Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace (IČO 00100307)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 26 973 000 24 633 300 24 469 300 24 505 300
- z toho transfery 8 190 000 5 010 000 5 046 000 5 082 000
Náklady - hlavní činnost 27 059 600 24 703 351 24 544 300 24 580 300
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -86 600 -70 051 -75 000 -75 000
Výnosy - doplňková činnost 532 000 471 800 480 000 480 000
Náklady - doplňková činnost 445 400 401 749 405 000 405 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 86 600 70 051 75 000 75 000
Celkem výnosy 27 505 000 25 105 100 24 949 300 24 985 300
Celkem náklady 27 505 000 25 105 100 24 949 300 24 985 300
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 15 338 907 13 482 237 × ×
Odpisy 1 103 222 1 172 192 × ×
frame-scrollup