Katalog služeb krajského úřadu
 1. Identifikační číslo:
 2. Kód: 104
 3. Název služby (životní situace):

  Profesní osvědčení pro výuku a výcvik žadatelů o řidičská oprávnění

 4. Základní informace ke službě (životní situaci): Vyučovat jednotlivé předměty v rámci výuky a výcviku žadatelů o řidičské oprávnění, s výjimkou předmětu zdravotnické přípravy, mohou osoby, které jsou držiteli profesního osvědčení. O udělení profesního osvědčení pro výuku a výcvik žadatelů o řidičské oprávnění rozhoduje na základě žádosti krajský úřad.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.): Zažádat o profesní osvědčení může fyzická osoba.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: Úspěšné složení zkoušky učitele výuky a výcviku a současné naplnění podmínek dle § 21 odst. 2 písm. a) až e) a odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: Ke zkoušce přihlašuje žadatele o získání profesního osvědčení provozovatel autoškoly, který prováděl základní školení žadatele u krajského úřadu příslušného podle sídla provozovny provozovatele autoškoly, a to podáním osobně nebo písemně podle § 45 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Na které instituci životní situaci řešit: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: Odbor dopravy a chytrého regionu, oddělení dopravně správních agend:
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: Ke zkoušce je potřeba doložit:
  • Žádost o zkoušku.
  • Doklad o dosaženém vzdělání.
  • Výpis z evidenční karty řidiče.
  • Dopravně psychologický posudek s kladným výsledkem.
  • Osvědčení o absolvování základního školení.
  • Řidičský průkaz.
  • Občanský průkaz.
  • Registrační listinu autoškoly, která prováděla školení.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  • 300 Kč vydání profesního osvědčení (po zkouškách) - pol. č. 28 c) sazebníku správních poplatků.
  • 300 Kč výměna profesního osvědčení (rozšíření, ztráta) - pol. č. 28 c) sazebníku správních poplatků.
  • 100 Kč zápis změny v profesním osvědčení – pol. č. 28 d) sazebníku správních poplatků.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení: Doba pro vyřízení je 30 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: Žádní další účastníci (dotčení) nejsou.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: Úhrada poplatku za vydání profesního osvědčení nejpozději při převzetí a předložení fotografie, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  • elektronická podatelna: posta@msk.cz
  • datová schránka Moravskoslezského kraje ID DS: 8x6bxsd
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 18. Jaké jsou související předpisy: Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
 21. Nejčastější dotazy:
 22. Další informace:
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar: Odbor dopravy a chytrého regionu, oddělení dopravně správních agend.
 26. Kontaktní osoba:
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2017-10-04
 28. Popis byl naposledy aktualizován: 2018-01-15
 29. Datum konce platnosti popisu:
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:
frame-scrollup