Ostatní - 2019

Ostatní

08556/2018/KŘ

Smlouva o zpracování osobních údajů
Druhá smluvní strana: RESIDOMO, s.r.o.; IČ: 05253268

08550/2018/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: Ostravská univerzita; IČ: 61988987

08539/2018/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - pozemek v k. ú. Jablunkov
Druhá smluvní strana: T-Mobile Czech Republic a.s.; IČ: 64949681

08534/2018/EP

Smlouva o zpracování osobních údajů
Druhá smluvní strana: Slezská diakonie; IČ: 65468562

08533/2018/ŽPZ

Smlouva o dílo na zpracování posudku o vlivech záměru "Komunikace - Severní spoj" na životní prostředí
Druhá smluvní strana: ; IČ:

08503/2018/KŘ

Smlouva o partnerství - Zajištění aktivit spojených s partnerstvím regionu na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakiatour 2019
Druhá smluvní strana: Incheba, a.s.; IČ: 00211087

08471/2018/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: ; IČ:

08403/2019/IM

Dohoda o úpravě vodního díla z důvodu činnosti a umístění stavby do ochranného pásma vodního díla v rámci akce "Multimodální cargo Mošnov – technická a dopravní infrastruktura"
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.; IČ: 45193665

08326/2018/DSH

Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko
Druhá smluvní strana: Obec Žabeň; IČ: 00576867

08325/2018/DSH

Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko
Druhá smluvní strana: Obec Vyšní Lhoty; IČ: 00577014

08324/2018/DSH

Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko
Druhá smluvní strana: Město Vratimov; IČ: 00297372

08323/2018/DSH

Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko
Druhá smluvní strana: Obec Václavovice; IČ: 00297330

08322/2018/DSH

Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko
Druhá smluvní strana: Obec Trojanovice; IČ: 00298514

08321/2018/DSH

Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko
Druhá smluvní strana: Obec Tichá; IČ: 00298476

08320/2018/DSH

Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko
Druhá smluvní strana: Obec Šenov; IČ: 00297291

08319/2018/DSH

Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko
Druhá smluvní strana: Obec Sviadnov; IČ: 00846872

08318/2018/DSH

Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko
Druhá smluvní strana: Obec Sedliště; IČ: 00297178

08317/2018/DSH

Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko
Druhá smluvní strana: Obec Řepiště; IČ: 00577031

08316/2018/DSH

Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko
Druhá smluvní strana: Obec Raškovice; IČ: 00577006

08315/2018/DSH

Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko
Druhá smluvní strana: Obec Pražmo; IČ: 00576999

08314/2018/DSH

Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko
Druhá smluvní strana: Obec Pazderna; IČ: 00577073

08313/2018/DSH

Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko
Druhá smluvní strana: Obec Paskov; IČ: 00297062

08312/2018/DSH

Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko
Druhá smluvní strana: Obec Palkovice; IČ: 00297054

08310/2018/DSH

Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko
Druhá smluvní strana: Obec Nošovice; IČ: 00577049

08309/2018/DSH

Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko
Druhá smluvní strana: Obec Nižní Lhoty; IČ: 00577065

08308/2018/DSH

Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko
Druhá smluvní strana: Obec Morávka; IČ: 00296945

08307/2018/DSH

Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko
Druhá smluvní strana: Obec Lučina; IČ: 00296899

08306/2018/DSH

Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko
Druhá smluvní strana: Obec Krásná; IČ: 00577022

08305/2018/DSH

Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko
Druhá smluvní strana: Obec Kozlovice; IČ: 00296821

08304/2018/DSH

Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko
Druhá smluvní strana: Obec Kaňovice; IČ: 00494267

08297/2018/DSH

Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko
Druhá smluvní strana: Obec Dobrá; IČ: 00296589

08295/2018/DSH

Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko
Druhá smluvní strana: Obec Bruzovice; IČ: 00296546

08181/2019/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům v k. ú. a obec Sedlnice v souvislosti s umístěním dešťové kanalizace
Druhá smluvní strana: OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o.; IČ: 28938186

08163/2019/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: PediaMed Těšín s.r.o.; IČ: 07785631

08161/2019/RRC

Darovací smlouva - finanční dar
Druhá smluvní strana: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.; IČ: 26850176

08148/2019/IM

Příkazní smlouva na výkon TDS a koordinátora BOZP při realizaci stavby "Trafostanice Integrovaného výjezdového centra Český Těšín (Krajský úřad MSK)"
Druhá smluvní strana: Miroslav Slezák; IČ: 47196408

08102/2019/EP

Smlouva o výpůjčce v rámci projektu "Podporujeme hrdinství, které není vidět II"
Druhá smluvní strana: TANDEM DUHA - spolek rodičů, učitelů a přátel pro školu a mládež se zdravotním postižením; IČ: 05612535

08099/2019/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, v rámci stavby FTTH-Ostrava-Dubina
Druhá smluvní strana: T-Mobile Czech Republic a.s.; IČ: 64949681

08085/2019/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Psychiatrická nemocnice v Opavě; IČ: 00844004

08083/2019/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace; IČ: 08238359

08040/2019/SOC

Licenční smlouva o veřejném provozování za účelem úhrady autorského poplatku za živou produkci hudby na akci Moravskoslezského kraje "Den pěstounství"
Druhá smluvní strana: OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.; IČ: 63839997

08031/2019/EP

Smlouva o výpůjčce v rámci projektu "Podporujeme hrdinství, které není vidět II"
Druhá smluvní strana: JONÁŠŮV SPOLEK, z. s.; IČ: 05476186

08026/2019/EP

Smlouva o výpůjčce v rámci projektu "Podporujeme hrdinství, které není vidět II"
Druhá smluvní strana: Centrum rodiny BOBEŠ z. s.; IČ: 69624356

08010/2019/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, v rámci stavby Rekonstrukce trafostanice
Druhá smluvní strana: SMO, Městský obvod Ostrava-Jih; IČ: 00845451

07990/2019/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Alzheimercentrum Ostrava z. ú.; IČ: 07287895

07967/2019/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: GYNEKOLOGIE NJ, s.r.o.; IČ: 26864819

07878/2019/EP

Organizace partnerství za účelem úspěšného provádění nadnárodního projektu PALAMOBICO
Druhá smluvní strana: Technische Universität Wien Institute für Verkehrswissenschaften; IČ:

07859/2019/KH

Licenční smlouva - souhlas s užitím hudebního díla
Druhá smluvní strana: OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.; IČ: 63839997

07858/2019/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: Slezská univerzita v Opavě; IČ: 47813059

07856/2019/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v k. ú. Český Těšín
Druhá smluvní strana: město Český Těšín; IČ: 00297437

07854/2019/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku v k. ú. Město Albrechtice
Druhá smluvní strana: Město Město Albrechtice; IČ: 00296228

07808/2019/IM

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Šumbark, obec Havířov a souhlas se stavbou REKO MS Havířov-Šumbark 8. část
Druhá smluvní strana: GasNet, s.r.o.; IČ: 27295567

07805/2019/IM

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku v k. ú. Šumbark, obec Havířov a souhlas se stavbou REKO MS Havířov-Šumbark 7. část
Druhá smluvní strana: GasNet, s.r.o.; IČ: 27295567

07788/2019/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v k. ú. Kyjovice ve Slezsku
Druhá smluvní strana: Obec Kyjovice; IČ: 00534722

07715/2019/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

07681/2019/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

07644/2019/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

07604/2019/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

07603/2019/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

07499/2019/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: MUDr. Miroslav Vaněk, Gynekologická ambulance s.r.o.; IČ: 26865751

07498/2019/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: Gynsen s.r.o.; IČ: 07798831

07423/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 9.6.2019 - 13.6.2020
Druhá smluvní strana: Obec Závada; IČ: 00635553

07421/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 9.6.2019 - 13.6.2020
Druhá smluvní strana: Obec Vřesina; IČ: 00635545

07419/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 9.6.2019 - 13.6.2020
Druhá smluvní strana: Obec Třebom; IČ: 00635481

07418/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 9.6.2019 - 13.6.2020
Druhá smluvní strana: Obec Štěpánkovice; IČ: 00300756

07417/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 9.6.2019 - 13.6.2020
Druhá smluvní strana: Obec Sudice; IČ: 00300713

07415/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 9.6.2019 - 13.6.2020
Druhá smluvní strana: Obec Strahovice; IČ: 00534668

07414/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 9.6.2019 - 13.6.2020
Druhá smluvní strana: Obec Rohov; IČ: 00635499

07411/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 9.6.2019 - 13.6.2020
Druhá smluvní strana: Obec Píšť; IČ: 00300560

07407/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 9.6.2019 - 13.6.2020
Druhá smluvní strana: Obec Ludgeřovice; IČ: 00300390

07405/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 9. 6. 2019 - 13. 6. 2020
Druhá smluvní strana: Město Kravaře; IČ: 00300292

07404/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 9.6.2019 - 13.6.2020
Druhá smluvní strana: Obec Kozmice; IČ: 00849961

07403/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 9.6.2019 - 13.6.2020
Druhá smluvní strana: Obec Kobeřice; IČ: 00300241

07402/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 9. 6. 2019 - 13. 6. 2020
Druhá smluvní strana: Obec Chuchelná; IČ: 00300161

07400/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 9. 6. 2019 - 13. 6. 2020
Druhá smluvní strana: Obec Hať; IČ: 00635511

07399/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 9.6.2019 - 13.6.2020
Druhá smluvní strana: Obec Dolní Benešov; IČ: 00299979

07398/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 9. 6. 2019 - 13. 6. 2020
Druhá smluvní strana: Obec Dobroslavice; IČ: 00849731

07397/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 9. 6. 2019 - 13. 6. 2020
Druhá smluvní strana: Obec Bělá; IČ: 00534650

07393/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 9. 6. 2019 - 13. 6. 2020
Druhá smluvní strana: Obec Děhylov; IČ: 00635464

07392/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 9. 6. 2019 - 13. 6. 2020
Druhá smluvní strana: Obec Darkovice; IČ: 00635456

07391/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 9.6.2019 - 13.6.2020
Druhá smluvní strana: Obec Bolatice; IČ: 00299847

07390/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 9. 6. 2019 - 13. 6. 2020
Druhá smluvní strana: Obec Bohuslavice; IČ: 00299839

07167/2019/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: ; IČ:

07165/2019/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: ; IČ:

07083/2019/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku v k. ú. Bruntál-město, v souvislosti se stavbou VPIC Bruntál, Kavalcova, výst. sport. hřiště
Druhá smluvní strana: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; IČ: 04084063

07035/2019/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - k pozemku v k. ú. Opava-Předměstí
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a.s.; IČ: 24729035

06850/2019/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - VB01 - k pozemkům v k. ú. Mošnov v souvislosti se stavbou Průmyslová zóna Mošnov - Malá zóna připojení VN
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

06592/2019/IM

Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku v k. ú. Krnov - Horní Předměstí v rámci stavby Areálová dešťová kanalizace nemocnice v Krnově
Druhá smluvní strana: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; IČ: 70994234

06551/2019/IM

MEMORANDUM O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI A POMOCI uzavřené za účelem vzájemné spolupráce a pomoci při rozvoji multimodální dopravy zboží a surovin do Terminálu kombinované dopravy Mošnov
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

06394/2019/SOC

Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu
Druhá smluvní strana: Slezská diakonie; IČ: 65468562

06322/2019/IM

Příkazní smlouva na výkon TDS a koordinátora BOZP při realizaci stavby "Novostavba tělocvičny - výstavba spojovacího krčku" (Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace)
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06316/2019/KŘ

Smlouva o spolupráci při výkonu odborné praxe
Druhá smluvní strana: AGAMOS s.r.o.; IČ: 28349521

06211/2019/ZDR

Memorandum o vzájemné spolupráci při poskytování a zajišťování zdravotní péče na území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: Fakultní nemocnice Ostrava; IČ: 00843989

06194/2019/KŘ

Smlouva o zajištění souvislé odborné praxe
Druhá smluvní strana: Ostravská univerzita; IČ: 61988987

06144/2019/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

06123/2019/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v k. ú. Český Těšín, v souvislosti se stavbou IVC ČT - ovládání SZZ
Druhá smluvní strana: Město Český Těšín; IČ: 00297437

06049/2019/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - k pozemku v k. ú. Šumbark
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.; IČ: 45193665

06017/2019/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: ; IČ:

05911/2019/ŽPZ

Smlouva o provádění péče o pozemek z důvodů ochrany přírody a o poskytnutí příspěvku ke zlepšování přírodního prostředí - PR Vřesová stráň
Druhá smluvní strana: ; IČ:

05741/2019/IM

Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distr. zařízení určeného k dodávce el. energie v rámci projektu Nové vedení trasy silnice III/4848, ul. Palkovická, Frýdek-Místek
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

05679/2019/RRC

Smlouva o poskytnutí úvěru z rozpočtu MSK - Přístavba tělocvičny se zázemím Hostašovice p.č. st. 67, 32/3 a 642/1
Druhá smluvní strana: Obec Hostašovice; IČ: 00600725

05668/2019/ŽPZ

Smlouva o provádění péče o pozemek z důvodů ochrany přírody a o poskytnutí příspěvku ke zlepšování přírodního prostředí - PP Kamenárka
Druhá smluvní strana: ; IČ:

05639/2019/ŠMS

Objednávka - zabezpečení služeb souvisejících s účastí reprezentace Zlínského kraje na Mezikrajských sportovních hrách krajských úřadů 2019
Druhá smluvní strana: Zlínský kraj; IČ: 70891320

05637/2019/ŠMS

Objednávka účasti týmu hlavního města Prahy na XVIII. Mezikrajských sportovních hrách konaných v Ostravě
Druhá smluvní strana: Hlavní město Praha; IČ: 00064581

05609/2019/ŽPZ

Smlouva o provádění péče o pozemek z důvodů ochrany přírody a o poskytnutí příspěvku ke zlepšování přírodního prostředí - PR Svinec
Druhá smluvní strana: ; IČ:

05505/2019/ŽPZ

Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře uzavřené s Vysokou školou Báňskou - Technickou univerzitou Ostrava
Druhá smluvní strana: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava; IČ: 61989100

05490/2019/ŽPZ

Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu "Rozvoj sběru použitých baterií a akumulátorů v MSK"
Druhá smluvní strana: ECOBAT s.r.o.; IČ: 26725967

05434/2019/IM

Dohoda o souhlasu s umístěním a realizací stavby v rámci akce "Rekonstrukce objektů Polského gymnázia (Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace)"
Druhá smluvní strana: Město Český Těšín; IČ: 00297437

05389/2019/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

05296/2019/ŽPZ

Darovací smlouva v rámci projektu "Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v MSK"
Druhá smluvní strana: Město Jablunkov; IČ: 00296759

05274/2019/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: ; IČ:

05238/2019/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace; IČ: 00602086

05237/2019/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace; IČ: 00602086

05235/2019/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace; IČ: 00602086

05234/2019/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace; IČ: 00602086

05233/2019/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace; IČ: 00602086

05041/2019/IM

Smlouva o poskytnutí práva provést stavbu kraje na pozemku v k. ú. Karviná město
Druhá smluvní strana: ; IČ:

05019/2019/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: Dobrá psychiatrie, s.r.o.; IČ: 03652921

04912/2019/ŽPZ

Darovací smlouva v rámci projektu "Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v MSK"
Druhá smluvní strana: Statutární město Opava; IČ: 00300535

04814/2019/DSH

Memorandum o spolupráci
Druhá smluvní strana: Koordinátor ODIS s.r.o.; IČ: 64613895

04744/2019/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti k stavbě v k. ú. Krnov - Horní Předměstí spočívající v umístění kamerového systému v budově
Druhá smluvní strana: Město Krnov; IČ: 00296139

04624/2019/ŽPZ

Darovací smlouva v rámci projektu "Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v MSK"
Druhá smluvní strana: Obec Hukvaldy; IČ: 00297194

04578/2019/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - k pozemku v k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

04525/2019/ŽPZ

Smlouva o provádění péče o pozemek z důvodů ochrany přírody a o poskytnutí příspěvku ke zlepšování přírodního prostředí - PP Hraniční meandry Odry
Druhá smluvní strana: Český svaz ochránců přírody CIESZYNIANKA; IČ: 01963465

04465/2019/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: MUDr. Michal Bielesz s.r.o.; IČ: 29457432

04317/2019/IM

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitých věcí z vlastnictví ČR a z práva hospodařit pro Lesy ČR - bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obec Dolní Lomná
Druhá smluvní strana: Lesy České republiky, s. p.; IČ: 42196451

04233/2019/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, v souvislosti s umístěním stavby Cyklostezka ul. Pavlovova - Plzeňská
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

04232/2019/IM

Memorandum o vzájemné spolupráci a koordinaci při přípravě a realizaci projektu objektu leteckého carga v areálu Letiště na pozemku v k. ú. Mošnov
Druhá smluvní strana: Letiště Ostrava, a. s.; IČ: 26827719

04074/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

04039/2019/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: Medipedia s.r.o.; IČ: 02428636

03880/2019/IM

Smlouva o připojení k distribuční síti v rámci akce "Vybudování dílen pro praktické vyučování" (Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace)
Druhá smluvní strana: GasNet, s.r.o.; IČ: 27295567

03646/2019/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - pozemky v k. ú. Sedlnice
Druhá smluvní strana: OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o.; IČ: 28938186

03575/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

03541/2019/ŽPZ

Darovací smlouva v rámci projektu "Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v MSK"
Druhá smluvní strana: Město Bohumín; IČ: 00297569

03534/2019/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, v rámci stavby Ostrava - Zábřeh 1449 ČEZ a.s., NNk
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

03402/2019/ŽPZ

Darovací smlouva v rámci projektu "Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v MSK"
Druhá smluvní strana: Obec Kozlovice; IČ: 00296821

03391/2019/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

03390/2019/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

03320/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02943/2019/ŽPZ

Darovací smlouva v rámci projektu "Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v MSK"
Druhá smluvní strana: Obec Roudno; IČ: 00296295

02940/2019/ŽPZ

Darovací smlouva v rámci projektu "Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v MSK"
Druhá smluvní strana: Statutární město Třinec; IČ: 00297313

02938/2019/ŽPZ

Darovací smlouva v rámci projektu "Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v MSK"
Druhá smluvní strana: Obec Morávka; IČ: 00296945

02917/2019/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02912/2019/RRC

Smlouva o dílo - hodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02823/2019/SOC

Objednávka inzerce v knize Děti srdcem
Druhá smluvní strana: PORTÁL, s.r.o.; IČ: 49623354

02714/2019/SOC

Licenční smlouva o veřejném provozování za účelem úhrady autorského poplatku za živou produkci hudby na akci MSK "Spolu ruku v ruce"
Druhá smluvní strana: OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.; IČ: 63839997

02709/2019/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02708/2019/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02699/2019/ŽPZ

Darovací smlouva v rámci projektu "Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v MSK"
Druhá smluvní strana: Obec Milíkov; IČ: 00492621

02697/2019/ŽPZ

Darovací smlouva v rámci projektu "Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v MSK"
Druhá smluvní strana: Obec Trojanovice; IČ: 00298514

02650/2019/ŠMS

Dohoda o společném postupu při řešení převodu činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací kraje Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace
Druhá smluvní strana: Statutární město Karviná; IČ: 00297534

02637/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02636/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02635/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02627/2019/RRC

Smlouva o dílo - hodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02624/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02619/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02617/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02614/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02610/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02606/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02546/2019/INF

Smlouva o mlčenlivosti
Druhá smluvní strana: VISITECH a. s.; IČ: 25543415

02508/2019/FIN

Dohoda o zasílání konfirmací k telefonickým dohodám
Druhá smluvní strana: Komerční banka, a.s.; IČ: 45317054

02505/2019/ŽPZ

Smlouva o provádění péče o pozemek z důvodů ochrany přírody a o poskytnutí příspěvku ke zlepšování přírodního prostředí - PR Hvozdnice
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02468/2019/Ř

Smlouva o spolupráci při hodnocení v rámci Národní ceny kvality České republiky, program EXCELENCE
Druhá smluvní strana: Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu; IČ: 47609109

02436/2019/EP

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK III"
Druhá smluvní strana: Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace; IČ: 70983950

02434/2019/EP

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK III"
Druhá smluvní strana: Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná; IČ: 62331221

02431/2019/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: Lékař Baška s.r.o.; IČ: 05103291

02418/2019/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: MUDr. Anna Piszczurová s.r.o.; IČ: 29446431

02403/2019/EP

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK III"
Druhá smluvní strana: Základní škola a mateřská škola Kozmice, okres Opava, příspěvková organizace; IČ: 73184918

02391/2019/ŠMS

Smlouva o společném postupu při zajištění vzdělávání příjemce v jazykovém kurzu ruštiny v zahraničí
Druhá smluvní strana: Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace; IČ: 00100307

02390/2019/ŠMS

Smlouva o společném postupu při zajištění vzdělávání příjemce v jazykovém kurzu ruštiny v zahraničí
Druhá smluvní strana: Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace; IČ: 00601331

02389/2019/ŠMS

Smlouva o společném postupu při zajištění vzdělávání příjemce v jazykovém kurzu ruštiny v zahraničí
Druhá smluvní strana: Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace; IČ: 00601331

02387/2019/ŠMS

Smlouva o společném postupu při zajištění vzdělávání příjemce v jazykovém kurzu ruštiny v zahraničí
Druhá smluvní strana: Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace; IČ: 00602051

02385/2019/ŠMS

Smlouva o společném postupu při zajištění vzdělávání příjemce v jazykovém kurzu ruštiny v zahraničí
Druhá smluvní strana: Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace; IČ: 00602051

02384/2019/ŠMS

Smlouva o společném postupu při zajištění vzdělávání příjemce v jazykovém kurzu ruštiny v zahraničí
Druhá smluvní strana: Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace; IČ: 00602060

02377/2019/ŠMS

Smlouva o společném postupu při zajištění vzdělávání příjemce v jazykovém kurzu ruštiny v zahraničí
Druhá smluvní strana: Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace; IČ: 00845027

02376/2019/ŠMS

Smlouva o společném postupu při zajištění vzdělávání příjemce v jazykovém kurzu ruštiny v zahraničí
Druhá smluvní strana: Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace; IČ: 00845027

02369/2019/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02368/2019/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02364/2019/ŽPZ

Smlouva o provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody a o poskytnutí příspěvku ke zlepšování přírodního prostředí - ZCHÚ Koutské a Zábřežské louky
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02362/2019/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02361/2019/EP

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK III"
Druhá smluvní strana: Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace; IČ: 70942641

02360/2019/EP

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK III"
Druhá smluvní strana: Mateřská škola Moravskoslezský Kočov, příspěvková organizace; IČ: 71295020

02359/2019/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02358/2019/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02357/2019/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02356/2019/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02355/2019/EP

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK III"
Druhá smluvní strana: Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace; IČ: 75027712

02353/2019/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02351/2019/ŠMS

Smlouva o společném postupu při zajištění vzdělávání příjemce v jazykovém kurzu ruštiny v zahraničí
Druhá smluvní strana: Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace; IČ: 00601675

02350/2019/ŠMS

Smlouva o společném postupu při zajištění vzdělávání příjemce v jazykovém kurzu ruštiny v zahraničí
Druhá smluvní strana: Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace; IČ: 13644254

02349/2019/ŠMS

Smlouva o společném postupu při zajištění vzdělávání příjemce v jazykovém kurzu ruštiny v zahraničí
Druhá smluvní strana: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace; IČ: 62331558

02347/2019/ŠMS

Smlouva o společném postupu při zajištění vzdělávání příjemce v jazykovém kurzu ruštiny v zahraničí
Druhá smluvní strana: Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace; IČ: 47813091

02346/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02343/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02342/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02335/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02333/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02329/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02328/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02325/2019/EP

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK III"
Druhá smluvní strana: Základní škola a Mateřská škola Lomnice, okres Bruntál, příspěvková organizace; IČ: 75026520

02323/2019/EP

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK III"
Druhá smluvní strana: Základní škola Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková organizace; IČ: 70980772

02317/2019/EP

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK III"
Druhá smluvní strana: Mateřská škola Dívčí Hrad, příspěvková organizace ; IČ: 75029189

02313/2019/ŽPZ

Smlouva o provádění péče o pozemek z důvodů ochrany přírody a o poskytnutí příspěvku ke zlepšování přírodního prostředí - PP Kamenec
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02293/2019/EP

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK III"
Druhá smluvní strana: Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace; IČ: 75026261

02292/2019/EP

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK III"
Druhá smluvní strana: Základní škola a Mateřská škola Pustá Polom, příspěvková organizace; IČ: 75028972

02290/2019/EP

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK III"
Druhá smluvní strana: Mateřská škola Studénka, Komenského 700, příspěvková organizace; IČ: 00848671

02273/2019/EP

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK III"
Druhá smluvní strana: Mateřská škola Dolní Lhota, příspěvková organizace; IČ: 75027542

02268/2019/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: MUDr. Tomáš Skýba s.r.o.; IČ: 29460166

02262/2019/EP

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK III"
Druhá smluvní strana: Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava; IČ: 71197575

02258/2019/EP

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK III"
Druhá smluvní strana: Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Fulnek, příspěvková organizace; IČ: 70984387

02256/2019/EP

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK III"
Druhá smluvní strana: Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace; IČ: 75027551

02255/2019/EP

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK III"
Druhá smluvní strana: Základní škola Studénka, Butovická 346, příspěvková organizace; IČ: 60799081

02247/2019/SOC

Darovací smlouva - finanční prostředky na Příměstský tábor: "Ve světě se neztratíme"
Druhá smluvní strana: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.; IČ: 00499811

02236/2019/EP

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK III"
Druhá smluvní strana: Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace; IČ: 75026350

02235/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Kunčice pod Ondřejníkem; IČ: 00296856

02230/2019/EP

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK III"
Druhá smluvní strana: Základní škola J. A. Komenského Fulnek, Česká 339, příspěvková organizace; IČ: 45215359

02228/2019/EP

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK III"
Druhá smluvní strana: Základní škola a mateřská škola Palkovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace; IČ: 75026864

02221/2019/EP

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK III"
Druhá smluvní strana: Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace; IČ: 61989061

02218/2019/EP

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK III"
Druhá smluvní strana: Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace; IČ: 00100307

02215/2019/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02214/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02212/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02209/2019/EP

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK III"
Druhá smluvní strana: Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace; IČ: 70985391

02203/2019/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - pozemek v k. ú. Vítkovice a obec Ostrava
Druhá smluvní strana: SilesNet s.r.o.; IČ: 25392280

02198/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02197/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02195/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02193/2019/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02192/2019/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02191/2019/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02189/2019/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02187/2019/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02186/2019/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02185/2019/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02174/2019/SOC

Licenční smlouva - výtvarné dílo ke kampani "Dejme dětem rodinu"
Druhá smluvní strana: Leemon Concept, s. r. o.; IČ: 27850463

02169/2019/ŽPZ

Smlouva o provádění péče o pozemek z důvodů ochrany přírody a o poskytnutí příspěvku ke zlepšování přírodního prostředí - PP Věřňovice
Druhá smluvní strana: Český svaz ochránců přírody CIESZYNIANKA; IČ: 01963465

02168/2019/ŽPZ

Smlouva o provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody a o poskytnutí příspěvku ke zlepšování přírodního prostředí - EVL Štramberk
Druhá smluvní strana: Město Štramberk; IČ: 00298468

02167/2019/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům v k. ú. Nový-Jičín-město v rámci stavby Rekonstrukce MS NTL plynovodu Nový Jičín, ul. K Nemocnici+3
Druhá smluvní strana: GasNet, s.r.o.; IČ: 27295567

02161/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Příbor; IČ: 00298328

02145/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Nový Jičín; IČ: 00298212

02139/2019/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - pozemek v k. ú. Opava-Předměstí a obec Opava
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

02138/2019/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02135/2019/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Česká unie neslyšících, z. ú.; IČ: 00675547

02132/2019/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: SantaClinic s.r.o.; IČ: 05999553

02127/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02126/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02125/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02123/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02122/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02120/2019/SOC

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: SENIOR DOMY POHODA a.s.; IČ: 28568877

02117/2019/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - budova a pozemek v k. ú. Havířov-město, obec Havířov
Druhá smluvní strana: T-Mobile Czech Republic a. s.; IČ: 64949681

02116/2019/FIN

Dohoda o zveřejňování konfirmací v Registru smluv
Druhá smluvní strana: Československá obchodní banka, a. s.; IČ: 00001350

02096/2019/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02095/2019/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02093/2019/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02091/2019/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02090/2020/EP

Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Druhá smluvní strana: Žilinský samosprávný kraj; IČ: 37808427

02089/2019/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02088/2019/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02085/2019/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce členky Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02084/2019/RRC

Smlouva o dílo - hodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02083/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02082/2019/RRC

Smlouva o provedení služeb - moderování a vedení jednodenního panelu
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02081/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02080/2019/SOC

Darovací smlouva - finanční prostředky na akci "Zahradní slavnost pro děti se zdravotním postižením a jejich pečující osoby v Hlučíně"
Druhá smluvní strana: JONÁŠŮV SPOLEK, z. s.; IČ: 05476186

02069/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02068/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02067/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02066/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02065/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02054/2019/RRC

Podlicenční smlouva
Druhá smluvní strana: Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a. s.; IČ: 25379631

02052/2019/RRC

Podlicenční smlouva pro podlicenci k předmětům chráněným autorským zákonem
Druhá smluvní strana: Moravskoslezské Investice a Development, a. s.; IČ: 47673168

02051/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02050/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02049/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02048/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02030/2019/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02029/2019/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02022/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02020/2019/RRC

Smlouva o dílo - hodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02018/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02017/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02016/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02015/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02014/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02013/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02012/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02011/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02010/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02009/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02008/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02007/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

02000/2019/RRC

Smlouva o dílo - vyhodnocení projektových záměrů studentů doktorského studia
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01997/2019/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - pozemky v k. ú. a obec Nošovice
Druhá smluvní strana: ČEPS, a.s.; IČ: 25702556

01996/2019/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - pozemky v k. ú. a obec Nošovice
Druhá smluvní strana: ČEPS, a.s.; IČ: 25702556

01977/2019/ŽPZ

Smlouva o provádění péče o pozemek z důvodů ochrany přírody a o poskytnutí příspěvku ke zlepšování přírodního prostředí - ZCHÚ Šilheřovice
Druhá smluvní strana: Obec Šilheřovice; IČ: 00300730

01937/2019/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01934/2019/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - pozemek v k. ú. Krnov - Horní Předměstí
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

01924/2019/KPP

Dohoda o bezúplatném převodu a předání uměleckých děl
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01909/2019/KH

Darovací smlouva - Obec Lomnice - 4ks protipožární úniková kukla, 1ks termokamera s příslušenstvím
Druhá smluvní strana: Obec Lomnice; IČ: 00296198

01907/2019/KH

Darovací smlouva - Statutární město Ostrava - 1 ks vysavač Kärcher
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

01902/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Vrbno pod Pradědem; IČ: 00296457

01901/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Čermná ve Slezsku; IČ: 00849707

01856/2019/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - pozemek v k. ú. Karviná-město a obec Karviná
Druhá smluvní strana: T-Mobile Czech Republic a. s.; IČ: 64949681

01855/2019/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku v k. ú. Poruba
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

01854/2019/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - pozemky v k. ú. a obec Vítkov
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a.s.; IČ: 24729035

01823/2019/RRC

Memorandum o krajské spolupráci
Druhá smluvní strana: Sdružení místních samospráv České republiky, zájmové sdružení právnických osob; IČ: 70892156

01819/2019/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01818/2019/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01746/2019/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: Všeobecný lékař Brno s.r.o.; IČ: 29367484

01737/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Nošovice; IČ: 00577049

01731/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Slatina; IČ: 00600661

01688/2019/SOC

Smlouva o pronájmu reklamní plochy - Propagace RBP, zdravotní pojišťovny v areálu Trojhalí Karolína v průběhu konání benefiční akce "Spolu ruku v ruce"
Druhá smluvní strana: RBP, zdravotní pojišťovna; IČ: 47673036

01670/2019/RRC

Smlouva o vytvoření autorského díla a poskytnutí licence
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01662/2019/RRC

Memorandum o společném postupu při vyjednávání podpory pro regiony z evropských fondů v období 2021 až 2027
Druhá smluvní strana: Ústecký kraj; IČ: 70892156

01657/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Rychvald; IČ: 00297615

01654/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Frýdlant nad Ostravicí; IČ: 00296651

01641/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Jindřichov; IČ: 00296074

01640/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Křišťanovice; IČ: 00296147

01612/2019/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: Gynpraxe ars longa s.r.o.; IČ: 03506134

01611/2019/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: Gynpraxe lege artis s.r.o.; IČ: 29387353

01610/2019/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: Gynpraxe eufemia, s.r.o.; IČ: 01700219

01609/2019/ZDR

Smlouva o zpracování osobních údajů
Druhá smluvní strana: Nemocnice Třinec, příspěvková organizace; IČ: 00534242

01608/2019/ZDR

Smlouva o zpracování osobních údajů
Druhá smluvní strana: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace; IČ: 48804525

01590/2019/ŽPZ

Dohoda o spolupráci v rámci realizace projektu "Implementace systému řízení kvality ovzduší v samosprávách opolského vojvodství"
Druhá smluvní strana: Opolské vojvodství; IČ:

01590/2019/ŽPZ

Dohoda o spolupráci v rámci realizace projektu "Implementace systému řízení kvality ovzduší v samosprávách opolského vojvodství"
Druhá smluvní strana: Opolské vojvodství; IČ:

01522/2019/RRC

Smlouva o partnerství
Druhá smluvní strana: Horské lázně Karlova Studánka, s. p.; IČ: 14450216

01515/2019/ZDR

Smlouva o zpracování osobních údajů
Druhá smluvní strana: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace; IČ: 00844853

01514/2019/ZDR

Smlouva o zpracování osobních údajů
Druhá smluvní strana: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace; IČ: 00844896

01492/2019/SOC

Memorandum o spolupráci v oblasti sociálního podnikání
Druhá smluvní strana: Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z. s.; IČ: 02307651

01429/2019/ZDR

Smlouva o zpracování osobních údajů
Druhá smluvní strana: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace; IČ: 00844641

01418/2019/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - pozemky v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a.s.; IČ: 24729035

01348/2019/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace; IČ: 00575933

01347/2019/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01320/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Radkov; IČ: 00635383

01318/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Bílovecko na přechodné období od 9. 12. 2018 do 8. 6. 2019
Druhá smluvní strana: Obec Těškovice; IČ: 00535117

01316/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Bílovecko na přechodné období od 9. 12. 2018 do 8. 6. 2019
Druhá smluvní strana: Obec Velké Albrechtice; IČ: 00600679

01315/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Bílovecko na přechodné období od 9. 12. 2018 do 8. 6. 2019
Druhá smluvní strana: Obec Zbyslavice; IČ: 00600695

01314/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Odry; IČ: 00298221

01313/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Vítkovsko na přechodné období od 1. 1. 2019 do 8. 6. 2019
Druhá smluvní strana: Obec Březová; IČ: 00299880

01311/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko na přechodné období od 1. 1. 2019 do 8. 6. 2019
Druhá smluvní strana: Obec Palkovice; IČ: 00297054

01310/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko na přechodné období od 1. 1. 2019 do 8. 6. 2019
Druhá smluvní strana: Obec Kaňovice; IČ: 00494267

01300/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko na přechodné období od 1. 1. 2019 do 8. 6. 2019
Druhá smluvní strana: Obec Trojanovice; IČ: 00298514

01297/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Vítkovsko na přechodné období od 1. 1. 2019 do 8. 6. 2019
Druhá smluvní strana: Obec Heřmanice u Oder; IČ: 00600750

01293/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Vítkovsko na přechodné období od 1. 1. 2019 do 8. 6. 2019
Druhá smluvní strana: Obec Heřmánky; IČ: 00600768

01292/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1. 1. 2019 do 8. 6. 2019
Druhá smluvní strana: Obec Nové Lublice; IČ: 00534919

01290/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1. 1. 2019 do 8. 6. 2019
Druhá smluvní strana: Obec Staré Těchanovice; IČ: 00635529

01286/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1. 1. 2019 do 8. 6. 2019
Druhá smluvní strana: Městys Litultovice; IČ: 00300381

01264/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Žabeň; IČ: 00576867

01263/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Kyjovice; IČ: 00534722

01262/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Písek; IČ: 00535982

01259/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Krnov; IČ: 00296139

01258/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Slavkov; IČ: 00300667

01256/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Skotnice; IČ: 00600806

01255/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Statutární město Havířov; IČ: 00297488

01231/2019/IM

Dohoda o převodu práv a povinností v rámci akce "Silnice II/478 Ostrava, prodl. ul. Mostní I. etapa"
Druhá smluvní strana: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace; IČ: 00095711

01225/2019/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: Mrózek Kardiologie s.r.o.; IČ: 27764711

01224/2019/ZDR

Smlouva o zpracování osobních údajů
Druhá smluvní strana: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace; IČ: 47813750

01223/2019/ZDR

Smlouva o zpracování osobních údajů
Druhá smluvní strana: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace; IČ: 00534188

01195/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Smilovice; IČ: 00576905

01151/2019/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: Gynekologická ambulance Jablunkov s.r.o.; IČ: 29457441

01145/2019/ŽPZ

Smlouva o dílo na zpracování posudku o vlivech záměru "Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba" na životní prostředí
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01132/2019/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - pozemky v k. ú. Poruba u Orlové
Druhá smluvní strana: Město Orlová; IČ: 00297577

01104/2019/DSH

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
Druhá smluvní strana: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových; IČ: 69797111

01093/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Hostašovice; IČ: 00600725

01092/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Rohov; IČ: 00635499

01090/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Veřovice; IČ: 00298531

01086/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Statutární město Karviná; IČ: 00297534

01084/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Klimkovice; IČ: 00298051

01074/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Frenštát pod Radhoštěm; IČ: 00297852

01073/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Chlebičov; IČ: 00533947

01072/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Velké Albrechtice; IČ: 00600679

01067/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Janovice; IČ: 00493619

01066/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Mankovice; IČ: 00600776

01059/2019/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: Gyn3nec s.r.o.; IČ: 03856828

00995/2019/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: Gynekologie Brušperk, s.r.o.; IČ: 28565487

00952/2019/IM

Pojistná smlouva na pojištění majetku podnikatelů - pojištění strojů
Druhá smluvní strana: Česká spořitelna, a.s.; IČ: 45272956

00940/2019/INF

Smlouva o výpůjčce notebooku pro výkon funkce člena Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00927/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Kopřivnice; IČ: 00298077

00926/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Vratimov; IČ: 00297372

00923/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Dívčí Hrad; IČ: 00576115

00921/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Hlinka; IČ: 00576107

00916/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Mosty u Jablunkova; IČ: 00296953

00912/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

00911/2019/KŘ

Závěrkový list - Dodávka elektrické energie pro KÚ MSK 2020 až 2021
Druhá smluvní strana: Pražská plynárenská, a. s.; IČ: 60193492

00904/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Dětmarovice; IČ: 00297445

00899/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Fulnek; IČ: 00297861

00891/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Bratříkovice; IČ: 00635600

00890/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Statutární město Třinec; IČ: 00297313

00888/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Šenov; IČ: 00297291

00887/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Kravaře; IČ: 00300292

00883/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Kobeřice; IČ: 00300241

00820/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Vělopolí; IČ: 00576930

00809/2019/RRC

Darovací smlouva - nápoje na kulturně společenské akce
Druhá smluvní strana: Kofola, a.s.; IČ: 27767680

00806/2019/ŽPZ

Smlouva o provádění péče o pozemek z důvodů ochrany přírody a o poskytnutí příspěvku ke zlepšování přírodního prostředí - PP Otická sopka
Druhá smluvní strana: Obec Otice; IČ: 00300543

00805/2019/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00790/2019/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00772/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Komorní Lhotka; IČ: 00494232

00771/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Mořkov; IČ: 00298191

00770/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Petrovice; IČ: 00576123

00769/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Bělá; IČ: 00534650

00768/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Písečná; IČ: 70632430

00767/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Velká Šťáhle; IČ: 00576018

00766/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Petrovice u Karviné; IČ: 00297585

00765/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Horní Bludovice; IČ: 00296686

00764/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Ropice; IČ: 70305587

00763/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Dobrá; IČ: 00296589

00762/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Budišovice; IČ: 00635413

00761/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Dolní Domaslavice; IČ: 00494241

00760/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Morávka; IČ: 00296945

00758/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Dolní Lutyně; IČ: 00297461

00753/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Návsí; IČ: 60781688

00745/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Jablunkov; IČ: 00296759

00718/2019/KH

Smlouva o vytvoření autorského díla a poskytnutí licence - grafický návrh k propagaci kraje
Druhá smluvní strana: UAX s.r.o.; IČ: 25874977

00712/2019/ŠMS

Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání mezi MSK a VŠB-TUO a MSIC
Druhá smluvní strana: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava; IČ: 61989100

00700/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Branka u Opavy; IČ: 47812303

00691/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Orlová; IČ: 00297577

00690/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Bernartice nad Odrou; IČ: 00600717

00689/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Pražmo; IČ: 00576999

00688/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Dvorce; IČ: 00295973

00687/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Luboměř; IČ: 00298158

00686/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Metylovice; IČ: 00535991

00685/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Melč; IČ: 00300420

00684/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Nižní Lhoty; IČ: 00577065

00683/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Český Těšín; IČ: 00297437

00682/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Markvartovice; IČ: 00300411

00681/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Darkovice; IČ: 00635456

00680/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Chvalíkovice; IČ: 00849685

00679/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Býkov-Laryšov; IČ: 00846546

00669/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Řepiště; IČ: 00577031

00664/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Bohumín; IČ: 00297569

00662/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Městys Spálov; IČ: 00298387

00660/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Bílovec; IČ: 00297755

00659/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Studénka; IČ: 00298441

00658/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Nýdek; IČ: 00492868

00657/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Bukovec; IČ: 00535940

00656/2019/ŽPZ

Smlouva o výpůjčce - parcela v k. ú. Děhylov
Druhá smluvní strana: Česká republika - Státní pozemkový úřad; IČ: 01312774

00655/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Petřvald; IČ: 00297593

00653/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Hlučín; IČ: 00300063

00652/2019/RRC

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Hodslavice; IČ: 00297917

00628/2019/IM

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - pozemek v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
Druhá smluvní strana: GasNet, s.r.o.; IČ: 27295567

00626/2019/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku v k. ú. Český Těšín
Druhá smluvní strana: MASTER IT Technologies, a.s.; IČ: 27851931

00616/2019/IM

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - pozemek v k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
Druhá smluvní strana: GasNet, s.r.o.; IČ: 27295567

00583/2019/KH

Smlouva o umístění technologií informačního systému VegaD-2G
Druhá smluvní strana: Česká republika - Ministerstvo vnitra; IČ: 00007064

00580/2019/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00579/2019/IM

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti v rámci akce "Integrované bezpečnostní centrum - úprava klimatizace"
Druhá smluvní strana: JS Property, a.s.; IČ: 27814742

00578/2019/IM

Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti - pozemek v k. ú. Český Těšín
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

00570/2019/IM

Smlouva o poskytnutí práva provést stavbu - pozemky v k. ú. a obec Mošnov
Druhá smluvní strana: OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o.; IČ: 28938186

00532/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Bílovecko na přechodné období od 9.12.2018 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Hlubočec; IČ: 00635430

00527/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Bílovecko na přechodné období od 9.12.2018 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Slatina; IČ: 00600661

00526/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Bílovecko na přechodné období od 9.12.2018 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Pustá Polom; IČ: 00300608

00525/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Bílovecko na přechodné období od 9.12.2018 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Pustějov; IČ: 00600822

00524/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Bílovecko na přechodné období od 9.12.2018 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Kyjovice; IČ: 00534722

00522/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Třebom; IČ: 00635481

00521/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Pazderna; IČ: 00577073

00519/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Dobrá; IČ: 00296589

00509/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Lučina; IČ: 00296899

00508/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Nižní Lhoty; IČ: 00577065

00507/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Tichá; IČ: 00298476

00506/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Bruzovice; IČ: 00296546

00502/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Třebom; IČ: 00635481

00500/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Těškovice; IČ: 00535117

00499/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Pustá Polom; IČ: 00300608

00498/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Kružberk; IČ: 00635537

00494/2019/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - pozemky v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00485/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Město Hradec nad Moravicí; IČ: 00300144

00484/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Mladecko; IČ: 00635502

00483/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Štěpánkovice; IČ: 00300756

00482/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Kyjovice; IČ: 00534722

00481/2019/DSH

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - pozemek v k. ú. Holasovice
Druhá smluvní strana: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových; IČ: 69797111

00479/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Jezdkovice; IČ: 00849952

00478/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Město Kravaře; IČ: 00300292

00471/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Vítkovsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Vrchy; IČ: 00848514

00470/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Vítkovsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Město Bílovec; IČ: 00297755

00469/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Vítkovsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Radkov; IČ: 00635383

00468/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Vítkovsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Jakubčovice nad Odrou; IČ: 60798483

00467/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Vítkovsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Město Hradec nad Moravicí; IČ: 00300144

00465/2019/SOC

Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu
Druhá smluvní strana: FOKUS - Opava, z. s.; IČ: 26990881

00452/2019/ŠMS

Smlouva o provedení reklamy - Sportovec roku
Druhá smluvní strana: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.; IČ: 18050646

00440/2019/ŠMS

Smlouva o spolupráci při realizace ankety Sportovec MSK 2018
Druhá smluvní strana: PONATURE s.r.o.; IČ: 24851779

00439/2019/ŠMS

Smlouva o spolupráci při realizace ankety Sportovec MSK 2018
Druhá smluvní strana: CarTec Ostrava s.r.o.; IČ: 25913620

00438/2019/ŠMS

Smlouva o spolupráci při realizace ankety Sportovec MSK 2018
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00437/2019/ŠMS

Smlouva o provedení reklamy a propagace - Sportovec roku
Druhá smluvní strana: SMART CITY SPORT SYSTEM s.r.o.; IČ: 07043317

00435/2019/ŠMS

Smlouva o spolupráci při realizace ankety Sportovec MSK 2018
Druhá smluvní strana: STAROBĚLSKÝ PIVOVAR, a.s.; IČ: 28658043

00425/2019/IM

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě - pozemky v k. ú. Poruba u Orlové
Druhá smluvní strana: Česká republika - Státní pozemkový úřad; IČ: 01312774

00422/2019/ZDR

Darovací smlouva - finanční prostředky na podporu pořádání 19. ročníku konference Slezské dny preventivní medicíny
Druhá smluvní strana: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě; IČ: 71009167

00397/2019/ŠMS

Smlouva o provedení reklamy a propagace - Sportovec roku
Druhá smluvní strana: INTOZA s.r.o.; IČ: 25873261

00396/2019/ŠMS

Smlouva o provedení reklamy a propagace - Sportovec roku
Druhá smluvní strana: Hrajme fér, sport je fajn z.s.; IČ: 04206151

00395/2019/ŠMS

Smlouva o provedení reklamy a propagace - Sportovec roku
Druhá smluvní strana: Neuklouzni s.r.o.; IČ: 03908321

00393/2019/ŠMS

Smlouva o provedení reklamy a propagace - Sportovec roku
Druhá smluvní strana: OVEX plus s.r.o.; IČ: 27778622

00392/2019/ŠMS

Smlouva o partnerství při realizaci ankety "Sportovec roku MSK 2018"
Druhá smluvní strana: Moravskoslezská krajská organizace ČUS; IČ: 70926379

00391/2019/ŠMS

Smlouva o spolupráci při realizaci ankety Sportovec roku MSK 2018
Druhá smluvní strana: DREZA CZ EXPORT s.r.o.; IČ: 27855431

00390/2019/ŠMS

Smlouva o spolupráci při realizaci ankety Sportovec roku MSK 2018
Druhá smluvní strana: MVM SOLUTION s.r.o.; IČ: 28601718

00389/2019/ŠMS

Smlouva o spolupráci při realizaci ankety Sportovec roku MSK 2018
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00388/2019/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: Alergomed s.r.o.; IČ: 25886517

00385/2019/ŠMS

Smlouva o provedení reklamy a propagace - Sportovec roku
Druhá smluvní strana: Ridera Bohemia a.s.; IČ: 26847833

00384/2019/ŠMS

Smlouva o provedení reklamy a propagace - Sportovec roku
Druhá smluvní strana: SMOLO a.s.; IČ: 04086406

00383/2019/ŠMS

Smlouva o provedení reklamy a propagace - Sportovec roku
Druhá smluvní strana: HOMOLA holding s.r.o.; IČ: 06519091

00368/2019/IM

Smlouva o zřízení věcných břemen - služebností inženýrských sítí - pozemky v k. ú. Mošnov
Druhá smluvní strana: ARCgroup s.r.o.; IČ: 02634619

00367/2019/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - k pozemkům v k. ú. Mošnov
Druhá smluvní strana: ARCgroup s.r.o.; IČ: 02634619

00366/2019/IM

Smlouva o zrušení věcného břemene - pozemky v k. ú. Kopřivnice
Druhá smluvní strana: Město Kopřivnice; IČ: 00298077

00365/2019/DSH

Memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje elektromobility v MSK
Druhá smluvní strana: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.; IČ: 27788695

00357/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Neplachovice; IČ: 00561193

00345/2019/ŠMS

Smlouva o provedení reklamy a propagace - Sportovec roku
Druhá smluvní strana: Veolia Energie ČR, a. s.; IČ: 45193410

00340/2019/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku v k. ú. Karviná-město
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

00337/2019/ŠMS

Smlouva o provedení reklamy a propagace - Sportovec roku
Druhá smluvní strana: ha-vel internet s.r.o.; IČ: 25354973

00312/2019/IM

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - Zřízení věcného břemene k pozemku v k. ú. Jaktař, obec Opava
Druhá smluvní strana: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových; IČ: 00635448

00311/2019/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - pozemek v k. ú. Petřvald u Karviné
Druhá smluvní strana: Město Petřvald; IČ: 00297593

00283/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Svobodné Heřmanice; IČ: 00296384

00282/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Svatoňovice; IČ: 00849979

00281/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Stěbořice; IČ: 00300691

00280/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Služovice; IČ: 00300675

00279/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Mikolajice; IČ: 00635405

00278/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Melč; IČ: 00300420

00277/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Dolní Životice; IČ: 00635570

00276/2019/INF

Smlouva o výpůjčce
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00269/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Velké Hoštice; IČ: 00300845

00268/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Velké Heraltice; IČ: 00300837

00267/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Uhlířov; IČ: 00635421

00266/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Štáblovice; IČ: 00635448

00265/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Sudice; IČ: 00300713

00256/2019/IM

Memorandum o spolupráci
Druhá smluvní strana: Svaz podnikatelů ve stavebnictví, krajská organizace v MSK; IČ: 01541641

00228/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Rohov; IČ: 00635499

00227/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Lhotka u Litultovic; IČ: 00635375

00226/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Kobeřice; IČ: 00300241

00225/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Chvalíkovice; IČ: 00849685

00224/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Chuchelná; IČ: 00300161

00223/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Chlebičov; IČ: 00533947

00221/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Holasovice; IČ: 00300080

00220/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Hněvošice; IČ: 00300071

00208/2019/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti - pozemek v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
Druhá smluvní strana: UPC Česká republika, s.r.o.; IČ: 00562262

00188/2019/RRC

Smlouva o zpracování daňového přiznání - Zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob Moravskoslezského kraje za rok 2018
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00181/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Budišovice; IČ: 00635413

00177/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Bratříkovice; IČ: 00635600

00175/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Branka u Opavy; IČ: 47812303

00155/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Vítkovsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Větřkovice; IČ: 00849740

00154/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Vítkovsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Mikolajice; IČ: 00635405

00153/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Vítkovsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Melč; IČ: 00300420

00152/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Vítkovsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Bravantice; IČ: 68921063

00151/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Vítkovsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Bílov; IČ: 48430749

00147/2019/KŘ

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: Univerzita Palackého v Olomouci; IČ: 61989592

00146/2019/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: AMANDA MEDICA FM s.r.o.; IČ: 29383897

00141/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Vítkovsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Branka u Opavy; IČ: 47812303

00140/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Vítkovsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Město Odry; IČ: 00298221

00138/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Vítkovsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Uhlířov; IČ: 00635421

00131/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Vítkovsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Štáblovice; IČ: 00635448

00120/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Vítkovsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Kujavy; IČ: 67340474

00115/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Město Dolní Benešov; IČ: 00299979

00114/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Píšť; IČ: 00300560

00111/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Bělá; IČ: 00534650

00110/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Žabeň; IČ: 00576867

00109/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Nošovice; IČ: 00577049

00108/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Krásná; IČ: 00577022

00107/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Kozlovice; IČ: 00296821

00106/2019/SOC

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Druhá smluvní strana: Pečovatelská služba Hrabyně, p. o.; IČ: 71190261

00105/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Václavovice; IČ: 00297330

00104/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Sedliště; IČ: 00297178

00103/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Řepiště; IČ: 00577031

00102/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Pražmo; IČ: 00576999

00101/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Město Paskov; IČ: 00297062

00099/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Raškovice; IČ: 00577006

00096/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Město Frenštát pod Radhoštěm; IČ: 00297852

00088/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Bílovecko na přechodné období od 9.12.2018 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Tísek; IČ: 00298484

00087/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Bílovecko na přechodné období od 9.12.2018 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Město Studénka; IČ: 00298441

00086/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Bílovecko na přechodné období od 9.12.2018 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Olbramice; IČ: 60798416

00085/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Bílovecko na přechodné období od 9.12.2018 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Kujavy; IČ: 67340474

00084/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Hladké Životice; IČ: 00848468

00083/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Bílovecko na přechodné období od 9.12.2018 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Budišovice; IČ: 00635413

00079/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Bílovecko na přechodné období od 9.12.2018 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Bravantice; IČ: 68921063

00078/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Bílovecko na přechodné období od 9.12.2018 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Bítov; IČ: 64629929

00065/2019/RRC

Smlouva o umístění doprovodné infrastruktury
Druhá smluvní strana: PROPREMIA a.s.; IČ: 29460867

00051/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Závada; IČ: 00635553

00050/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Vřesina; IČ: 00635545

00049/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Štěpánkovice; IČ: 00300756

00048/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Sudice; IČ: 00300713

00047/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Strahovice; IČ: 00534668

00046/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Rohov; IČ: 00635499

00045/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Ludgeřovice; IČ: 00300390

00044/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Město Kravaře; IČ: 00300292

00042/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Kozmice; IČ: 00849961

00041/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Kobeřice; IČ: 00300241

00040/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Chuchelná; IČ: 00300161

00039/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Hať; IČ: 00635511

00037/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Dobroslavice; IČ: 00849731

00036/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Děhylov; IČ: 00635464

00035/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Darkovice; IČ: 00635456

00034/2019/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě k pozemku v k. ú. Třinec
Druhá smluvní strana: Statutární město Třinec; IČ: 00297313

00033/2019/IM

Kupní smlouva - prodej pozemků v k. ú. Nové Sedlice
Druhá smluvní strana: Lesy České republiky, s.p.; IČ: 42196451

00031/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Bolatice; IČ: 00299847

00030/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Bohuslavice; IČ: 00299839

00029/2019/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům v k. ú. Mošnov
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

00023/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Bílovecko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Vřesina; IČ: 00298581

00022/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Bílovecko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Velká Polom; IČ: 00300829

00021/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Bílovecko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Skřipov; IČ: 00300659

00020/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Bílovecko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Město Klimkovice; IČ: 00298051

00019/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Bílovecko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Hrabyně; IČ: 00300136

00018/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Bílovecko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Horní Lhota; IČ: 00535125

00017/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Bílovecko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Město Fulnek; IČ: 00297861

00016/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Vítkovsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Město Klimkovice; IČ: 00298051

00015/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Vítkovsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Město Fulnek; IČ: 00297861

00014/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Strahovice; IČ: 00534668

00013/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Skřipov; IČ: 00300659

00012/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Oldřichov; IČ: 00300527

00011/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Moravice; IČ: 00635391

00010/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Jakartovice; IČ: 00300187

00009/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Hrabyně; IČ: 00300136

00008/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Hlavnice; IČ: 00635596

00007/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Město Budišov nad Budišovkou; IČ: 00299898

00005/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Vyšní Lhoty; IČ: 00577014

00004/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Město Vratimov; IČ: 00297372

00003/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Město Šenov; IČ: 00297291

00002/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Sviadnov; IČ: 00846872

00001/2019/DSH

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019
Druhá smluvní strana: Obec Morávka; IČ: 00296945

08580/2018/IM/1

Dodatek - Dohoda o převedení veškerých práv a povinností souvisejících s výkonem autorského dozoru v rámci akce "Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Heřmanovice – hr. Olomouckého kraje"
Druhá smluvní strana: ; IČ:

08579/2018/IM/1

Dodatek - Dohoda o převedení veškerých práv a povinností souvisejících s výkonem autorského dozoru v rámci akce "Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek – Osoblaha – hr. Polsko"
Druhá smluvní strana: ; IČ:

08578/2018/IM/1

Dodatek - Dohoda o převedení veškerých práv a povinností souvisejících s výkonem autorského dozoru v rámci akce "Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 Ostrava, ul. Orlovská"
Druhá smluvní strana: ; IČ:

08577/2018/IM/1

Dodatek - Dohoda o převedení veškerých práv a povinností souvisejících s výkonem autorského dozoru v rámci akce "Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 St. Heřmínovy – H. Benešov – opěrná zeď"
Druhá smluvní strana: ; IČ:

08486/2018/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění uměleckého vystoupení - koncertní vystoupení skupiny Voxel
Druhá smluvní strana: RedHead Music s.r.o.; IČ: 02489881

07216/2016/IM/1

Dodatek - Dohoda o převedení veškerých práv a povinností souvisejících s výkonem autorského dozoru v rámci akce "Zateplení hlavní budovy a přístavby Dětského domova a Školní jídelny"
Druhá smluvní strana: ravin build s.r.o.; IČ: 27835910

06228/2018/SOC/1

Dodatek - Dohoda o ukončení smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava; IČ: 44015178

06062/2018/KŘ/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování přístupu k českým technickým normám ve formátu *pdf
Druhá smluvní strana: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace; IČ: 06578705

06062/2018/KŘ/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování přístupu k českým technickým normám ve formátu *pdf
Druhá smluvní strana: Česká agentura pro standardizaci; IČ: 06578705

05655/2016/SOC/1

Dodatek - Dohoda o ukončení smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: REINTEGRA; IČ: 68333552

05000/2018/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí práva provést stavbu "Výstavba čerpací stanice pohonných hmot IVC Jih"
Druhá smluvní strana: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje; IČ: 70884561

03573/2015/SOC/5

Dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Armáda spásy v České republice, z. s.; IČ: 40613411

03521/2014/SOC/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: SAGAPO, příspěvková organizace; IČ: 00846350

03516/2014/SOC/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Domov NaNovo, příspěvková organizace; IČ: 48804860

03515/2014/SOC/3

Dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Sírius, příspěvková organizace; IČ: 71197036

03481/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Město Frenštát pod Radhoštěm; IČ: 00297852

03455/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

03414/2013/IM/3

Dodatek smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě - Dohoda o převodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené v rámci akce "Integrované výjezdové centrum Český Těšín"
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a.s.; IČ: 24729035

03315/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Santé-centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb; IČ: 00847470

03314/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Sociální služby města Havířova; IČ: 60337583

03312/2015/SOC/1

Dodatek - Dohoda o ukončení smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Heřmánek, z.s.; IČ: 67339034

03311/2015/SOC/3

Dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: EUROTOPIA Opava, o. p .s; IČ: 25852345

03311/2015/SOC/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Vymezení služeb vykonávaných z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby
Druhá smluvní strana: EUROTOPIA Opava, o. p .s; IČ: 25852345

03309/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Futra, z. s.; IČ: 67339018

03277/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Bílý kruh bezpečí, z. s.; IČ: 47607483

03272/2015/SOC/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Elim Opava, o.p.s.; IČ: 02278197

03250/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Statutární město Frýdek-Místek; IČ: 00296643

03245/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Domov seniorů Havířov; IČ: 75139243

03161/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Modrý kříž v České republice; IČ: 26641178

03075/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Charita Ostrava; IČ: 44940998

03055/2015/SOC/5

Dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace; IČ: 72076674

03055/2015/SOC/4

Dodatek č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace; IČ: 72076674

03016/2015/SOC/3

Dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Spolu pro rodinu, z. s.; IČ: 26642638

03014/2015/SOC/1

Dodatek - Dohoda o ukončení smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Škola života, o.p.s.; IČ: 01791664

02959/2015/SOC/3

Dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Charita Český Těšín; IČ: 60337842

02891/2015/SOC/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Charita Odry; IČ: 62351052

02886/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: LIGA o.p.s.; IČ: 00202380

02883/2015/SOC/9

Dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Slezská diakonie; IČ: 65468562

02883/2015/SOC/8

Dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Slezská diakonie; IČ: 65468562

02877/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Charita Bohumín; IČ: 66182565

02859/2015/SOC/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: JINAK, o. p. s.; IČ: 01606085

02856/2009/DSH/19

Dodatek č. 19 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: GW Train Regio a.s.; IČ: 28664116

02844/2015/SOC/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon - Výkon služeb zařazených do Sítě sociálních služeb MSK
Druhá smluvní strana: Diecézní charita ostravsko-opavská; IČ: 66181127

02833/2015/SOC/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. ; IČ: 68308892

02833/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. ; IČ: 68308892

02790/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: FOKUS - Opava, z. s.; IČ: 26990881

02785/2015/SOC/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p. o.; IČ: 70631808

02776/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Charita Frýdek - Místek; IČ: 45235201

02757/2015/SOC/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: MIKASA z. s.; IČ: 22832386

02711/2015/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnost - pozemky v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

02507/2013/IM/3

Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení - ,,Přístavba Domu umění - Galerie 21. století"
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

02349/2019/ŠMS/1

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o společném postupu při zajištění vzdělávání příjemce v jazykovém kurzu ruštiny v zahraničí
Druhá smluvní strana: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace; IČ: 62331558

02325/2014/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti k části pozemků v k. ú. Nošovice v rámci stavby "Horní Tošanovice - PZ Tossan - připojení"
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a.s.; IČ: 24729035

02196/2007/KŘ/1

Dodatek GDPR ke smlouvě o spolupráci v oblasti životního pojištění
Druhá smluvní strana: Česká pojišťovna, a.s.; IČ: 45272956

02179/2015/RRC/3

Dodatek č. 3 k rámcové smlouvě o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: Moravskoslezské Investice a Development, a.s.; IČ: 47673168

02118/2006/DSH/35

Dodatek č. 35 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: České dráhy, a.s.; IČ: 70994226

02118/2006/DSH/34

Dodatek č. 34 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: České dráhy, a.s.; IČ: 70994226

02051/2006/DSH/54

Dodatek č. 53 ke smlouvě ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ČSAD Havířov a.s.; IČ: 45192081

02051/2006/DSH/53

Dodatek č. 52 ke smlouvě ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ČSAD Havířov a.s.; IČ: 45192081

02047/2006/DSH/53

Dodatek č. 53 ke smlouvě ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ČSAD Frýdek-Místek a.s.; IČ: 45192073

02047/2006/DSH/52

Dodatek č. 52 ke smlouvě ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ČSAD Frýdek-Místek a.s.; IČ: 45192073

02046/2006/DSH/54

Dodatek č. 54 ke smlouvě ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ČSAD Karviná a.s.; IČ: 45192090

02046/2006/DSH/53

Dodatek č. 53 ke smlouvě ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ČSAD Karviná a.s.; IČ: 45192090

00833/2017/SOC/1

Dodatek č. 1 k Memorandu o spolupráci při realizaci systému projektu z ESF "Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů"
Druhá smluvní strana: Ministerstvo práce a sociálních věcí; IČ: 00551023

00630/2019/KPP/1

Dodatek - Dohoda o převedení veškerých práv a povinností souvisejících s výkonem autorského dozoru v rámci projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“
Druhá smluvní strana: " M plus " spol. s r.o.; IČ: 43001432

00465/2019/SOC/1

Dodatek č. 1 k Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu
Druhá smluvní strana: FOKUS - Opava, z. s.; IČ: 26990881

00232/2019/RRC/1

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o partnerství v rámci projektu Beskydská magistrála
Druhá smluvní strana: Běžecký areál Pustevny z. s.; IČ: 26681242

00230/2019/RRC/1

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o partnerství v rámci projektu Beskydská magistrála
Druhá smluvní strana: Ostravice Sport, a.s.; IČ: 26847248

00228/2019/RRC/1

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o partnerství v rámci projektu Beskydská magistrála
Druhá smluvní strana: Lyžařský klub Veřovice; IČ: 14614570

00227/2019/RRC/1

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o partnerství v rámci projektu Beskydská magistrála
Druhá smluvní strana: Sdružení Valašsko - Horní Vsacko; IČ: 67728189

00225/2019/RRC/1

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o partnerství v rámci projektu Beskydská magistrála
Druhá smluvní strana: AK 1324, s.r.o.; IČ: 47902744

00223/2019/RRC/1

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o partnerství v rámci projektu Beskydská magistrála
Druhá smluvní strana: PUSTEVNY, s.r.o.; IČ: 27775658

00218/2019/RRC/2

Dodatek - Dohoda o narovnání ke smlouvě o partnerství v rámci projektu Beskydská magistrála
Druhá smluvní strana: SKI Vítkovice - Bílá, z. s.; IČ: 70632219
frame-scrollup