Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 00095630)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4786 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 38 640 000 39 632 000 32 240 000 32 750 000
- z toho transfery 33 793 000 32 852 000 28 343 000 28 943 000
Náklady - hlavní činnost 38 690 000 39 682 000 32 290 000 32 800 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -50 000 -50 000 -50 000 -50 000
Výnosy - doplňková činnost 390 000 350 000 350 000 350 000
Náklady - doplňková činnost 340 000 300 000 300 000 300 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 50 000 50 000 50 000 50 000
Celkem výnosy 39 030 000 39 982 000 32 590 000 33 100 000
Celkem náklady 39 030 000 39 982 000 32 590 000 33 100 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 12 150 000 12 800 000 × ×
Odpisy 613 000 782 000 × ×
frame-scrollup