Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace (IČO 00016772)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4798 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 66 065 000 62 474 000 63 098 000 63 729 000
- z toho transfery 3 700 000 3 700 000 3 700 000 3 700 000
Náklady - hlavní činnost 66 065 000 62 474 000 63 098 000 63 729 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 66 065 000 62 474 000 63 098 000 63 729 000
Celkem náklady 66 065 000 62 474 000 63 098 000 63 729 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 33 451 530 35 345 000 × ×
Odpisy 2 874 769 2 953 312 × ×
frame-scrollup