Katalog služeb krajského úřadu
 1. Identifikační číslo:
 2. Kód:
 3. Název služby (životní situace):

  Spotřebitelský ombudsman

 4. Základní informace ke službě (životní situaci):
  Spotřebitelský ombudsman je zaveden za účelem okamžitého řešení palčivého problému s nepoctivým prodejem v případě tzv. předváděcích akcí. Na nich je v řadě případů prodáváno zboží nebo jsou nabízeny služby za použití tzv. nekalých obchodních praktik. Spotřebitelům je nuceno ke koupi zboží, které ve skutečnosti nepotřebují. V mnohých případech se navíc jedná o zboží značně předražené.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.): občan
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
  Smyslem této služby občanům je efektivní, rychlá a bezplatná pomoc oklamaným spotřebitelům. Ti se mohou obrátit na nejbližší živnostenský úřad, kde s nimi zaměstnanci vyplní vstupní formulář a poskytnou informace o dalším postupu, respektive možném způsobu řešení daného konkrétního případu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit:
  • krajský úřad
  • obecní živnostenské úřady
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad - referenti pro krajský živnostenský úřad
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Vždy je nutné doložit všechny písemné doklady, které se týkají problematického nákupu zboží.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Není požadována úhrada žádného poplatku.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení: Minimální
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Žádní další účastníci (dotčení) nejsou.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy:
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
 21. Nejčastější dotazy:
 22. Další informace:
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
  Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
 26. Kontaktní osoba: Mgr. René Pleva, telefon: 595 622 241, e‑mail: rene.pleva@msk.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
 28. Popis byl naposledy aktualizován:
 29. Datum konce platnosti popisu:
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:
frame-scrollup