Katalog služeb krajského úřadu
 1. Identifikační číslo:
 2. Kód:
 3. Název služby (životní situace):

  Listárna Krajského živnostenského úřadu

 4. Základní informace ke službě (životní situaci): Přes aplikaci Listárna můžete pokládat své dotazy, připomínky anebo návrhy a náměty týkající se živnostenského zákona.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):
  Listárna je určena pro všechny občany České republiky.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: Svůj dotaz, připomínku anebo návrh vložíte použitím aplikace Listárna.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
  Vložením dotazu do aplikace Listárna umístěné v části Podnikání na webových stránkách Moravskoslezského kraje.
 8. Na které instituci životní situaci řešit:
  Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Na dotazy vložené do aplikace Listárna umístěné v části Podnikání na webových stránkách Moravskoslezského kraje odpovídá odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, referenti pro krajský živnostenský úřad.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  U této služby nejsou žádné poplatky.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:
  Doba vyřízení je minimální.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Žádní další účastníci (dotčení) nejsou.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
 16. Elektronická služba, kterou lze využít: Aplikace Listárna umístěná v části Podnikání na webových stránkách Moravskoslezského kraje.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 18. Jaké jsou související předpisy:
  • Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů.
  • Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
 21. Nejčastější dotazy:
  Posouzení odborné způsobilosti.
 22. Další informace:
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
  Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
 26. Kontaktní osoba: Ing. Bc. Hana Juchová, telefon: 595 622 491, e‑mail: hana.juchova@msk.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2017-11-23
 28. Popis byl naposledy aktualizován:
 29. Datum konce platnosti popisu:
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:
frame-scrollup