Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace (IČO 00096296)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4786 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 35 667 900 39 841 000 44 681 500 44 700 000
- z toho transfery 32 526 000 36 334 000 42 000 000 42 000 000
Náklady - hlavní činnost 35 794 900 39 935 600 44 781 500 44 850 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -127 000 -94 600 -100 000 -150 000
Výnosy - doplňková činnost 380 000 450 000 550 000 650 000
Náklady - doplňková činnost 253 000 355 400 450 000 500 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 127 000 94 600 100 000 150 000
Celkem výnosy 36 047 900 40 291 000 45 231 500 45 350 000
Celkem náklady 36 047 900 40 291 000 45 231 500 45 350 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 17 099 000 20 812 000 × ×
Odpisy 1 463 000 1 624 000 × ×
frame-scrollup