Převody majetku - 2018

Převody majetku

00112/2017/RRC

Darovací smlouva - 2 ks plazmových TV
Druhá smluvní strana: České dráhy, a.s.; IČ: 70994226
frame-scrollup