Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 00095630)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7001 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 46 933 000 50 903 000 32 750 000 35 750 000
- z toho transfery 38 463 000 39 004 000 28 943 000 31 943 000
Náklady - hlavní činnost 47 050 000 50 953 000 32 800 000 35 800 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -117 000 -50 000 -50 000 -50 000
Výnosy - doplňková činnost 383 000 350 000 350 000 350 000
Náklady - doplňková činnost 266 000 300 000 300 000 300 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 117 000 50 000 50 000 50 000
Celkem výnosy 47 316 000 51 253 000 33 100 000 36 100 000
Celkem náklady 47 316 000 51 253 000 33 100 000 36 100 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 13 311 000 14 400 000 × ×
Odpisy 790 000 1 474 000 × ×
frame-scrollup