Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (IČO 00095711)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4787 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 1 010 000 000 781 611 000 791 000 000 803 000 000
- z toho transfery 716 379 000 712 311 000 723 626 000 735 144 000
Náklady - hlavní činnost 1 009 800 000 781 258 000 790 800 000 802 800 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 200 000 353 000 200 000 200 000
Výnosy - doplňková činnost 12 000 000 12 000 000 12 500 000 13 000 000
Náklady - doplňková činnost 10 000 000 9 877 000 10 000 000 10 500 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 2 000 000 2 123 000 2 500 000 2 500 000
Celkem výnosy 1 022 000 000 793 611 000 803 500 000 816 000 000
Celkem náklady 1 019 800 000 791 135 000 800 800 000 813 300 000
Výsledek hospodaření celkem 2 200 000 2 476 000 2 700 000 2 700 000
Náklady na platy 170 550 000 183 613 000 × ×
Odpisy 229 800 000 231 900 000 × ×
frame-scrollup