Katalog služeb krajského úřadu
 1. Identifikační číslo:
 2. Kód: 105
 3. Název služby (životní situace):

  Akreditace k provozování výuky a výcviku v rámci odborné způsobilosti řidičů a školení bezpečné jízdy

 4. Základní informace ke službě (životní situaci):
  Akreditace k provozování výuky a výcviku pro provádění zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů. Školení bezpečné jízdy k provádění zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kteří mají zaznamenány v registru řidičů body za jednání zařazené do bodového hodnocení.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):
  Fyzická osoba podnikající, právnická osoba
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  • Pro akreditaci k provozování výuky a výcviku naplnění podmínek dle § 49 odst. 1 písm. a) až c) a ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Pro středisko bezpečné jízdy je to naplnění podmínek dle ustanovení § 52e odst. 1 a odst. 2 písm. a) až c) a ustanovení § 52f odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
  Podáním žádosti o udělení akreditace k provozování výuky a výcviku, případně žádosti o středisko bezpečné jízdy.
 8. Na které instituci životní situaci řešit:
  Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Odbor dopravy a chytrého regionu, oddělení dopravně správních agend:
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: 1. V případě žádosti o udělení akreditace k provozování výuky a výcviku je nezbytné doložit:
  • Žádost o udělení akreditace k provozování výuky a výcviku
  • výpis z živnostenského rejstříku
  • písemný plán pro zajištění výuky a výcviku, včetně nejvyššího počtu uchazečů, jednotlivých výukových předmětů a způsob provádění výuky a výcviku
  • seznam učebních materiálů
  • seznam lektorů, včetně prokázání jejich odborných předpokladů
  • doložení práva k užívání nebytových prostor a vybavení nezbytného pro výuku
  • doložení práva k užívání výcvikových vozidel, včetně prokázání plnění technikých požadavku na tyto vozidla
  • kontrolní systém

  2. V případě žádosti o středisko bezpečné jízdy je nezbytné doložit:
  • Žádost o středisko bezpečné jízdy
  • rozhodnutí o udělení akreditace pro poskytování výuky a výcviku
  • písemný plán pro zajištění výuky a výcviku, včetně nejvyššího počtu uchazečů, jednotlivých výukových předmětů a způsob provádění výuky
  • seznam lektorů s prokázaním jejich odborných předpokladů
  • doložení práva k užívání nebytových prostor a vybavení nezbytného pro výuku
  • kontrolní stystém
  • prokázání zajištění výcvikové plochy s potřebných technickým vybavením
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  • 3.000 Kč za vydání akreditace k provozování výuky a výcviku (pol. č. 28 i) sazebníku správních poplatků)
  • 3.000 Kč za vydání akreditace střediska bezpečné jízdy (pol. č. 28 j) sazebníku správních poplatků)
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:
  Do 30 dnů od podání úplné žádosti.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

  Žádní další účastníci (dotčení) nejsou.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  Úhrada poplatku za vydání akreditace k provozování výuky a výcviku, případně střediska bezpečné jízdy.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  • elektronická podatelna: posta@msk.cz
  • datová schránka Moravskoslezského kraje ID DS: 8x6bxsd
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
 18. Jaké jsou související předpisy:
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: Podání odvolání proti rozhodnutí správního orgánu dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  • V případě provozování školicího střediska bez udělené akreditace k provozování výuky a výcviku, případně střediska bezpečné jízdy je to sankce do 1 000 000 Kč.
  • Ostatní sankce jsou uvedeny v ustanovení § 56 odst. 2 až 4 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 21. Nejčastější dotazy:
 22. Další informace:
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
  Odbor dopravy a chytrého regionu, oddělení dopravně správních agend
 26. Kontaktní osoba:
  Mgr. Lukáš Kyselý, telefon 595 622 191, e-mail: lukas.kysely@msk.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2017-10-04
 28. Popis byl naposledy aktualizován: 2018-01-15
 29. Datum konce platnosti popisu:
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:
frame-scrollup