Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (IČO 00095711)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7003 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 864 900 000 883 579 000 766 800 000 767 000 000
- z toho transfery 772 819 000 805 879 000 687 379 000 687 379 000
Náklady - hlavní činnost 863 900 000 882 579 000 765 800 000 766 000 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Výnosy - doplňková činnost 11 000 000 10 000 000 8 000 000 8 000 000
Náklady - doplňková činnost 10 000 000 9 000 000 7 000 000 7 000 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Celkem výnosy 875 900 000 893 579 000 774 800 000 775 000 000
Celkem náklady 873 900 000 891 579 000 772 800 000 773 000 000
Výsledek hospodaření celkem 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Náklady na platy 185 013 000 204 823 000 × ×
Odpisy 240 000 000 245 600 000 × ×
frame-scrollup