Ostatní - 2018

Ostatní

06780/2017/KŘ

Smlouva na vytvoření a implementaci systému Cafeteria
Druhá smluvní strana: Edenred CZ s.r.o.; IČ: 24745391

06559/2017/DSH

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - pozemek v k. ú. Orlová
Druhá smluvní strana: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových; IČ: 69797111

04316/2018/EP

Smlouva o poskytování služeb k projektu Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie
Druhá smluvní strana: Centralni Szkola Paňstwowé Stražy Požarné; IČ: 150123657

04130/2018/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Jamartice, obec Rýmařov
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

04110/2018/ŽPZ

Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru na akci "Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018"
Druhá smluvní strana: Ukliďme Česko z. s.; IČ: 01715542

03946/2018/KŘ

Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
Druhá smluvní strana: Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace; IČ: 60609397

03641/2018/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: ; IČ:

03281/2018/IM

Dohoda o převodu práv a povinností stavebníka (stavební povolení) v rámci stavby "Silnice III/4787 Ostrava, ul. Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4"
Druhá smluvní strana: Dopravní podnik Ostrava a.s.; IČ: 61974757

03158/2018/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - k pozemku v k. ú. Šumbark
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

03064/2018/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku v k. ú. Karviná-město
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

03060/2018/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: ; IČ:

03031/2018/ŠMS

Smlouva o reklamě - Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2017
Druhá smluvní strana: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.; IČ: 18050646

03023/2018/ŠMS

Smlouva o spolupráci při realizaci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2017
Druhá smluvní strana: Ing. Jiří Ambrož; IČ: 72520698

03022/2018/ŠMS

Smlouva o reklamě a propagaci v rámci akce Sportovec Moravskoslezského kraje 2017
Druhá smluvní strana: ČEZ, a.s.; IČ: 45274649

02823/2018/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku v k. ú. Kateřinky u Opavy
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

02795/2018/ŠMS

Smlouva o provedení reklamy a propagace - Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2017
Druhá smluvní strana: Neuklouzni s.r.o.; IČ: 03908321

02780/2018/ŠMS

Smlouva o provedení reklamy a propagace - Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2017
Druhá smluvní strana: Hrajme fér, sport je fajn z.s.; IČ: 04206151

02695/2018/ŠMS

Smlouva o spolupráci při realizaci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2017
Druhá smluvní strana: Němec Radim; IČ: 44935803

02693/2018/ŠMS

Smlouva o spolupráci při realizaci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2017
Druhá smluvní strana: ha-vel internet s.r.o.; IČ: 25354973

02689/2018/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí
Druhá smluvní strana: Město Frýdlant nad Ostravicí; IČ: 00296651

02688/2018/ŠMS

Smlouva o provedení reklamy a propagace akce Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2017
Druhá smluvní strana: Veolia Energie ČR, a. s.; IČ: 45193410

02684/2018/ŠMS

Smlouva o provedení reklamy a propagace akce Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2017
Druhá smluvní strana: OVEX plus s.r.o.; IČ: 27778622

02452/2018/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: SPŠ stavební, Ostrava, příspěvková organizace; IČ: 00602116

02451/2018/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s.r.o. - střední škola; IČ: 25370294

02423/2018/ŠMS

Smlouva o spolupráci při realizaci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2017
Druhá smluvní strana: MVM SOLUTION s.r.o.; IČ: 28601718

02421/2018/ŠMS

Smlouva o spolupráci při realizaci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2017
Druhá smluvní strana: DREZA CZ EXPORT s.r.o.; IČ: 27855431

02228/2018/ŠMS

Smlouva o partnerství při realizaci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2017
Druhá smluvní strana: Moravskoslezská krajská organizace ČUS; IČ: 70926379

01872/2018/ŽPZ

Smlouva o dílo na zpracování posudku o vlivech záměru "Výroba energetické drcené směsi" na životní prostředí
Druhá smluvní strana: Hanslík Aleš; IČ: 76198928

01804/2018/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: Pediatr Slezsko s.r.o.; IČ: 05545765

01802/2018/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: LÉKAŘ RAŠKOVICE s.r.o.; IČ: 29448727

01760/2018/IM

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm
Druhá smluvní strana: GasNet, s.r.o.; IČ: 27295567

01759/2018/IM

Smlouva o výpůjčce - platební terminál POS Telium iCT220 Ethernet
Druhá smluvní strana: PPF banka, a. s.; IČ: 47116129

01756/2018/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

01724/2018/DSH

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - pozemek v k. ú. Pustějov
Druhá smluvní strana: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových; IČ: 69797111

01710/2018/IM

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti v rámci akce "Oprava fasády budovy gymnázia" (Komenského 2, Havířov)
Druhá smluvní strana: VIGIL ENGINEERING, s.r.o.; IČ: 01720520

01344/2018/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene -služebnosti inženýrské sítě - k pozemkům v k. ú. Havířov-město
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.; IČ: 45193665

00734/2018/ŽPZ

Memorandum o spolupráci v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Druhá smluvní strana: Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace; IČ: 00373249

00705/2018/IM

Kupní smlouva - Prodej části pozemku v k. ú. Svinov
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00693/2018/FIN

Smlouva na zpracování daňového přiznání - zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob Moravskoslezského kraje za rok 2017
Druhá smluvní strana: Ing. Aleš Coufal; IČ: 72553154

00626/2018/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: MUDr. Milan Hladík; IČ: 60337559

00625/2018/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: MUDr. Josef Žídek; IČ: 48833452

00622/2018/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - pro vedení VN v Mošnově
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

00128/2018/IM

Smlouva o poskytnutí práva provést stavbu na pozemku v k. ú. Budišov nad Budišovkou
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

00084/2018/ŽPZ

Smlouva o dílo - zpracování posudku o vlivech záměru "COS Suché Lazce, novostavba skladovací haly 3. etapa" na životní prostředí
Druhá smluvní strana: AZ GEO, s.r.o.; IČ: 25358944

1885/2004/SZ/3

Dodatek - Dohoda o ukončení Smlouvy o zajištění opatření v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou
Druhá smluvní strana: Heraltová Lumíra, MUDr.; IČ: 47996331

1513/2003/SZ/3

Dodatek - Dohoda o ukončení Smlouvy o zajištění opatření v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou
Druhá smluvní strana: Stavovská s. r. o.; IČ: 25864173

03572/2015/EP/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem - Smart akcelerátor RIS 3 strategie
Druhá smluvní strana: Agentura pro regionální rozvoj, a. s.; IČ: 47673168

03183/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Středisko volného času Vítkov, p. o.; IČ: 73214892

02856/2009/DSH/17

Dodatek č. 17 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: GW Train Regio a.s.; IČ: 28664116

02118/2006/DSH/31

Dodatek č. 31 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: České dráhy, a.s.; IČ: 70994226

02059/2006/DSH/19

Dodatek č. 19 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: Dopravní podnik Ostrava a.s.; IČ: 61974757

02054/2006/DSH/22

Dodatek č. 22 ke smlouvě ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: Ján Kypús - BUS s.r.o.; IČ: 26804573

02052/2006/DSH/61

Dodatek č. 61 ke smlouvě ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ARRIVA MORAVA a.s.; IČ: 25827405

02052/2006/DSH/60

Dodatek č. 60 ke smlouvě ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ARRIVA MORAVA a.s.; IČ: 25827405

02051/2006/DSH/48

Dodatek č. 47 ke smlouvě ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ČSAD Havířov a.s.; IČ: 45192081

02050/2006/DSH/23

Dodatek č. 23 ke smlouvě ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ČSAD Vsetín a.s.; IČ: 45192120

02049/2006/DSH/25

Dodatek č. 25 ke smlouvě ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: Osoblažská dopravní společnost, s.r.o.; IČ: 48392219

02049/2006/DSH/24

Dodatek č. 24 ke smlouvě ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: Osoblažská dopravní společnost, s.r.o.; IČ: 48392219

02048/2006/DSH/25

Dodatek č. 24 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: Městský dopravní podnik Opava, a.s.; IČ: 64610250

02047/2006/DSH/49

Dodatek č. 49 ke smlouvě ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ČSAD Frýdek-Místek a.s.; IČ: 45192073

02046/2006/DSH/48

Dodatek č. 48 ke smlouvě ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ČSAD Karviná a.s.; IČ: 45192090

02039/2006/DSH/44

Dodatek č. 44 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: TQM-holding s.r.o.; IČ: 49606395

01803/2016/DSH/2

Dodatek č. 2 k dohodě o podmínkách integrace vlaků dálkové dopravy do integrovaného dopravního systému ODIS
Druhá smluvní strana: České dráhy, a. s.; IČ: 70994226

01723/2017/EP/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji"
Druhá smluvní strana: Mateřská škola Vratimov; IČ: 60043733
frame-scrollup