Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace (IČO 00373231)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4786 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 26 200 000 23 695 761 24 900 000 25 500 000
- z toho transfery 23 762 500 22 227 000 22 900 000 23 500 000
Náklady - hlavní činnost 26 320 000 23 787 284 25 010 000 25 620 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -120 000 -91 523 -110 000 -120 000
Výnosy - doplňková činnost 169 000 133 500 160 000 170 000
Náklady - doplňková činnost 49 000 41 977 50 000 50 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 120 000 91 523 110 000 120 000
Celkem výnosy 26 369 000 23 829 261 25 060 000 25 670 000
Celkem náklady 26 369 000 23 829 261 25 060 000 25 670 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 10 450 000 10 770 000 × ×
Odpisy 1 384 810 1 481 724 × ×
frame-scrollup