Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace (IČO 00100536)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7001 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 77 830 000 84 579 000 84 600 000 84 600 000
- z toho transfery 61 830 000 65 255 000 67 000 000 67 000 000
Náklady - hlavní činnost 78 100 000 84 857 515 84 960 000 84 960 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -270 000 -278 515 -360 000 -360 000
Výnosy - doplňková činnost 430 000 500 000 500 000 500 000
Náklady - doplňková činnost 160 000 209 099 140 000 140 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 270 000 290 901 360 000 360 000
Celkem výnosy 78 260 000 85 079 000 85 100 000 85 100 000
Celkem náklady 78 260 000 85 066 614 85 100 000 85 100 000
Výsledek hospodaření celkem 0 12 386 0 0
Náklady na platy 47 149 556 50 777 300 × ×
Odpisy 2 182 887 2 462 028 × ×
frame-scrollup