Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace (IČO 00534200)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7019 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 55 949 51 636 51 000 51 000
- z toho transfery 10 539 9 983 9 283 9 283
Náklady - hlavní činnost 49 082 51 636 51 000 51 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 6 867 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 1 679 1 560 1 600 1 600
Náklady - doplňková činnost 1 079 1 560 1 500 1 500
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 600 0 100 100
Celkem výnosy 57 628 53 196 52 600 52 600
Celkem náklady 50 161 53 196 52 500 52 500
Výsledek hospodaření celkem 7 467 0 100 100
Náklady na platy 27 540 000 29 032 000 × ×
Odpisy 1 630 000 1 607 000 × ×
frame-scrollup