Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace (IČO 00100340)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 21 337 000 21 337 000 21 300 000 21 300 000
- z toho transfery 4 724 000 4 945 000 4 945 000 4 945 000
Náklady - hlavní činnost 21 337 000 21 337 000 21 300 000 21 300 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 1 600 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Náklady - doplňková činnost 1 500 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 100 000 100 000 100 000 100 000
Celkem výnosy 22 937 000 22 837 000 22 800 000 22 800 000
Celkem náklady 22 837 000 22 737 000 22 700 000 22 700 000
Výsledek hospodaření celkem 100 000 100 000 100 000 100 000
Náklady na platy 12 291 372 11 692 000 × ×
Odpisy 1 185 707 1 351 680 × ×
frame-scrollup