moravská Ostrava
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

00689/2015/EP

Dohoda o postoupení práv, užitků a povinností - Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná, vnější okruh
Druhá smluvní strana: Statutární město Karviná; IČ: 00297534

00632/2015/KH

Darovací smlouva - Nákup věcných cen pro vítěze soutěže ,,Cena hejtmana za společenskou odpovědnost 2014"
Druhá smluvní strana: J&T Banka, a. s.; IČ: 47115378

00628/2015/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - V rámci stavby Letiště Leoše Janáčka, kolejové napojení
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00625/2015/RRC

Smlouva o úpravě určitých vzájemných právních vztahů - Jesenická magistrála
Druhá smluvní strana: Josef Figura; IČ: 12089664

00622/2015/EP

Smlouva o výpůjčce - CHEMICKÝ MONITORING - CHEMON
Druhá smluvní strana: Bidvest Opava, s. r. o.; IČ: 25867334

00621/2015/EP

Smlouva o výpůjčce - CHEMICKÝ MONITORING - CHEMON
Druhá smluvní strana: SAK Studénka, p. o.; IČ: 66183561

00614/2015/IM

Smlouva o právu provést zateplení objektu včetně výměny oken
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00613/2015/IM

Smlouva o právu provést zateplení objektu včetně výměny oken
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00612/2015/IM

Smlouva o právu provést zateplení objektu včetně výměny oken objektu
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00608/2015/EP

Licenční ujednání - Chemický monitoring CHEMON
Druhá smluvní strana: RCS Kladno, s. r. o.; IČ: 63495295

00607/2015/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - Novostavba objektu domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě, ul. Holasická
Druhá smluvní strana: Statutární město Opava; IČ: 00300535

00604/2015/IM

Smlouva o zřízení služebnosti - Přeložka stávajících sdělovacích kabelů Telefonica O2
Druhá smluvní strana: O2 Czech Republic, a. s.; IČ: 60193336

00600/2015/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - Odkanalizování areálu nemocnice Karviná-Ráj
Druhá smluvní strana: Statutární město Karviná; IČ: 00297534

00599/2015/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - Odkanalizování areálu nemocnice Karviná-Ráj
Druhá smluvní strana: Ředitelství silnic a dálnic ČR; IČ: 65993390

00598/2015/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
Druhá smluvní strana: Psychiatrická nemocnice v Opavě; IČ: 00844004

00595/2015/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00574/2015/EP

Smlouva o výpůjčce - Chemický monitoring CHEMON
Druhá smluvní strana: Mlékárna Kunín, a. s.; IČ: 45192294

00549/2015/KH

Darovací smlouva - Podpora vzdělávání a kultury dle Memoranda o porozumění a dlouhodobé spolupráci
Druhá smluvní strana: Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o.; IČ: 27773035

00546/2015/EP

Smlouva o výpůjčce - Chemický monitoring CHEMON
Druhá smluvní strana: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje; IČ: 70884561

00544/2015/ŠMS

Smlouva o provedení reklamy a propagace - Sportovec roku MSK 2014
Druhá smluvní strana: Mayr-Melnhof Holz Paskov, s. r. o.; IČ: 26729407

00543/2015/RRC

Smlouva na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání a nákup vysílacího času a poskytnutí licence - Pohoda Top Media s.r.o.
Druhá smluvní strana: Pohoda Top Media, s. r. o.; IČ: 29395771

00542/2015/RRC

Smlouva na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání a nákup vysílacího času - Radio Čas s.r.o.
Druhá smluvní strana: Radio Čas, s. r. o.; IČ: 25817183

00528/2015/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - V rámci stavby Vrbno pod Pradědem ul. Jiráskova, přípojka kNN pro parc. č. 430
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

00527/2015/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - V souvislosti se stavbou NsP Karviná-Ráj, přeložení vzdušného vedení VN do země
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

00525/2015/EP

Licenční smlouva - V rámci projektu CHEMON - sběr a zpracování dat
Druhá smluvní strana: Technologie 2000, spol. s r. o.; IČ: 00671363

00524/2015/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - V souvislosti se stavbou Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejového napojení
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00520/2015/RRC

Obchodní smlouva o vysílání reklamy na okruhu Praha TV od 1.3. do 31.5.
Druhá smluvní strana: POLAR televize Ostrava, s. r. o.; IČ: 25859838

00519/2015/RRC

Obchodní smlouva o vysílání reklamy na okruhu TV POLAR od 1.3. do 31.5.
Druhá smluvní strana: POLAR televize Ostrava, s. r. o.; IČ: 25859838

00516/2015/RRC

Smlouva o výpůjčce - V rámci projektu Jesenická magistrála
Druhá smluvní strana: SKI Karlov, s. r. o.; IČ: 18953026

00504/2015/ŠMS

Darovací smlouva - Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: Nadační fond českého klubu olympioniků regionu Severní Morava; IČ: 28618734

00503/2015/ŠMS

Licenční smlouva - Televizní pořad s názvem Sportovec roku Moravskoslezského kraje 2014
Druhá smluvní strana: POLAR televize Ostrava, s. r. o.; IČ: 25859838

00502/2015/ŠMS

Smlouva o partnerství - ,,Sportovec Moravskoslezského kraje 2014"
Druhá smluvní strana: Moravskoslezská krajská organizace ČUS; IČ: 70926379

00501/2015/FIN

Smlouva o účtu - Pro modifikované platby (akce Silnice 2015 - 7 staveb)
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ: 45244782

00500/2015/FIN

Smlouva o účtu - Pro modifikované platby (akce Silnice 2015 - Mariánskohorská)
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ: 45244782

00499/2015/IM

Dohoda o užívání železničního přejezdu - Pro zpřístupnění pozemků kraje v k. ú. Sedlnice v souvislosti se stavbou Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení
Druhá smluvní strana: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; Statutární město Ostrava; IČ: 70994234; 00845451

00494/2015/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Sedlnice
Druhá smluvní strana: O2 Czech Republic, a. s.; IČ: 60193336

00479/2015/POR

Dohoda o pojistném plnění
Druhá smluvní strana: Česká pojišťovna, a. s.; IČ: 45272956

00440/2015/KŘ

Smlouva o spolupráci - Poskytnutí slev na vstupenky
Druhá smluvní strana: Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o.; IČ: 00373222

00426/2015/ŠMS

Smlouva o provedení reklamy a propagace - 13. ročník vyhlášení ankety Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2014
Druhá smluvní strana: Veolia Energie ČR, a. s.; IČ: 45193410

00421/2015/ŠMS

Podnájemní smlouva - Sportovec roku 2014
Druhá smluvní strana: Dolní oblast VÍTKOVICE; IČ: 75125285

00418/2015/IM

Dohoda o umístění informační tabulky s QR kódem na budovách Dětského domova a Školní jídelny Nový Jičín a Muzea Novojičínska
Druhá smluvní strana: Město Nový Jičín; IČ: 00298212

00383/2015/IM

Smlouva o právu provést zateplení objektu včetně výměny oken - Zateplení objektu sportovního centra SŠ a ZŠ v Havířově-Šumbarku
Druhá smluvní strana: Tenisový klub Havířov; IČ: 60337443

00365/2015/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00327/2015/EP

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu ,,Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK III"
Druhá smluvní strana: Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, p. o.; IČ: 13644301

00325/2015/EP

Smlouva o výpůjčce - 1 kus informační venkovní dvoukřídlé vitríny odolné proti vandalismu
Druhá smluvní strana: Město Bruntál; IČ: 00295892

00283/2015/RRC

Smlouva o výpůjčce - Jesenická magistrála
Druhá smluvní strana: SPS-STAS, s. r. o.; IČ: 25378082

00282/2015/RRC

Smlouva o výpůjčce - Jesenická magistrála
Druhá smluvní strana: Oddíl lyžování, Budišov nad Budišovkou; IČ: 26614782

00269/2015/ZDR

Darovací smlouva - Organizace 15. ročníku konference Slezské dny preventivní medicíny
Druhá smluvní strana: Česká republika - Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě; IČ: 71009167

00268/2015/EP

Smlouva o partnerství - Parkové úpravy v areálu OLÚ Metylovice, Moravskoslezského sanatoria, p.o.
Druhá smluvní strana: Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, p. o.; IČ: 00534200

00260/2015/KH

Smlouva o výpůjčce - 1 ks automobilové plošiny pro záchranné a likvidační práce ve výškách a nad volnou hloubkou
Druhá smluvní strana: Město Frenštát pod Radhoštěm; IČ: 00297852

00250/2015/RRC

Smlouva o úvěru - Realizce IS USTMS - 2. fáze
Druhá smluvní strana: IT Lab czech, s. r. o.; IČ: 24150975

00238/2015/INF

Předávací protokol - o využití služby vyhledávání trasy z dopravního portálu ČR
Druhá smluvní strana: Ředitelství silnic a dálnic ČR; IČ: 65993390

00222/2015/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: AHOL - Střední odborná škola, s. r. o.; IČ: 25379569

00221/2015/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00195/2015/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - Pozemek parc. č. 1464/13, k. ú. Butovice, obec Studénka
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

00127/2015/ZDR

Smlouva o zajištění prohlídek těl zemřelých
Druhá smluvní strana: Městská nemocnice Ostrava, p. o.; IČ: 00635162

00122/2015/RRC

Licenční smlouva - Návrh regionálního exponátu MSK na celosvětové výstavě EXPO 2015 v Miláně 2015
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00096/2015/RRC

Smlouva o výpůjčce - Jesenická magistrála
Druhá smluvní strana: Josef Figura; IČ: 12089664

00077/2015/FIN

Rámcová smlouva o platebních a bankovních službách
Druhá smluvní strana: PPF banka, a. s.; IČ: 47116129

00067/2015/EP

Smlouva č. 14168773 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR - Zateplení Střední školy techniky a služeb v Karviné
Druhá smluvní strana: Státní fond životního prostředí České republiky; IČ: 00020729

00057/2015/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - Pozemek parc. č 20, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Bruntál-město
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

00049/2015/KH

Smlouva na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání, nákup vysílacího času a poskytnutí licence - TV Polar
Druhá smluvní strana: POLAR televize Ostrava, s. r. o.; IČ: 25859838

00048/2015/KH

Smlouva na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání, nákup vysílacího času a poskytnutí licence - TV Pohoda Relax
Druhá smluvní strana: Pohoda Top Media, s. r. o.; IČ: 29395771

00046/2015/KH

Smlouva na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání, nákup vysílacího času a poskytnutí licence - TV Fabex
Druhá smluvní strana: FABEX MEDIA, s. r. o.; IČ: 26849976

00045/2015/KH

Smlouva na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání a nákup vysílacího času - Rádio Čas
Druhá smluvní strana: Radio Čas, s. r. o.; IČ: 25817183

00043/2015/KH

Smlouva na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání a nákup vysílacího času - Rádio Orion
Druhá smluvní strana: Media Bohemia, a. s.; IČ: 26765586

00033/2015/RRC

Smlouva o právu provést stavbu
Druhá smluvní strana: Advanced World Transport, a. s. Asental Land, s. r. o.; IČ: 47675977; 27769143

00031/2015/FIN

Smlouva na zpracování daňového přiznání - Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob MSK za rok 2014
Druhá smluvní strana: Ing. Aleš Coufal; IČ: 72553154

00009/2015/FIN

ČNB - účet pro akci: Zajištění provozusch. dráhy Sedlnice -Mošnov, Ostrava Airport
Druhá smluvní strana: Česká národní banka; IČ: 48136450

KI/01/v/2015/Kop

Dodatek - Dohoda o odstoupení - Odstoupení od smlouvy o zřízení věcného břemene
Druhá smluvní strana: ; IČ:

20 N 14/26 - d2

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě - Užívání nemovitých věcí ve vlastnictví státu
Druhá smluvní strana: Česká republika - Státní pozemkový úřad; IČ: 01312774

19 N 14/26 - d2

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě - Užívání nemovitých věcí ve vlastnictví státu
Druhá smluvní strana: Česká republika - Státní pozemkový úřad; IČ: 01312774

1423/2004/KŘ/6

Dodatek č. 6 ke smlouvě o provádění úklidových prací
Druhá smluvní strana: Pro Bank Security, a. s.; IČ: 25387901

1204/2002/FIN/6

Dodatek č. 6 ke smlouvě o přímém bankovnictví - Sleva za přístup
Druhá smluvní strana: Komerční banka, a. s.; IČ: 45317054

1/2014

Dodatek č. 1 k podnájemní smlouvě - Podnájem nemovité věci, k. ú. Jamartice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

0671/2004/POR/27

Dodatek č. 27 ke Smlouvě o nájmu podniku Letiště Ostrava - Změna součástí pronajatého podniku
Druhá smluvní strana: Letiště Ostrava, a. s.; IČ: 26827719

03610/2014/IM/1

Dodatek - Smlouva o postoupení příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru - Rekonstrukce silnice II/475 Havířov- obchvat TIR
Druhá smluvní strana: UDI MORAVA, s. r. o.; Správa silnic MSK, p. o.; IČ: 25893076; 00095711

03609/2014/IM/1

Dodatek - Smlouva o postoupení příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru - Rekonstrukce a modernizace sil. č. III /01137 Petřkovice – Bobrovníky
Druhá smluvní strana: Jordan - JOKA Jan; Správa silnic MSK, p. o.; IČ: 15429890; 00095711

03608/2014/IM/1

Dodatek - Smlouva o postoupení příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru - Silnice III/01137 Petřkovice - Bobrovníky
Druhá smluvní strana: Knápek Miroslav; Správa silnic MSK, p. o.; IČ: 88359115; 00095711

03607/2014/IM/1

Dodatek - Smlouva o postoupení příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru - Rekonstrukce křižovatky sil. III/4661 a sil. III/4662 v Komárově
Druhá smluvní strana: Dopravní projektování, spol. s r. o.; Správa silnic MSK, p. o.; IČ: 25361520; 00095711

03606/2014/IM/1

Dodatek - Smlouva o postoupení příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru - Rekonstrukce a modernizace silnice II/647 Ostrava, ul. Mariánskohorská
Druhá smluvní strana: Ing. Knápek Miroslav; Správa silnic MSK, p. o.; IČ: 88359115; 00095711

03605/2014/IM/PŘE

Dodatek - Smlouva o postoupení příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru - Silnice 2014 - VI. etapa
Druhá smluvní strana: Správa silnic MSK, p. o.; Jan Jordan - JOKA; IČ: 00095711; 15429890

03604/2014/IM/1

Dodatek - Smlouva o postoupení příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru - Rekonstrukce a modernizace silnice II/465 Horní Lhota - Zátiší
Druhá smluvní strana: Ing. Knápek Miroslav; Správa silnic MSK, p. o.; IČ: 88359115; 00095711

03603/2014/IM/1

Dodatek - Smlouva o postoupení příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru - Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/647 Ostrava ul. Mariánskohorská 1. etapa
Druhá smluvní strana: Jordan - JOKA Jan; Správa silnic MSK, p. o.; IČ: 15429890; 00095711

03602/2014/IM/1

Dodatek - Smlouva o postoupení příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru - Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/647 Ostrava ul. Mariánskohorská 1. etapa
Druhá smluvní strana: Miroslav Knápek; Správa silnic MSK, p. o.; IČ: 88359115; 00095711

03578/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Slunce v dlani, o. p. s.; IČ: 26877295

03577/2014/EP/1

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR - Zateplení vybraných objektů Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu v Krnově
Druhá smluvní strana: Státní fond životního prostředí České republiky; IČ: 00020729

03569/2014/ZDR/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: Bílovecká nemocnice, p. o.; IČ: 26865858

03566/2014/ZDR/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: Nemocnice Třinec, p. o.; IČ: 00844641

03564/2014/ZDR/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.; IČ: 00844641

03562/2014/ZDR/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.; IČ: 00844896

03561/2014/ZDR/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o.; IČ: 00844853

03560/2014/FIN/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou 3 měsíce - Změna zasílání výpisů
Druhá smluvní strana: J & T Banka, a. s.; IČ: 47115378

03549/2014/ZDR/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.; IČ: 00534188

03547/2014/ZDR/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: Slezská nemocnice v Opavě, p. o.; IČ: 47813750

03539/2014/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: Domov Hortenzie, p. o.; IČ: 48804843

03538/2014/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: Domov Odry, p. o.; IČ: 48804894

03537/2014/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: Domov Letokruhy, p. o.; IČ: 71197010

03536/2014/SOC/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: Marianum, p. o.; IČ: 71197061

03536/2014/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: Marianum, p. o.; IČ: 71197061

03535/2014/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: Domov Bílá Opava, p. o.; IČ: 00016772

03534/2014/SOC/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: Zámek Dolní Životice, p. o.; IČ: 71197052

03534/2014/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: Zámek Dolní Životice, p. o.; IČ: 71197052

03533/2014/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: Náš svět, p. o.; IČ: 00847046

03532/2014/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: Domov Na zámku, p. o.; IČ: 71197001

03531/2014/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: Centrum psychologické pomoci, p. o.; IČ: 00847267

03523/2014/SOC/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: Domov Jistoty, p. o.; IČ: 00847372

03523/2014/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: Domov Jistoty, p. o.; IČ: 00847372

03522/2014/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: Fontána, p. o.; IČ: 71197044

03521/2014/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: SAGAPO, p. o.; IČ: 00846350

03519/2014/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: Domov Příbor, p. o.; IČ: 48804878

03518/2014/SOC/2

Dodatek - Dohoda o ukončení ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: Domov Paprsek, p. o.; IČ: 48804908

03518/2014/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: Domov Paprsek, p. o.; IČ: 48804908

03517/2014/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: Benjamín, p. o.; IČ: 00847461

03516/2014/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: Zámek Nová Horka, p. o.; IČ: 48804860

03515/2014/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: Sírius, p. o.; IČ: 71197036

03514/2014/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: HARMONIE, p. o.; IČ: 00846384

03512/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: Domov Duha, p. o.; IČ: 48804886

03511/2014/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: Nový domov, p. o.; IČ: 00847330

03508/2014/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: Domov Březiny, p. o.; IČ: 00847348

03502/2014/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: Domov Vítkov, p. o.; IČ: 71196951

03311/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: EUROTOPIA Opava, o. p .s; IČ: 25852345

03283/2013/KŘ/3

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování přístupu k ČSN ve formátu PDF prostřednictvím služby ČSN online pro více uživatelů - prodloužení období o 6 měsíců
Druhá smluvní strana: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, organizační složka státu; IČ: 48135267

03283/2013/KŘ/2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování přístupu k ČSN ve formátu PDF prostřednictvím služby ČSN online pro více uživatelů
Druhá smluvní strana: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, organizační složka státu; IČ: 48135267

03253/2014/EP/1

Dodatek k darovací smlouvě - CHEMICKÝ MONITORING - CHEMON
Druhá smluvní strana: BorsodChem MCHZ, s. r. o.; IČ: 26019388

03195/2014/EP/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství - ,,Partnerstvím ke zvýšení zaměstnanosti"
Druhá smluvní strana: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, z. s.; IČ: 00576310

03182/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: Sociální služby Karviná, p. o.; IČ: 70997136

03181/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: Help - in, o. p. s.; IČ: 25900757

03055/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: Sociální služby města Orlová, p. o.; IČ: 72076674

03016/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: Sdružení sociálních asistentů; IČ: 26642638

02928/2014/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství - ,,Nákup lůžek a matrací pro sociální zařízení"
Druhá smluvní strana: Domov Na zámku, p. o.; IČ: 71197001

02891/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Charita Odry; IČ: 62351052

02884/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: CENTROM, o. s.; IČ: 69610371

02883/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Slezská diakonie; IČ: 65468562

02875/2014/FIN/3

Dodatek č. 3 ke smlouvě o běžném účtu - Změna v pásmovém úročení
Druhá smluvní strana: Sberbank CZ, a. s.; IČ: 25083325

02875/2014/FIN/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o běžném účtu
Druhá smluvní strana: Sberbank CZ, a. s. ; IČ: 25083325

02873/2014/FIN/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o běžném účtu - Změna v pásmovém úročení
Druhá smluvní strana: Sberbank CZ, a. s.; IČ: 25083325

02856/2014/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu - Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

02856/2009/DSH/15

Dodatek č. 15 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území MSK
Druhá smluvní strana: GW Train Regio, a. s.; IČ: 28664116

02856/2009/DSH/14

Dodatek č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území MSK
Druhá smluvní strana: GW Train Regio, a. s.; IČ: 28664116

02785/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p. o.; IČ: 70631808

02749/2012/IM/3

Dodatek - Dohoda o ukončení nájmu movitých věcí - Gymnázium, Karviná, výstavba tělocvičny včetně učeben a kabinetů
Druhá smluvní strana: O.K.D.C. mont, s. r. o.; IČ: 25385747

02627/2015/IM/1

Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny/podnikatel - Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká
Druhá smluvní strana: ČEZ Prodej, s. r. o.; IČ: 27232433

02575/2013/SOC/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství - 4. etapa transformace organizace Marianum
Druhá smluvní strana: Marianum, p. o.; Benjamín, p. o.; IČ: 71197061; 00847461

02569/2010/RRC/2

Dodatek - Licenční smlouva - Jesenius - centrum pro celoživotní vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií
Druhá smluvní strana: Ostravská univerzita v Ostravě; IČ: 61988987

02536/2010/FIN/9

Dodatek č. 8 k Dohodě o poskytování cash-pollingu fiktivního pro obce a s nimi spjaté osoby - Úprava úročení v případě záporné úrokové sazby
Druhá smluvní strana: Komerční banka, a. s.; IČ: 45317054

02536/2010/FIN/8

Dodatek č. 7 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro obce a s nimi spjaté osoby - nastavení nového úročení pro rok 2015
Druhá smluvní strana: Komerční banka, a. s.; IČ: 45317054

02531/2012/EP/1

Dodatek - Dohoda o přístoupení ke Smlouvě o partnerství - Chemický monitoring - CHEMON
Druhá smluvní strana: SAK Studénka, p. o.; Město Studénka; IČ: 66183561; 00298441

02520/2012/EP/1

Dodatek - Dohoda o ukončení smlouvy o partnerství - chemický monitoring - CHEMON
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

02517/2010/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Výtvorem metodického nástroje a koncepce Firemní Akademie jako komplex, nástroje pro efektiv. realizaci firem, vzdělávání, proškolení lektorů dalšího vzděláv.
Druhá smluvní strana: AHRA - Consulting, s. r. o.; IČ: 25378856

02507/2013/IM/1

Dodatek č. 1 - Uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení - ,,Přístavba Domu umění - Galerie 21. století"
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

02465/2013/IM/1

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě - Užívání nemovitých věcí ve vlastnictví státu a s právem hospodaření SPÚ krajem, resp. Střední zahradnickou školou
Druhá smluvní strana: Státní pozemkový úřad; IČ: 01312774

02460/2012/EP/1

Dodatek - Dohoda o přistoupení ke Smlouvě o partnerství č. 02460/2012/EP v rámci projektu Chemický monitoring - CHEMON
Druhá smluvní strana: Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov; IČ: 00306754

02440/2012/EP/1

Dodatek - Dohoda o přistoupení ke Smlouvě o partnerství
Druhá smluvní strana: Správa sportovišť Kopřivnice; Město Kopřivnice; IČ: 62331078; 00298077

02408/2010/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Inovace dalšího vzdělávání
Druhá smluvní strana: MEK - IN, s. r. o.; IČ: 26797747

02392/2010/RRC/2

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci GP v rámci GG OP VK - Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu
Druhá smluvní strana: Agentura pro regionální rozvoj, a. s.; IČ: 47673168

02262/2011/ZDR/6

Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu podniku ze dne 26. 9. 2011 - Úprava předmět nájmu v souvislosti s převodem vlastnických práv k části předmětu nájmu
Druhá smluvní strana: Nemocnice Nový Jičín, a. s.; IČ: 25886207

02118/2006/DSH/26

Dodatek č. 26 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území MSK
Druhá smluvní strana: České dráhy, a. s.; IČ: 70994226

02118/2006/DSH/25

Dodatek č. 25 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území MSK
Druhá smluvní strana: České dráhy, a. s.; IČ: 70994226

02118/2006/DSH/24

Dodatek č. 24 ke smlouvě 02118/2006/DSH o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: České dráhy, a. s.; IČ: 70994226

02094/2012/EP/2

Dodatek ke smlouvě o partnerství - Chemický monitoring CHEMON
Druhá smluvní strana: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje; IČ: 70884561

02059/2006/DSH/17

Dodatek č. 17 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území MSK
Druhá smluvní strana: Dopravní podnik Ostrava, a. s.; IČ: 61974757

02059/2006/DSH/16

Dodatek č. 16 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území MSK
Druhá smluvní strana: Dopravní podnik Ostrava, a. s.; IČ: 61974757

02054/2006/DSH/18

Dodatek č. 18 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území MSK
Druhá smluvní strana: Ján Kypús - BUS, s. r. o.; IČ: 26804573

02054/2006/DSH/17

Dodatek č. 17 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území MSK
Druhá smluvní strana: Ján Kypús - BUS, s. r. o.; IČ: 26804573

02054/2006/DSH/16

Dodatek č. 16 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území MSK
Druhá smluvní strana: Ján Kypús - BUS, s. r. o.; IČ: 26804573

02052/2006/DSH/48

Dodatek č. 48 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území MSK
Druhá smluvní strana: ARRIVA MORAVA, a. s.; IČ: 25827405

02052/2006/DSH/47

Dodatek č. 47 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území MSK
Druhá smluvní strana: ARRIVA MORAVA, a. s.; IČ: 25827405

02052/2006/DSH/46

Dodatek č. 46 ke smlouvě ev. č. 02052/2006/DSH o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ARRIVA MORAVA, a. s.; IČ: 25827405

02052/2006/DSH/45

Dodatek č. 45 ke smlouvě evidenční číslo 02052/2006/DSH o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: Veolia Transport Morava, a. s.; IČ: 25827405

02052/2006/DSH/44

Dodatek č. 44 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: Veolia Transport Morava, a. s.; IČ: 25827405

02052/2006/DSH/43

Dodatek č. 43 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území MSK
Druhá smluvní strana: ARRIVA MORAVA, a. s.; IČ: 25827405

02051/2006/DSH/37

Dodatek č. 36 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území MSK
Druhá smluvní strana: ČSAD Havířov, a. s.; IČ: 45192081

02051/2006/DSH/36

Dodatek č. 35 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území MSK
Druhá smluvní strana: ČSAD Havířov, a. s.; IČ: 45192081

02051/2006/DSH/35

Dodatek č. 34 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ČSAD Havířov, a. s.; IČ: 45192081

02051/2006/DSH/34

Dodatek č. 33 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území MSK
Druhá smluvní strana: ČSAD Havířov, a. s.; IČ: 45192081

02051/2006/DSH/33

Dodatek č. 32 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území MSK
Druhá smluvní strana: ČSAD Havířov, a. s.; IČ: 45192081

02050/2006/DSH/19

Dodatek č. 19 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území MSK
Druhá smluvní strana: ČSAD Vsetín, a. s.; IČ: 45192120

02050/2006/DSH/18

Dodatek č. 18 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území MSK
Druhá smluvní strana: ČSAD Vsetín, a. s.; IČ: 45192120

02049/2006/DSH/20

Dodatek č. 20 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území MSK
Druhá smluvní strana: Osoblažská dopravní společnost, s. r. o.; IČ: 48392219

02049/2006/DSH/19

Dodatek č. 19 ke smlouvě ev. č. 02049/2006/DSH o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: Osoblažská dopravní společnost, s. r. o.; IČ: 48392219

02049/2006/DSH/18

Dodatek č. 18 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území MSK
Druhá smluvní strana: Osoblažská dopravní společnost, s. r. o.; IČ: 48392219

02048/2006/DSH/22

Dodatek č. 22 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území MSK
Druhá smluvní strana: Městský dopravní podnik Opava, a. s.; IČ: 64610250

02048/2006/DSH/21

Dodatek č. 21 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území MSK
Druhá smluvní strana: Městský dopravní podnik Opava, a. s.; IČ: 64610250

02047/2006/DSH/41

Dodatek č. 41 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území MSK
Druhá smluvní strana: ČSAD Frýdek-Místek, a. s.; IČ: 45192073

02047/2006/DSH/40

Dodatek č. 40 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území MSK
Druhá smluvní strana: ČSAD Frýdek-Místek, a. s.; IČ: 45192073

02047/2006/DSH/39

Dodatek č. 39 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ČSAD Frýdek-Místek, a. s.; IČ: 45192073

02047/2006/DSH/38

Dodatek č. 38 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území MSK
Druhá smluvní strana: ČSAD Frýdek-Místek, a. s.; IČ: 45192073

02047/2006/DSH/37

Dodatek č. 37 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území MSK
Druhá smluvní strana: ČSAD Frýdek-Místek, a. s.; IČ: 45192073

02046/2006/DSH/38

Dodatek č. 38 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území MSK
Druhá smluvní strana: ČSAD Karviná, a. s.; IČ: 45192090

02046/2006/DSH/37

Dodatek č. 37 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území MSK
Druhá smluvní strana: ČSAD Karviná, a. s.; IČ: 45192090

02046/2006/DSH/36

Dodatek č. 36 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ČSAD Karviná, a. s.; IČ: 45192090

02046/2006/DSH/35

Dodatek č. 35 ke smlouvě ev. č. 02046/2006/DSH o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ČSAD Karviná, a. s.; IČ: 45192090

02046/2006/DSH/34

Dodatek č. 34 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území MSK
Druhá smluvní strana: ČSAD Karviná, a. s.; IČ: 45192090

02046/2006/DSH/33

Dodatek č. 33 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území MSK
Druhá smluvní strana: ČSAD Karviná, a. s.; IČ: 45192090

02039/2006/DSH/36

Dodatek č. 36 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území MSK
Druhá smluvní strana: TQM-holding, s. r. o.; IČ: 49606395

02039/2006/DSH/35

Dodatek č. 35 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území MSK
Druhá smluvní strana: TQM-holding, s. r. o.; IČ: 49606395

02039/2006/DSH/34

Dodatek č. 34 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území MSK
Druhá smluvní strana: TQM-holding, s. r. o.; IČ: 49606395

02039/2006/DSH/33

Dodatek č. 33 ke smlouvě ev. č. 02039/2006/DSH o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: TQM-holding, s. r. o.; IČ: 49606395

02039/2006/DSH/32

Dodatek č. 32 ke smlouvě ev. č. 02039/2006/DSH o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: TQM-holding, s. r. o.; IČ: 49606395

02039/2006/DSH/31

Dodatek č. 31 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území MSK
Druhá smluvní strana: TQM-holding, s. r. o.; IČ: 49606395

02038/2006/DSH/26

Dodatek č. 26 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: Dopravní podnik Ostrava, a. s.; IČ: 61974757

02038/2006/DSH/25

Dodatek č. 25 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území MSK
Druhá smluvní strana: Dopravní podnik Ostrava, a. s.; IČ: 61974757

02014/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání sociálních pracovníků v oblastech dotýkajících se propojení sociální a zdravotní péče
Druhá smluvní strana: EDUKANA, o. s.; IČ: 27036898

02013/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Vzdělanost znamená budoucnost
Druhá smluvní strana: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.; IČ: 25831101

01997/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Od A do Z pro rozvoj malých měst a obcí
Druhá smluvní strana: Comenius Fulnek, o. s.; IČ: 22736085

01988/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Další vzdělávání lektorů v oblasti bezpečnostních postupů na letišti v MSK - AERO SECURE
Druhá smluvní strana: OKA flight services, s. r. o.; IČ: 28576799

01955/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - I lektor dalšího vzdělávání potřebuje další vzdělávání
Druhá smluvní strana: EDLiT, s. r. o.; IČ: 26840791

01953/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Školící systém moderního svařování
Druhá smluvní strana: Ha-vel family, s. r. o.; IČ: 25888242

01945/2012/RRC/2

Dodatek - Licenční smlouva - Vzdělávání profesních pracovníků údržeb ve strojírenských a hutních podnicích v MSK
Druhá smluvní strana: TRIBO, o. s.; IČ: 28555376

01929/2015/EP/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu ŽP
Druhá smluvní strana: Státní fond životního prostředí České republiky; IČ: 00020729

01920/2013/EP/3

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji
Druhá smluvní strana: Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, p. o.; IČ: 00602141

01920/2013/EP/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o partnerství s fin. příspěvkem - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v MSK
Druhá smluvní strana: Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, p. o.; IČ: 00602141

01920/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Hodnocení průmyslových rizik
Druhá smluvní strana: IHAS, s. r. o.; IČ: 26824922

01918/2013/EP/2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji
Druhá smluvní strana: Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, p. o.; IČ: 00842753

01917/2013/EP/2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji
Druhá smluvní strana: SPŠ elektrotechniky a informatiky, Ostrava, p. o.; IČ: 00602132

01916/2013/EP/3

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji
Druhá smluvní strana: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, p. o.; IČ: 00848077

01914/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Prevence rizik v BOZP a koordinace na stavbách
Druhá smluvní strana: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava; IČ: 61989100

01912/2013/EP/2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji
Druhá smluvní strana: SŠ technická, Opava, Kolof. nábřeží 51, p. o.; IČ: 00845299

01911/2013/EP/3

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji
Druhá smluvní strana: Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, p. o.; IČ: 47813130

01909/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Klíčové kompetence lektora 21. století v MSK
Druhá smluvní strana: Ha-vel family, s. r. o.; IČ: 25902156

01906/2013/EP/2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji
Druhá smluvní strana: Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, p. o.; IČ: 00601357

01905/2013/EP/3

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji
Druhá smluvní strana: Střední odborná škola, Frýdek-Místek, p. o.; IČ: 00844691

01902/2013/EP/2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji
Druhá smluvní strana: Střední škola techniky a služeb, Karviná, p. o.; IČ: 13644254

01901/2013/EP/2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji
Druhá smluvní strana: Gymnázium a Odborná akademie, Orlová, p. o.; IČ: 62331540

01900/2013/EP/2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji
Druhá smluvní strana: Střední odborná škola, Český Těšín, p. o.; IČ: 00577235

01899/2013/EP/3

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji
Druhá smluvní strana: Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, p. o.; IČ: 00601624

01898/2013/EP/2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji
Druhá smluvní strana: Gymnázium a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát p. Radhoštěm, p. o. ; IČ: 00601659

01896/2013/EP/2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji
Druhá smluvní strana: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Bruntál, p. o.; IČ: 00601322

01895/2013/EP/2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji
Druhá smluvní strana: Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, p. o.; IČ: 00601381

01886/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Kompetence pro inovace 3
Druhá smluvní strana: Agentura pro regionální rozvoj, a. s.; IČ: 47673168

01884/2012/SOC/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podpoře sociálních služeb v MSK - Podpora a rozvoj služeb sociální prevence a sociální péče
Druhá smluvní strana: Město Vítkov; IČ: 00300870

01883/2012/SOC/1

Dodatek ke Smlouvě o podpoře sociálních služeb v MSK - Podpora a rozvoj služeb sociální prevence a sociální péče
Druhá smluvní strana: Město Třinec; IČ: 00297313

01856/2012/SOC/1

Dodatek ke smlouvě o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji - Podpora a rozvoj služeb sociální prevence a sociální péče
Druhá smluvní strana: Město Frenštát pod Radhoštěm; IČ: 00297852

01848/2012/SOC/1

Dodatek ke smlouvě o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji - Podpora a rozvoj služeb sociální prevence a sociální péče
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

01847/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Další vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v MSK
Druhá smluvní strana: EDUKANA, o. s.; IČ: 27036898

01844/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Tvorba inovativních vzdělávacích programů k zavedení štíhlé administrativy
Druhá smluvní strana: MBA Kontakt, spol. s r. o.; IČ: 64087115

01822/2013/RRC/2

Dodatek - Licenční smlouva - Územní rozvoj jako nástroj racionalizace využití venkovského a příměstského prostoru
Druhá smluvní strana: Regionální agrární komora Ostravsko; IČ: 25850741

01815/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Moderní vzdělávací programy - nové možnosti
Druhá smluvní strana: EDUCA - Střední odborná škola, s. r. o.; IČ: 64087859

01814/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Tvorba vzdělávacího programu - vzdělávání v oblasti efektivního strategického plánování a řízení pro zástupce municipalit, MAS a kulturních domů
Druhá smluvní strana: ProFaktum, s. r. o.; IČ: 28568087

01808/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Rozvoj vzdělávacího programu pro sportovní zařízení v Moravskoslezském kraji
Druhá smluvní strana: DC VISION, s. r. o.; IČ: 25366254

01759/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ
Druhá smluvní strana: Třinecké vzdělávání, s. r. o.; IČ: 25887963

01758/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - IIC - INTERNATIONAL INTEGRATIVE COACH
Druhá smluvní strana: Škola manažerského rozvoje, s. r. o.; IČ: 64611876

01757/2014/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce - Jesenická magistrála
Druhá smluvní strana: Sportovní klub policie Olomouc; IČ: 49593358

01757/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Alternativa
Druhá smluvní strana: EUROTOPIA Opava, o. p. s.; IČ: 25852345

01744/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Inovace nabídky dalšího vzdělávání
Druhá smluvní strana: AHOL - Střední odborná škola, s. r. o.; IČ: 25379569

01739/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci projektu Vzdělávací program pro kulturní pracovníky
Druhá smluvní strana: TRISIA, a. s.; IČ: 64610152

01727/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Rozšiřujeme nabídku dalšího profesního vzdělávání
Druhá smluvní strana: Svět vzdělávání - síť místních center celoživotního vzdělávání; IČ: 71221841

01715/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách a interkulturním prostředí
Druhá smluvní strana: SocioFaktor, s. r. o.; IČ: 28586336

01714/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Příprava kurzů a učebních textů v oboru vzorkování a chemické analýzy
Druhá smluvní strana: 2 THETA ASE, s. r. o.; IČ: 25867032

01709/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Tvorba strojírenských vzdělávacích programů ve vazbě na dílčí kvalifikace v NSK
Druhá smluvní strana: VeryVision, s. r. o.; IČ: 26879476

01700/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Akademie knowledge managementu strojírenských firem Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: AHRA - Consulting, s. r. o.; IČ: 25378856

01698/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Facility management v efektivní organizaci
Druhá smluvní strana: Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o.; IČ: 62330403

01696/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Tvorba vzdělávacích programů vybraných profesních kvalifikací v hutnictví ve vazbě na NSK
Druhá smluvní strana: VeryVision, s. r. o.; IČ: 26879476

01695/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Inovace - nástroj zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků
Druhá smluvní strana: TENNO CZ, s. r. o.; IČ: 26828961

01692/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Učíme využívat nové technologie a materiály
Druhá smluvní strana: SŠ technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, p. o.; IČ: 68321261

01682/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Akademie odborných kompetencí
Druhá smluvní strana: Okresní hospodářská komora Karviná; IČ: 60793023

01671/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Tech-Link - Moduly pro oblast dalšího vzdělávání
Druhá smluvní strana: ECOFER, s. r. o.; IČ: 26877970

01670/2014/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce - Jesenická magistrála
Druhá smluvní strana: SKI KLUB RD RÝMAŘOV; IČ: 27003272

01670/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Zvyšujeme pracovní dovednosti využitím nových technologií ve vybraných profesích
Druhá smluvní strana: SŠ techn. oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, p. o.; IČ: 68321261

01668/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Kompetence pro inovace 2
Druhá smluvní strana: Agentura pro regionální rozvoj, a. s.; IČ: 47673168

01643/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - INTECO - Integrativní koučink
Druhá smluvní strana: Škola manažerského rozvoje, s. r. o.; IČ: 64611876

01641/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva ke Smlouvě o realizaci GP v rámci GG OP VK s nepřímými náklady - Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Druhá smluvní strana: EDUCO CENTRUM, s. r. o.; IČ: 26869250

01640/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Vzděláváním k inkluzi
Druhá smluvní strana: GRACENT - vzdělávací a poradenské centrum, v. o. s.; IČ: 26860481

01639/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Zvyšování kompetencí k efektivnímu rozhodování při řešení dopadů nárůstu nových sociálních rizik v současnosti
Druhá smluvní strana: PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.; IČ: 28576217

01635/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Další vzdělávání montérů v oblasti bezpečnosti
Druhá smluvní strana: AG Synerko, s. r. o.; IČ: 26825716

01624/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Zabezpečení přípravy lektorů dalšího vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech v MSK
Druhá smluvní strana: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánského Koupele; IČ: 66144591

01606/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Další vzdělávání stavebních profesí
Druhá smluvní strana: AG Synerko, s. r. o.; IČ: 26825716

01593/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Profesionalizace
Druhá smluvní strana: Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.; IČ: 25833685

01584/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Systém celoživotního učení pro podporu efektivní veřejné správy
Druhá smluvní strana: Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov, o. p. s.; IČ: 25840886

01579/2004/FIN/153

Dodatek ke smlouvě o účtu - Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v MSK
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ: 45244782

01579/2004/FIN/152

Dodatek ke smlouvě o účtu - Nevyužívání účtu
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ: 45244782

01579/2004/FIN/151

Dodatek ke smlouvě o účtu - Nevyužívání účtu
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ: 45244782

01579/2004/FIN/150

Dodatek ke Smlouvě o účtu - Účet pro Dopravní obslužnost - příspěvky obcí
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ: 45244782

01579/2004/FIN/149

Dodatek ke Smlouvě o účtu - Dočasné nevyužívání účtu
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ: 45244782

01579/2004/FIN/148

Dodatek ke Smlouvám o běžném účtu - Nové nastavení úročení
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ: 45244782

01579/2004/FIN/147

Dodatek ke Smlouvám o běžném účtu -Nastavení zvýhodněného úročení
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ: 45244782

01579/2004/FIN/146

Dodatek ke Smlouvě o účtu - Dohoda o dočasném nevyužívání účtu
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ: 45244782

01579/2004/FIN/145

Dodatek ke Smlouvě o účtu - Dohoda o dočasném nevyužívání účtu
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ: 45244782

01579/2004/FIN/144

Dodatek ke smlouvě o účtu - Změna úročení
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ: 45244782

01579/2004/FIN/143

Dodatek ke smlouvě o účtu - Změna úročení
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ: 45244782

01579/2004/FIN/142

Dodatek ke smlouvě o účtu - Změna úročení
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ: 45244782

01579/2004/FIN/141

Dodatek ke smlouvě o účtu - Změna úročení
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ: 45244782

01579/2004/FIN/140

Dodatek ke smlouvám o běžném účtu - Změna úročení
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ: 45244782

01579/2004/FIN/139

Dodatek ke smlouvě o účtu - Dočasné bezplatné a bezúročné vedení účtu
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ: 45244782

01579/2004/FIN/138

Dodatek ke smlouvě o účtu - Dočasné bezplatné a bezúročné vedení účtu
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ: 45244782

01554/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky v oblasti hiporehabilitace
Druhá smluvní strana: Jezdecký klub Sviadnov, o. s.; IČ: 68158068

01551/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Znalostmi k pozitivním změnám - rozvoj nabídky dalšího vzdělávání
Druhá smluvní strana: Občanské sdružení KARAVANA; IČ: 27039293

01538/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v MS kraji
Druhá smluvní strana: PRISCO, s. r. o.; IČ: 28641949

01537/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Rozšiřování nabídky dalšího vzdělávání podporující konkurenceschopnost v Moravskoslezském kraji
Druhá smluvní strana: Danelle Company, s. r. o.; IČ: 26416743

01511/2013/RRC/2

Dodatek - Licenční smlouva - Vzdělávání v katodické ochraně podzemních kovových zařízení
Druhá smluvní strana: ATEKO, s. r. o.; IČ: 47974745

01511/2013/RRC/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci GP v rámci GG OP VK s nepřímými náklady - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v MSK
Druhá smluvní strana: ATEKO, s. r. o.; IČ: 47974745

01479/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Další vzdělávání zaměstnanců bezpečnostních složek
Druhá smluvní strana: CBB Styl, s. r. o.; IČ: 26843382

01478/2013/RRC/2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci GP v rámci GG OP VK s nepřímými náklady - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v MSK
Druhá smluvní strana: E-Studuj, s. r. o.; IČ: 28988612

01478/2013/RRC/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci GP v rámci GG OP VK s nepřímými náklady - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v MSK
Druhá smluvní strana: E-Studuj, s. r. o.; IČ: 28988612

01476/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Řešení rizikových situací v oblasti ekonomických, sociálních, bezpečnostních, environmentálních rizik
Druhá smluvní strana: ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o. p. s; IČ: 28614950

01472/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Izolace budov
Druhá smluvní strana: SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA KRAVAŘE, s. r. o.; IČ: 25888242

01470/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Nové trendy profesionalizace řidičů v MSK
Druhá smluvní strana: LIBROS OSTRAVA, spol. s r. o.; IČ: 60776137

01468/2015/KŘ/1

Dodatek - Dohoda o navýšení předpokládaných nákladů při realizaci přeložky distribučního zařízení - Rekonstrukce mostu ev. č. 459-006 přes řeku Opavu ve městě Krnov
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

01455/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Kinematická analýza jako nová vyučovací metoda
Druhá smluvní strana: Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, p. o.; IČ: 00602060

01454/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Zásady personálního řízení v malých a středních podnicích v MSK
Druhá smluvní strana: EDUflex, s. r. o.; IČ: 28178475

01453/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Vzdělávací moduly - Peer, Intervent a Zdravotník firmy
Druhá smluvní strana: Arrows, o. s.; IČ: 68177518

01452/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Specializační vzdělávání v oboru technická diagnostika
Druhá smluvní strana: TRIBO, o. s.; IČ: 28555376

01451/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Tvoříme emoce
Druhá smluvní strana: Leemon Concept, s. r. o.; IČ: 27850463

01447/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Procesní řízení v kostce
Druhá smluvní strana: Compass Management Consulting, s. r. o.; IČ: 26787792

01442/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Vzdělávání terapeutů v BOBATH KONCEPTU
Druhá smluvní strana: Česká asociace dětských Bobath terapeutů; IČ: 26673690

01441/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Institut vzdělávám instruktorů programů pro rodiče s dětmi II
Druhá smluvní strana: Baby club Kenny, s. r. o.; IČ: 26837277

01439/2013/IM/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu stavby - Změna článku II. smlouvy - dotčení pozemku parc. č. 359/2, k. ú. Řeka v rozsahu dle zákresu v situačním snímku
Druhá smluvní strana: Obec Řeka; IČ: 00576891

01430/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Sportuji tedy jsem aneb sportem ke zdraví a proti závislostem
Druhá smluvní strana: Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, p. o.; IČ: 64628183

01343/2014/INF/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodání licence - Smlouva o dodání licence k užití softwarového produktu a služeb Online Services
Druhá smluvní strana: VÍTKOVICE IT SOLUTIONS, a. s.; IČ: 28606582

01320/2013/RRC/2

Dodatek - Licenční smlouva - Loutka jako nástroj vzdělávání
Druhá smluvní strana: Theatr ludem, o. s.; IČ: 27002144

01286/2013/RRC/2

Dodatek - Licenční smlouva - Podpora a rozvoj elektrotechnických a stavebních oborů v MSK
Druhá smluvní strana: Moravskoslezský energetický klastr, o. s.; IČ: 26580845

01269/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Křesťanství populární formou
Druhá smluvní strana: Církevní základní škola sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí; IČ: 00849821

01268/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Výuka živě
Druhá smluvní strana: Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o.; IČ: 25370294

01261/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - P-Scales- CESTA k hodnocení vzdělávání a tvorbě individuálního vzdělávacího plánu žáků s SVP
Druhá smluvní strana: Euroface Consulting, s. r. o.; IČ: 27660974

01253/2007/KŘ/19

Dodatek č. 19 k Rámcové smlouvě č. 28610566 - Poskytování mobilních hlasových a datových služeb
Druhá smluvní strana: T-Mobile Czech Republic; IČ: 64949681

01253/2007/KŘ/18

Dodatek č. 18 k Rámcové smlouvě - Smlouva o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství
Druhá smluvní strana: T-Mobile Czech Republic; IČ: 64949681

01253/2007/KŘ/17

Dodatek č. 17 k Rámcové smlouvě - Poskytování mobilních hlasových a datových služeb
Druhá smluvní strana: T-Mobile Czech Republic; IČ: 64949681

01253/2007/KŘ/16

Dodatek č. 16 k Rámcové smlouvě - Smlouva o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství
Druhá smluvní strana: T-Mobile Czech Republic; IČ: 64949681

01247/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Podpora rozvoje praktické výchovy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Druhá smluvní strana: Základní škola Odry, Pohořská 8, p. o.; IČ: 60336269

01223/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - My to společně zvládneme
Druhá smluvní strana: Základní škola Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, p. o.; IČ: 64627896

01222/2013/RRC/2

Dodatek - Licenční smlouva - Plavecký program pro žáky se SVP
Druhá smluvní strana: Sdružení - BES; IČ: 70312800

01216/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Řemesla nás baví
Druhá smluvní strana: Agentura pro regionální rozvoj, a. s.; IČ: 47673168

01215/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Polygrafie v praxi
Druhá smluvní strana: Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, p. o.; IČ: 00577235

01214/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Cesta za poznáním
Druhá smluvní strana: Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, p. o.; IČ: 70984344

01213/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - První pomoc - šance pro život
Druhá smluvní strana: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s.; IČ: 25860259

01210/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Speciální vzdělávání dětí mateřských škol
Druhá smluvní strana: Místo pro děti; IČ: 68308655

01207/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Alternativní formy a metody práce při vzdělávání dětí a žáku s multihandicapem
Druhá smluvní strana: Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nová Jičín, Komenského 64, p. o.; IČ: 66741335

01203/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - DALEKOHLED - šance pro děti a rodiče
Druhá smluvní strana: Škola manažerského rozvoje, s. r. o.; IČ: 64611876

01202/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Od integrace k inkluzi
Druhá smluvní strana: Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o.; IČ: 62330403

01201/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Zkvalitnění výchovně vzdělávací a zdravotně rehabilitační péče o žáky s kombinovanými vadami
Druhá smluvní strana: Soukromá základní škola speciální pro žáky s více vadami, Ostrava, s. r. o.; IČ: 25373790

01193/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Interaktivní cesta za poznáním
Druhá smluvní strana: Základní škola a mateřská škola Třemešná; IČ: 00852538

01192/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Inovace výuky pro udržitelný rozvoj a navázání spolupráce s aktéry na trhu práce pro lepší uplatnitelnost žáků ZŠ Palkovice
Druhá smluvní strana: Základní škola a mateřská škola Palkovice, okres Frýdek-Místek, p. o.; IČ: 75026864

01191/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - STAGE 14
Druhá smluvní strana: Střední průmyslová škola stavební, Opava, p. o.; IČ: 47813148

01188/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Skládáme si svěť
Druhá smluvní strana: Základní škola a Mateřská škola Karlovice; IČ: 70645540

01183/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích předmětech
Druhá smluvní strana: Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, p. o.; IČ: 73184535

01182/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - V sadě i v lese, škola se lépe snese
Druhá smluvní strana: Základní škola Oldřišov, okres Opava, p. o.; IČ: 75029804

01181/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Za poznáním technických oborů a řemesel
Druhá smluvní strana: Okresní hospodářská komora Karviná; IČ: 60793023

01176/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli
Druhá smluvní strana: Okresní hospodářská komora Karviná; IČ: 60793023

01172/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Zlepšování podmínek pro výuku přírodovědného oboru na ZS Hnojník
Druhá smluvní strana: Masarykova základní škola a mateřská škola, Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, p. o.; IČ: 75026708

01171/2011/KH/4

Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě - Zajištění pojištění zaměstnanců KÚ a členů ZK na zahraniční pracovní cesty
Druhá smluvní strana: CHARTIS EUROPE S. A.; IČ: 27655385

01170/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - S moderními jazyky k úspěšnému studiu
Druhá smluvní strana: Základní škola T. G. Masaryka, Krmelín, p. o.; IČ: 70992941

01169/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK
Druhá smluvní strana: Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, p. o.; IČ: 47813211

01167/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Badatelská školička
Druhá smluvní strana: Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, p. o.; IČ: 70987513

01166/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Vzdělávání v oblasti životního prostředí formou e-learningu
Druhá smluvní strana: Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín; IČ: 47657901

01165/2014/EP/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí státní podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR k projektu CHEMICKÝ MONITORING - CHEMON
Druhá smluvní strana: Státní fond životního prostředí České republiky; IČ: 00020729

01165/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - TECHNIKA HROU
Druhá smluvní strana: Střední průmyslová škola, Bruntál, p. o.; IČ: 00601322

01165/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Technika hrou
Druhá smluvní strana: Střední průmyslová škola, Bruntál, p. o.; IČ: 00601322

01162/2013/RRC/2

Dodatek - Licenční smlouva - Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na středních školách
Druhá smluvní strana: Ostravská univerzita v Ostravě; IČ: 61988987

01156/2013/KH/1

Dodatek - Memorandum o spolupráci se společností MIKO international, s. r. o.
Druhá smluvní strana: MIKO international, s. r. o.; IČ: 25900706

01155/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Rozvoj kompetencí pracovníků střediska volného Času v oblasti kurikulární reformy
Druhá smluvní strana: Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově; IČ: 48806030

01153/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Rozvoj kompetencí pedagogů MŠ, ZŠ a SŠ v MSK
Druhá smluvní strana: Argent, vzdělávací agentura, s. r. o.; IČ: 28566068

01151/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Média do škol
Druhá smluvní strana: Dům dětí a mládeže Vratimov, p. o.; IČ: 75086778

01150/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Počítač a multimédia v moderní mateřské škole
Druhá smluvní strana: Eduwork, o. s.; IČ: 22676295

01149/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - LET'S GO, ANGLIČTINA HROU
Druhá smluvní strana: Základní škola a Mateřská škola Darkovice, p. o.; IČ: 75027437

01145/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Třídnické hodiny jako nástroj pro udržovaní a rozvoj sociálních vztahů ve třídách
Druhá smluvní strana: Vzdělávání a rozvoj dospělých, s. r. o.; IČ: 27816371

01144/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Věda hravě, zábavně, ale především názorně
Druhá smluvní strana: Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, p. o.; IČ: 47813091

01142/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Prožijte svůj život - moderní technika a nové kompetence usnadňují řešení běžných životních situací
Druhá smluvní strana: Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, p. o.; IČ: 75027712

01141/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Moje město
Druhá smluvní strana: Základní škola a Mateřská škola Bohumín, Bezručova 190, okres Karviná, p. o.; IČ: 75029111

01140/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - TECHKOM
Druhá smluvní strana: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.; IČ: 25831101

01139/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Škola nejen ve škole
Druhá smluvní strana: Základní škola Dolní Benešov, p. o.; IČ: 47813041

01138/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Zlaté české ruce zasáhnou Tvé srdce
Druhá smluvní strana: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, p. o.; IČ: 70982741

01137/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Junior univerzita — vzdělávání mladých záchranářů
Druhá smluvní strana: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele; IČ: 66144591

01136/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Malíři, zedníci - s úsměvem na líci
Druhá smluvní strana: Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, p. o.; IČ: 00601837

01135/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Rozvoj názornosti ve výuce matematiky na ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17
Druhá smluvní strana: Základní škola Krnov, Janáčkovo nám. 17, okres Bruntál, p. o.; IČ: 00852546

01134/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Interaktivní škola
Druhá smluvní strana: Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, p. o.; IČ: 70984565

01124/2013/RRC/2

Dodatek - Licenční smlouva - Podpora znalostí v oblasti bezpečnosti v elektrotechnice a v počítačových dovednostech při výuce i při profesním rozvoji pracovníků škol
Druhá smluvní strana: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava; IČ: 61989100

01102/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Koučování do škol - od vzdělávání ke sdílení
Druhá smluvní strana: Základní škola Krnov, Janáčkovo nám. 17, okres Bruntál, p. o.; IČ: 00852546

01092/2012/ZDR/PŘE

Dodatek - Smlouva o převodu práv a povinností vyplývajících ze servisní smlouvy - Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních
Druhá smluvní strana: EDOMED, a. s.; Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.; IČ: 63673169; 00534188

01089/2013/ZDR/1

Dodatek - Smlouva o postoupení práv a povinností vyplývajících ze servisní smlouvy - Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních
Druhá smluvní strana: OR-CZ, spol. s r. o.; Nemocnice s pol. Karviná-Ráj, p. o.; IČ: 48168921; 00844853

01084/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Paměť kraje - náměty pro atraktivní výuku
Druhá smluvní strana: Občanské sdružení PANT; IČ: 22667393

01080/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e-learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských
Druhá smluvní strana: SŠ technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, p. o.; IČ: 00845299

01071/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Moderní škola - vzdělávací kurzy na míru pro pedagogy a řídící pracovníky MŠ a ZŠ, s následnou podporou účastníků při uplatňování poznatků v praxi
Druhá smluvní strana: Vzdělávací centrum Hello, s. r. o.; IČ: 26830612

01008/2011/IM/3

Dodatek č. 3 k rámcové pojistné smlouvě č. 50835450-17 o pojištění souboru vozidel
Druhá smluvní strana: Česká pojišťovna, a. s.; IČ: 45272956

01006/2011/IM/8

Dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č. 706-57502-14 o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů - Pojištění veškerého nemovitého a movitého majetku kraje
Druhá smluvní strana: Česká pojišťovna a.s.; IČ: 45272956

01006/2011/IM/7

Dodatek č. 7 k pojistné smlouvě č. 706-57502-14 o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů - Pojištění veškerého nemovitého a movitého majetku kraje a pojištění obecné odpovědnosti kraje a jeho příspěvkových organizací
Druhá smluvní strana: Česká pojišťovna, a. s.; IČ: 45272956

00996/2011/RRC/1

Dodatek č.1 ke smlouvě o výpůjčce - Doprovodná infrastruktura k Beskydské magistrále
Druhá smluvní strana: PUSTEVNY, s. r. o.; IČ: 27775658

00809/2015/IM/1

Dodatek - Smlouva o postoupení příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru - Rekonstrukce a modernizace silnice II/480 Kopřivnice-Štramberk
Druhá smluvní strana: Dopravní projektování, spol. s r. o.; Správa silnic MSK, p. o.; IČ: 25361520; 00095711

00808/2015/IM/1

Dodatek - Smlouva o postoupení příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru - Rekonstrukce a modernizace silnice II/480 Kopřivnice-Štramberk
Druhá smluvní strana: SHB, a. s.; Správa silnic MSK, p. o.; IČ: 25324365; 00095711

00807/2015/IM/1

Dodatek - Smlouva o postoupení příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru - Rekonstrukce a modernizace silnice II/480 Kopřivnice-Štramberk
Druhá smluvní strana: Ing. Jan Pracný; Správa silnic MSK, p. o.; IČ: 62087851; 00095711

00806/2015/IM/1

Dodatek - Smlouva o postoupení příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru - Rekonstrukce a modernizace silnice II/480 Kopřivnice-Štramberk
Druhá smluvní strana: MSS - projekt, s. r. o.; Správa silnic MSK, p. o.; IČ: 26849836; 00095711

00805/2015/IM/1

Dodatek - Smlouva o postoupení příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru - Rekonstrukce a modernizace silnice II/480 Kopřivnice-Štramberk
Druhá smluvní strana: MSS - projekt, s. r. o.; Správa silnic MSK, p. o.; IČ: 26849836; 00095711

00804/2015/IM/1

Dodatek - Smlouva o postoupení příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru - Sil.II/459 Rekonstrukce mostu ev.č.459-006 přes řeku Opavu ve městě Krnov
Druhá smluvní strana: Ing. Stanislav Fuchs-F projekt; Správa silnic MSK, p. o.; IČ: 47637781; 00095711

00803/2015/IM/1

Dodatek - Smlouva o postoupení příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru - Sil. II/459 rekonstrukce mostu ev.č. 459006 přes řeku Opavu ve městě Krnov, vč. navazující sil. II/459
Druhá smluvní strana: PROKOP MOSTY, s. r. o.; Správa silnic MSK, p. o.; IČ: 27731405; 00095711

00792/2015/IM/1

Dodatek - Smlouva o postoupení příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru - Sil. II/459 rekonstrukce mostu ev.č. 459006 přes řeku Opavu ve městě Krnov, vč. navazující sil. II/459
Druhá smluvní strana: TRADESTAV PROJEKT, s. r. o.; Správa silnic MSK, p. o.; IČ: 28623312; 00095711

00788/2015/IM/1

Dodatek - Smlouva o postoupení příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru - Silnice III/4521- rekonstrukce mostu ev.č.4521-2 přes Kobylí potok za obci Staré Purkartice
Druhá smluvní strana: PROKOP MOSTY, s. r. o.; Správa silnic MSK, p. o.; IČ: 27731405; 00095711

00785/2015/IM/1

Dodatek - Smlouva o postoupení příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru - Rekonstrukce silnice II/474 Jablunkov - Mosty u Jablunkova
Druhá smluvní strana: Gilp Rudolf; Správa silnic MSK, p. o.; IČ: 22982663; 00095711

00784/2015/IM/1

Dodatek - Smlouva o postoupení příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru - Rekonstrukce silnice IÍ/474 Jablunkov - Mosty u Jablunkova
Druhá smluvní strana: Dopravní projektování, spol. s r. o.; Správa silnic MSK, p. o.; IČ: 25361520; 00095711

00725/2015/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouva o výpůjčce - Beskydská magistrála
Druhá smluvní strana: MAFLEX-CZ, s. r. o.; IČ: 26797500

00659/2013/IM/3

Dodatek - Dohoda o převodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy - Novostavba Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Vrbně pod Pradědem
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

00658/2013/IM/1

Dodatek - Dohoda o převodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy - Novostavba objektu chráněného bydlení v Osoblaze
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

00657/2013/IM/2

Dodatek - Dohoda o převodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy - Novostavba objektu chráněného bydlení v Osoblaze
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

00495/2013/ŠMS/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování reklamních a propagačních služeb - Sportovec roku 2012
Druhá smluvní strana: VÍTKOVICE, a. s.; IČ: 45193070

00488/2004/KŘ/6

Dodatek č. 6 ke smlouvě na Ostrahu budovy krajského úřadu (sml. o dílo)
Druhá smluvní strana: IPO - STAR, s. r. o.; IČ: 60778156

00388/2011/FIN/14

Dodatek č. 14 ke Smlouvě o vedení integrovaného systému běžných účtů - fiktivní cash pooling
Druhá smluvní strana: UniCredit Bank Czech Republic, a. s.; IČ: 64948242

00388/2011/FIN/13

Dodatek č. 13 ke Smlouvě o vedení integrovaného systému běžných účtů - fiktivní cash pooling
Druhá smluvní strana: UniCredit Bank Czech Republic, a. s.; IČ: 64948242

00388/2011/FIN/12

Dodatek č. 12 ke smlouvě o vedení integrovaného systému běžných účtů - fiktivní casch pooling - Napojení nových účtů
Druhá smluvní strana: UniCredit Bank Czech Republic, a. s.; IČ: 64948242

00388/2011/FIN/11

Dodatek č. 11 ke Smlouvě o vedení integrovaného systému BÚ - fiktivní cash pooling
Druhá smluvní strana: UniCredit Bank Czech Republic, a. s.; IČ: 64948242

00353/2015/HOSP/4

Dodatek č. 4 ke smlouvě o umístění zařízení
Druhá smluvní strana: Eurotel Praha, s. r. o.; IČ: 15268306

00344/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Rozvoj kompetencí pracovníků SPŠ elektrotechniky a informatiky a SŠ teleinformatiky
Druhá smluvní strana: SPŠ elektrotechniky a informatiky, Ostrava, p. o.; IČ: 00602132

00343/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Odborná praxe pedagogických pracovníků vybraných technických oborů v ArcelorMittal
Druhá smluvní strana: SEDUKON, o. p. s.; IČ: 25894099

00320/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Elementarium
Druhá smluvní strana: Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o.; IČ: 62330403

00313/2013/IM/3

Dodatek č. 3 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu - Pozemek, k. ú. Moravská Ostrava
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

00305/2012/RRC/4

Dodatek - Licenční smlouva - Vzájemně sdílíme partnerství v oblasti inovací a kvality přírodovědného a technického vzdělání v Bruntále
Druhá smluvní strana: Město Bruntál; IČ: 00295892

00303/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Rozvoj osobnosti dětí a žáků s kombinovaným postižením a jejich integrace do společnosti
Druhá smluvní strana: Speciální škola Diakonie ČCE Ostrava; IČ: 71197575

00302/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Moderní výuka nezávisle na typu postižení II.
Druhá smluvní strana: Základní škola, Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 98, p. o.; IČ: 00601977

00301/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Škola s místem pro všechny
Druhá smluvní strana: Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o.; IČ: 62330403

00300/2012/RRC/3

Dodatek - Licenční smlouva - ,,Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na základních školách"
Druhá smluvní strana: Ostravská univerzita v Ostravě; IČ: 61988987

00299/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Vidět, slyšet a dělat znamená umět
Druhá smluvní strana: Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402; IČ: 68157894

00276/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Naučme se učit
Druhá smluvní strana: Základní škola, U Studny; IČ: 48004511

00275/2012/RRC/3

Dodatek - Licenční smlouva - Kosmické souvislosti aneb astronomie pro školy
Druhá smluvní strana: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava; IČ: 61989100

00275/2012/RRC/2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o financování GP v rámci GG - Kosmické souvislosti aneb astronomie pro školy
Druhá smluvní strana: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava; IČ: 61989100

00272/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Technické vzdělání - Brána k úspěchu
Druhá smluvní strana: Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje; IČ: 47673192

00267/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - V rozmanitosti je krása - zlepšení vztahu žáků k přírodovědnému vzdělávání
Druhá smluvní strana: Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, p. o.; IČ: 62330136

00265/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Stavebnictví 21
Druhá smluvní strana: Střední průmyslová škola stavební, Opava, p. o.; IČ: 47813148

00264/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Zvýšení kvality přírodovědného vzdělávání ve Střední škole přírodovědné a zemědělské, Nový Jičín, p. o.
Druhá smluvní strana: Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, p. o.; IČ: 00601608

00253/2012/FIN/4

Dodatek č. 4 ke smlouvě o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou - Změna zasílání výpisů
Druhá smluvní strana: J & T Banka, a. s.; IČ: 47115378

00243/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. století
Druhá smluvní strana: Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, p. o.; IČ: 00601667

00237/2012/RRC/2

Dodatek - Licenční smlouva - Internetová škola II
Druhá smluvní strana: Střední průmyslová škola, Bruntál, p. o.; IČ: 00601322

00236/2011/IM/1

Dodatek - Dohoda o ukončení smlouvy - MOS Havířov - 9. etapa
Druhá smluvní strana: PODA, a. s.; IČ: 25816179

00232/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Shakespeare ponořený do kapaliny aneb hydraulika hrou
Druhá smluvní strana: Regionální kulturní, vzdělávací a rekvalifikační centrum, o. s.; IČ: 27043410

00231/2012/RRC/2

Dodatek - Licenční smlouva - Rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání na SOŠ a SOU v Kopřivnici
Druhá smluvní strana: Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, p. o.; IČ: 00601624

00225/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Pozorováním a pokusy k zajímavější výuce fyziky, chemie a přírodopisu
Druhá smluvní strana: Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, p. o.; IČ: 73184535

00224/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Podpora zavádění expresivních terapii do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK
Druhá smluvní strana: Slezská univerzita v Opavě; IČ: 47813059

00212/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Roboti ve škole pro praktickou výuku, motivaci a zábavu
Druhá smluvní strana: Střední škola elektrotechnická, Ostrava, p. o.; IČ: 13644327

00211/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Zlepšení podmínek výuky v oblasti průmyslových řídících systémů na VSPŠG
Druhá smluvní strana: Vítkovická střední průmyslová škola ; IČ: 26836025

00210/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Zvyšování kvality výuky ve stavebních oborech
Druhá smluvní strana: SŠ technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, p. o.; IČ: 68321261

00209/2012/RRC/2

Dodatek - Licenční smlouva - Přírodní vědy moderně a interaktivně
Druhá smluvní strana: Město Orlová; IČ: 00297577

00204/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Nácvik sociálních a komunikativních dovedností pro žáky se SVP
Druhá smluvní strana: Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, p. o.; IČ: 64628159

00192/2012/RRC/3

Dodatek - Licenční smlouva - Inovace přírodovědných a technických předmětů
Druhá smluvní strana: Církevní základní škola sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí; IČ: 00849821

00188/2012/RRC/2

Dodatek - Licenční smlouva - Věda a technika klíč k budoucnosti
Druhá smluvní strana: Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Zábřeh, p. o.; IČ: 70944628

00187/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Otevřená škola aneb příklady táhnou
Druhá smluvní strana: Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109; IČ: 49562291

00182/2012/RRC/2

Dodatek - Licenční smlouva - Fyzika a GLOBE inovativně a hravě
Druhá smluvní strana: Základní škola a Mateřská Škola Dělnická, Karviná, p. o.; IČ: 62331418

00180/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - SPŠ Vítkovice - moderní škola pro moderní výuku 2
Druhá smluvní strana: Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, p. o.; IČ: 00602141

00172/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Základní a střední škola pro budoucnost
Druhá smluvní strana: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava; IČ: 61989100

00171/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Tvoje budoucnost - tvoje volba
Druhá smluvní strana: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava; IČ: 61989100

00169/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Ambasadoři přírodovědných a technických předmětů
Druhá smluvní strana: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava; IČ: 61989100

00155/2012/RRC/2

Dodatek - Licenční smlouva - Přírodní vědy pro každého a bez překážek
Druhá smluvní strana: Statutární město Karviná; IČ: 00297534

00154/2012/RRC/2

Dodatek - Licenční smlouva - Interaktivní laboratoř chemie
Druhá smluvní strana: Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, p. o.; IČ: 47813130

00153/2012/RRC/2

Dodatek - Licenční smlouva - Podpora moderní výuky v oblasti obrábění na CNC strojích
Druhá smluvní strana: SŠ technická, Opava, Kolof. nábřeží 51, p. o.; IČ: 00845299

00152/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Přírodní vědy aktivně a interaktivně
Druhá smluvní strana: Střední průmyslová škola stavební, Havířov, p. o.; IČ: 62331566

00142/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Učíme se společně
Druhá smluvní strana: Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, p. o.; IČ: 70978310

00134/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Škola bez rizik
Druhá smluvní strana: Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín, p. o.; IČ: 61988677

00131/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Pět terapií pro šťastný život s handicapem
Druhá smluvní strana: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, p. o.; IČ: 47813229

00124/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Cestou k úspěchu
Druhá smluvní strana: Diecézní charita ostravsko-opavská; IČ: 66181127

00117/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Zvyšování kvality ve vzdělávání v MSK II OP VK - Design laboratoř
Druhá smluvní strana: AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s. r. o.; IČ: 25862391

00115/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Člověk a příroda interaktivně
Druhá smluvní strana: Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p. o.; IČ: 00846881

00110/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Komplexní program podpory pro děti a žáky se SVP
Druhá smluvní strana: REINTEGRA; IČ: 68333552

00105/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Progress
Druhá smluvní strana: Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o.; IČ: 62330403

00086/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Zvyšování odborných kompetencí pracovníků škol a školských zařízení v MSK v oblasti matematiky, VT a využívání ICT ve školách
Druhá smluvní strana: Ostravská univerzita v Ostravě; IČ: 61988987

00072/2012/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - S jazykem za úspěchem; realizace vzdělávacích aktivit pro učitele cizích jazyků na základních a středních školách v MSK
Druhá smluvní strana: Hello language centre, s. r. o.; IČ: 25889192

00045/2011/FIN/1

Dodatek k rámcové smlouvě - Individuální stanovení odměny za evidenci cenných papírů u CDCP
Druhá smluvní strana: UniCredit Bank Czech Republic, a. s.; IČ: 64948242
frame-scrollup