Udělení licence ke zpracování lesních hospodářských plánů a osnov