Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace (IČO 00100579)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7001 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 51 192 000 50 793 000 57 428 000 59 594 000
- z toho transfery 47 267 000 48 469 000 55 226 000 57 392 000
Náklady - hlavní činnost 51 192 000 50 793 000 57 428 000 59 594 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 51 192 000 50 793 000 57 428 000 59 594 000
Celkem náklady 51 192 000 50 793 000 57 428 000 59 594 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 25 613 045 27 677 000 × ×
Odpisy 1 226 438 1 564 000 × ×
frame-scrollup