Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace (IČO 00016772)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7031 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 70 716 000 74 845 000 80 193 000 80 995 000
- z toho transfery 3 700 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000
Náklady - hlavní činnost 70 716 000 74 845 000 80 193 000 80 995 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 70 716 000 74 845 000 80 193 000 80 995 000
Celkem náklady 70 716 000 74 845 000 80 193 000 80 995 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 37 973 780 41 481 000 × ×
Odpisy 2 886 185 3 079 107 × ×
frame-scrollup