Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 00561151)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 26 928 374 28 697 616 28 750 000 28 750 000
- z toho transfery 2 433 600 2 274 000 2 274 000 2 274 000
Náklady - hlavní činnost 26 928 374 28 697 616 28 750 000 28 750 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 15 000 15 000 25 000
Náklady - doplňková činnost 0 5 000 5 000 5 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 10 000 10 000 20 000
Celkem výnosy 26 928 374 28 712 616 28 765 000 28 775 000
Celkem náklady 26 928 374 28 702 616 28 755 000 28 755 000
Výsledek hospodaření celkem 0 10 000 10 000 20 000
Náklady na platy 17 857 673 19 285 128 × ×
Odpisy 99 228 90 616 × ×
frame-scrollup