Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace (IČO 00373231)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7001 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 24 926 007 26 375 616 26 600 000 27 500 000
- z toho transfery 23 655 000 24 165 000 24 880 000 25 620 000
Náklady - hlavní činnost 25 039 007 26 481 276 26 710 000 27 610 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -113 000 -105 660 -110 000 -110 000
Výnosy - doplňková činnost 140 000 144 600 150 000 160 000
Náklady - doplňková činnost 27 000 38 940 40 000 50 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 113 000 105 660 110 000 110 000
Celkem výnosy 25 066 007 26 520 216 26 750 000 27 660 000
Celkem náklady 25 066 007 26 520 216 26 750 000 27 660 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 11 150 000 12 507 000 × ×
Odpisy 1 384 524 1 514 984 × ×
frame-scrollup