Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace (IČO 00100307)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 24 281 100 22 187 075 22 220 000 22 253 000
- z toho transfery 7 632 000 4 898 000 4 905 000 4 912 000
Náklady - hlavní činnost 24 487 100 22 273 907 22 295 000 22 328 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -206 000 -86 832 -75 000 -75 000
Výnosy - doplňková činnost 873 300 295 000 280 000 280 000
Náklady - doplňková činnost 667 300 208 168 205 000 205 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 206 000 86 832 75 000 75 000
Celkem výnosy 25 154 400 22 482 075 22 500 000 22 533 000
Celkem náklady 25 154 400 22 482 075 22 500 000 22 533 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 13 661 720 11 936 949 × ×
Odpisy 980 621 973 770 × ×
frame-scrollup