Ostatní - 2016

Ostatní

OV/96/d/2016/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky, k. ú. Heřmanice
Druhá smluvní strana: AC Plus, s. r. o.; IČ: 46576746

OV/92/r/2016/Po

Smlouva o právu provést stavbu - Stavba Ostrava, Sjízdná, VNk a RVN, TS, LPF
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/91/e/2016/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. skříně na optickou síť, k. ú. Vřesina u Bílovce
Druhá smluvní strana: Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.; IČ: 04084063

OV/87/d/2016/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemní kabelové přípojky VN, k. ú. Třebovice ve Slezsku
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/86/d/2016/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemního kabelové přípojky NN, k. ú. Vřesina u Bílovce
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/84/d/2016/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemního kabelové přípojky NN, k. ú. Polanka nad Odrou
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/82/d/2016/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní a kanalizační přípojky a sjezdu, k. ú. Hrabová
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/81/d/2016/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, vodovodní, plynovodní a kanalizační přípojky, k. ú. Vratimov
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/80/d/2016/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky, k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/70/d/2016/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba nadzemního vedení NN, k. ú. Lhotka u Ostravy
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/68/a/2016/Ha

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Zařízení uživatele sloužící k poskytování reklamy
Druhá smluvní strana: Outdoor Media CZ, s. r. o.; IČ: 26788187

OV/64/d/2016/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemní kabelové přípojky NNk, k. ú. Horní Datyně
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/59/e/2016/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. podzemního kabelového vedení VB, k. ú. Výškovice u Ostravy
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/55/d/2016/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba nadzemního vedení NN, k. ú. Velká Polom
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/53/d/2016/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Pokládka optického kabelu, k. ú. Poruba-sever
Druhá smluvní strana: OVANET, a. s.; IČ: 29399491

OV/51/d/2016/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemní kabelové přípojky NN, k. ú. Šenov u Ostravy
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/47/r/2016/Po

Smlouva o právu provést stavbu - Přípojka vNN, k. ú. Velká Polom
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/46/d/2016/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemní kabelové přípojky NN, k. ú. Velká Polom
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/45/r/2016/Po

Smlouva o právu provést stavbu - NN, k. ú. Velká Polom
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/44/d/2016/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky, k. ú. Klimkovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/353/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Rekonstrukce vodovodního řadu, k. ú. Klimkovice
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

OV/351/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynovodu, k. ú. Výškovice u Ostravy
Druhá smluvní strana: ALSA consult, a. s.; IČ: 27830195

OV/350/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemní kabelové přípojky NN, k. ú. Šenov u Ostravy
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/35/d/2016/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Velká Polom
Druhá smluvní strana: Obec Velká Polom; IČ: 00300829

OV/347/r/2015/Po

Smlouva o právu provést stavbu - Dopravní napojení areálu SIKO v Ostravě
Druhá smluvní strana: LUCROS uzavřený investiční fond, a. s.; IČ: 28507428

OV/346/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba podzemního kabelového vedení, k. ú. Nová Bělá
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

OV/345/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Pokládka kabelů do zpětné trakční skříně, k. ú. Moravská Ostrava
Druhá smluvní strana: Dopravní podnik Ostrava, a. s.; IČ: 61974757

OV/344/a/2015/Ha

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Zařízení uživatele pro umístění reklamy
Druhá smluvní strana: euroAWK, s. r. o.; IČ: 43965717

OV/34/e/2016/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. nadzemního vedení, k. ú. Nová Bělá
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/337/a/2015/Ha

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Zařízení uživatele pro umístění reklamy
Druhá smluvní strana: euroAWK, s. r. o.; IČ: 43965717

OV/336/a/2015/Ha

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Zařízení uživatele pro umístění reklamy
Druhá smluvní strana: euroAWK, s. r. o.; IČ: 43965717

OV/335/a/2015/Ha

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Zařízení uživatele pro umístění reklamy
Druhá smluvní strana: euroAWK, s. r. o.; IČ: 43965717

OV/334/a/2015/Ha

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Zařízení uživatele pro umístění reklamy
Druhá smluvní strana: euroAWK, s. r. o.; IČ: 43965717

OV/316/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. optických kabelů, k. ú. Vřesina u Bílovce
Druhá smluvní strana: T-Mobile Czech Republic, a. s.; IČ: 64949681

OV/315/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemního kabelového vedení VN, k. ú. Svinov
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/310/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky, k. ú. Nová Bělá
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/31/d/2016/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba plynovodu a plynovodní přípojky, k. ú. Lhotka u Ostravy
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

OV/30/e/2016/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. kanalizace a vodovodu, k. ú. Moravská Ostrava
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

OV/297/d/2014/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba nadzemního vedení, k. ú. Svinov
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/293/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Rekonstrukce plynovodu, k. ú. Poruba
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

OV/29/a/2016/Ha

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Zařízení uživatele sloužící k poskytování reklamy, k. ú. Přívoz
Druhá smluvní strana: euroAWK, s. r. o.; IČ: 43965717

OV/285/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Přeložka plynárenského zařízení, k. ú. Koblov
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

OV/28/d/2016/Ha

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Zřízení mostní konstrukce, k. ú. Zábřeh nad Odrou
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

OV/259/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní a plynovodní přípojky a sjezdu, k. ú. Velká Polom
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/25/d/2016/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky, k. ú. Václavovice u Frýdku-Místku
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/248/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování vodovodní přípojky, k. ú. Šenov u Ostravy
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/23/e/2016/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. nadzemního vedení NN, k. ú. Petřkovice u Ostravy
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava, Městský obvod Petřkovice; IČ: 00845451

OV/229/d/2015/Ha

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Dešťová kanalizace, k. ú. Zábřeh nad Odrou
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

OV/219/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Přeložka kabelového vedení světelného signalizačního zařízení, k. ú. Zábřeh nad Odrou
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

OV/216/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Přeložka veřejného osvětlení a sloupu, k. ú. Zábřeh nad Odrou
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

OV/19/e/2016/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vodovodu, k. ú. Slezská Ostrava
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

OV/18/e/2016/Ha

Smlouva o zřízení služebnosti - Zřízení služebnosti pro umístění kanalizační stoky, k. ú. Nová Ves u Ostravy
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

OV/155/r/2016/Ol

Smlouva o právu provést stavbu a o právu vstupu a vjezdu - Pozemky, k. ú. Slezská Ostrava
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

OV/13/d/2016/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba podzemního elektrického vedení VN, k. ú. Petřkovice u Karviné
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/123/d/2016/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Vybudování přeložky vedení veřejné komunikační sítě, k. ú. Hrabová
Druhá smluvní strana: Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.; IČ: 04084063

OV/116/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemní kabelové přípojky NN, k. ú. Hošťálkovice
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

OV/114/d/2016/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní a kanalizační přípojky, k. ú. Šenov u Ostravy
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/113/d/2016/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Pokládka optického kabelu, k. ú. Zábřeh nad Odrou
Druhá smluvní strana: OVANET, a. s.; IČ: 29399491

OV/110/d/2016/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní a kanalizační přípojky, k. ú. Proskovice
Druhá smluvní strana: Římskokatolická farnost Stará Bělá; IČ: 48429716

OV/11/d/2016/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Horní Datyně
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/107/r/2016/Žd

Smlouva o právu provést stavbu - Oprava přivaděče DN 500 v Mariánských Horách
Druhá smluvní strana: Ostravské vodárny a kanalizace, a. s.; IČ: 45193673

OV/101/d/2016/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky splaškové kanalizace , k. ú. Šenov u Ostravy
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/10/d/2016/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky a nadzemního vedení NN, k. ú. Velká Polom
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/09/d/2016/Ha

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - Podzemní komunikační vedení, k. ú. Zábřeh nad Odrou
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; PODA, a. s.; IČ: 00845451; 25816179

OV/08/d/2016/Ha

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - Podzemní komunikační vedení, k. ú. Zábřeh nad Odrou
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; OVANET, a. s.; IČ: 00845451; 29399491

OV/05/d/2016/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemní kabelové přípojky NN, k. ú. Šenov u Ostravy
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OV/04/d/2016/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu a vodovodní přípojky, k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OV/03/d/2016/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba splaškové a tlakové kanalizace, k. ú. Velká Polom
Druhá smluvní strana: Obec Velká Polom; IČ: 00300829

OV/02/a/2016/Ha

Smlouva o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání - Poskytování reklamy, k. ú. Svinov
Druhá smluvní strana: TMAS CZ, s. r. o.; IČ: 25865978

OP/8/e/2016/MJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. kanalizačního řadu, k. ú. Háj ve Slezsku
Druhá smluvní strana: Obec Háj ve Slezsku; IČ: 00300021

OP/8/d/2016/JaM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky, k. ú. Větřkovice u Vítkova
Druhá smluvní strana: Obec Větřkovice; IČ: 00849740

OP/6/e/2016/MJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynovodní přípojky, k. ú. Mokré Lazce
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

OP/6/d/2016/JaM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Stěbořice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OP/50/e/2015/JaM

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynárenského zařízení, k. ú. Otice
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

OP/5/e/2016/JaM

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vodovodu, k. ú. Čermná ve Slezsku
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

OP/48/e/2015/MJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. kabelové přípojky NN, k. ú. Ludgeřovice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OP/46/e/2015/JaM

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. kanalizace, k. ú. Vítkov
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

OP/46/e/2015/JaM

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. kanalizace, k. ú. Vítkov
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

OP/42/e/2015/MJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynárenského zařízení, k. ú. Dolní Benešov
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

OP/41/e/2015/JaM

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemního kabelového vedení VN, k. ú. Jaktař
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OP/40/e/2015/MJ

Smlouva o zrušení věcného břemene a o zřízení věcného břemene - služebnosti - Přeložka venkovního vedení NN, k. ú. Hrabyně
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodárny a kanalizace Ostrava, a. s.; ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 45193665; 24729035

OP/4/d/2016/JaM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodu, k. ú. Otice
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

OP/38/e/2015/JaM

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vodovodní přípojky, k. ú. Otice
Druhá smluvní strana: OPAMETAL, s. r. o.; IČ: 25839951

OP/37/e/2015/MJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. kabelové přípojky NN, k. ú. Hlučín
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OP/31/e/2015/MJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. podzemního komunikačního vedení, k. ú. Mokré Lazce
Druhá smluvní strana: Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.; IČ: 04084063

OP/30/e/2015/Je

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení služebnosti inženýrské sítě, k. ú. Kylešovice
Druhá smluvní strana: Statutární město Opava; IČ: 00300535

OP/22/d/2016/JaM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemního kabelové přípojky NN, k. ú. Kyjovice ve Slezsku
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OP/21/d/2016/JaM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemního kabelového vedení VN, k. ú. Otice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OP/20/e/2016/MJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. kabelové přípojky ŃN, k. ú. Ludgeřovice
Druhá smluvní strana: Koordinátor ODIS, s. r. o.; IČ: 64613895

OP/20/d/2016/JaM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Litultovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OP/2/e/2016/JaM

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. kanalizační přípojky, k. ú. Jaktař
Druhá smluvní strana: Společenství vlastníků Přemyslovců 9/18 Opava; IČ: 03182495

OP/2/d/2016/JaM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemního kabelového vedení NN, k. ú. Otice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OP/19/e/2016/MJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. kabelového vedení NN, k. ú. Chuchelná
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OP/19/d/2016/JaM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky, k. ú. Jarkovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OP/18/d/2016/JaM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky, k. ú. Moravice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OP/16/d/2016/JaM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky, k. ú. Vávrovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OP/15/e/2016/JaM

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vodovodního řadu, k. ú. Vítkov
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

OP/15/d/2016/MJ

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemní kabelové přípojky NN, k. ú. Branka u Opavy
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OP/14/e/2016/MJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vzdušné kabelové přípojky NN, k. ú. Šilheřovice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OP/14/d/2016/JaM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky, k. ú. Melč
Druhá smluvní strana: ; IČ:

OP/13/e/2016/MJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemní kabelové přípojky NN, k. ú. Mokré Lazce
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OP/12/e/2016/MJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. optické spojky, k. ú. Ludgeřovice
Druhá smluvní strana: Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.; IČ: 04084063

OP/11/e/2016/MJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemní kabelové přípojky NN, k. ú. Hrabství
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OP/11/d/2016/JaM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemní kabelové přípojky NN, k. ú. Štemplovec
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

OP/11/d/2015/JaM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba optické přípojky, k. ú. Svatoňovice
Druhá smluvní strana: O2 Czech Republic, a. s.; IČ: 60193336

OP/1/d/2016/JaM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemního kabelového vedení NN, k. ú. Litultovice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/99/e/2016/Ja

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování vodovodní přípojky, k. ú. Veselí u Oder
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/98/e/2016/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynárenského zařízení, k. ú. Mniší
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

NJ/94/d/2016/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Tošovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/93/d/2016/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Napojení sjezdů z pozemku, k. ú. Jistebník
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/87/e/2016/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úprava atd. dešťové kanalizace, k. ú. Žilina u Nového Jičína
Druhá smluvní strana: Město Nový Jičín; IČ: 00298212

NJ/85/d/2016/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky, k. ú. Hynčice u Vražného
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/81/d/2016/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba nadzemní kabelové přípojky, k. ú. Závišice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/79/d/2016/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemního kabelového vedení, k. ú. Palačov
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/77/d/2016/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Štramberk
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/76/d/2016/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Uložení kabelu, k. ú. Rybí
Druhá smluvní strana: Obec Rybí; IČ: 00600741

NJ/73/e/2016/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemního optického kabelu, k. ú. Kopřivnice
Druhá smluvní strana: T-Mobile Czech Republic, a. s.; IČ: 64949681

NJ/7/d/2016/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu a vodovodní přípojky, k. ú. Loučka u Nového Jičína
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/68/e/2016/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemní přípojky NNK, k. ú. Jestřabí u Fulneku
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/68/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování kanalizační přípojky, k. ú. Petřvald u Nového Jičína
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/60/d/2016/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Uložení dešťové kanalizace, k. ú. Kojetín u Starého Jičína
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/6/d/2016/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba kanalizační přípojky, k. ú. Kunín
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/59/d/2016/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba nového rozvaděče, k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
Druhá smluvní strana: Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.; IČ: 04084063

NJ/523/d/2015/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu a vodovodní přípojky, k. ú. Stará Ves u Bílovce
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/522/d/2015/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba kabelového vedení NN, k. ú. Hukovice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/52/d/2016/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemního kabelového vedení přípojky NN, k. ú. Kujavy
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/519/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování vodovodní přípojky, k. ú. Stará Ves u Bílovce
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/517/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování vodovodní přípojky, k. ú. Veselí u Oder
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/516/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování vodovodní přípojky, k. ú. Suchdol nad Odrou
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/515/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemního kabelu optického telekomunikačního vedení, k. ú. Butovice
Druhá smluvní strana: M.NET Studénka, s. r. o.; IČ: 27809927

NJ/514/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování vodovodní přípojky, k. ú. Stará Ves u Bílovce
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/513/d/2015/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu a vodovodní přípojky, k. ú. Slatina u Bílovce
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/512/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování vodovodní přípojky, k. ú. Bernartice and Odrou
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/51/d/2016/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/498/d/2015/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní a kanalizační přípojky, k. ú. Trojanovice
Druhá smluvní strana: EXPOTEL, spol. s r. o.; IČ: 60719761

NJ/48/e/2016/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování sjezdu, k. ú. Velké Albrechtice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/469/d, r/2015/No

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Smlouva o právu provést stavbu - Umístění mostní konstrukce, k. ú. Jeseník nad Odrou
Druhá smluvní strana: Povodí Odry, s. p.; IČ: 70890021

NJ/468/d, r/2015/No

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Smlouva o právu provést stavbu - Umístění mostní konstrukce, k. ú. Loučka u Nového Jičína
Druhá smluvní strana: Povodí Odry, s. p.; IČ: 70890021

NJ/464/d/2015/ZR

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Rekonstrukce mostu u obce Odry
Druhá smluvní strana: Správa železniční dopravní cesty, s. p.; IČ: 70994234

NJ/459/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úprava atd. dešťové kanalizace, k. ú. Žilina u Nového Jičína
Druhá smluvní strana: Město Nový Jičín; IČ: 00298212

NJ/443/d/2015/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Loučka u Nového Jičína
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/430/d/2015/Zr

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - Rekonstrukce mostu před obcí Fulnek
Druhá smluvní strana: Lesy České republiky, s. p.; IČ: 42196451

NJ/409/e/2015/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynovodu, k. ú. Větřkovice u Lubiny
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

NJ/40/d/2016/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemního vedení optického kabelu, k. ú. Tísek
Druhá smluvní strana: Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.; IČ: 04084063

NJ/398/d/2015/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba nadzemního kabelového vedení, k. ú. Žilina u Nového Jičína
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/397/d/2015/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemního kabelového vedení, k. ú. Nový Jičín
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/396/d/2015/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Vedení plynovodu a chrániček pro optické kabely, okres Nový Jičín
Druhá smluvní strana: NET4GAS, s. r. o.; IČ: 27260364

NJ/394/d/2015/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Rekonstrukce vodovodního řadu, k. ú. Hájov
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

NJ/38/e/2016/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování vodovodní přípojky, k. ú. Veselí u Oder
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/37/e/2016/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování vodovodní přípojky, k. ú. Veselí u Oder
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/340/d/2015/Zr

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - Rekonstrukce mostu, Petřvald u Nového Jičína
Druhá smluvní strana: Povodí Odry, s. p.; IČ: 70890021

NJ/27/d/2016/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba plynovodů, k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

NJ/25/d/2016/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemní kabelové přípojky optického kabelu, k. ú. Petřvald u Nového Jičína
Druhá smluvní strana: Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.; IČ: 04084063

NJ/20/e/2016/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vodovodního řadu, k. ú. Životice u Nového Jičína
Druhá smluvní strana: Obec Životice u Nového Jičína; IČ: 48804711

NJ/19/e/2016/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vodovodního řadu, k. ú. Životice u Nového Jičína
Druhá smluvní strana: Obec Životice u Nového Jičína; IČ: 48804711

NJ/14/d/2016/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky, k. ú. Kujavy
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/136/d/2016/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky, k. ú. Jerlochovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/135/d/2016/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky, k. ú. Stará Ves u Bílovce
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/132/e/2016/Ja

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování sjezdu, k. ú. Hodslavice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/13/e/2016/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování sjezdu, k. ú. Hrabětice nad Odrou
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/120/e/2016/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. kabelové přípojky NNk, k. ú. Petřvald u Nového Jičína
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/12/e/2016/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování vodovodní přípojky, k. ú. Veselí u Oder
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/119/e/2016/Ja

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování vodovodní přípojky, k. ú. Veselí u Oder
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/108/d/2016/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba jednotné kanalizace a plynovodu, k. ú. Bítov u Bílovce
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/107/d/2016/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Kujavy
Druhá smluvní strana: ; IČ:

NJ/103/d/2016/Ko

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemního kabelu přípojky NN, k. ú. Jistebník
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/102/e/2016/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemního kabelového vedení NN, k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

NJ/10/e/2016/Ja

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. kabelu světelného signalizačního zařízení, k. ú. Ženklava
Druhá smluvní strana: Obec Ženklava; IČ: 00600831

NJ/02/d/2016/Na

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Uložení kabelu a sloupu VO, k. ú. Sedlnice
Druhá smluvní strana: Obec Sedlnice; IČ: 00298352

KI/63/e/2015/RŘ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování sjezdu, k. ú. Petrovice u Karviné
Druhá smluvní strana: ; IČ:

KI/62/e/2015/RŘ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. dešťové kanalizace, k. ú. Petrovice u Karviné
Druhá smluvní strana: Obec Petrovice u Karviné; IČ: 00297585

KI/61/e/2015/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost - Zřízení, úpravy atd. kanalizační stoky, k. ú. Horní Suchá
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

KI/58/e/2015/RŘ

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost - Zřízení, úpravy atd. vodovodního řadu, k. ú. Dolní Lutyně
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

KI/57/e/2015/RŘ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. kanalizačního řadu, k. ú. Horní Lutyně
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace, a. s.; IČ: 45193665

KI/52/e/2015/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. sjezdu, k. ú. Prostřední Bludovice
Druhá smluvní strana: Obec Horní Bludovice; IČ: 00296686

KI/51/e/2015/RŘ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování vodovodní přípojky, k. ú. Dolní Lutyně
Druhá smluvní strana: ; IČ:

KI/36/e/2015/RŘ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vodovodního řadu, k. ú. Horní Lutyně
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

KI/18/e/2016/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. sjezdu, k. ú. Horní Žukov
Druhá smluvní strana: Dial Telecom, a. s.; IČ: 28175492

KI/17/e/2016/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování vodovodní přípojky, k. ú. Horní Suchá
Druhá smluvní strana: ; IČ:

KI/16/d/2016/Kop

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vzdušné kabelové přípojky NN, k. ú. Albrechtice u Českého Těšína
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

KI/14/e/2016/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. kabelového vedení NN, k. ú. Ráj
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

KI/13/e/2015/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování sjezdu, k. ú. Mistřovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

KI/12/e/2016/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. podzemního kabelového vedení vysokého napětí, k. ú. Ráj
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

KI/12/d/2016/Kop

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba optického kabelu, k. ú. Prostřední Bludovice
Druhá smluvní strana: Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.; IČ: 04084063

KI/11/e/2016/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynovodní přípojky, k. ú. Bludovice
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

KI/10/e/2016/RŘ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. podzemního kabelového vedení, k. ú. Věřňovice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

KI/10/d/2016/Kop

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemní kabelové přípojky, k. ú. Petřvald u Karviné
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

KI/09/e/2016/RŘ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. podzemního kabelového vedení NNk, k. ú. Starý Bohumín
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

KI/09/e/2016/RŘ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. kabelového vedení NNk, k. ú. Starý Bohumín
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

KI/08/e/2016/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynárenského zařízení, k. ú. Prostřední Suchá
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

KI/08/d/2016/Kop

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba podzemního kabelového vedení, k. ú. Koňákov
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

KI/07/e/2016/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. požárního vodovodu, k. ú. Horní Suchá
Druhá smluvní strana: Depos Horní Suchá, a. s.; IČ: 47677287

KI/06/e/2016/RŘ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynárenského zařízení, k. ú. Petrovice u Karviné
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

KI/05/e/2016/Kop

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. nadzemního vedení NN, k. ú. Horní Těrlicko
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

KI/05/d/2016/Kop

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba dešťové kanalizace, k. ú. Petřvald u Karviné
Druhá smluvní strana: Město Petřvald; IČ: 00297593

KI/04/e/2016/RŘ

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost - Zřízení, úpravy atd. plynové přípojky, k. ú. Starý Bohumín
Druhá smluvní strana: Město Bohumín; IČ: 00297569

KI/04/d/2016/Kop

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba dešťové kanalizace, k. ú. Horní Bludovice
Druhá smluvní strana: Obec Horní Bludovice; IČ: 00296686

KI/03/e/2016/RŘ

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - Zřízení, úpravy atd. objektu kanalizační přípojky, k. ú. Záblatí u Bohumína
Druhá smluvní strana: Město Bohumín; IČ: 00297569

KI/03/d/2016/RŘ

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodu a sjezdu, k. ú. Záblatí u Bohumína
Druhá smluvní strana: Město Bohumín; IČ: 00297569

KI/02/e/2016/RŘ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. optického kabelu, k. ú. Poruba u Orlové
Druhá smluvní strana: Město Orlová; IČ: 00297577

KI/02/d/2016/Kop

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky dešťové kanalizace, k. ú. Bludovice
Druhá smluvní strana: Statutární město Havířov; IČ: 00297488

KI/01/e/2016/RŘ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a sjezdu, k. ú. Starý Bohumín
Druhá smluvní strana: ; IČ:

KI/01/d/2016/RŘ

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Petrovice u Karviné
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/97/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Rekonstrukce plynovodu, k. ú. Staříč
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

FM/96/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Rekonstrukce plynovodu, k. ú. Frýdlant nad Ostravicí
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

FM/95/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba plynovodu, k. ú. Frýdlant nad OStravicí
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

FM/9/e/2016/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Dolní Líštná
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/9/d/2016/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, přípojky vody a plynu, k. ú. Vojkovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/86/e/2015/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. plynárenského zařízení, k. ú. Místek
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

FM/85/e/2015/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování přípojky vody, k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/84/e/2015/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Mosty u Jablunkova
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/82/e/2015/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Krmelín
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/81/e/2015/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování vodovodní přípojky, k. ú. Chlebovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/81/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vedení elektro, k. ú. Frýdlant nad Ostravicí
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/8/e/2016/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování sjezdu, k. ú. Kaňovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/8/d/2016/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní a kanalizační přípojky, k. ú. Milíkov u Jablunkova
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/79/e/2015/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/76/e/2015/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vodovodního řadu a sjezdu, k. ú. Oldřichovice u Třince
Druhá smluvní strana: Město Třinec; IČ: 00297313

FM/7/k/2016/Ro

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní - Prodej nemovitosti, k. ú. Krásná pod Lysou Horou
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/7/e/2016/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Bukovec u Jablunkova
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/61/d/2016/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky elektro, k. ú. Bukovice u Dobratic
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/6/e/2016/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Bukovec u Jablunkova
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/57/d/2016/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky elektro, k. ú. Milíkov u Jablunkova
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/56/d/2016/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Zřízení sjezdu, k. ú. Milíkov u Jablunkova
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/55/d/2016/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba optického kabelu, k. ú. Vendryně
Druhá smluvní strana: Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.; IČ: 04084063

FM/54/d/2016/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky elektro, k. ú. Mosty u Jablunkova
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/53/d/2016/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Žabeň
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/50/d/2016/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Zřízení sjezdu, k. ú. Mosty u Jablunkova
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/5/k/2016/Ro

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní - Prodej nemovitosti, k. ú. Krásná pod Lysou Horou
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/5/e/2016/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Brušperk
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/5/d/2016/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky plynu, k. ú. Oprechtice ve Slezsku
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/48/d/2016/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky odpadních vod, k. ú. Oldřichovice u Třince
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/46/d/2016/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky vody, kanalizace a sjezdu, k. ú. Baška
Druhá smluvní strana: GMC tech, s. r. o.; IČ: 27784487

FM/45/d/2016/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky vody, k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/44/d/2016/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Zřízení sjezdu, k. ú. Milíkov u Jablunkova
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/43/e/2015/Ro

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Přeložka komunikační sítě, k. ú. Frýdek
Druhá smluvní strana: Statutární město Frýdek-Místek, Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.; IČ: 00296643, 04084063

FM/40/d/2016/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky vody a kanalizace, k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/4/e/2016/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Bocanovice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/39/d/2016/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky vody, k. ú. Sedliště ve Slezsku
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/37/d/2016/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky vody, k. ú. Paskov
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/34/d/2016/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Sviadnov
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/3/n/2016/Ro

Dohoda o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchy - Neprovádění žádných investičních a jiných stavebních činností
Druhá smluvní strana: Obec Krmelín; IČ: 00296848

FM/3/e/2016/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Bystřice nad Olší
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/26/e/2016/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Staříč
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/26/d/2016/Ro

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba silového napojení mýtné stanice, k. ú. Oldřichovice u Třince
Druhá smluvní strana: Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o.; IČ: 65993390

FM/25/d/2016/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky elektro, k. ú. Sedliště ve Slezsku
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/24/d/2016/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky elektro, k. ú. Sklenov
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/23/e/2016/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Paskov
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/23/d/2016/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vedení elektro, k. ú. Fryčovice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/22/d/2016/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky vody, k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/21/e/2016/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Brušperk
Druhá smluvní strana: Koordinátor ODIS, s. r. o.; IČ: 64613895

FM/21/d/2016/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Rekonstrukce vysokotlakých plynovodů, k. ú. Řepiště
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

FM/2/n/2016/Ro

Dohoda o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu
Druhá smluvní strana: Město Frýdlant nad Ostravicí; IČ: 00296651

FM/2/e/2016/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování sjezdu, k. ú. Pstruží
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/18/d/2016/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Karpentná
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/17/d/2016/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky elektro, k. ú. Žabeň
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/16/d/2016/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Zřízení sjezdu, k. ú. Písek u Jablunkova
Druhá smluvní strana: OLZANKA, s. r. o.; IČ: 04626672

FM/14/k/2016/Ro

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní - Prodej nemovitosti, k. ú. Krásná pod Lysou Horou
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/14/e/2016/Koc

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Bystřice nad Olší
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/14/d/2016/Ro

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba veřejného osvětlení, k. ú. Oldřichovice u Třince
Druhá smluvní strana: Město Třinec; IČ: 00297313

FM/13/d/2016/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky elektro, k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/12/d/2016/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Rekonstrukce vodovodu, k. ú. Řepiště
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

FM/113/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Rekonstrukce vodovodu, k. ú. Sklenov
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.; IČ: 45193665

FM/11/k/2016/Ro

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní - Prodej nemovitosti, k. ú. Krásná pod Lysou Horou
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/11/e/2016/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vodovodu, k. ú. Palkovice
Druhá smluvní strana: Fest-Bau, spol. s r. o.; IČ: 25825208

FM/11/d/2016/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky elektro, k. ú. Smilovice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

FM/107/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Žabeň
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/106/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Žabeň
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/103/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Kozlovice
Druhá smluvní strana: S.P.Z. TREND, s. r. o.; IČ: 26871017

FM/102/d/2015/Sk

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky vody, k. ú. Paskov
Druhá smluvní strana: ; IČ:

FM/10/d/2016/Koc

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Mosty u Jablunkova
Druhá smluvní strana: Obec Mosty u Jablunkova; IČ: 00296953

FM/1/e/2016/Sk

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. přípojky elektro, k. ú. Brušperk
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/9/d/2016/JJ

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba kanalizační přípojky, k. ú. Malá Morávka
Druhá smluvní strana: ; IČ:

BR/8/d/2016/JJ

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba nadzemního vedení NN, k. ú. Malá Morávka
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/7/d/2016/JJ

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemního vedení NN, k. ú. Hynčice u Krnova
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/6/e/2016/HH

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. nadzemního vedení NN, k. ú. Hošťálkovy
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/6/d/2016/JJ

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba kanalizační, vodovodní přípojky a sjezdu
Druhá smluvní strana: ; IČ:

BR/57/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vedení kNN, k. ú. Brantice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/55/d/2015/JJ

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Malá Morávka
Druhá smluvní strana: ; IČ:

BR/40/d/2015/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba kanalizační přípojky, k. ú. Leskovec nad Moravicí
Druhá smluvní strana: ; IČ:

BR/34/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vodovodní přípojky a sjezdu, k. ú. Bruntál-město
Druhá smluvní strana: InterCora, spol. s r. o.; IČ: 47714018

BR/32/e/2015/HH

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Zřízení, provoz a údržba plynovodní přípojky , k. ú. Jindřichov ve Slezsku
Druhá smluvní strana: Povodí Odry, s. p.; IČ: 70890021

BR/30/e/2015/JJ

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vodovodu, k. ú. Karlov pod Pradědem
Druhá smluvní strana: VaK Bruntál, a. s.; IČ: 47675861

BR/3/f/2016/HH

Smlouva o výpůjčce pozemku - Výpůjčka pozemku, k. ú. Lomnice u Rýmařova
Druhá smluvní strana: Obec Lomnice; IČ: 00296198

BR/3/e/2016/HH

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vodovodu, k. ú. Roudno
Druhá smluvní strana: VaK Bruntál, a. s.; IČ: 47675861

BR/3/d/2016/JJ

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Osoblaha
Druhá smluvní strana: ; IČ:

BR/27/d/2016/Ch

Nájemní smlouva a Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - Nájem a rekonstrukce silnice, k. ú. Jamartice
Druhá smluvní strana: Povodí Odry, s. p.; IČ: 70890021

BR/24/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vodovodu, k. ú. Horní Benešov
Druhá smluvní strana: VaK Bruntál, a. s.; IČ: 47675861

BR/23/e/2015/HH

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Zřízení, provoz a údržba mostní konstrukce, k. ú. Janušov
Druhá smluvní strana: Povodí Odry, s. p.; IČ: 70890021

BR/21/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. orientačního měřiče rychlosti, k. ú. Krnov-Horní Předměstí
Druhá smluvní strana: Město Krnov; IČ: 00296139

BR/20/e/2016/HH

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. podzemního vedení NN, k. ú. Malá Morávka
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/20/e/2015/Ha

Smlouva o zřízení věcného břemene - Umístění a provozování vodovodní přípojky, k. ú. Zátor
Druhá smluvní strana: ; IČ:

BR/20/d/2016/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba ČOV, k. ú. Vraclávek
Druhá smluvní strana: ; IČ:

BR/2/f/2016/HH

Smlouva o výpůjčce pozemku - Výpůjčka pozemku, k. ú. Horní Město
Druhá smluvní strana: Obec Horní Město; IČ: 00296015

BR/2/e/2016/HH

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. podzemního vedení NN, k. ú. Svobodné Heřmanice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/2/d/2016/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Umístění stavby v silničním pozemku, k. ú. Suchá Rudná
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/19/e/2016/HH

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. podzemního vedení NN, k. ú. Opavské Předměstí
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/18/e/2016/HH

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. podzemního vedení NNk, k. ú. Razová
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/17/e/2016/HH

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. nadzemního vedení NN, k. ú. Česká Ves u města Albrechtic
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/17/d/2016/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Světlá ve Slezsku
Druhá smluvní strana: ; IČ:

BR/16/e/2016/HH

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. podzemního vedení NN, k. ú. Krnov-Horní Předměstí
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/15/e/2016/HH

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. podzemního vedení NN, k. ú. Býkov
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/15/d/2016/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky, k. ú. Lichnov u Bruntálu
Druhá smluvní strana: ; IČ:

BR/14/e/2016/HH

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. zemního vedení kNN, k. ú. Rýmařov
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/14/d/2016/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba vodovodní přípojky, k. ú. Milotice nad Opavou
Druhá smluvní strana: ; IČ:

BR/13/e/2016/HH

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. podélného opevnění a příčných objektů, k. ú. Hynčice u Krnova
Druhá smluvní strana: Lesy České republiky, s. p.; IČ: 42196451

BR/12/d/2016/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba sjezdu, k. ú. Staré Město u Bruntálu
Druhá smluvní strana: ; IČ:

BR/11/e/2016/HH

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. vodovodní přípojky, k. ú. Loučky u Zátoru
Druhá smluvní strana: VaK Bruntál, a. s.; IČ: 47675861

BR/11/d/2016/JJ

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba zemního vedení NN, k. ú. Malá Morávka
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/10/e/2016/HH

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. telekomunikační přípojky, k. ú. Bruntál-město
Druhá smluvní strana: Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.; IČ: 04084063

BR/1/f/2016/HH

Smlouva o výpůjčce pozemku - Výpůjčka pozemku, k. ú. Staré Heřminovy
Druhá smluvní strana: Obec Staré Heřminovy; IČ: 00576077

BR/1/e/2016/HH

Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení, úpravy atd. podzemního vedení NN, k. ú. Razová
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

BR/1/d/2016/Ha

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Výstavba přípojky vNN, k. ú. Suchá Rudná
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

07210/2016/IM

Příkazní smlouva na výkon autorského dozoru v rámci akce "Rekonstrukce MÚK Bazaly – I. etapa"
Druhá smluvní strana: Dopravoprojekt Ostrava a.s.; IČ: 42767377

07155/2016/IM

Dohoda o vypořádání náhrady za odnětí vlastnického práva k pozemku - k.ú. Šenov u Nového Jičína.
Druhá smluvní strana: Mlčochová Zdenka; IČ:

07154/2016/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - k.ú. Chabičov ve Slezsku
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

07126/2016/SOC

Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu
Druhá smluvní strana: Charita Ostrava; IČ: 44940998

07124/2016/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: MEDICA Třinec, z.ú.; IČ: 05115841

07121/2016/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: DON BOSKO HAVÍŘOV o.s.; IČ: 63024730

07108/2016/SOC

Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu
Druhá smluvní strana: Sdružení sociálních asistentů, z.s.; IČ: 26642638

07096/2016/KŘ

Smlouva o poskytování přístupu k českým technickým normám ve formátu *pdf
Druhá smluvní strana: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, organizační složka státu; IČ: 48135267

07091/2016/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - k.ú. Karviná-město
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

07088/2016/IM

Smlouva o užívání pozemku pro účel realizace stavby Zateplení objektu tělocvičny a spojovacího krčku SŠ technické - k.ú. Kateřinky u Opavy
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.; IČ: 45193665

07078/2016/KŘ

Smlouva o poskytnutí služeb - "Podporujeme hrdinství, které není vidět"
Druhá smluvní strana: EVS Consulting, s.r.o.; IČ: 29384125

07058/2016/FIN

Smlouva o užívání platební karty
Druhá smluvní strana: ; IČ:

07057/2016/FIN

Smlouva o užívání platební karty
Druhá smluvní strana: ; IČ:

07054/2016/FIN

Smlouva o užívání platební karty
Druhá smluvní strana: ; IČ:

07051/2016/FIN

Smlouva o užívání platební karty
Druhá smluvní strana: ; IČ:

07050/2016/FIN

Smlouva o užívání platební karty
Druhá smluvní strana: ; IČ:

07049/2016/FIN

Smlouva o užívání platební karty
Druhá smluvní strana: ; IČ:

07048/2016/FIN

Smlouva o užívání platební karty
Druhá smluvní strana: ; IČ:

07047/2016/FIN

Smlouva o užívání platební karty
Druhá smluvní strana: ; IČ:

07046/2016/FIN

Smlouva o užívání platební karty
Druhá smluvní strana: ; IČ:

07045/2016/FIN

Smlouva o užívání platební karty
Druhá smluvní strana: ; IČ:

07044/2016/ŽPZ

Darovací smlouva - Podpora tříděného sběru
Druhá smluvní strana: Statutární město Opava ; IČ: 00300535

07043/2016/ŽPZ

Darovací smlouva - Podpora tříděného sběru
Druhá smluvní strana: Město Bohumín; IČ: 00297569

07042/2016/ŽPZ

Darovací smlouva - Podpora tříděného sběru
Druhá smluvní strana: Město Třinec; IČ: 00297313

07041/2016/ŽPZ

Darovací smlouva - Podpora tříděného sběru
Druhá smluvní strana: Město Hradec nad Moravicí; IČ: 00300144

07040/2016/ŽPZ

Darovací smlouva - Podpora tříděného sběru
Druhá smluvní strana: Město Jablunkov; IČ: 00296759

07039/2016/ŽPZ

Darovací smlouva - Podpora tříděného sběru
Druhá smluvní strana: Město Vrbno pod Pradědem; IČ: 00296457

07038/2016/ŽPZ

Darovací smlouva - Podpora tříděného sběru
Druhá smluvní strana: Obec Tvrdkov; IČ: 00576000

07037/2016/ŽPZ

Darovací smlouva - Podpora tříděného sběru
Druhá smluvní strana: Obec Roudno; IČ: 00296295

07036/2016/ŽPZ

Darovací smlouva - Podpora tříděného sběru
Druhá smluvní strana: Obec Nová Pláň; IČ: 00852759

07006/2016/DSH

Smlouva o upsání akcií - modernizace energetiky LLJO
Druhá smluvní strana: Letiště Ostrava , a.s.; IČ: 26827719

06997/2016/KH

Smlouva o dílo - Zajištění reklamní kampaně na internetu pro Moravskoslezský kraj na období od 1.1.2017 - 31.12.2017
Druhá smluvní strana: MAFRA, a.s.; IČ: 45313351

06970/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - kabel veřejného osvětlení v Novém Jičíně
Druhá smluvní strana: Město Nový Jičín; IČ: 00298212

06966/2016/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: Zubní chirurgie s.r.o.; IČ: 03393135

06934/2016/IM

Dohoda o realizaci a financování vodovodní přípojky-v rámci akce "LLJ Ostrava, vybudování nového vodovodního řádu a nových vodovodních přípojek"
Druhá smluvní strana: Moravec Bohuslav; IČ:

06899/2016/FIN

Žádost/Smlouva o vydání a využívání firemní platební karty
Druhá smluvní strana: UniCredit Bank Czech Republic, a.s; IČ: 64948242

06898/2016/FIN

Žádost/Smlouva o vydání a využívání firemní platební karty
Druhá smluvní strana: UniCredit Bank Czech Republic, a.s; IČ: 64948242

06897/2016/FIN

Žádost/Smlouva o vydání a využívání firemní platební karty
Druhá smluvní strana: UniCredit Bank Czech Republic, a.s; IČ: 64948242

06896/2016/FIN

Žádost/Smlouva o vydání a využívání firemní platební karty
Druhá smluvní strana: UniCredit Bank Czech Republic, a.s; IČ: 64948242

06895/2016/FIN

Žádost/Smlouva o vydání a využívání firemní platební karty
Druhá smluvní strana: UniCredit Bank Czech Republic, a.s; IČ: 64948242

06894/2016/FIN

Žádost/Smlouva o vydání a využívání firemní platební karty
Druhá smluvní strana: UniCredit Bank Czech Republic, a.s; IČ: 64948242

06893/2016/FIN

Žádost/Smlouva o vydání a využívání firemní platební karty
Druhá smluvní strana: UniCredit Bank Czech Republic, a.s; IČ: 64948242

06892/2016/FIN

Žádost/Smlouva o vydání a využívání firemní platební karty
Druhá smluvní strana: UniCredit Bank Czech Republic, a.s; IČ: 64948242

06891/2016/FIN

Žádost/Smlouva o vydání a využívání firemní platební karty
Druhá smluvní strana: UniCredit Bank Czech Republic, a.s; IČ: 64948242

06890/2016/FIN

Žádost/Smlouva o vydání a využívání firemní platební karty
Druhá smluvní strana: UniCredit Bank Czech Republic, a.s; IČ: 64948242

06883/2016/IM

Smlouva o dílo - Silnice II/479 Ostrava, MÚK Bazaly, etapa I
Druhá smluvní strana: STRABAG a.s.; IČ: 60838744

06856/2016/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: MUDr. Pavla Tvrdoňová; IČ: 48810916

06812/2016/IM

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko
Druhá smluvní strana: Województwo Opolskie; IČ: 53141225

06794/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - k.ú. Albrechtičky
Druhá smluvní strana: Obec Albrechtičky; IČ: 00600814

06681/2016/SOC

Smlouva o vysílání reklamy "Žít normálně" - projekt "Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III"
Druhá smluvní strana: POLAR televize Ostrava, s.r.o.; IČ: 25859838

06680/2016/SOC

Smlouva na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání, nákup vysílacího času a poskytnutí licence - projekt "Podpora transformace v Moravskoslezském kraji"
Druhá smluvní strana: POLAR televize Ostrava, s.r.o.; IČ: 25859838

06661/2016/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: MUDr. Jana Sládková; IČ: 60781459

06660/2016/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: MUDr. Marie Göblová; IČ: 48426725

06657/2016/ZDR

Licenční ujednání č. 113/2015
Druhá smluvní strana: RCS Kladno, s. r. o; IČ: 03958752

06481/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - k pozemku parc. č. 69/1, k.ú. Dubina u Ostravy a parc. č. 1653/1, k.ú. Nová Bělá
Druhá smluvní strana: Česká telekomunikační infrastruktura a.s; IČ: 04084063

06462/2016/ÚPS

Darovací smlouva - Poskytnutí finančního daru za odevzdaný archeologický nález
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06446/2016/DSH

Smlouva o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy
Druhá smluvní strana: Ministerstvo dopravy ČR; IČ: 66003008

06401/2016/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: MUDr. Taťána a Jiří KAČMAŘOVI s.r.o.; IČ: 02193043

06399/2016/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: MUDr. Kamil Běrský; IČ: 45590541

06389/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 613/103, 613/108, vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou.
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

06368/2016/DSH

Memorandum o společném postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy
Druhá smluvní strana: Asociace krajů České republiky; IČ: 70933146

06292/2016/KŘ

Smlouva o dílo - Zpracování/aktualizace akčního plánu pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví MSK
Druhá smluvní strana: EKOLA group, spol.s.r.o.; IČ: 63981378

06280/2016/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: GASTROENTEROLOGIE MIKOLAJEK s.r.o.; IČ: 03958752

06277/2016/IM

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci k projektu "Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve SOŠ Bruntál"
Druhá smluvní strana: Střední odborná škola, Bruntál; IČ: 13643479

06275/2016/EP

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci k projektu "Elelektrolaboratoře"
Druhá smluvní strana: Střední škola techniky a služeb, Karviná; IČ: 13644254

06273/2016/EP

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci k projektu "Elelektrolaboratoře"
Druhá smluvní strana: Střední škola elektrotechnická, Ostrava; IČ: 13644327

06259/2016/EP

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci k projektu "Elektrolaboratoře"
Druhá smluvní strana: Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice; IČ: 14451093

06258/2016/EP

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci k projektu "Elektrolaboratoře"
Druhá smluvní strana: SŠ technická, Opava; IČ: 00845299

06242/2016/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - k.ú. Třinec
Druhá smluvní strana: Česká telekomunikační infrastruktura a. s.; IČ: 04084063

06241/2016/EP

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci k projektu "Elektrolaboratoře"
Druhá smluvní strana: Střední škola teleinformatiky, Ostrava; IČ: 00845329

06240/2016/EP

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci k projektu "Elektrolaboratoře"
Druhá smluvní strana: Střední škola, Havířov-Šumbark; IČ: 13644289

06239/2016/EP

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci k projektu "Elektrolaboratoře"
Druhá smluvní strana: Gymnázium a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát p. R.; IČ: 00601659

06238/2016/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - k.ú. Poruba-sever
Druhá smluvní strana: Česká telekomunikační infrastruktura a. s.; IČ: 04084063

06234/2016/EP

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci k projektu "Modernizace výuky svařování"
Druhá smluvní strana: SŠ techn. oborů, Havířov-Šumbark; IČ: 68321261

06232/2016/EP

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci k projektu "Modernizace výuky svařování"
Druhá smluvní strana: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín; IČ: 00848077

06205/2016/EP

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci k projektu "Modernizace výuky svařování"
Druhá smluvní strana: Střední škola, Havířov-Šumbark; IČ: 13644289

06203/2016/EP

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci k projektu "Modernizace výuky svařování"
Druhá smluvní strana: Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice; IČ: 00100307

06200/2016/EP

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci k projektu ,,Modernizace výuky svařování,,
Druhá smluvní strana: Střední škola techniky a služeb, Karviná; IČ: 13644254

06186/2016/POR

Smlouva o poskytování právních služeb - letecká doprava z letiště Leoše Janáčka Ostrava
Druhá smluvní strana: CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s .r. o.; IČ: 48118753

06184/2016/EP

Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Druhá smluvní strana: Žilinský samosprávný kraj; IČ: 37808427

06169/2016/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: GOMEDI s.r.o.; IČ: 03133478

06136/2016/RRC

Smlouva o dílo - Podpora podnikání v MSK 2016
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06134/2016/IM

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti - Zhotovení obkladu stěn v rámci vestavěného interiéru Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Jih
Druhá smluvní strana: Jochim Petr; IČ: 87849445

06128/2016/FIN

Smlouva o zvýhodněném úročení
Druhá smluvní strana: Raiffeisenbank a.s.; IČ: 49240901

06114/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - k.ú. Nový Jičín
Druhá smluvní strana: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; IČ: 70994234

06113/2016/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - k.ú. Frenštát pod Radhoštěm
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

06098/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06097/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06096/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06093/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06092/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06090/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06089/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06085/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06084/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06082/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06081/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06078/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06077/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06076/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06075/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06074/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06073/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06071/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06070/2016/IM

Dohoda o narovnání - Bezpečnostní centrum na Letišti Leoše Janáčka Ostrava
Druhá smluvní strana: Letiště Ostrava , a.s.; IČ: 26827719

06069/2016/EP

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci k projektu "Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL)"
Druhá smluvní strana: Gymnázium a Střední odborná škola Rýmařov; IČ: 00601331

06068/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06066/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06064/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06063/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06061/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06059/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06057/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06053/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06052/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06051/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06049/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06045/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06043/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06042/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06041/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06039/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06038/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06036/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06035/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06034/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06033/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06032/2016/KH

Darovací smlouva - finanční dar na vydání čtvrtletníku MSVTNP, PTP, z. s.
Druhá smluvní strana: Moravskoslezský svaz Vojenských táborů nucených prací - Pomocné technické prapory; IČ: 00546011

06030/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06028/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06027/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06026/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06025/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06024/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06023/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06021/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06018/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06015/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06011/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06008/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06005/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06001/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

05997/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

05994/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

05972/2016/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena(ky) Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

05966/2016/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - Budoucí zřízení věcného břemene k pozemku, k.ú. Poruba-sever
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

05952/2016/DSH

Veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu - Vzetí akcíí z oběhu
Druhá smluvní strana: Letiště Ostrava, a.s.; IČ: 26827719

05944/2016/EP

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci - Modernizace výuky přírodovědných předmětů II
Druhá smluvní strana: Střední škola gastronomie a služeb, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451, příspěvková organizace; IČ: 00577243

05942/2016/EP

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci - Modernizace výuky přírodovědných předmětů II
Druhá smluvní strana: Slezské gymnázium, Opava, p.o.; IČ: 47813075

05927/2016/EP

Rámcová smlouva na zpracování podkladů k žádostem o podporu - Zajištění zpracování žádosti o podpooru, studií proveditelnosti, komplexních analýz nákladů a přínosů
Druhá smluvní strana: MOTT MACDONALD CZ, spol. s r.o.; IČ: 48588733

05921/2016/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: MUDr. Gabriela Lancová; IČ: 71247661

05920/2016/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: Paluchová Němcová s.r.o.; IČ: 03846661

05919/2016/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: MUDr. Tomáš Henner; IČ: 70930163

05861/2016/IM

Směnná smlouva o směně nemovitých věcí - Směna nemovitostí mezi krajem a ŘLP ČR, s.p. na letišti v Mošnově
Druhá smluvní strana: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik; IČ: 49710371

05855/2016/IM

Smlouva o převodu staveb - Převod staveb mezi krajem a ŘLP ČR, s.p. na letišti v Mošnově
Druhá smluvní strana: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik; IČ: 49710371

05854/2016/IM

Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti cesty ve prospěch osoby oprávněné - Zřízení věcného břemene pro komunikaci k TWR na letišti v Mošnově
Druhá smluvní strana: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik; IČ: 49710371

05838/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Zřízení věcného břemene k pozemkům, k.ú. Bruntál-město
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

05836/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Zřízení věcného břemene k pozemkům, k.ú. Bruntál-město
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

05831/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Zřízení věcného břemene k pozemkům, k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí
Druhá smluvní strana: ; IČ:

05830/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Zřízení věcného břemene k pozemkům, k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí
Druhá smluvní strana: ; IČ:

05828/2016/EP

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci k projektu "Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL)"
Druhá smluvní strana: Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice,PO; IČ: 00602141

05795/2016/EP

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci k projektu "Podpora výuky CNC obránění"
Druhá smluvní strana: Střední škola průmyslová, Krnov, PO; IČ: 00846279

05794/2016/EP

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci k projektu "Podpora výuky CNC obránění"
Druhá smluvní strana: Střední průmyslová škola - Technikum Premyslowe,; IČ: 62331515

05792/2016/EP

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci k projektu "Podpora výuky CNC obránění"
Druhá smluvní strana: Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, p.o.; IČ: 00601624

05789/2016/EP

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci k projektu "Podpora výuky CNC obránění"
Druhá smluvní strana: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace; IČ: 00848077

05775/2016/EP

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci k projektu ,,Modernizace výuky přírodovědných předmětů I,,
Druhá smluvní strana: Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, PO; IČ: 47813091

05773/2016/EP

Smlouva o partnerství v zájemné spolupráci k projektu ,,Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL),,
Druhá smluvní strana: Střední škola, Bohumín Husova 283; IČ: 66932581

05767/2016/EP

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci k projektu ,,Modernizace výuky přírodovědných předmětů I,,
Druhá smluvní strana: Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace; IČ: 62331493

05760/2016/DSH

Memorandum o koordinvané spolupráci při přípravě a prosazování realizace propojení regionů Moravy, Slezska a severozápadního Slovenska dopravní infrastrukturou
Druhá smluvní strana: Zlínský kraj; IČ: 70891320

05757/2016/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Charita sv. Martina; IČ: 04872461

05692/2016/EP

Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Druhá smluvní strana: Mesto Čadca; IČ: 00313971

05689/2016/RRC

Smlouva o dílo - Režimní měření hladiny podzemní vody na území průmyslové zóny Nad Barborou
Druhá smluvní strana: AQD-envitest, s.r.o.; IČ: 26878453

05687/2016/RRC

Smlouva o dílo - Opakované měření hluku ve 2 referenčních bodech - průmyslová zóna Nošovice
Druhá smluvní strana: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě; IČ: 71009396

05679/2016/IM

Darovací smlouva - Dar movitého majetku
Druhá smluvní strana: Charita Studénka; IČ: 44937377

05665/2016/IM

Smlouva o partnerství - v rámci projektu IVC v Českém Těšíně
Druhá smluvní strana: Česká republika - MINISTERSTVO VNITRA; IČ: 00007064

05655/2016/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: REINTEGRA; IČ: 68333552

05641/2016/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Město Petřvald; IČ: 00297593

05634/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Zřízení věcného břemene k pozemku, k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

05616/2016/ZDR

Smlouva o upsání akcií emitenta Sanatorium Jablunkov, a.s., podle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
Druhá smluvní strana: Sanatorium Jablunkov, a.s.; IČ: 27835545

05563/2016/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Senior domy Pohoda Český Těšín a.s.; IČ: 24135160

05543/2016/KH

Darovací smlouva - Dar na zdravotnické pomůcky a léky
Druhá smluvní strana: Český svaz bojovníků za svobodu, o.s.; IČ: 00442755

05525/2016/KH

Dohoda o spolupráci při přípravě a realizaci ,,Domu přírody Beskyd a souvisejícího areálu
Druhá smluvní strana: Vlazské, z.s; IČ: 22712500

05515/2016/IM

Smlouva o připojení k distribuční soustavě č.:320090087811 - Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s.r.o.; IČ: 27295567

05514/2016/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: MUDr. Mariana Jínková s.r.o.; IČ: 03533743

05491/2016/DSH

Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě
Druhá smluvní strana: Zlínský kraj; IČ: 70891320

05488/2016/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - Věcné břemeno k pozemku, k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku
Druhá smluvní strana: ; IČ:

05473/2016/EP

Dohoda o spolupráci partnerov na projekte "Každá historia si zaslúži svoj priestor"
Druhá smluvní strana: Žilinský samosprávný kraj; IČ: 37808427

05468/2016/KŘ

Memorandum o pokračování spolupráce na základě Rámcové smlouvy
Druhá smluvní strana: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář; IČ: 28305043

05453/2016/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: MUDr. Wienerová Alena s.r.o.; IČ: 03530710

05451/2016/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: MUDr. Lenka Karzelová, Ambulance praktického lékaře pro děti a dorost, s.r.o.; IČ: 03471977

05450/2016/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: Interní ambulance Třinec, s.r.o.; IČ: 29387612

05416/2016/SOC

Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu
Druhá smluvní strana: Armáda spásy v České republice, z. s.; IČ: 40613411

05348/2016/EP

Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - "Na kole k sousedům"
Druhá smluvní strana: Žilinský samosprávný kraj; IČ: 37808427

05346/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti - Zřízení věcného břemene k pozemku, k. ú. Bílá
Druhá smluvní strana: SKI Vítkovice - Bílá z.s.; IČ: 70632219

05345/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti - Zřízení věcného břemene v rámci stavby IVC Mošnov
Druhá smluvní strana: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; IČ: 04084063

05344/2016/KŘ

Smlouva na zajištění zimní údržby - Budova a přilehlé budovy KÚ MSK
Druhá smluvní strana: Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvková organizace; IČ: 00097381

05306/2016/EP

Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Druhá smluvní strana: Žilinský turistický kraj; IČ: 42220238

05303/2016/EP

Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Druhá smluvní strana: Žilinský samosprávný kraj; IČ: 37808427

05228/2016/ŽPZ

Smlouva o dílo - Poskytnutí příspěvku ke zlepšování přírodního prostředí - ZCHÚ Stříbrné jezírko
Druhá smluvní strana: Lesy České republiky, s.p.; IČ: 42196451

05212/2016/IM

Darovací smlouva - Metrostav Handy Cyklo Maraton
Druhá smluvní strana: Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace; IČ: 47811919

05208/2016/IM

Smlouva na zhotovení energetického posudku a PD, výkon IČ, výkon funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby a AD - Zateplení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště Mizerov
Druhá smluvní strana: MÁTL a KYŠÁK s.r.o.; IČ: 25366319

05207/2016/IM

Smlouva na zhotovení energetického posudku a PD, výkon IČ, výkon funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby a AD - Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště Orlová
Druhá smluvní strana: MÁTL a KYŠÁK s.r.o.; IČ: 25366319

05179/2016/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: MUDr. Tatiana Raczkowská; IČ: 60045825

05178/2016/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: MUDr. Josef Szücs; IČ: 48771813

05177/2016/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: MUDr. Tomáš Ptoszek; IČ: 60781742

05176/2016/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: MUDr. Tatiana Klusová; IČ: 66739802

05175/2016/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: MUDr. Naděžda Turoňová; IČ: 60045698

05174/2016/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: MUDr. Nováková Renata, soukromý pediatr zdravotní péče-pediatrie; IČ: 45239827

05173/2016/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: MUDr. Zbyszko Feber; IČ: 72079452

05159/2016/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: MUDr. Lubomír Vrzal; IČ: 48805459

05143/2016/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: Vyšší odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové školy SOKRATES, s.r.o.; IČ: 27731073

05121/2016/IM

Memorandum o spolupráci při ochraně a popularizaci technických památek a industriální historie Moravskoslezského regionu
Druhá smluvní strana: Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace; IČ: 00096296

05088/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Zřízení věcného břemene, k. ú. Opava-Město k umístění podzemního elektrického vedení
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

05086/2016/ŽPZ

Smlouva o dílo - Poskytnutí příspěvku ke zlepšování přírodního prostředí - ZCHÚ Hvozdnice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

05043/2016/RRC

Smlouva o majetkoprávním vypořádání stavby pozemní komunikace
Druhá smluvní strana: Město Studénka; IČ: 00298441

05033/2016/RRC

Darovací smlouva ke stojanům na propagační materiály
Druhá smluvní strana: Město Štramberk; IČ: 00298468

05031/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - Zřízení věcného břemene inženýrské sítě k pozemku k. ú. Opava-Předměstí
Druhá smluvní strana: Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě; IČ: 00406155

04914/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Mošnov
Druhá smluvní strana: Letecké Cargo MOŠNOV s.r.o.; IČ: 28936175

04913/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Mošnov a v k. ú. Sedlnice
Druhá smluvní strana: Letecké Cargo MOŠNOV s.r.o.; IČ: 28936175

04911/2016/RRC

Smlouva o dílo - Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016
Druhá smluvní strana: ; IČ:

04910/2016/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - Zřízení věcného břemene, k. ú. Velké Heraltice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

04892/2016/IM

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti - Rekonstrukce střechy gymnázia (Gymnázium Fr. Hajdy, Ostrava)
Druhá smluvní strana: Ing. Tomáš Lysek; IČ: 86999877

04843/2016/IM

Smlouva na zhotovení energetického posudku a PD, výkon IČ, výkon funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby a AD - Zateplení objektů Střední automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace
Druhá smluvní strana: ATRIS, s.r.o.; IČ: 28608909

04841/2016/IM

Smlouva na zhotovení energetického posudku a PD, výkon IČ, výkon funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby a AD - Zateplení budovy školy na ul. Jiráskova 1a Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy, Krnov, p.o.
Druhá smluvní strana: ATRIS, s.r.o.; IČ: 28608909

04824/2016/IM

Příkazní smlouva na výkon autorského dozoru - Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá
Druhá smluvní strana: UDI MORAVA s. r. o.; IČ: 25893076

04823/2016/IM

Příkazní smlouva na výkon autorského dozoru - Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce silnice (III/4809)
Druhá smluvní strana: SHB, akciová společnost; IČ: 25324365

04814/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Zřízení věcného břemene, k. ú. Slezská Ostrava
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

04812/2016/IM

Příkazní smlouva na výkon IČ - IVC Ostrava - Jih, vyztužení stěn boxů pro koně
Druhá smluvní strana: JS Property, a.s.; IČ: 27814742

04811/2016/RRC

Smlouva o dílo na vytvoření "Aplikace databáze projektových záměrů regionálního akčního plánu 2020"
Druhá smluvní strana: Railsformers s.r.o.; IČ: 24704440

04810/2016/IM

Smlouva o dílo - Silnice II/646 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)
Druhá smluvní strana: COLAS CZ, a.s.; IČ: 26177005

04799/2016/KON

Smlouva o užívání sdílených služeb
Druhá smluvní strana: Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.; IČ: 02995832

04797/2016/ŠMS

Dohoda o společném postupu při podpoře Fotbalové akademie Moravskoslezského kraje - Oblast podpory činnosti mládežnické regionální fotbalové Akademie MSK
Druhá smluvní strana: Střední škola techniky a služeb, Karviná, p.o.; IČ: 13644254

04627/2016/KŘ

Příkazní smlouva na výkon IČ při realizaci stavby "Vlajkové stožáry před budovou KÚ"
Druhá smluvní strana: STEMON Holding s.r.o.; IČ: 28638816

04581/2016/KŘ

Darovací smlouva - Dar osobního automobilu
Druhá smluvní strana: Český svaz bojovníků za svobodu, o.s.; IČ: 00442755

04571/2016/KŘ

Smlouva o provedení reklamy a propagace - "Opel Handy Cyklo Maraton"
Druhá smluvní strana: Veolia Energie ČR, a.s.; IČ: 45193410

04569/2016/KON

Smlouva o užívání sdílených služeb
Druhá smluvní strana: Letiště Ostrava, a.s.; IČ: 26827719

04568/2016/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22kV - Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

04567/2016/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22kV - Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

04513/2016/IM

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti - Rekonstrukce střechy budovy B
Druhá smluvní strana: Ing. Štěpán Šňupárek; IČ: 72978325

04478/2016/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22kV(VN) - Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska na Hlavní třídě v Českém Těšíně
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

04469/2016/ŠMS

SEKTOROVÁ DOHODA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRO ENERGETIKU
Druhá smluvní strana: Asociace energetických manažerů, z.s.; IČ: 48548774

04453/2016/EP

Smlouva o partnerství a finančním příspěvkem - Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji
Druhá smluvní strana: Základní škola Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace; IČ: 70999325

04452/2016/EP

Smlouva o partnerství a finančním příspěvkem - Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji
Druhá smluvní strana: Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace; IČ: 00849642

04451/2016/EP

Smlouva o partnerství a finančním příspěvkem - Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji
Druhá smluvní strana: Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace; IČ: 70999180

04450/2016/EP

Smlouva o partnerství a finančním příspěvkem - Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji
Druhá smluvní strana: Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace; IČ: 69987181

04448/2016/IM

Smlouva o připojení k distribuční soustavě - Modernizace školního statku v Opavě
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s.r.o.; IČ: 27295567

04421/2016/EP

Smlouva o partnerství a finančním příspěvkem - Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji
Druhá smluvní strana: Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace; IČ: 60045922

04418/2016/EP

Smlouva o partnerství a finančním příspěvkem - Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji
Druhá smluvní strana: Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p.o.; IČ: 62330403

04415/2016/RRC

Smlouva o dílo - Program na podporu přípravy projektových záměru strategických intervencí RÍS3 Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

04412/2016/EP

Smlouva o partnerství a finančním příspěvkem - Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji
Druhá smluvní strana: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá; IČ: 61988600

04411/2016/EP

Smlouva o partnerství a finančním příspěvkem - Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji
Druhá smluvní strana: Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov; IČ: 70640076

04410/2016/EP

Smlouva o partnerství a finančním příspěvkem - Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji
Druhá smluvní strana: Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace; IČ: 70640009

04409/2016/EP

Smlouva o partnerství a finančním příspěvkem - Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji
Druhá smluvní strana: Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace ; IČ: 61955612

04408/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Zřízení věcného břemene pro sjezd na ulici Anenská ve Frýdku-Místku
Druhá smluvní strana: Statutární město Frýdek-Místek; IČ: 00296643

04403/2016/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: MUDr. Eduard Rozmanit; IČ: 45238910

04402/2016/IM

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti - Pavilon H - výměna oken a zateplení střechy
Druhá smluvní strana: Ing. Miroslav Geryk; IČ: 63015820

04343/2016/RRC

Smlouva o dílo - Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016
Druhá smluvní strana: ; IČ:

04342/2016/RRC

Smlouva o dílo - Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2016
Druhá smluvní strana: ; IČ:

04341/2016/RRC

Smlouva o dílo - Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016
Druhá smluvní strana: ; IČ:

04340/2016/RRC

Smlouva o dílo - Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016
Druhá smluvní strana: ; IČ:

04338/2016/RRC

Smlouva o dílo - Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016
Druhá smluvní strana: ; IČ:

04253/2016/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: MUDr. Irena Kluzová; IČ: 75149583

04251/2016/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: MUDr. Jolana Kavuloková - praktický lékař, s.r.o.; IČ: 02545748

04250/2016/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: MUDr.Jaromír Kukucz; IČ: 60337770

04222/2016/RRC

Smlouva o dílo - Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016
Druhá smluvní strana: ; IČ:

04220/2016/RRC

Smlouva o dílo - Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016
Druhá smluvní strana: ; IČ:

04219/2016/FIN

Smlouva o využívání služby Businessbanking 24
Druhá smluvní strana: Československá obchodní banka, a.s.; IČ: 00001350

04218/2016/FIN

Smlouva o využívání služby Businessbanking 24
Druhá smluvní strana: Československá obchodní banka, a.s.; IČ: 00001350

04217/2016/FIN

Smlouva o běžném účtu
Druhá smluvní strana: Československá obchodní banka, a.s.; IČ: 00001350

04216/2016/EP

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem - Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji
Druhá smluvní strana: Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace; IČ: 00849936

04207/2016/EP

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem - Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji
Druhá smluvní strana: Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, p.o.; IČ: 00577260

04206/2016/RRC

Smlouva o dílo - Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016
Druhá smluvní strana: ; IČ:

04193/2016/RRC

Smlouva o dílo - Program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

04183/2016/EP

Smlouva o partnerství a finančním příspěvku
Druhá smluvní strana: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.; IČ: 68145209

04178/2016/IM

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti - Rekonstrukce obvodového pláště objektu (Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace)
Druhá smluvní strana: ravin build s.r.o.; IČ: 27835910

04159/2016/KON

Smlouva o užívání sdílených služeb - Sdílené ICT služby
Druhá smluvní strana: Bílovecká nemocnice, a.s.; IČ: 26865858

04144/2016/KON

Smlouva o užívání sdílených služeb - Sdílené ICT služby
Druhá smluvní strana: Agentura pro regionální rozvoj, a.s.; IČ: 47673168

04142/2016/KON

Smlouva o užívání sdílených služeb - Sdílené ICT služby
Druhá smluvní strana: Sanatorium Jablunkov, a.s.; IČ: 27835545

04134/2016/KŘ

Smlouva o zajištění a realizaci odborné praxe
Druhá smluvní strana: Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace; IČ: 62331540

04133/2016/IM

Příkazní smlouva na výkon činnosti koordinátora BOZP - Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá - průtah
Druhá smluvní strana: Road control system a.s.; IČ: 27796558

04129/2016/SOC

Memorandum o spolupráci při realizaci individuálního projektu "Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí"
Druhá smluvní strana: Ministerstvo práce a sociálních věcí; IČ: 00551023

04127/2016/KŘ

Smlouva o zajištění a realizaci odborné praxe
Druhá smluvní strana: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace ; IČ: 00602086

04125/2016/IM

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru - Domov Bílá Opava, p.o. - klimatizace
Druhá smluvní strana: COND KLIMA s.r.o.; IČ: 27828891

04107/2016/KH

Smlouva na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání, nákup vysílacího času a poskytnutí licence - Výroba a vysílání pořadů TV POLAR
Druhá smluvní strana: POLAR televize Ostrava, s.r.o.; IČ: 25859838

04105/2016/RRC

Pachtovní smlouva - Pozemky, k. ú. Nižní Lhoty
Druhá smluvní strana: Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice; IČ: 47673222

04104/2016/RRC

Smlouva o výpůjčce - Výpůjčka pozemků, k. ú. Nošovice
Druhá smluvní strana: Plzeňský Prazdroj a.s.; IČ: 45357366

04076/2016/SOC

Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu - Poskytování sociální služby
Druhá smluvní strana: LIGA o.p.s.; IČ: 00202380

04059/2016/SOC

Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu - Poskytování sociální služby
Druhá smluvní strana: CENTROM, občanské sdružení; IČ: 69610371

04054/2016/RRC

Smlouva o dílo - Program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

04040/2016/RRC

Smlouva o dílo - Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016
Druhá smluvní strana: ; IČ:

04039/2016/RRC

Smlouva o dílo - Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016
Druhá smluvní strana: ; IČ:

04038/2016/RRC

Smlouva o dílo - Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016
Druhá smluvní strana: ; IČ:

04036/2016/RRC

Smlouva o dílo - Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016
Druhá smluvní strana: ; IČ:

04007/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Zřízení věcného břemene k pozemku, k. ú. Moravská Ostrava
Druhá smluvní strana: Dial Telecom, a.s.; IČ: 28175492

04006/2016/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - Zřízení věcného břemene k pozemkům, k. ú. Město Albrechtice
Druhá smluvní strana: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; IČ: 04084063

03999/2016/RRC

Smlouva o dílo - Program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

03998/2016/RRC

Smlouva o dílo - Program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

03997/2016/RRC

Smlouva o dílo - Program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

03995/2016/KŘ

Smlouva o zajištění a realizaci odborné praxe
Druhá smluvní strana: ; IČ:

03893/2016/IM

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti - Letiště Leoše Janáčka Ostrava, rekonstrukce lapolu A
Druhá smluvní strana: ČECH - ENGINEERING, a.s.; IČ: 25394983

03871/2016/ŠMS

Smlouva o výpůjčce - Výpůjčka zlaté olympijské medaile
Druhá smluvní strana: Rašková Věra; IČ: 25394509

03867/2016/ŠMS

Smlouva o výpůjčce - Výpůjčka zlaté olympijské medaile
Druhá smluvní strana: REGIONÁLNÍ MUZEUM; IČ: 25394509

03769/2016/RRC

Smlouva o společném postupu zadavatelů (4 kraje) - Magazíny Morava a Slezsko
Druhá smluvní strana: Olomoucký kraj; IČ: 60609460

03755/2016/IM

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti - "Výměna střešní krytiny a oprava Kotulovy dřevěnky" (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace)
Druhá smluvní strana: JS Property, a.s.; IČ: 27814742

03669/2016/IM

Smlouva o vypůjčce - Výpůjčka movitých věcí v souvislosti s projektem Muzeum automobilů TATRA
Druhá smluvní strana: Tatra Trucks a.s.; IČ: 01482840

03614/2015/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - Stavba teplovodní přípojky, k. ú. Opava-Předměstí
Druhá smluvní strana: Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě; IČ: 00406155

03606/2015/DSH

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - Pozemek pod silnicí, k. ú. Příbor
Druhá smluvní strana: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pobočka Ostrava; IČ: 69797111

03605/2015/DSH

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - Pozemek pod silnicí, k. ú. Straník
Druhá smluvní strana: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pobočka Ostrava; IČ: 69797111

03602/2015/SOC/2

Dohoda o ukončení smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Město Orlová; IČ: 00297577

03586/2016/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: Škňouřil Lucyna; IČ: 75056411

03548/2016/ŠMS

Dohoda o plnění dluhu ve splátkách - Dluh MŠ Petrklíč
Druhá smluvní strana: Mateřská škola Petrklíč s.r.o.; IČ: 25381750

03539/2016/IM

Smlouva o vypůjčce - Pozemek, k.ú. Moravská Ostrava
Druhá smluvní strana: Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, p. o.; IČ: 64628124

03531/2016/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: GODMED CZ s.r.o.; IČ: 29462550

03529/2016/ZDR

Smlouva o upsání akcií emitenta Bílovecká nemocnice, a.s., podle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
Druhá smluvní strana: Bílovecká nemocnice, a.s.; IČ: 26865858

03516/2015/IM

Smlouva o nájmu plynárenského zařízení - Pronájem plynárenského zařízení, k. ú. Butovice
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

03511/2016/IM

Smlouva o nájmu pozemku - Nájem pozemku, k.ú. Český Těšín, v souvislosti se stavbou Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska
Druhá smluvní strana: Kuś Marian; IČ:

03479/2015/SOC/1

Dohoda o ukončení - Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Město Kopřivnice; IČ: 00298077

03465/2016/ŠMS

Dohoda o společném postupu při řešení převodu části činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací kraje Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00847925, v místě poskytovaného vzdělávání Komenského 517/2, 742 35 Odry
Druhá smluvní strana: Město Odry; IČ: 00298221

03464/2016/ŠMS

Dohoda o společném postupu při řešení převodu části činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací kraje Základní škola,Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, IČ 60802791, v místě poskytovaného vzdělávání Třešňová 99, 793 99 Osoblaha
Druhá smluvní strana: Obec Osoblaha; IČ: 00296279

03437/2016/IM

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti - "Zateplení spojovacího koridoru" (Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/ 600, příspěvková organizace)
Druhá smluvní strana: INGESTA spol. s r.o.; IČ: 25391194

03405/2016/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: MUDr. Lenka Jakimovová; IČ: 48426849

03404/2016/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: FIMEDKAR s.r.o.; IČ: 27806642

03396/2016/ŽPZ

Smlouva o dílo - poskytnutí příspěvku ke zlepšování přírodního prostředí
Druhá smluvní strana: Klemens Karel; IČ:

03332/2016/IM

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti - "Celková rekonstrukce elektroinstalace školy" (Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace)
Druhá smluvní strana: BENEPRO, s. r. o.; IČ: 26820781

03286/2016/RRC

Smlouva o nájmu ploch pro reklamní účely - 4 plochy (billboardy) - Letiště Ostrava, a.s.
Druhá smluvní strana: Letiště Ostrava, a.s.; IČ: 26827719

03226/2016/IM

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti - "Rekonstrukce elektroinstalace - pavilon T1" (Gymnázium Olgy Havlové)
Druhá smluvní strana: FLAGRO a.s.; IČ: 28644344

03224/2016/SOC

Smlouva o dílo - Resocializační program MSK 2016, oblast: Frýdek-Místek, Nový Jičín
Druhá smluvní strana: Centrum Labyrint z. s.; IČ: 04286642

03166/2016/SOC

Smlouva o dílo - Resocializační program MSK 2016, oblast: Karviná, Ostrava
Druhá smluvní strana: Centrum Labyrint z. s.; IČ: 04286642

03150/2016/RRC

Dohoda o spolupráci a propagaci - METROSTAV HANDY CYKLO MARATÓN 2016
Druhá smluvní strana: Cesta za snem, z.s.; IČ: 22712950

03148/2016/SOC

Smlouva o dílo na projekt Moravskoslezský kraj - Resocializační program MSK 2016, oblast: Opava, Bruntál
Druhá smluvní strana: EUROTOPIA.CZ, o.p.s.; IČ: 25852345

03148/2009/SOC/2

Dohoda o postoupení práv a povinností ze Smlouvy o partnerství
Druhá smluvní strana: Marianum, příspěvková organizace; IČ: 71197061

03118/2016/IM

Darovací smlouva a Smlouva o zřízení věcného břemene - Dar nemovitých věcí, k. ú. Kopřivnice
Druhá smluvní strana: Tatra Trucks, a. s.; IČ: 01482840

02998/2016/EP

Dohoda o spolupráci partnerov na projekte - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Druhá smluvní strana: Žilinský samosprávný kraj; IČ: 37808427

02987/2016/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vyrovnávání platby za závazek veřejné služby
Druhá smluvní strana: Péče srdcem, z.ú.; IČ: 04629531

02985/2016/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Medela – péče o seniory o.p.s.; IČ: 02141531

02984/2016/EP

Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Rozvoj dovedností žáků v přírodovědných a technických oborech
Druhá smluvní strana: Jihomoravský kraj; IČ: 70888337

02965/2016/IM

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru - Stavební úpravy Domova Bílá Opava, p. o.
Druhá smluvní strana: TAYLORTEAM s.r.o.; IČ: 27849619

02925/2016/RRC

Darovací smlouva - Stojany na propagační materiály
Druhá smluvní strana: STONAX, o.p.s.; IČ: 25861972

02919/2016/EP

Dohoda o spolupráci - RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)
Druhá smluvní strana: City of Roermond; IČ:

02871/2016/IM

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti - Rekonstrukce sociálních zařízení v budově E (Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace)
Druhá smluvní strana: Richard Šnajder; IČ: 73209686

02865/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti - Pozemky, vše v k. ú. Třinec
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

02844/2016/IM

Darovací smlouva - Dar sanitních vozidel
Druhá smluvní strana: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace; IČ: 00635162

02806/2016/ŽPZ

Smlouva o dílo - Poskytnutí příspěvku ke zlepšování přírodního prostředí - ZCHÚ Kamenárka
Druhá smluvní strana: ZO ČSOP APOLLO; IČ: 62330667

02778/2016/IM

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE A SOUHLASU SE ZŘÍZENÍM STAVBY - k. ú. Kateřinky u Opavy
Druhá smluvní strana: Statutární město Opava; IČ: 00300535

02767/2016/RRC

Smlouva o spolupráci - Propagace Rádia Impuls a MSK
Druhá smluvní strana: LIN a.s.; IČ: 25720767

02758/2016/IM

Smlouva o zřízení věcných břemen-služebností - Zřízení věcného břemene pro přípojky a chodník ve Studénce
Druhá smluvní strana: Město Studénka; IČ: 00298441

02679/2016/RRC

Smlouva o dílo - Průmyslová zóna Nad Barborou
Druhá smluvní strana: AWT Rekultivace a.s.; IČ: 47676175

02664/2016/IM

Smlouva na zhotovení energetického posudku a PD, výkon IČ, výkon funkce koordinátora BOZP při práci na stveništi po dobu přípravy stavby a AD - Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě
Druhá smluvní strana: TECHNICO Opava, s. r. o.; IČ: 25849204

02652/2013/SOC/2

Dohoda o postoupení práv a povinností ze Smlouvy o partnerství
Druhá smluvní strana: Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace; IČ: 71197052

02601/2016/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: Dětská nefrologická ambulance - MUDr. Jolana Malá s.r.o.; IČ: 01874161

02593/2016/IM

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti - Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, p. o., rekonstrukce elektroinstalace budovy C
Druhá smluvní strana: Ing. Tomáš Lysek; IČ: 86999877

02584/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Zřízení věcného břemene k pozemku, k. ú. Rýmařov
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

02568/2016/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02542/2016/IM

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti - Výměna oken v budově školy - SPŠ elektrotechnická, Havířov, p. o.
Druhá smluvní strana: Ing. Tomáš Lysek; IČ: 86999877

02463/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Zřízení věcného břemene pro kabel vVN ve Vítkově
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

02441/2016/RRC

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace a zajištění udržitelnosti - Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu v MSK II
Druhá smluvní strana: České dráhy, a. s.; IČ: 70994226

02382/2016/FIN

Smlouva o elektronickém bankovnictví Oberbank AG pobočka ČR
Druhá smluvní strana: Oberbank AG; IČ: 26080222

02378/2016/FIN

Smlouva o zřízení termínovaného vkladu pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele
Druhá smluvní strana: Oberbank AG; IČ: 26080222

02376/2016/FIN

Smlouva o zřízení a vedení depozitního účtu TOP LIKVIDITA pro podnikatele, právnické osoby
Druhá smluvní strana: Oberbank AG; IČ: 26080222

02375/2016/FIN

Smlouva o užívání platební karty
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02374/2016/FIN

Smlouva o užívání platební karty
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02324/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Zřízení plynovodní přípojky, k. ú. Město Albrechtice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02319/2016/IM

Smlouva o zániku služebnosti - Pozemky v k. ú. Šenov u Ostravy
Druhá smluvní strana: KMH servis, s. r. o.; IČ: 25839535

02294/2016/IM

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti - Gymnázium Petra Bezruče, p. o., Frýdek-Místek, rekonstrukce elektroinstalace
Druhá smluvní strana: Ing. Tomáš Lysek; IČ: 86999877

02292/2016/ŽPZ

Smlouva o dílo - Péče o pozemky v ochranném pásmu zvláště chráněného území Kamenárka
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02291/2016/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: MUDr. Jiří Šabrata; IČ: 45215596

02290/2016/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: MUDr. Anna Ráztokayová, s. r. o.; IČ: 01495810

02287/2016/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení - Úprava podmínek přistoupení k systému výměny informací
Druhá smluvní strana: MUDr. Martina Konečná, s. r. o.; IČ: 03629651

02252/2016/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: AHOL - Střední odborná škola, s. r. o.; IČ: 25379569

02235/2016/RRC

Smlouva o nájmu ploch pro reklamní účely
Druhá smluvní strana: Letiště Ostrava, a. s.; IČ: 26827719

02230/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - Zřízení, provoz atd. podzemního komunikačního vedení, k. ú. Město Albrechtice
Druhá smluvní strana: Město Město Albrechtice; IČ: 00296228

02211/2016/IM

Příkazní smlouva - Výkon činnosti technického dozoru investora a inženýrské činnosti při realizaci 23 silničních staveb
Druhá smluvní strana: Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o.; IČ: 00095711

02165/2015/SOC/2

Dohoda o postoupení práv a povinností ze Smlouvy o partnerství
Druhá smluvní strana: Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace; IČ: 71197052

02165/2015/SOC/1

Dohoda o postoupení práv a povinností ze Smlouvy o partnerství
Druhá smluvní strana: Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace; IČ: 71197052

02135/2016/RRC

Dohoda o prodloužení partnerství a vzájemné spolupráci za účelem zajištění udržitelnosti projektu "Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu v MSK II"
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

02088/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Zřízení stavby jednotky vzduchotechniky, k. ú. Vítkov
Druhá smluvní strana: Město Vítkov; IČ: 00300870

02056/2016/FIN

Smlouva o užívání platební karty
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02055/2016/FIN

Smlouva o vydání a používání firemní karty
Druhá smluvní strana: UniCredit Bank, a. s.; IČ: 64948242

02053/2016/FIN

Smlouva o vydání a používání firemní karty
Druhá smluvní strana: UniCredit Bank, a. s.; IČ: 64948242

02030/2016/RRC

Smlouva o umístění doprovodné infrastruktury
Druhá smluvní strana: Biskupství ostravsko-opavské; IČ: 65468953

02027/2016/IM

Souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemku, k. ú. Vlčovice
Druhá smluvní strana: Město Kopřivnice; IČ: 00298077

02025/2016/IM

Smlouva o partnerství - Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá - průtah
Druhá smluvní strana: Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o.; IČ: 00095711

02024/2016/IM

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti - Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p. o., rekonstrukce sociálních zařízení
Druhá smluvní strana: Ing. Michal Chovanec; IČ: 70610231

02005/2016/IM

Souhlasné prohlášení - Pozemek, k. ú. Metylovice
Druhá smluvní strana: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových; IČ: 69797111

02001/2016/IM

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod - v rámci projektu Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih
Druhá smluvní strana: Ostravské vodárny a kanalizace a. s.; IČ: 45193673

01954/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Zřízení přípojky plynu, k. ú. Vítkov
Druhá smluvní strana: Město Vítkov; IČ: 00300870

01950/2016/KŘ

Smlouva o spolupráci
Druhá smluvní strana: Sdružení pro oceňování kvality, z. s.; IČ: 45772657

01949/2016/IM

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - Rekonstrukce plynovodů, k. ú. Nový Jičín-Město
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

01901/2015/EP/1

Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR - Energetické úspory SOŠ Český Těšín, budova školy Tyršova
Druhá smluvní strana: Státní fond životního prostředí České republiky; IČ: 00020729

01899/2015/EP/1

Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR - Zateplení střední odborné školy v Bruntále
Druhá smluvní strana: Státní fond životního prostředí České republiky; IČ: 00020729

01891/2016/KH

Smlouva o výpůjčce č. 20160279 - Mobilní úpravna vody VIWA 5
Druhá smluvní strana: Česká republika - Správa státních hmotných reserv; IČ: 48133990

01881/2016/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - Umístění podzemního kabelového vedení, k. ú. Krnov-Horní Předměstí
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

01880/2016/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - Umístění přípojného vedení veřejné komunikační sítě, k. ú. Mošnov
Druhá smluvní strana: Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.; IČ: 04084063

01878/2016/IM

Smlouva o poskytnutí práva provést stavbu - Závěsné kabelové vedení NN u IVC Třinec
Druhá smluvní strana: Město Třinec; IČ: 00297313

01875/2016/IM

Smlouva o poskytnutí práva provést stavbu - Autobusové zastávky, ul. Frýdecká, Třinec-Objekty SO 101 Autobusové zastávky + SO 401 Veřejné osvětlení
Druhá smluvní strana: Město Třinec; IČ: 00297313

01874/2016/RRC

Smlouva o umístění doprovodné infrastruktury - Pozemek, k. ú. Bílá
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01860/2016/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: Moravskoslezská obchodní akademie, s. r. o.; IČ: 25380087

01841/2016/KH

Darovací smlouva - 10 ks externí defibrilátor, 1ks tréninkový defibrilátor
Druhá smluvní strana: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje; IČ: 75151502

01821/2016/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, p. o.; IČ: 00602086

01803/2016/DSH

Dohoda o podmínkách integrace vlaků dálkové dopravy do integrovaného dopravního systému ODIS
Druhá smluvní strana: České dráhy, a. s.; IČ: 70994226

01792/2016/IM

Darovací smlouva - Dar movitého majetku
Druhá smluvní strana: Armáda spásy v České republice, z. s.; IČ: 40613411

01785/2016/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: Gymnázium a obchodní akademie, Orlová, p. o.; IČ: 62331540

01782/2016/IM

Darovací smlouva - Dar movitého majetku
Druhá smluvní strana: Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o.; IČ: 29386063

01779/2016/IM

Darovací smlouva - Dar movitého majetku
Druhá smluvní strana: Pečovatelská služba OASA Opava, o. p. s.; IČ: 26839857

01777/2016/IM

Darovací smlouva - Dar movitého majetku
Druhá smluvní strana: Charita Bohumín; IČ: 66182565

01774/2016/IM

Darovací smlouva - Dar movitého majetku
Druhá smluvní strana: Charita Studénka; IČ: 44937377

01771/2016/IM

Darovací smlouva - Dar movitého majetku
Druhá smluvní strana: Charita Opava; IČ: 43964591

01764/2016/IM

Smlouva o výpůjčce - Výpůjčka částí pozemku, k. ú. Nová Bělá
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

01763/2016/IM

Smlouva o zřízení služebnosti - Výstavba přípojky kanalizace, k. ú. Karviná-město
Druhá smluvní strana: Statutární město Karviná; IČ: 00297534

01761/2016/IM

Darovací smlouva - Dar movitých věcí
Druhá smluvní strana: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o.; IČ: 25385691

01748/2016/KH

Smlouva na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání, nákup vysílacího času a poskytnutí licence
Druhá smluvní strana: FABEX MEDIA, s. r. o.; IČ: 26849976

01747/2016/ŽPZ

Smlouva o dílo - Poskytnutí příspěvku ke zlepšování přírodního prostředí
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01746/2016/KH

Darovací smlouva - 1 ks automobil, 42 ks aut. externí defibrilátor, 6 ks tréninkový defibrilátor
Druhá smluvní strana: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje; IČ: 70884561

01744/2016/IM

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti - Rekonstrukce elektroinstalace, Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, p. o.
Druhá smluvní strana: Jindřich Blokeš; IČ: 74359975

01735/2016/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Orlovsko
Druhá smluvní strana: Město Bohumín; IČ: 00297569

01734/2016/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Orlovsko
Druhá smluvní strana: Obec Dětmarovice; IČ: 00297445

01733/2016/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Orlovsko
Druhá smluvní strana: Obec Dolní Lutyně; IČ: 00297461

01732/2016/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Orlovsko
Druhá smluvní strana: Statutární město Havířov; IČ: 00297488

01731/2016/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Orlovsko
Druhá smluvní strana: Statutární město Karviná; IČ: 00297534

01730/2016/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Orlovsko
Druhá smluvní strana: Město Orlová; IČ: 00297577

01729/2016/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Orlovsko
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

01728/2016/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Orlovsko
Druhá smluvní strana: Město Petřvald; IČ: 00297593

01727/2016/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Orlovsko
Druhá smluvní strana: Město Rychvald; IČ: 00297615

01726/2016/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Orlovsko
Druhá smluvní strana: Obec Stonava; IČ: 00297658

01719/2016/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Karvinsko
Druhá smluvní strana: Obec Albrechtice; IČ: 00297429

01718/2016/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Karvinsko
Druhá smluvní strana: Obec Dětmarovice; IČ: 00297445

01716/2016/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Karvinsko
Druhá smluvní strana: Obec Doubrava; IČ: 00562424

01715/2016/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Karvinsko
Druhá smluvní strana: Statutární město Karviná; IČ: 00297534

01713/2016/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Karvinsko
Druhá smluvní strana: Město Orlová; IČ: 00297577

01712/2016/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Karvinsko
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

01711/2016/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Karvinsko
Druhá smluvní strana: Město Petřvald; IČ: 00297593

01709/2016/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Karvinsko
Druhá smluvní strana: Obec Stonava; IČ: 00297658

01707/2016/RRC

Smlouva o převodu práv a povinností - Převod nemovitých věci z vlastnictví Diakonie do vlastnictví MSK
Druhá smluvní strana: Slezská diakonie; IČ: 65468562

01705/2016/IM

Darovací smlouva - Dar movitých věcí
Druhá smluvní strana: Charita Nový Jičín; IČ: 73635677

01704/2016/IM

Darovací smlouva - Dar movitých věcí
Druhá smluvní strana: Charita Frenštát pod Radhoštěm; IČ: 49590588

01703/2016/IM

Darovací smlouva - Dar movitých věcí
Druhá smluvní strana: Sociální služby Karviná, p. o.; IČ: 70997136

01698/2016/KH

Memorandum o výstavbě IVC v městě Jablunkov
Druhá smluvní strana: Město Jablunkov; IČ: 00296759

01676/2016/ŽPZ

Smlouva o dílo - Poskytnutí příspěvku ke zlepšování přírodního prostředí v ZCHÚ Travertinová kaskáda
Druhá smluvní strana: Obec Tichá; IČ: 00298476

01671/2016/KŘ

Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
Druhá smluvní strana: Agentura pro regionální rozvoj, a. s.; IČ: 47673168

01658/2016/KŘ

Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
Druhá smluvní strana: Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, p. o.; IČ: 70947911

01635/2016/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01632/2016/IM

Darovací smlouva - Dar movitých věcí
Druhá smluvní strana: Psychiatrická nemocnice v Opavě; IČ: 00844004

01621/2016/IM

Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene - Pozemky, k. ú. Nošovice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01615/2016/DSH

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - Pozemek, k. ú. Kamenec
Druhá smluvní strana: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových; IČ: 69797111

01577/2016/ŽPZ

Smlouva o dílo - Péče o pozemek, k. ú. Návsí, zvláště chráněné území Filipka
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01566/2016/IM

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti - Rekonstrukce budovy krajského úřadu - klimatizace
Druhá smluvní strana: INGESTA spol. s r.o.; IČ: 25391194

01564/2016/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01559/2016/ŠMS

Darovací smlouva - Peněžitý dar
Druhá smluvní strana: Český olympijský výbor; IČ: 48546607

01544/2016/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, p. o.; IČ: 00602132

01543/2016/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, p. o.; IČ: 00602132

01542/2016/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, p. o.; IČ: 00602132

01541/2016/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, p. o.; IČ: 00602132

01531/2016/IM

Souhlasné prohlášení k pozemku v k. ú. Bílovec-město
Druhá smluvní strana: Státní pozemkový úřad; IČ: 01312774

01510/2016/KŘ

Smlouva o provádění komplexní technické péče frankovacího stroje číslo 910355
Druhá smluvní strana: XERTEC, a. s.; IČ: 27399508

01482/2016/IM

Smlouva o výpůjčce - Výpůjčka pozemku, k. ú. Český Těšín
Druhá smluvní strana: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje; IČ: 70884561

01403/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Zřízení a provoz parovodní přípojky, k. ú. Krnov-Horní Předměstí
Druhá smluvní strana: Veolia Energie ČR, a. s.; IČ: 45193410

01400/2016/RRC

Smlouva o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě - Stojany na propagační materiály Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: IC Petrovice u Karviné, z. s.; IČ: 04696611

01393/2016/FIN

Smlouva o vydání a používání firemní karty
Druhá smluvní strana: UniCredit Bank, a. s.; IČ: 64948242

01383/2016/INF

Smlouva o centralizovaném zadávání - Podpora oblasti informačních a komunikačních technologií
Druhá smluvní strana: Ministerstvo vnitra; IČ: 00007064

01335/2016/KŘ

Smlouva na certifikaci a dozorový audit
Druhá smluvní strana: CERT-ACO, s. r. o.; IČ: 25606310

01318/2016/FIN

Smlouva o zvýhodněném úročení
Druhá smluvní strana: Raiffeisenbank, a. s.; IČ: 49240901

01281/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Zřízení, úpravy atd. mostní konstrukce, k. ú. Podobora
Druhá smluvní strana: Statutární město Karviná; IČ: 00297534

01279/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Zřízení, úpravy atd. sjezdů k parkovišti, k. ú. Podobora
Druhá smluvní strana: Statutární město Karviná; IČ: 00297534

01278/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Zřízení elektrické rozváděcí skříně, k. ú. Chotěbuz
Druhá smluvní strana: Statutární město Karviná; IČ: 00297534

01248/2016/ŽPZ

Smlouva o dílo - Vypracování posudku "Pokračování těžby v lokalitě Bohučovice"
Druhá smluvní strana: G-Consult, spol. s r. o.; IČ: 64616886

01229/2016/KŘ/1

Dohoda o zániku závazku - péče o zvláště chráněné území přírodní rezervace Bukovec
Druhá smluvní strana: ZAHRADY R+R - realizace a údržba zahrad s.r.o.; IČ: 27822737

01222/2016/RRC

Deklarace o spolupráci
Druhá smluvní strana: Družstvo vlastníků půdy JESENÍKY; IČ: 28319869

01215/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Marianum - DOZP Karviná - přeložka NTL plynovodu, k. ú. Karviná-Město
Druhá smluvní strana: RWE GasNet, s. r. o.; IČ: 27295567

01181/2016/FIN

Smlouva o běžném účtu - Fond sociálních služeb
Druhá smluvní strana: UniCredit Bank Czech Republic, a. s.; IČ: 64948242

01150/2016/KŘ/1

Dohoda o zániku závazku - péče o zvláště chráněné území přírodní rezervace Skalské rašeliniště
Druhá smluvní strana: RNDr. Leo Bureš; IČ: 14573491

01039/2016/ŠMS

Darovací smlouva - Podpora fyzických osob v tíživé finanční situaci
Druhá smluvní strana: Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava; IČ: 28618734

00986/2016/ŠMS

Smlouva o spolupráci při realizaci ankety Sportovec MSK 2015
Druhá smluvní strana: Intersport ČR, s. r. o.; IČ: 25670816

00889/2016/EP

Mandátní smlouva - Erasmus
Druhá smluvní strana: Rectorat de l´académie de Nancy-Metz; IČ: 175404300

00870/2016/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o.; IČ: 00845027

00868/2016/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00867/2016/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - Umístění, provoz atd. stožáru pro výjezdová světla, k. ú. Třinec
Druhá smluvní strana: KARIPER, a. s.; IČ: 25854135

00859/2016/ŠMS

Mandátní smlouva - Erasmus
Druhá smluvní strana: Transport and Communication Technical School in Lublin; IČ:

00857/2016/ŠMS

Mandátní smlouva - Erasmus
Druhá smluvní strana: Chemical School of Franciszek Kleeberg in Lublin; IČ:

00850/2016/ŠMS

Mandátní smlouva - Erasmus
Druhá smluvní strana: Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, p. o.; IČ: 00576441

00844/2016/ŠMS

Mandátní smlouva - Erasmus
Druhá smluvní strana: Województwo Lubelskie, voivodeship; IČ:

00837/2016/ŠMS

Mandátní smlouva - Erasmus
Druhá smluvní strana: Technical school of Gastronomy and Hotel Services; IČ:

00836/2016/ŠMS

Mandátní smlouva - Erasmus
Druhá smluvní strana: Transport and Communication Technical School in Lublin; IČ:

00835/2016/ŠMS

Mandátní smlouva - Erasmus
Druhá smluvní strana: Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, p. o.; IČ: 14451093

00825/2016/KH

Darovací smlouva - Podpora činnosti bezpečnostních a ostatních složek MSK
Druhá smluvní strana: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje; IČ: 75151502

00822/2016/ZDR

Smlouva o přístupu s Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: Irena Schreierová; IČ: 72559268

00813/2016/KH

Smlouva o výpůjčce - 1ks automobil, 42 ks defibrilátorů
Druhá smluvní strana: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje; IČ: 70884561

00812/2016/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o.; IČ: 00845027

00798/2016/ŽPZ

Smlouva o dílo - Poskytnutí příspěvku ke zlepšování přírodního prostředí
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00781/2016/ŠMS

Mandátní smlouva - Erasmus
Druhá smluvní strana: Lycée des métiers et des technologies innovantes Charles Jully; IČ:

00771/2016/ŠMS

Mandátní smlouva - Erasmus
Druhá smluvní strana: Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, p. o.; IČ: 47813130

00755/2016/IM

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti - Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, p. o., úprava budovy pro potřeby mateřské školy
Druhá smluvní strana: Ing. Tomáš Lysek; IČ: 86999877

00729/2016/ŠMS

Mandátní smlouva - Erasmus
Druhá smluvní strana: Lycée Professionnel Alain Fournier; IČ:

00728/2016/ŠMS

Mandátní smlouva - Erasmus
Druhá smluvní strana: Lycée Professionnel René Cassin; IČ:

00727/2016/ŠMS

Mandátní smlouva - Erasmus
Druhá smluvní strana: Etablissement Public Local d´Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles de la Meuse; IČ:

00726/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 267 vodní plocha, k. ú. Podobora
Druhá smluvní strana: Obec Chotěbuz; IČ: 67339158

00719/2016/ŠMS

Mandátní smlouva - Erasmus
Druhá smluvní strana: SPŠ chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, p. o.; IČ: 00602124

00704/2016/ŽPZ

Smlouva o dílo - Poskytnutí příspěvku ke zlepšování přírodního prostředí - ZCHÚ Mokřiny u Krahulčí
Druhá smluvní strana: SAGITTARIA - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy; IČ: 41031547

00703/2016/ŽPZ

Smlouva o dílo - Poskytnutí příspěvku ke zlepšování přírodního prostředí
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00658/2016/IM

Dohoda o zániku předkupního práva - Předkupní právo k pozemku, k. ú. Frýdlant nad Ostravicí
Druhá smluvní strana: Město Frýdlant nad Ostravicí; IČ: 00296651

00629/2016/EP

Mandátní smlouva - Dům zahraniční spolupráce
Druhá smluvní strana: Région Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine; IČ: 200052264

00627/2016/IM

Smlouva o provedení dobrovolné dražby - Prodej nemovitostí bývalého areálu Střední školy Vítkov-Podhradí formou dražby
Druhá smluvní strana: NAXOS, a.s.; IČ: 26445867

00620/2016/DSH

Smlouva č. 76S/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016
Druhá smluvní strana: Státní fond dopravní infrastruktury; IČ: 70856508

00590/2016/ŠMS

Smlouva o reklamě - Sportovec MSK 2015
Druhá smluvní strana: Pivovar Holba, a. s.; IČ: 64610276

00586/2016/ZDR

Smlouva o přístupu s Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: MUDr. Lubomír Pollák; IČ: 48833461

00574/2016/IM

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi - SŠ gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, p. o., rekonstrukce sociálních zařízení v budově E
Druhá smluvní strana: Ing. Miloslav Klich; IČ: 44929684

00567/2016/ŠMS

Darovací smlouva - Peněžitý dar
Druhá smluvní strana: Marlenka international, s. r. o.; IČ: 25900706

00560/2016/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: "ITY"; IČ: 01821351

00537/2016/ŽPZ

Smlouva o dílo - Příspěvek ke zlepšování přírodního prostředí
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00514/2016/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - Zemní kabelové vedení, k. ú. Opava-Předměstí
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

00513/2016/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - Vzdušné kabelové vedení, k. ú. Vítkovice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

00509/2016/INF

Smlouva o poskytování služeb Vodafone SMS připojení
Druhá smluvní strana: Vodafone Czech Republic, a. s.; IČ: 25788001

00506/2016/IM

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP - Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava
Druhá smluvní strana: Ing. Karel Grygera; IČ: 15437191

00504/2016/IM

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP - Modernizace školního statku v Opavě
Druhá smluvní strana: Ing. Karel Grygera; IČ: 15437191

00500/2016/IM

Darovací smlouva - Dar projektové dokumentace na stavbu Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice
Druhá smluvní strana: Město Město Albrechtice; IČ: 00296228

00494/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Archeopark Chotěbuz II. část
Druhá smluvní strana: Ing. Tomáš Lysek; IČ: 86999877

00487/2016/IM

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru - Celková rekonstrukce elektroinstalace školy (Gymnázium Český Těšín, p. o.)
Druhá smluvní strana: RH PARTNER ENGINEERING, s. r. o.; IČ: 28605888

00486/2016/IM

Darovací smlouva - Dar dokumentací pro stavbu Integrované výjezdové centrum Třinec
Druhá smluvní strana: Město Třinec; IČ: 00297313

00478/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Archeopark Chotěbuz II. část
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00477/2016/IM

Smlouva o výpůjčce - Výpůjčka pozemků, k. ú. Český Těšín
Druhá smluvní strana: Město Český Těšín; IČ: 00297437

00444/2016/ŠMS

Smlouva o spolupráci při realizaci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2015
Druhá smluvní strana: Němec Radim; IČ: 44935803

00443/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Podzemní vedení veřejné sítě elektronických komunikací, k. ú. Karviná-město
Druhá smluvní strana: PODA, a. s.; IČ: 25816179

00442/2016/ŠMS

Smlouva o spolupráci při realizaci ankety Sportovec MSK 2015
Druhá smluvní strana: DREZA MAZÁK, s. r. o.; IČ: 25827979

00441/2016/ŠMS

Smlouva o spolupráci při realizaci ankety Sportovec MSK 2015
Druhá smluvní strana: MVM SOLUTION, s. r. o.; IČ: 28601718

00429/2016/IM

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti - Revitalizace budovy Domova Příbor
Druhá smluvní strana: Ing. Miroslav Geryk; IČ: 63015820

00419/2016/ŠMS

Licenční smlouva - Licence k pořadu, POLAR
Druhá smluvní strana: POLAR televize Ostrava, s. r. o.; IČ: 25859838

00410/2016/RRC

Smlouva o výpůjčce - Beskydská magistrála
Druhá smluvní strana: KČT oblast Moravskoslezská; IČ: 71160477

00409/2016/RRC

Smlouva o partnerství - Beskydská magistrála
Druhá smluvní strana: KČT oblast Moravskoslezská; IČ: 71160477

00408/2016/RRC

Darovací smlouva - Sponzorský dar v podobě nápojů
Druhá smluvní strana: KOFOLA, a. s.; IČ: 27767680

00407/2016/ŠMS

Smlouva o spolupráci při realizaci ankety Sportovec MSK 2015
Druhá smluvní strana: Šumavský pramen distribuce, s. r. o.; IČ: 26019744

00406/2016/ŠMS

Smlouva o spolupráci při realizaci ankety Sportovec MSK 2015
Druhá smluvní strana: INVESTCON mobil, s. r. o.; IČ: 28652681

00405/2016/ŠMS

Smlouva o spolupráci při realizaci ankety Sportovec MSK 2015
Druhá smluvní strana: CarTec Group, s. r. o.; IČ: 25913620

00404/2016/ŠMS

Smlouva o spolupráci při realizaci ankety Sportovec MSK 2015
Druhá smluvní strana: Ing. Jiří Ambrož; IČ: 72520698

00399/2016/ŠMS

Smlouva o spolupráci při realizaci ankety Sportovec MSK 2015
Druhá smluvní strana: ha-vel internet, s. r. o.; IČ: 25354973

00395/2016/IM

Smlouva na zhotovení PD, výkon IČ a autorského dozoru - Výměna střešní krytiny a oprava Kotulovy dřevěnky
Druhá smluvní strana: ATRIS, s. r. o.; IČ: 28608909

00392/2016/EP

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko
Druhá smluvní strana: Komenda Wojewódzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach; IČ: 9541002423

00388/2016/FIN

Příloha rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách
Druhá smluvní strana: PPF banka, a. s.; IČ: 47116129

00387/2016/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00386/2016/IM

Smlouva o nájmu - Pronájem části budovy, k. ú. Moravská Ostrava
Druhá smluvní strana: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest; IČ: 71377999

00385/2016/EP

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko
Druhá smluvní strana: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.; IČ: 00576310

00384/2016/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00383/2016/IM

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru - Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, p. o., rekonstrukce elektroinstalace
Druhá smluvní strana: Petr Kubala; IČ: 62311832

00379/2016/ŠMS

Podnájemní smlouva - Budova Multifunkční auly GONG
Druhá smluvní strana: Dolní oblast VÍTKOVICE; IČ: 75125285

00373/2016/ŠMS

Memorandum o spolupráci mezi MSK, Karvinou a FAČR
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00372/2016/ŠMS

Smlouva o partnerství s ČUS při pořádání Sportovce roku MSK
Druhá smluvní strana: Moravskoslezská krajská organizace ČUS; IČ: 70926379

00371/2016/ŠMS

Smlouva o provedení reklamy a propagace - Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2015
Druhá smluvní strana: Veolia Energie ČR, a. s.; IČ: 45193410

00361/2016/IM

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru - Masarykova střední škola zemědělská a VOŠ, p. o., Opava
Druhá smluvní strana: Ing. Petr Daněk; IČ: 74731297

00359/2016/IM

Smlouva o poskytnutí práva provést stavbu - Integrované výjezdové centrum Třinec
Druhá smluvní strana: KARIPER, a. s.; IČ: 25854135

00358/2016/ZDR

Darovací smlouva - Slezské dny preventivní medicíny
Druhá smluvní strana: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě; IČ: 71009167

00341/2016/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - Stavba přeložky NNk pro Domov Příbor v k. ú. Příbor
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

00327/2016/ZDR

Smlouva o zajištění akce "Moravskoslezská sestra 2016"
Druhá smluvní strana: Agentura Orange, s. r .o.; IČ: 26856425

00300/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Pozemek, k. ú. Mariánské Hory
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

00299/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

00298/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - Stavba přeložek kabelového vedení VO na pozemcích v k. ú. Mošnov
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

00295/2016/IM

Dohoda o způsobu provedení údržby ochranných pásem vedení ČEPS Invest, a. s., a nápravě vadného stavu s vlastníkem nemovitosti (pozemku)
Druhá smluvní strana: ČEPS, a. s.; IČ: 25702556

00292/2016/KH

Smlouva o spolupráci při výrobě televizního pořadu
Druhá smluvní strana: Česká televize; IČ: 00027383

00291/2016/INF

Smlouva o poskytování služby krajské digitální spisovny a o zpracování osobních údajů - Město Krnov
Druhá smluvní strana: Město Krnov; IČ: 00296139

00290/2016/ŽPZ

Dohoda o spolupráci
Druhá smluvní strana: Česká republika - Ministerstvo zemědělství; IČ: 00020478

00288/2016/IM

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru - Výměna oken v budově školy (SPŠ elektrotechnická Havířov)
Druhá smluvní strana: ASA expert, a. s.; IČ: 27791891

00285/2016/IM

Smlouva o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny vysokého napětí nebo velmi vysokého napětí - IVC Mošnov
Druhá smluvní strana: Letiště Ostrava, a. s.; IČ: 26827719

00282/2016/IM

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru - Rekonstrukce elektroinstalace budovy C
Druhá smluvní strana: Amperprojekt, s. r. o.; IČ: 24743542

00205/2016/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00189/2016/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: Univerzita Palackého v Olomouci; IČ: 61989592

00187/2016/FIN

Smlouva o užívání platební karty - Debetní platební karta
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00177/2016/ŠMS

Smlouvu o spolupráci při uspořádání Kontinentálního poháru IAAF 2018
Druhá smluvní strana: Český atletický svaz; IČ: 00539244

00173/2016/IM

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi - Rekonstrukce obvodového pláště objektu Rýmařovská 12
Druhá smluvní strana: Ing. Miroslav Geryk; IČ: 63015820

00160/2016/ŠMS

Smlouva o spolupráci při uspořádání Mistrovství Evropy v krasobruslení 2017
Druhá smluvní strana: Czech Fifure Skating, s. r. o.; IČ: 04334434

00158/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Město Odry; IČ: 00298221

00157/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Veřovice; IČ: 00298531

00153/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Město Příbor; IČ: 00298328

00145/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Slavkov; IČ: 00300667

00144/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Radkov; IČ: 00635383

00143/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Žabeň; IČ: 00576867

00142/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Nižní Lhoty; IČ: 00577065

00141/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Bratříkovice; IČ: 00635600

00140/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Pustějov; IČ: 00600822

00139/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Město Hlučín; IČ: 00300063

00138/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Křišťanovice; IČ: 00296147

00123/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Město Nový Jičín; IČ: 00298212

00122/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Hostašovice; IČ: 00600725

00121/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Bukovec; IČ: 00535940

00120/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Řepiště; IČ: 00577031

00119/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Janovice; IČ: 00493619

00118/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Nošovice; IČ: 00577049

00116/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Jindřichov; IČ: 00296074

00115/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Vělopolí; IČ: 00576930

00107/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Statutární město Opava; IČ: 00300535

00106/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Bělá; IČ: 00534650

00104/2016/FIN

Smlouva na zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob Moravskoslezského kraje za rok 2015
Druhá smluvní strana: Ing. Aleš Coufal; IČ: 72553154

00103/2016/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - Vybudování dešťové kanalizace, k. ú. Fulnek
Druhá smluvní strana: Město Fulnek; IČ: 00297861

00100/2016/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - Umístění inženýrské sítě podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, k. ú. Moravská Ostrava
Druhá smluvní strana: Ředitelství silnic a dálnic ČR; IČ: 65993390

00097/2016/FIN

Příloha Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách - Transformace v MSK III
Druhá smluvní strana: PPF banka, a. s.; IČ: 47116129

00096/2016/FIN

Příloha Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách - Hrdinství MSK
Druhá smluvní strana: PPF banka, a. s.; IČ: 47116129

00095/2016/FIN

Příloha Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách - Komunitní práce MSK
Druhá smluvní strana: PPF banka, a. s.; IČ: 47116129

00094/2016/FIN

Příloha Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách - Efektivní plán MSK
Druhá smluvní strana: PPF banka, a. s.; IČ: 47116129

00093/2016/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - Umístění inženýrské sítě podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, k. ú. Moravská Ostrava
Druhá smluvní strana: UPC Česká republika, s. r. o.; IČ: 00562262

00092/2016/IM

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - Přeložky tepelného potrubí, k. ú. Moravská Ostrava
Druhá smluvní strana: Veolia Energie ČR, a. s.; IČ: 45193410

00089/2016/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - Umístění inženýrské sítě podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, k. ú. Moravská Ostrava
Druhá smluvní strana: Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.; IČ: 04084063

00088/2016/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - Umístění inženýrské sítě podzemního elektrického vedení VN a NN, k. ú. Moravská Ostrava
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

00082/2016/ŽPZ

Smlouva o dílo - Výroba DASTITU změna využívání stavby, úprava stávajících prostor bývalé sušárny Oldřichovice u Třince
Druhá smluvní strana: Ing. Václav Obluk; IČ: 68362528

00080/2016/IM

Smlouva o připojení k distribuční soustavě zemního plynu - Letiště Ostrava
Druhá smluvní strana: Letiště Ostrava, a. s.; IČ: 26827719

00079/2016/IM

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě vysokého napětí - Integrované výjezdové centrum Třinec
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

00078/2016/IM

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě vysokého napětí - Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

00075/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Mosty u Jablunkova; IČ: 00296953

00074/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Čavisov; IČ: 00535141

00073/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Město Klimkovice; IČ: 00298051

00072/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Staré Těchanovice; IČ: 00635529

00071/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Město Krnov; IČ: 00296139

00070/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Pražmo; IČ: 00576999

00069/2016/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - Umístění inženýrských sítí, k. ú. Fulnek
Druhá smluvní strana: Město Fulnek; IČ: 00297861

00066/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Umístění 1 stožáru veřejného osvětlení a vedení veřejného osvětlení, k. ú. Opava-Město
Druhá smluvní strana: Statutární město Opava; IČ: 00300535

00065/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

00064/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Město Fulnek; IČ: 00297861

00063/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Velká Štáhle; IČ: 00576018

00062/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Dolní Lutyně; IČ: 00297461

00061/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Petrovice u Karviné; IČ: 00297585

00060/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Písečná; IČ: 70632430

00059/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Metylovice; IČ: 00535991

00058/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Město Orlová; IČ: 00297577

00057/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Město Rychvald; IČ: 00297615

00056/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Město Český Těšín; IČ: 00297437

00055/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Statutární město Karviná; IČ: 00297534

00054/2016/KH

Memorandum o výstavbě centrální hasičské stanice v Novém Jičíně
Druhá smluvní strana: Město Nový Jičín; IČ: 00298212

00050/2016/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu - Přepojení odběrů do DTS
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

00048/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Město Bohumín; IČ: 00297569

00047/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Býkov-Laryšov; IČ: 00846546

00046/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Slatina; IČ: 00600661

00045/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Kunčice pod Ondřejníkem; IČ: 00296856

00044/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Třebom; IČ: 00635481

00043/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Hodslavice; IČ: 00297917

00042/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Skotnice; IČ: 00600806

00041/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Návsí; IČ: 60781688

00040/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Písek; IČ: 00535982

00039/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Kobeřice; IČ: 00300241

00038/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Statutární město Havířov; IČ: 00297488

00037/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Město Kravaře; IČ: 00300292

00036/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Město Kopřivnice; IČ: 00298077

00035/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Město Třinec; IČ: 00297313

00034/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Morávka; IČ: 00296945

00033/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Markvartovice; IČ: 00300411

00032/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Město Petřvald; IČ: 00297593

00031/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Město Frýdlant nad Ostravicí; IČ: 00296651

00030/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Petrovice; IČ: 00576123

00029/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Dívčí Hrad; IČ: 00576115

00028/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Horní Bludovice; IČ: 00296686

00027/2016/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" - Poskytnutí dotací na výměny kotlů
Druhá smluvní strana: Obec Rohov; IČ: 00635499

00026/2016/KH

Smlouva na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání a nákup vysílacího času
Druhá smluvní strana: Media Bohemia, a. s.; IČ: 26765586

00024/2016/KH

Smlouva na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání a nákup vysílacího času
Druhá smluvní strana: Radio Čas, s. r. o.; IČ: 25817183

00023/2016/KH

Smlouva na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání, nákup vysílacího času a poskytnutí licence
Druhá smluvní strana: Pohoda Top Media, s. r. o.; IČ: 29395771

00022/2016/ŠMS

Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti na hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 v Ústeckém kraji
Druhá smluvní strana: Ústecký kraj; IČ: 70892156

00021/2016/KH

Smlouva na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání, nákup vysílacího času a poskytnutí licence
Druhá smluvní strana: POLAR televize Ostrava, s. r. o.; IČ: 25859838

00014/2016/FIN

Smlouva o běžném účtu - Sociální fond
Druhá smluvní strana: UniCredit Bank Czech Republic, a. s.; IČ: 64948242

00013/2016/FIN

Smlouva o běžném účtu - Regionální rozvojový fond
Druhá smluvní strana: UniCredit Bank Czech Republic, a. s.; IČ: 64948242

00006/2016/IM

Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících - Letiště Leoše Janáčka - Bezpečnostní centrum
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

00004/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - Novostavba objektu domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě, ul. Holasická
Druhá smluvní strana: Statutární město Opava; IČ: 00300535

00003/2016/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - Stavební úpravy objektu Denisovo náměstí 463/6 v Opavě pro poskytování sociálních služeb
Druhá smluvní strana: Statutární město Opava; IČ: 00300535

1579/2004/FIN/172

Dodatek ke smlouvě o účtu - Bezplatné úročení po dobu nevyužívání účtu
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ: 45244782

1579/2004/FIN/171

Dodatek ke smlouvě o účtu - Dočasné nevyužívání účtu
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ: 45244782

1579/2004/FIN/170

Dodatek ke smlouvě o účtu - Dočasné nevyužívání účtu
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ: 45244782

1579/2004/FIN/169

Dodatek ke Smlouvám o běžném účtu - "Oživení" pro akci Příměstské tábory pro děti zaměstnanců KÚ MSK
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ: 45244782

1579/2004/FIN/168

Dodatek ke Smlouvám o běžném účtu - Sleva z poplatků
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ: 45244782

1579/2004/FIN/167

Dodatek ke Smlouvě o účtu - Bezplatné vedení po dobu nevyužívání účtu
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ: 45244782

1579/2004/FIN/166

Dodatek ke Smlouvě o účtu - Bezplatné vedení po dobu nevyužívání účtu
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ: 45244782

1579/2004/FIN/165

Dodatek ke Smlouvě o účtu - Bezplatné vedení po dobu nevyužívání účtu
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ: 45244782

1579/2004/FIN/164

Dodatek ke Smlouvě o účtu - Bezplatné vedení po dobu nevyužívání účtu
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ: 45244782

1579/2004/FIN/163

Dodatek ke Smlouvě o účtu - Bezplatné vedení po dobu nevyužívání účtu
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ: 45244782

1579/2004/FIN/162

Dodatek ke Smlouvě o účtu - Bezplatné a bezúročné vedení účtu
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ: 45244782

1579/2004/FIN/161

Dodatek ke Smlouvě o účtu - Bezplatné a bezúročné vedení účtu
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ: 45244782

1521/2003/FIN/2

Dodatek - Dohoda o stanovení individuálních cen - Změna poplatků
Druhá smluvní strana: Komerční banka, a. s.; IČ: 45317054

1423/2004/KŘ/7

Dodatek č. 7 ke smlouvě o provádění úklidových prací
Druhá smluvní strana: Pro Bank Security a. s.; IČ: 25387901

1204/2002/FIN/7

Dodatek č. 7 ke smlouvě o přímém bankovnictví - Poskytnutí 50% slevy
Druhá smluvní strana: Komerční banka, a. s.; IČ: 45317054

0671/2004/POR/29

Dodatek č. 29 ke smlouvě o nájmu podniku - Letiště Ostrava–Mošnov
Druhá smluvní strana: Letiště Ostrava, a.s.; IČ: 26827719

0671/2004/POR/28

Dodatek č. 28 ke Smlouvě o nájmu podniku Letiště Ostrava-Mošnov - Rozšíření předmětu nájmu bez finančního plnění
Druhá smluvní strana: Letiště Ostrava, a. s.; IČ: 26827719

0614/2002/SŘ/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Provádění servisní a revizní činnosti
Druhá smluvní strana: TEMAR spol. s r. o.; IČ: 60318929

0614/2002/SŘ/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Servisní a revizní činnosti rozvodů a zařízení v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: TEMAR, spol. s r. o.; IČ: 60318929

05416/2016/SOC/1

Dodatek - Doplnění Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu
Druhá smluvní strana: Armáda spásy v České republice, z. s.; IČ: 40613411

04824/2016/IM/1

Dodatek - Dohoda o převedení veškerých práv a povinností souvisejících s výkonem autorského dozoru - Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá - průtah
Druhá smluvní strana: UDI MORAVA s. r. o.; IČ: 25893076

04823/2016/IM/1

Dodatek - Dohoda o převedení veškerých práv a povinností souvisejících s výkonem autorského dozoru - Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce silnice (III/4809)
Druhá smluvní strana: SHB, akciová společnost; IČ: 25324365

03664/2015/IM/1

Dodatek - Dohoda o převodu práv a povinností stavebníka - Silnice II/464 Mošnov-rekonstrukce (III/4809)
Druhá smluvní strana: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,; IČ: 00095711

03616/2014/IM/1

Dodatek - Dohoda o převodu práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou - Výstavba a provozování IVC Český Těšín
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.; IČ: 45193665

03615/2014/IM/2

Dodatek - Dohoda o převedení práv a povinností souvisejících s výkonem autorského dozoru - Zateplení spojovacího koridoru
Druhá smluvní strana: KARASKO CZ, s. r. o.; IČ: 27854141

03615/2014/IM/1

Dodatek - Dohoda o převodu práv a povinností stavebníka - Zateplení spojovacího koridoru
Druhá smluvní strana: KARASKO CZ, s. r. o.; IČ: 27854141

03613/2015/SOC/1

Dodatek - Výpověď Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Fond ohrožených dětí; IČ: 00499277

03608/2016/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění gastrofestivalu "Jak šmakuje Moravskoslezsko" - Zajištění 6. ročníku gastrofestivalu "Jak šmakuje Moravskoslezsko"
Druhá smluvní strana: Agentura Orange s. r .o.; IČ: 26856425

03602/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Město Orlová; IČ: 00297577

03573/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Armáda spásy v České republice, z. s.; IČ: 40613411

03573/2014/SOC/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Armáda spásy v České republice, z. s.; IČ: 40613411

03569/2014/ZDR/2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Bílovecká nemocnice, a.s.; IČ: 26865858

03539/2016/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce - Nebytové prostory pro potřeby MŠ Krajánek
Druhá smluvní strana: Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, p.o.; IČ: 64628124

03537/2014/SOC/2

Dodatek č. 2 - Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Domov Letokruhy, příspěvková organizace; IČ: 71197010

03536/2014/SOC/3

Dodatek č. 3 - Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Marianum, příspěvková organizace,; IČ: 71197061

03534/2014/SOC/3

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace; IČ: 71197052

03531/2014/SOC/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace; IČ: 00847267

03527/2014/EP/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR - Zateplení střední školy technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích
Druhá smluvní strana: Státní fond životního prostředí České republiky; IČ: 00020729

03515/2014/SOC/2

Dodatek č. 2 - Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Sírius, příspěvková organizace; IČ: 71197036

03502/2014/SOC/2

Dodatek č. 2 - Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Domov Vítkov, příspěvková organizace; IČ: 71196951

03477/2015/IM/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce - Pozemky Ostrava-Jih
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih; IČ: 00845451

03471/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.; IČ: 25863151

03470/2015/SOC/1

Dodatek - Dohoda o ukončení Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Město Jablunkov; IČ: 00296759

03327/2013/IM/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - k. ú. Nošovice
Druhá smluvní strana: ČEPS, a.s.; IČ: 25702556

03326/2013/IM/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - k. ú. Nošovice
Druhá smluvní strana: ČEPS, a.s.; IČ: 25702556

03283/2013/KŘ/4

Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování přístupu k ČSN ve formátu PDF prostřednictvím služby ČSN online pro více uživatelů
Druhá smluvní strana: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, organizační složka státu; IČ: 48135267

03247/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace; IČ: 00635162

03168/2015/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě poskytování marketingových a reklamních služeb - Podpora Moravskoslezského kraje prostřednictvím leteckého dopravce
Druhá smluvní strana: Travel Service, a. s.; IČ: 25663135

03055/2015/SOC/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace; IČ: 72076674

03017/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost; IČ: 42864917

03016/2015/SOC/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Sdružení sociálních asistentů, z. s.; IČ: 26642638

02959/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Charita Český Těšín; IČ: 60337842

02957/2014/EP/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR - Zateplení SOŠ a SOU podnikání a služeb v Jablunkově - budova na ulici Zahradní
Druhá smluvní strana: Státní fond životního prostředí České republiky; IČ: 00020729

02896/2015/DSH/1

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na výkon činností, které vedou k efektivní organizaci Integrovaného dopravního systému MSK ODIS v rámci poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících
Druhá smluvní strana: Koordinátor ODIS, s. r. o.; IČ: 64613895

02883/2015/SOC/4

Dodatek č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Centrum nové naděje z.ú.; IČ: 65468562

02883/2015/SOC/3

Dodatek č. 3 - Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Slezská diakonie; IČ: 65468562

02883/2015/SOC/2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Slezská diakonie; IČ: 65468562

02882/2012/IM/2

Dodatek ke Smlouvě o předání podkladů a převodu souvisejících práv a povinností v souvislosti s realizaci projektu "Výměna pozitivních zkušeností" - Integrované výjezdové centrum Český Těšín
Druhá smluvní strana: Město Český Těšín; IČ: 00297437

02873/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Centrum nové naděje z.ú.; IČ: 70632031

02791/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Domov pro seniory Osoblaha; IČ: 45234663

02780/2015/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o podnájmu prostor a poskytování služeb - Muzeum motorek
Druhá smluvní strana: Ostravské výstavy, a. s.; IČ: 25399471

02774/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Vila Vančurova o. p. s.; IČ: 02250152

02768/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Charita Nový Jičín; IČ: 73635677

02757/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: MIKASA z. s.; IČ: 22832386

02694/2016/IM/2

Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 706-58950-19 o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů - pojištění veškerého nemovitého a movitého majetku a obecné odpovědnosti kraje a jeho příspěvkových organizací
Druhá smluvní strana: Česká pojišťovna a.s.; IČ: 45272956

02694/2016/IM/1

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 706-58950-19 o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů - pojištění veškerého nemovitého a movitého majetku a obecné odpovědnosti kraje a jeho příspěvkových organizací
Druhá smluvní strana: Česká pojišťovna a.s.; IČ: 45272956

02580/2016/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon IČ, výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi - LLJO - vybudování vodovodního řádu a vodovodních přípojek
Druhá smluvní strana: KONEKO, spol. s r.o.; IČ: 00577758

02541/2015/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činností, výkon fce koordinátora BOZP - Rekonstrukce budovy krajského úřadu - Klimatizace budov A, B, D
Druhá smluvní strana: CLIMART, spol. s r. o.; IČ: 27845061

02539/2016/KŘ/1

Dodatek - Dohoda o narovnání ke Smlouvě o provedení auditu
Druhá smluvní strana: VIAVIS, a.s.; IČ: 25848402

02536/2010/FIN/11

Dodatek č. 10 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro obce a s nimi spjaté osoby
Druhá smluvní strana: Komerční banka, a. s.; IČ: 45317054

02536/2010/FIN/10

Dodatek č. 9 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro obce a s nimi spjaté osoby - Změny v účtování poplatků
Druhá smluvní strana: Komerční banka, a. s.; IČ: 45317054

02465/2013/IM/2

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě - Změna rozsahu nájmu a výše ročního nájemného
Druhá smluvní strana: STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD; IČ: 01312774

02380/2015/RRC/1

Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu "Mapa zážitků Moravy a Slezska"
Druhá smluvní strana: Jihomoravský kraj; IČ: 70888337

02118/2006/DSH/28

Dodatek č. 28 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: České dráhy, a.s.; IČ: 70994226

02118/2006/DSH/27

Dodatek č. 27 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: České dráhy, a.s.; IČ: 70994226

02118/2006/DSH/27

Dodatek č. 27 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: České dráhy, a. s.; IČ: 70994226

02052/2006/DSH/54

Dodatek č. 54 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ARRIVA MORAVA a.s.; IČ: 25827405

02052/2006/DSH/53

Dodatek č. 53 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ARRIVA MORAVA a.s.; IČ: 25827405

02052/2006/DSH/52

Dodatek č. 52 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ARRIVA MORAVA a.s.; IČ: 25827405

02052/2006/DSH/51

Dodatek č. 51 ke smlouvě ev. č. 02052/2006/DSH o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: Veolia Transport Morava, a. s.; IČ: 25827405

02052/2006/DSH/50

Dodatek č. 50 ke smlouvě ev. č. 02052/2006/DSH o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ARRIVA MORAVA, a. s.; IČ: 25827405

02052/2006/DSH/49

Dodatek č. 49 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: Veolia Transport Morava, a. s.; IČ: 25827405

02051/2006/DSH/42

Dodatek č. 41 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ČSAD Havířov a.s.; IČ: 45192081

02051/2006/DSH/41

Dodatek č. 40 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ČSAD Havířov a.s.; IČ: 45192081

02051/2006/DSH/40

Dodatek č. 39 ke smlouvě ev. č. 02051/2006/DSH ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ČSAD Havířov, a. s.; IČ: 45192081

02051/2006/DSH/39

Dodatek č. 38 ke smlouvě ev. č. 02051/2006/DSH o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ČSAD Havířov, a. s.; IČ: 45192081

02051/2006/DSH/38

Dodatek č. 37 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ČSAD Havířov, a. s.; IČ: 45192081

02050/2006/DSH/20

Dodatek č. 20 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ČSAD Vsetín a.s.; IČ: 45192120

02047/2006/DSH/43

Dodatek č. 43 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ČSAD Frýdek - Místek a.s.; IČ: 45192073

02047/2006/DSH/42

Dodatek č. 42 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ČSAD Frýdek - Místek a.s.; IČ: 45192073

02046/2006/DSH/42

Dodatek č. 42 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ČSAD Karviná a.s.; IČ: 45192090

02046/2006/DSH/41

Dodatek č. 41 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ČSAD Karviná a.s.; IČ: 45192090

02046/2006/DSH/40

Dodatek č. 40 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ČSAD Karviná a.s.; IČ: 45192090

02046/2006/DSH/39

Dodatek č. 39 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ČSAD Karviná, a. s.; IČ: 45192090

02039/2006/DSH/39

Dodatek č. 39 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: TQM-holding s.r.o.; IČ: 49606395

02039/2006/DSH/38

Dodatek č. 38 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: TQM-holding s.r.o.; IČ: 49606395

02039/2006/DSH/37

Dodatek č. 37 ke smlouvě ev. č. 02039/2006/DSH o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: TQM-holding, s. r. o.; IČ: 49606395

02038/2006/DSH/29

Dodatek č. 29 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: Dopravní podnik Ostrava a.s.; IČ: 61974757

02038/2006/DSH/28

Dodatek č. 28 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: Dopravní podnik Ostrava a.s.; IČ: 61974757

02038/2006/DSH/27

Dodatek č. 27 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: Dopravní podnik Ostrava, a. s.; IČ: 61974757

01865/2008/KH/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zabezpečení úkolů JPO IV HZS podniku Hyunday Motor Manufacturing Czech s.r.o.
Druhá smluvní strana: Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o.; IČ: 27773035

01834/2012/SOC/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji - Podpora a rozvoj služeb sociální prevence a sociální péče
Druhá smluvní strana: Statutární město Opava; IČ: 00300535

01807/2015/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
Druhá smluvní strana: Veolia Energie ČR, a.s.; IČ: 45193410

01780/2015/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací
Druhá smluvní strana: Statutární město Karviná; IČ: 00297534

01623/2015/KH/1

Dodatek - Memorandum o výstavbě hasičské zbrojnice ve Vrbně pod Pradědem
Druhá smluvní strana: Město Vrbno pod Pradědem; IČ: 00296457

01594/2013/FIN/1

Dodatek - Dohoda o ukončení platností smlouvy o běžném účtu
Druhá smluvní strana: Česká národní banka; IČ: 48136450

01579/2004/FIN/160

Dodatek ke smlouvě o běžném účtu - Dočasné nevyužívání účtu
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ: 45244782

01579/2004/FIN/159

Dodatek ke smlouvě o běžném účtu - Dočasné nevyužívání účtu
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ: 45244782

01579/2004/FIN/158

Dodatek ke smlouvě o běžném účtu - Nové nastavení pohybu úroků a poplatků
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ: 45244782

01579/2004/FIN/157

Dodatek ke smlouvě o účtu - Změna úročení
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ: 45244782

01579/2004/FIN/156

Dodatek ke smlouvě o účtu - Nové nastavení úrokové sazby
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ: 45244782

01579/2004/FIN/155

Dodatek ke smlouvě o účtu - Bezplatné a bezúročné vedení po dobu nevyužívání účtu
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ: 45244782

01579/2004/FIN/154

Dodatek ke smlouvě o účtu - Bezplatné a bezúročné vedení po dobu nevyužívání účtu
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a. s.; IČ: 45244782

01482/2016/IM/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce - Výpůjčka pozemku, k. ú. Český Těšín, v souvislosti s přípravou stavby Integrované výjezdové centrum Český Těšín
Druhá smluvní strana: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje; IČ: 70884561

01480/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby
Druhá smluvní strana: Národní dřevařský klastr, z. s.; IČ: 27003949

01473/2015/EP/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR - projekt "Zateplení SOŠ a SOU podnikání a služeb v Jablunkově - budova na ulici Školní"
Druhá smluvní strana: Státní fond životního prostředí České republiky; IČ: 00020729

01473/2013/RRC/1

Dodatek - Licenční smlouva - AKADEMIE SPIRIT - rozvoj učících se organizací v MSK
Druhá smluvní strana: RPIC - VIP, s. r. o.; IČ: 25826051

01258/2011/KŘ/3

Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě - část budovy G KÚ MSK
Druhá smluvní strana: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko; IČ: 75082616

01258/2011/KŘ/2

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě - Budova G KÚ MSK
Druhá smluvní strana: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko; IČ: 75082616

01258/2011/KŘ/1

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi pronajímatelem Moravskoslezský kraj a nájemcem Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Druhá smluvní strana: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko; IČ: 75082616

01255/2009/RRC/3

Dodatek č. 3 ke smlouvě o umístění doprovodné infrastruktury
Druhá smluvní strana: Lesy České republiky, s. p.; IČ: 42196451

01253/2007/KŘ/20

Dodatek č. 20 k rámcové smlouvě o poskytování mobilních hlasových a datových služeb
Druhá smluvní strana: T-Mobile Czech Republic; IČ: 64949681

01232/2016/KŘ/1

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě na zhotovení PD, výkon IČ, výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi po dobu přípravy stavby a AD - Letiště Leoše Janáčka - rekonstrukce lapolu A
Druhá smluvní strana: Dopravoprojekt Ostrava spol. s.r.o.; IČ: 42767377

01171/2011/KH/5

Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě - Skupinové cestovní pojištění na krátkodobé cesty
Druhá smluvní strana: CHARTIS EUROPE S.A.; IČ: 27655385

01041/2015/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu
Druhá smluvní strana: Panattoni Czech Republic Development s.r.o.; IČ: 28190882

01023/2015/EP/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 14172883 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí
Druhá smluvní strana: Státní fond životního prostředí České republiky; IČ: 00020729

01008/2011/IM/4

Dodatek č. 4 k rámcové pojistné smlouvě č. 50835450-17 o pojištění souboru vozidel
Druhá smluvní strana: Česká pojišťovna, a. s.; IČ: 45272956

01007/2011/IM/5

Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 706-58133-19 o pojištění odpovědnosti podnikatelů: škodové pojištění profesní odpovědnosti za škodu
Druhá smluvní strana: Česká pojišťovna, a. s.; IČ: 45272956

01006/2011/IM/9

Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě č. 706-57502-14 o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů
Druhá smluvní strana: Česká pojišťovna, a. s.; IČ: 45272956

01006/2011/IM/11

Dodatek č. 11 k pojistné smlouvě č. 706-57502-14 o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů
Druhá smluvní strana: Česká pojišťovna, a. s.; IČ: 45272956

01006/2011/IM/10

Dodatek č. 10 k pojistné smlouvě č. 706-57502-14 o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů - pojištění veškerého nemovitého a movitého majetku kraje
Druhá smluvní strana: Česká pojišťovna, a. s.; IČ: 45272956

00931/2010/IM/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce a podlicenční smlouvě
Druhá smluvní strana: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje; IČ: 70884561

00710/2013/IM/3

Dodatek - Dohoda o zrušení závazku - Přístavba Domu umění - Galerie 21. století
Druhá smluvní strana: KANIA spol. s r. o.; IČ: 26817853

00660/2008/FIN/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce - Výpůjčka nemovitých věcí
Druhá smluvní strana: Ředitelství silnic a dálnic ČR; IČ: 65993390

00619/2016/IM/1

Dodatek č. 1 ke sml. na zhotovení projektové dokumentace, výkon inž. činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi - Modernizace školního statku v Opavě
Druhá smluvní strana: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.; IČ: 45193584

00560/2016/SOC/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: "ITY" ; IČ: 01821351

00530/2014/KŘ/3

Dodatek č. 3 ke smlouvě o provozování regionální dráhy Sedlnice - Mošnov, Ostrava Airport
Druhá smluvní strana: Správa železniční dopravní cesty, s. o.; IČ: 70994234

00495/2013/ŠMS/3

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování reklamních a propagačních služeb - Sportovec roku 2015
Druhá smluvní strana: VÍTKOVICE, a. s.; IČ: 45193070

00477/2016/IM/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce - IVC Český Těšín
Druhá smluvní strana: Město Český Těšín; IČ: 00297437

00440/2015/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci s JFO
Druhá smluvní strana: Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o.; IČ: 00373222

00388/2016/FIN/18

Dodatek č. 16 ke Smlouvě o vedení integrovaného systému běžných účtů - fiktivní cash pooling - Napojení nového účtu
Druhá smluvní strana: UniCredit Bank Czech Republic, a. s.; IČ: 64948242

00388/2016/FIN/17

Dodatek č. 16 ke Smlouvě o vedení integrovaného systému běžných účtů - fiktivní cash pooling - Napojení nových organizací, nová sazba
Druhá smluvní strana: UniCredit Bank Czech Republic, a. s.; IČ: 64948242

00388/2016/FIN/16

Dodatek č. 16 ke Smlouvě o vedení integrovaného systému běžných účtů - fiktivní cash pooling - Napojení nových organizací
Druhá smluvní strana: UniCredit Bank Czech Republic, a. s.; IČ: 64948242

00388/2011/FIN/19

Dodatek č. 19 ke Smlouvě o vedení integrovaného systému běžných účtů - fiktivní cash-pooling - napojení nové organizace
Druhá smluvní strana: UniCredit Bank Czech Republic, a. s.; IČ: 64948242

00388/2011/FIN/15

Dodatek č. 15 ke smlouvě o vedení integrovaného systému běžných účtů - fiktivní cash pooling
Druhá smluvní strana: UniCredit Bank Czech Republic, a. s.; IČ: 64948242

00304/2012/RRC/2

Dodatek - Licenční smlouva - Vím, co chci - Vím, jak na to
Druhá smluvní strana: Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o.; IČ: 62330403

00299/2016/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - Pozemek, k. ú. Nový Jičín
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

00296/2013/VŽ/2

Dodatek č. 2 k dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb
Druhá smluvní strana: Česká pošta, s. p.; IČ: 47114983

00247/2014/EP/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství - Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, p. o.
Druhá smluvní strana: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, p. o.; IČ: 00848077

00177/2016/ŠMS/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při uspořádání Kontinentálního poháru IAAF 2018
Druhá smluvní strana: Český atletický svaz; IČ: 00539244

00153/2016/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu Kotlíkové dotace v MSK
Druhá smluvní strana: Město Příbor; IČ: 00298328

00119/2016/RRC/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji"
Druhá smluvní strana: Obec Janovice; IČ: 00493619

00077/2015/FIN/4

Dodatek č. 4 - Příloha rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách - Změna úročení
Druhá smluvní strana: PPF banka, a. s.; IČ: 47116129

00077/2015/FIN/3

Dodatek č. 3 - Příloha rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách - Změna úročení
Druhá smluvní strana: PPF banka, a. s.; IČ: 47116129

00077/2015/FIN/2

Dodatek č. 2 - Příloha rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách - Změna úročení
Druhá smluvní strana: PPF banka, a. s.; IČ: 47116129

00077/2015/FIN/1

Dodatek č. 1 - Příloha rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách - Změna úročení
Druhá smluvní strana: PPF banka, a. s.; IČ: 47116129

00073/2016/RRC/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji"
Druhá smluvní strana: Město Klimkovice; IČ: 00298051

00067/2015/EP/2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 14168773 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR - Zateplení Střední školy techniky a služeb v Karviné
Druhá smluvní strana: Státní fond životního prostředí České republiky; IČ: 00020729

00058/2016/RRC/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji"
Druhá smluvní strana: Město Orlová; IČ: 00297577

00056/2016/RRC/2

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji"
Druhá smluvní strana: Město Český Těšín; IČ: 00297437

00055/2016/RRC/1

Dodatek č. 1 Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji"
Druhá smluvní strana: Statutární město Karviná; IČ: 00297534

00047/2010/RRC/1

Dodatek - Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - Pronájem pozemků
Druhá smluvní strana: Agrospol Staříč, s. r. o.; IČ: 49608487

00043/2016/RRC/1

Dodatek ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji"
Druhá smluvní strana: Obec Hodslavice; IČ: 00297917

00042/2016/RRC/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji"
Druhá smluvní strana: Obec Skotnice; IČ: 00600806

00036/2016/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji"
Druhá smluvní strana: Město Kopřivnice; IČ: 00298077

00035/2016/RRC/1

Dodatek ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji"
Druhá smluvní strana: Město Třinec; IČ: 00297313

00031/2016/RRC/1

Dodatek ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji"
Druhá smluvní strana: Město Frýdlant nad Ostravicí; IČ: 00296651

00021/2016/KH/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání, nákup vysílacího času a poskytnutí licence
Druhá smluvní strana: POLAR televize Ostrava, s. r. o.; IČ: 25859838

00011/2016/IM/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zhotovení PD, výkon IČ, výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi po dobu přípravy stavby a AD - Vlajkové stožáry před budovou krajského úřadu
Druhá smluvní strana: ATRIS, s.r.o.; IČ: 28608909

00009/2015/FIN/1

Dodatek - Dohoda o ukončení platnosti smlouvy o účtu - Zrušení účtu z důvodu jeho nevyužití
Druhá smluvní strana: Česká národní banka; IČ: 48136450
frame-scrollup