Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace (IČO 00100536)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4786 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 73 432 000 72 975 000 79 032 000 79 000 000
- z toho transfery 58 059 000 56 800 000 62 390 000 62 400 000
Náklady - hlavní činnost 73 456 655 73 211 173 79 239 000 79 230 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -24 655 -236 173 -207 000 -230 000
Výnosy - doplňková činnost 420 000 610 372 600 000 600 000
Náklady - doplňková činnost 370 467 374 199 370 000 370 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 49 533 236 173 230 000 230 000
Celkem výnosy 73 852 000 73 585 372 79 632 000 79 600 000
Celkem náklady 73 827 122 73 585 372 79 609 000 79 600 000
Výsledek hospodaření celkem 24 878 0 23 000 0
Náklady na platy 42 000 000 40 222 131 × ×
Odpisy 5 422 445 2 198 041 × ×
frame-scrollup