Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace (IČO 00100579)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4786 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 46 714 000 47 207 000 51 407 000 51 064 000
- z toho transfery 42 842 000 44 545 000 49 152 000 48 729 000
Náklady - hlavní činnost 46 714 000 47 207 000 51 407 000 51 064 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 46 714 000 47 207 000 51 407 000 51 064 000
Celkem náklady 46 714 000 47 207 000 51 407 000 51 064 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 23 306 000 23 975 000 × ×
Odpisy 1 146 981 1 262 000 × ×
frame-scrollup