Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace (IČO 00534200)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4791 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 42 957 000 46 789 000 40 000 000 40 000 000
- z toho transfery 7 157 000 10 539 000 9 216 000 9 216 000
Náklady - hlavní činnost 42 957 000 46 789 000 40 000 000 40 000 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 1 360 000 1 400 000 500 000 400 000
Náklady - doplňková činnost 1 360 000 1 400 000 400 000 300 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 100 000 100 000
Celkem výnosy 44 317 000 48 189 000 40 500 000 40 400 000
Celkem náklady 44 317 000 48 189 000 40 400 000 40 300 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 100 000 100 000
Náklady na platy 24 330 000 25 500 000 × ×
Odpisy 1 300 000 1 300 000 × ×
frame-scrollup