Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace (IČO 00095354)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4786 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 32 386 890 38 489 712 43 876 260 43 769 260
- z toho transfery 23 939 510 29 698 000 28 093 880 27 986 880
Náklady - hlavní činnost 32 575 580 38 557 981 43 962 900 43 855 900
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -188 690 -68 269 -86 640 -86 640
Výnosy - doplňková činnost 810 000 770 000 710 000 710 000
Náklady - doplňková činnost 590 180 661 186 590 180 590 180
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 219 820 108 814 119 820 119 820
Celkem výnosy 33 196 890 39 259 712 44 586 260 44 479 260
Celkem náklady 33 165 760 39 219 167 44 553 080 44 446 080
Výsledek hospodaření celkem 31 130 40 545 33 180 33 180
Náklady na platy 12 180 480 13 622 160 × ×
Odpisy 1 440 274 1 525 077 × ×
frame-scrollup