Ostatní - 2020

Ostatní

08164/2019/IM

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti při realizaci stavby "Specializované laboratoře na SPŠ chemické akademika Heyrovského v Ostravě"
Druhá smluvní strana: Miroslav Slezák; IČ: 47196408

08162/2019/IM

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti při realizaci stavby "Přírodní vědy v technických oborech - SŠ elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o."
Druhá smluvní strana: Miroslav Slezák; IČ: 47196408

08101/2019/EP

Smlouva o výpůjčce v rámci projektu "Podporujeme hrdinství, které není vidět II"
Druhá smluvní strana: Klub přátel tělesně postižených Eliška, z. s.; IČ: 47814969

08096/2019/IM

Smlouva o zřízení služebnosti - věcného břemene k pozemku v k. ú. Mošnov
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

08030/2020/EP

Smlouva o výpůjčce Smlouva o výpůjčce v rámci projektu Podporujeme hrdinství, které není vidět II
Druhá smluvní strana: ABC o.p.s.; IČ: 22709941

01871/2020/RRC

Smlouva o poskytování právních služeb
Druhá smluvní strana: Mgr. Karel Ležatka; IČ: 66254418

01738/2020/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: Léčebné a rehabilitační centrum s.r.o.; IČ: 47671114

01523/2020/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace; IČ: 68177992

01410/2020/RRC

Smlouva na hodnocení projektových záměrů
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01409/2020/RRC

Smlouva na hodnocení projektových záměrů
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01372/2020/RRC

Smlouva na hodnocení projektových záměrů
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01367/2020/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: AKUGYN s.r.o.; IČ: 02225743

01341/2020/RRC

Smlouva o úvěru - Komunitní dům Řepiště
Druhá smluvní strana: Obec Řepiště; IČ: 00577031

01259/2020/ŽPZ

Smlouva o dílo na péči o zvláště chráněná území - část Pod hukvaldskou oborou
Druhá smluvní strana: Mgr. David Honěk - EKOJOB; IČ: 67333958

01251/2020/ŽPZ

Smlouva o dílo na péči o zvláště chráněná území - část Kamenec
Druhá smluvní strana: ZO ČSOP MYRICARIA; IČ: 49591452

01248/2020/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - pozemky v k. ú. Nový Bohumín
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

01229/2020/RRC

Smlouva o výpůjčce - ICCID
Druhá smluvní strana: T-Mobile Czech Republic a.s.; IČ: 64949681

01228/2020/RRC

Smlouva o výpůjčce - Zařízení MEI
Druhá smluvní strana: T-Mobile Czech Republic a.s.; IČ: 64949681

01221/2020/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - pozemky v k. ú. a obec Mošnov a v k. ú. a obec Sedlnice
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

01204/2020/RRC

Smlouva na hodnocení projektových záměrů
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01195/2020/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01142/2020/RRC

Smlouva na hodnocení projektových záměrů
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01141/2020/RRC

Smlouva na hodnocení projektových záměrů
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01140/2020/RRC

Smlouva na hodnocení projektových záměrů
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01139/2020/RRC

Smlouva na hodnocení projektových záměrů
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01138/2020/RRC

Smlouva na hodnocení projektových záměrů
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01137/2020/RRC

Smlouva na hodnocení projektových záměrů
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01136/2020/RRC

Smlouva na hodnocení projektových záměrů
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01084/2020/RRC

Smlouva na hodnocení projektových záměrů
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01083/2020/RRC

Smlouva na hodnocení projektových záměrů
Druhá smluvní strana: ; IČ:

01071/2020/IM

Smlouva o úhradě za užití pozemku v rámci stavby "Sanace svahu (Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace)"
Druhá smluvní strana: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace; IČ: 65993390

00966/2020/RRC

Smlouva na hodnocení projektových záměrů
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00960/2020/RRC

Smlouva na hodnocení projektových záměrů
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00953/2020/RRC

Smlouva na hodnocení projektových záměrů
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00952/2020/RRC

Smlouva na hodnocení projektových záměrů
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00951/2020/RRC

Smlouva na hodnocení projektových záměrů
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00949/2020/RRC

Smlouva na hodnocení projektových záměrů
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00948/2020/RRC

Smlouva na hodnocení projektových záměrů
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00947/2020/RRC

Smlouva na hodnocení projektových záměrů
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00946/2020/RRC

Smlouva na hodnocení projektových záměrů
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00945/2020/RRC

Smlouva na hodnocení projektových záměrů
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00943/2020/RRC

Smlouva na hodnocení projektových záměrů
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00942/2020/RRC

Smlouva na hodnocení projektových záměrů
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00941/2020/RRC

Smlouva na hodnocení projektových záměrů
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00894/2020/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - pozemek v k. ú. Opava-Předměstí
Druhá smluvní strana: ČD - Telematika a. s.; IČ: 61459445

00893/2020/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - pozemek v k. ú. Ráj, obec Karviná
Druhá smluvní strana: ČD - Telematika a. s.; IČ: 61459445

00851/2020/IM

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti při realizaci stavby "Přírodní vědy v technických oborech - SPŠ stavební, Opava, p. o."
Druhá smluvní strana: Ing. Miroslav Balnar; IČ: 15490807

00759/2020/KŘ

Závěrkový list - Dodávka elektrické energie pro KÚ MSK 2022
Druhá smluvní strana: Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.; IČ: 03866289

00656/2020/INF

Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí digitální geografické databáze
Druhá smluvní strana: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje; IČ: 70884561

00655/2020/SOC

Memorandum o spolupráci při realizaci systémového projektu MPSV "Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v ČR"
Druhá smluvní strana: Ministerstvo práce a sociálních věcí; IČ: 00551023

00525/2020/ŠMS

Smlouva o provedení reklamy a propagace - Sportovec MSK 2019
Druhá smluvní strana: Ridera Bohemia a.s.; IČ: 26847833

00519/2020/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - pozemky v k. ú. a obec Český Těším
Druhá smluvní strana: Město Český Těšín; IČ: 00297437

00518/2020/ŽPZ

Smlouva o dílo na zpracování posudku o vlivech záměru "Propojení Francouzská - Rudná" na životní prostředí
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00492/2020/ŠMS

Smlouva o provedení reklamy a propagace - Sportovec MSK 2019
Druhá smluvní strana: HOMOLA holding s.r.o.; IČ: 06519091

00491/2020/ŠMS

Smlouva o provedení reklamy a propagace - Sportovec MSK 2019
Druhá smluvní strana: INTOZA s.r.o.; IČ: 25873261

00490/2020/ŠMS

Smlouva o provedení reklamy a propagace - Sportovec MSK 2019
Druhá smluvní strana: OVEX plus s.r.o.; IČ: 27778622

00489/2020/ŠMS

Smlouva o provedení reklamy a propagace - Sportovec MSK 2019
Druhá smluvní strana: OM recycling s.r.o.; IČ: 27820432

00487/2020/ŠMS

Smlouva o spolupráci při realizaci ankety Sportovec MSK 2019
Druhá smluvní strana: Starobělský pivovar, a. s.; IČ: 28658043

00484/2020/ŠMS

Smlouva o spolupráci při realizaci ankety Sportovec MSK 2019
Druhá smluvní strana: DAP Services, a. s.; IČ: 27775585

00483/2020/ŠMS

Smlouva o spolupráci při realizaci ankety Sportovec MSK 2019
Druhá smluvní strana: CarTec Group, s.r.o.; IČ: 25913620

00482/2020/KPP

Memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje kulturních a kreativních odvětví v regionu
Druhá smluvní strana: Ostravská univerzita; IČ: 61988987

00447/2020/RRC

Smlouva o užití reprodukcí archiválie z Národního technického muzea
Druhá smluvní strana: Národní technické muzeum; IČ: 00023299

00446/2020/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00444/2020/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00443/2020/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00433/2020/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - pozemky v k. ú. Kateřinky u Opavy
Druhá smluvní strana: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.; IČ: 45193665

00424/2020/KH

Darovací smlouva - finanční dar
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00422/2020/KH

Darovací smlouva - finanční dar
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00421/2020/KH

Darovací smlouva - finanční dar
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00419/2020/KH

Darovací smlouva - finanční dar
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00418/2020/KH

Darovací smlouva - finanční dar
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00417/2020/KH

Darovací smlouva - finanční dar
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00416/2020/KH

Darovací smlouva - finanční dar
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00415/2020/KH

Darovací smlouva - finanční dar
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00414/2020/KH

Darovací smlouva - finanční dar
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00413/2020/KH

Darovací smlouva - finanční dar
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00407/2020/ŠMS

Smlouva o poskytnutí reklamních služeb - Sportovec roku 2019
Druhá smluvní strana: MORAVIA STEEL a.s.; IČ: 63474808

00384/2020/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00382/2020/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00381/2020/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00374/2020/IM

Příkazní smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci projektu Rekonstrukce silnice II/477 Frýdek - Místek - Lískovec
Druhá smluvní strana: ENVIROAD s.r.o.; IČ: 25394436

00373/2020/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00372/2020/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00368/2020/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - pozemky v k. ú. Havířov-město
Druhá smluvní strana: ČD - Telematika a. s.; IČ: 61459445

00362/2020/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00361/2020/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00359/2020/IM

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - pozemek v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov
Druhá smluvní strana: ČD - Telematika a. s.; IČ: 61459445

00358/2020/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00357/2020/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00356/2020/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00354/2020/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00353/2020/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00352/2020/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00351/2020/RRC

Smlouva na hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00346/2020/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: NEURO-MEDNET s.r.o.; IČ: 28577507

00344/2020/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - pozemek v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

00282/2020/IM

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti při realizaci díla "Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice - klimatizace"
Druhá smluvní strana: STEMON Holding s.r.o.; IČ: 28638816

00212/2020/ZDR

Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti telemedicíny (RBP, zdrav. poj., FN Ostrava)
Druhá smluvní strana: Fakultní nemocnice Ostrava; IČ: 00843989

00206/2020/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: ; IČ:

00114/2020/RRC

Smlouva o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě - elektrokola, dobíjecí stojany
Druhá smluvní strana: Město Rychvald; IČ: 00297615

00110/2020/RRC

Darovací smlouva - finanční dar
Druhá smluvní strana: Nový příběh, zapsaný ústav; IČ: 08121303

00088/2020/FIN

Smlouva o zpracování daňového přiznání - Zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob Moravskoslezského kraje za rok 2019
Druhá smluvní strana: Ing. Aleš Coufal; IČ: 72553154

00065/2020/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: Gynartis s.r.o.; IČ: 26797429

00047/2020/FIN

Smlouva o odborné praxi
Druhá smluvní strana: Slezská univerzita v Opavě; IČ: 47813059

00037/2020/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava a obec Ostrava
Druhá smluvní strana: ČEZ Distribuce, a. s.; IČ: 24729035

00034/2020/IM

Smlouva o výpůjčce - elektronický infopanel, webkamera
Druhá smluvní strana: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení; IČ: 00000582

00028/2020/IM

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům v k. ú. Poruba-Sever v rámci stavby Komunitní centrum Všichni spolu
Druhá smluvní strana: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; IČ: 04084063

00016/2019/ZDR

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení
Druhá smluvní strana: Galenica Medical s.r.o.; IČ: 02989026

07990/2019/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Alzheimercentrum Ostrava z. ú.; IČ: 07287895

03183/2015/SOC/3

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace; IČ: 73214892

03179/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace; IČ: 71216642

03153/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p. o.; IČ: 60798891

03081/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Město Rychvald; IČ: 00297615

03016/2015/SOC/4

Dodatek č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Spolu pro rodinu, z. s.; IČ: 26642638

02974/2015/SOC/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s.; IČ: 28659392

02952/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Charita Opava; IČ: 43964591

02859/2015/SOC/3

Dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: JINAK, o. p. s.; IČ: 01606085

02834/2015/SOC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Druhá smluvní strana: Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace; IČ: 48806145

02235/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Kunčice pod Ondřejníkem; IČ: 00296856

02161/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Příbor; IČ: 00298328

02145/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Nový Jičín; IČ: 00298212

02118/2006/DSH/37

Dodatek č. 37 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: České dráhy, a.s.; IČ: 70994226

02051/2006/DSH/56

Dodatek č. 55 ke smlouvě ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ČSAD Havířov a.s.; IČ: 45192081

02051/2006/DSH/55

Dodatek č. 54 ke smlouvě ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ČSAD Havířov a.s.; IČ: 45192081

02047/2006/DSH/54

Dodatek č. 54 ke smlouvě ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ČSAD Frýdek-Místek a.s.; IČ: 45192073

02046/2006/DSH/55

Dodatek č. 55 ke smlouvě ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje
Druhá smluvní strana: ČSAD Karviná a.s.; IČ: 45192090

01902/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Vrbno pod Pradědem; IČ: 00296457

01901/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Čermná ve Slezsku; IČ: 00849707

01737/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Nošovice; IČ: 00577049

01731/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Slatina; IČ: 00600661

01657/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Rychvald; IČ: 00297615

01654/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Frýdlant nad Ostravicí; IČ: 00296651

01640/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Křišťanovice; IČ: 00296147

01320/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Radkov; IČ: 00635383

01314/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Odry; IČ: 00298221

01264/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Žabeň; IČ: 00576867

01263/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Kyjovice; IČ: 00534722

01262/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Písek; IČ: 00535982

01259/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Krnov; IČ: 00296139

01258/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Slavkov; IČ: 00300667

01256/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Skotnice; IČ: 00600806

01255/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Statutární město Havířov; IČ: 00297488

01195/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Smilovice; IČ: 00576905

01093/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Hostašovice; IČ: 00600725

01090/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Veřovice; IČ: 00298531

01086/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Statutární město Karviná; IČ: 00297534

01074/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Frenštát pod Radhoštěm; IČ: 00297852

01073/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Chlebičov; IČ: 00533947

01067/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Janovice; IČ: 00493619

01066/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Mankovice; IČ: 00600776

00927/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Kopřivnice; IČ: 00298077

00926/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Vratimov; IČ: 00297372

00923/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Dívčí Hrad; IČ: 00576115

00921/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Hlinka; IČ: 00576107

00916/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Mosty u Jablunkova; IČ: 00296953

00912/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Statutární město Ostrava; IČ: 00845451

00904/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Dětmarovice; IČ: 00297445

00899/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Fulnek; IČ: 00297861

00891/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Bratříkovice; IČ: 00635600

00888/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Šenov; IČ: 00297291

00887/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Kravaře; IČ: 00300292

00883/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Kobeřice; IČ: 00300241

00820/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Vělopolí; IČ: 00576930

00772/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Komorní Lhotka; IČ: 00494232

00771/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Mořkov; IČ: 00298191

00770/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Petrovice; IČ: 00576123

00769/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Bělá; IČ: 00534650

00768/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Písečná; IČ: 70632430

00767/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Velká Šťáhle; IČ: 00576018

00766/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Petrovice u Karviné; IČ: 00297585

00765/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Horní Bludovice; IČ: 00296686

00763/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Dobrá; IČ: 00296589

00762/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Budišovice; IČ: 00635413

00761/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Dolní Domaslavice; IČ: 00494241

00760/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Morávka; IČ: 00296945

00758/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Dolní Lutyně; IČ: 00297461

00753/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Návsí; IČ: 60781688

00700/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Branka u Opavy; IČ: 47812303

00691/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Orlová; IČ: 00297577

00690/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Bernartice nad Odrou; IČ: 00600717

00689/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Pražmo; IČ: 00576999

00688/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Dvorce; IČ: 00295973

00687/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Luboměř; IČ: 00298158

00686/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Metylovice; IČ: 00535991

00685/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Melč; IČ: 00300420

00684/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Nižní Lhoty; IČ: 00577065

00683/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Český Těšín; IČ: 00297437

00682/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Markvartovice; IČ: 00300411

00681/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Darkovice; IČ: 00635456

00680/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Chvalíkovice; IČ: 00849685

00679/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Býkov-Laryšov; IČ: 00846546

00664/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Bohumín; IČ: 00297569

00662/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Městys Spálov; IČ: 00298387

00660/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Bílovec; IČ: 00297755

00659/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Studénka; IČ: 00298441

00658/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Nýdek; IČ: 00492868

00657/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Bukovec; IČ: 00535940

00655/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Petřvald; IČ: 00297593

00653/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Město Hlučín; IČ: 00300063

00024/2017/IM/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy na zřízení služebnosti - k.ú. Moravská Ostrava - "Rychlodobíjecí stanice - úřad MSK"
Druhá smluvní strana: ČEZ, a.s.; IČ: 45274649

01092/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Rohov; IČ: 00635499

00764/2019/RRC/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva"
Druhá smluvní strana: Obec Ropice; IČ: 70305587
frame-scrollup