Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace (IČO 00305847)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4786 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 56 688 000 63 247 000 48 224 000 52 472 000
- z toho transfery 53 036 000 37 617 000 42 752 000 45 468 000
Náklady - hlavní činnost 56 688 000 63 247 000 48 224 000 52 472 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 182 000 195 000 195 000 195 000
Náklady - doplňková činnost 150 000 163 000 163 000 163 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 32 000 32 000 32 000 32 000
Celkem výnosy 56 870 000 63 442 000 48 419 000 52 667 000
Celkem náklady 56 838 000 63 410 000 48 387 000 52 635 000
Výsledek hospodaření celkem 32 000 32 000 32 000 32 000
Náklady na platy 18 950 000 19 730 000 × ×
Odpisy 3 332 547 3 733 644 × ×
frame-scrollup