Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace (IČO 00534188)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4791 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 1 059 736 681 1 171 289 000 1 225 289 000 1 262 770 000
- z toho transfery 25 120 424 16 500 000 16 500 000 16 500 000
Náklady - hlavní činnost 1 092 073 937 1 248 693 000 1 278 171 000 1 309 700 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -32 337 256 -77 404 000 -52 882 000 -46 930 000
Výnosy - doplňková činnost 3 755 291 4 020 000 4 139 000 4 295 000
Náklady - doplňková činnost 1 248 775 1 438 000 1 545 000 1 635 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 2 506 516 2 582 000 2 594 000 2 660 000
Celkem výnosy 1 063 491 972 1 175 309 000 1 229 428 000 1 267 065 000
Celkem náklady 1 093 322 712 1 250 131 000 1 279 716 000 1 311 335 000
Výsledek hospodaření celkem -29 830 740 -74 822 000 -50 288 000 -44 270 000
Náklady na platy 467 949 255 552 280 000 × ×
Odpisy 71 342 812 81 606 000 × ×
frame-scrollup