Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace (IČO 00305847)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7001 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 63 247 000 60 743 000 45 800 000 67 200 000
- z toho transfery 37 617 000 40 259 000 44 500 000 65 900 000
Náklady - hlavní činnost 63 247 000 60 743 000 45 800 000 67 200 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 195 000 169 000 169 000 169 000
Náklady - doplňková činnost 163 000 139 000 139 000 139 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 32 000 30 000 30 000 30 000
Celkem výnosy 63 442 000 60 912 000 45 969 000 67 369 000
Celkem náklady 63 410 000 60 882 000 45 939 000 67 339 000
Výsledek hospodaření celkem 32 000 30 000 30 000 30 000
Náklady na platy 19 730 000 22 056 000 × ×
Odpisy 3 734 000 6 585 000 × ×
frame-scrollup