Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace (IČO 00100340)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 21 830 000 21 830 000 21 830 000 21 800 000
- z toho transfery 4 624 000 4 724 000 4 724 000 4 724 000
Náklady - hlavní činnost 21 830 000 21 830 000 21 830 000 21 800 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 1 700 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000
Náklady - doplňková činnost 1 600 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 100 000 100 000 100 000 100 000
Celkem výnosy 23 530 000 23 430 000 23 430 000 23 400 000
Celkem náklady 23 430 000 23 330 000 23 330 000 23 300 000
Výsledek hospodaření celkem 100 000 100 000 100 000 100 000
Náklady na platy 12 420 000 12 360 000 × ×
Odpisy 885 224 893 064 × ×
frame-scrollup