Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Školní statek, Opava, příspěvková organizace (IČO 00098752)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 4 147 000 4 719 000 4 840 000 4 970 000
- z toho transfery 3 915 000 4 071 000 4 190 000 4 315 000
Náklady - hlavní činnost 4 147 000 4 719 000 4 840 000 4 970 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 31 200 000 30 783 000 31 000 000 31 500 000
Náklady - doplňková činnost 31 200 000 30 783 000 31 000 000 31 500 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 35 347 000 35 502 000 35 840 000 36 470 000
Celkem náklady 35 347 000 35 502 000 35 840 000 36 470 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 9 840 000 10 160 000 × ×
Odpisy 2 319 219 2 220 788 × ×
frame-scrollup