Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace (IČO 00096296)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7001 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 49 422 000 41 395 621 44 681 500 44 700 000
- z toho transfery 47 617 000 37 351 000 42 000 000 43 000 000
Náklady - hlavní činnost 49 482 000 41 452 491 44 781 500 44 850 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -60 000 -56 870 -100 000 -150 000
Výnosy - doplňková činnost 300 000 315 000 410 000 550 000
Náklady - doplňková činnost 240 000 258 130 310 000 400 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 60 000 56 870 100 000 150 000
Celkem výnosy 49 722 000 41 710 621 45 091 500 45 250 000
Celkem náklady 49 722 000 41 710 621 45 091 500 45 250 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 18 637 978 22 244 130 × ×
Odpisy 1 577 131 1 620 071 × ×
frame-scrollup