Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Školní statek, Opava, příspěvková organizace (IČO 00098752)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 4 719 000 4 845 000 4 970 000 5 150 000
- z toho transfery 4 071 000 4 260 000 4 806 447 4 948 447
Náklady - hlavní činnost 4 719 000 4 845 000 4 970 000 5 150 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 30 783 000 30 352 959 31 500 000 31 700 000
Náklady - doplňková činnost 30 783 000 30 352 959 31 500 000 31 700 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 35 502 000 35 197 959 36 470 000 36 850 000
Celkem náklady 35 502 000 35 197 959 36 470 000 36 850 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 10 500 000 10 500 000 × ×
Odpisy 2 314 448 2 366 016 × ×
frame-scrollup