Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 00561151)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 23 371 525 26 094 216 26 055 000 26 055 000
- z toho transfery 2 157 600 2 204 000 2 204 000 2 204 000
Náklady - hlavní činnost 23 371 525 26 094 216 26 055 000 26 055 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 14 000 10 000 12 000
Náklady - doplňková činnost 0 6 000 4 000 5 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 8 000 6 000 7 000
Celkem výnosy 23 371 525 26 108 216 26 065 000 26 067 000
Celkem náklady 23 371 525 26 100 216 26 059 000 26 060 000
Výsledek hospodaření celkem 0 8 000 6 000 7 000
Náklady na platy 15 525 176 17 421 128 × ×
Odpisy 85 890 98 616 × ×
frame-scrollup