Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace (IČO 00534242)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4791 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 745 525 000 786 118 000 830 250 000 880 064 000
- z toho transfery 32 898 000 10 750 000 0 0
Náklady - hlavní činnost 783 274 000 834 630 000 862 132 000 896 618 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -37 749 000 -48 512 000 -31 882 000 -16 554 000
Výnosy - doplňková činnost 12 032 000 12 264 000 12 387 000 12 511 000
Náklady - doplňková činnost 9 830 000 10 296 000 10 431 000 10 848 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 2 202 000 1 968 000 1 956 000 1 663 000
Celkem výnosy 757 557 000 798 382 000 842 637 000 892 575 000
Celkem náklady 793 104 000 844 926 000 872 563 000 907 466 000
Výsledek hospodaření celkem -35 547 000 -46 544 000 -29 926 000 -14 891 000
Náklady na platy 368 104 000 404 935 000 × ×
Odpisy 47 577 000 51 674 000 × ×
frame-scrollup