Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace (IČO 00534188)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7019 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 1 215 717 987 1 266 826 000 1 336 501 430 1 366 905 254
- z toho transfery 20 491 818 17 500 000 17 500 000 17 500 000
Náklady - hlavní činnost 1 236 180 458 1 303 327 000 1 368 493 350 1 394 559 890
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -20 462 471 -36 501 000 -31 991 920 -27 654 636
Výnosy - doplňková činnost 4 463 907 4 460 000 4 430 000 4 610 000
Náklady - doplňková činnost 1 328 604 1 334 000 1 490 000 1 680 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 3 135 303 3 126 000 2 940 000 2 930 000
Celkem výnosy 1 220 181 894 1 271 286 000 1 340 931 430 1 371 515 254
Celkem náklady 1 237 509 062 1 304 661 000 1 369 983 350 1 396 239 890
Výsledek hospodaření celkem -17 327 168 -33 375 000 -29 051 920 -24 724 636
Náklady na platy 534 783 000 564 805 000 × ×
Odpisy 84 855 945 92 726 004 × ×
frame-scrollup