Katalog služeb krajského úřadu
 1. Identifikační číslo:
 2. Kód:
 3. Název služby (životní situace):

  Spotřebitelský ombudsman

 4. Základní informace ke službě (životní situaci): Spotřebitelský ombudsman je k dispozici všem, kteří se stali svědkem či obětí nepoctivého prodeje na tzv. předváděcích akcích. Na těch je spotřebitel nucen ke koupi zboží, které nepotřebuje, navíc se jedná o zboží velmi předražené.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.): Spotřebitelský ombudsman je služba určená pro všechny občany České republiky.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: V případě nepoctivého prodeje se můžete obrátit na nejbližší živnostenský úřad, vyplnit vstupní formulář a se zaměstnanci ŽÚ spolupracovat na dalším postupu.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: Na nejbližším živnostenském úřadě vyplníte se zaměstnanci vstupní formulář a následně budete spolupracovat na dalším postupu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit:
  • krajský úřad
  • obecní živnostenské úřady
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad - referenti pro krajský živnostenský úřad
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: Písemné doklady, které se týkají problematického nákupu zboží.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: U této služby nejsou žádné poplatky.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení: Doba vyřízení je minimální.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: Žádní další účastníci (dotčení) nejsou.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje: Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Jaké jsou související předpisy:
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
 21. Nejčastější dotazy:
 22. Další informace:
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar: Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
 26. Kontaktní osoba: Ing. Bc. Hana Juchová, telefon: 595 622 491, e‑mail: hana.juchova@msk.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
 28. Popis byl naposledy aktualizován:
 29. Datum konce platnosti popisu:
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:
frame-scrollup