Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace (IČO 00095354)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7001 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 42 816 260 41 158 220 80 761 000 120 687 000
- z toho transfery 33 503 000 33 121 000 72 736 000 112 662 000
Náklady - hlavní činnost 42 882 970 41 250 130 80 835 100 120 781 100
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -66 710 -91 910 -74 100 -94 100
Výnosy - doplňková činnost 694 450 770 000 750 000 760 000
Náklady - doplňková činnost 570 610 659 276 649 000 655 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 123 840 110 724 101 000 105 000
Celkem výnosy 43 510 710 41 928 220 81 511 000 121 447 000
Celkem náklady 43 453 580 41 909 406 81 484 100 121 436 100
Výsledek hospodaření celkem 57 130 18 814 26 900 10 900
Náklady na platy 12 445 120 15 794 000 × ×
Odpisy 1 540 108 1 525 786 × ×
frame-scrollup