Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace (IČO 00534242)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7019 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 806 972 000 835 311 000 869 331 000 904 790 000
- z toho transfery 40 692 000 11 500 000 0 0
Náklady - hlavní činnost 858 765 000 885 055 000 914 566 000 945 554 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -51 793 000 -49 744 000 -45 235 000 -40 764 000
Výnosy - doplňková činnost 12 420 000 12 420 000 12 420 000 12 420 000
Náklady - doplňková činnost 10 108 000 10 108 000 10 246 000 10 391 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 2 312 000 2 312 000 2 174 000 2 029 000
Celkem výnosy 819 392 000 847 731 000 881 751 000 917 210 000
Celkem náklady 868 873 000 895 163 000 924 812 000 955 945 000
Výsledek hospodaření celkem -49 481 000 -47 432 000 -43 061 000 -38 735 000
Náklady na platy 417 382 000 435 325 000 × ×
Odpisy 39 440 000 43 222 000 × ×
frame-scrollup